CARIERE

Zurück

 

Tabel nominal cu rezultatul finalizarii primei etape de analiza a proiectului de management pentru Biblioteca Judeteana  „Duiliu Zamfirescu“ Vrancea


Rezultate finale ale concursului din data de 10.10.2019, proba scrisă,  în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I grad profesional principal la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții


Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat în data de 10.10.2019 (proba scisă) în vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I grad profesional principal la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții (1 post)


Punctajele şi rezultatele finale la concursul din data 9 octombrie 2019 (proba scrisă) pentru ocuparea  unui  post vacant de administrator treapta I la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat


Rezultatele interviului pentru concursul organizat, in data de 09 octombrie 2019, ora 11:00, de ocupare a  unui  post vacant de administrator treapta I  la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat


Rezultatul  probei scrise a examenului de promovare în clasă a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea organizat în data de 15 octombrie 2019, ora 11:00 (proba scrisă)


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat in data de 10.10.2019 in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de Inspector clasa I grad profesional principal (1 post) la Serviciul drumuri si investitii din cadrul Directiei tehnice si investitii  – 11.10.2019, ora 14.00

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 10.10.2019 în vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I grad profesional superior (1 post) la Unitatea de implementare a proiectului “ Fazarea proiectului – sistem de management integrat al deșeurilor în județul Vrancea“ din cadrul Direcției tehnice și investiții – 11.10.2019, ora 14.00


Tabel nominal cu rezultatul selecţiei dosarului depus pentru concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 10.10.2019, ora 11:00 – proba scrisă,  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 10.10.2019, ora 11:00 – proba scrisă,  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 10.10.2019, ora 11:00 – proba scrisă,  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 10.10.2019, ora 11:00 – proba scrisă,  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) la Unitatea de implementare a proiectului “Fazarea proiectului – sistem de management integrat al deșeurilor în județul Vrancea “ din cadrul Direcției tehnice și investiții


Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 09 octombrie 2019 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de administrator treapta I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției juridice și administrație publică.


ANUNT CONCURS- Consiliul Judetean Vrancea organizeaza examen de promovare in clasa a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate


Rezultatul final al concursului de angajare din data de 18 septembrie 2019 (proba scrisa), pentru postul de executie vacant de muncitor calificat treapta III (1 post) – instalator apa-canal la Biroul evidenta patrimoniului public si privat, Directia administrarea patrimoniului public si privat, din cadrul Consiliului Judetean Vrancea


Rezultatul final al concursului de angajare din data de 18 septembrie 2019 (proba scrisa), pentru referent treapta II la Compartimentul administrarea zonei de agrement „Crang Petresti“, Directia administrarea patrimoniului public si privat din cadrul Consiliului Judetean Vrancea


Rezultatul final al  concursului din data de 18 septembrie 2019 (proba scrisa), pentru postul vacant de referent debutant la Biroul administratie publica si arhiva din cadrul Directiei juridice si administratie publica


Rezultatele interviului  la concursul din data de 18 septembrie 2019 (proba scrisa) pentru ocuparea postului vacant de referent debutant la Biroul administrație publica și arhiva din cadrul Direcției juridice și administrație publica


Rezultatul interviului la concursul de angajare muncitor calificat treapta III (1post) – instalator apa-canal la Biroul evidenta patrimoniului public si privat, Directia administrarea patrimoniului public si privat din cadrul Consiliului Judetean Vrancea


Rezultatul interviului la concursul de angajare muncitor calificat treapta II la Compartimentul administrarea zonei de agrement Crang Petresti, Directia administrarea patrimoniului public si privat din cadrul Consiliului Judetean Vrancea


Rezultatele  la proba scrisă la concursul din 18 septembrie 2019 pentru ocuparea  unui  post vacant de referent debutant la Biroul administrație publică și arhivă, Direcția juridică și administrație publică din cadrul Consiliului Județean Vrancea


Rezultatele  la proba scrisă la concursul din 18 septembrie 2019 pentru ocuparea de execuţie vacante de referent treapta II la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești“, Direcția administrarea patrimoniului public și privat din cadrul Consiliului Județean Vrancea


Rezultatele  la proba scrisă la concursul din 18 septembrie 2019 pentru ocuparea de execuţie vacante de muncitor calificat treapta III (1 post) – instalator apă-canal la Biroul evidența patrimoniului public și privat, Direcția administrarea patrimoniului public și privat din cadrul Consiliului Județean Vrancea


ANUNT CONCURS – CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,,DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA

Adeverinta vechime

Cerere de inscriere la concurs de management

Declaratie pe propria raspundere pentru motive imputabile in ultimii 3 ani

Declaratie pe propria raspundere politie politica

Declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere

Dispozitia nr 388

Dispozitia nr 387

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3


ANUNT CONCURS – Consiliul Judetean Vrancea organizeaza Concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de administrator treapta I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agreement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat.

ANUNT CONCURS

BIBLIOGRAFIE/Atributiile postului

CONSIMTAMANT PRELUCRARE DATE

CV MODEL EUROPEAN


Lista cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 septembrie 2019 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de referent debutant la Biroul administrație publică și arhivă, Direcțiea juridică și administrație publică din cadrul Consiliului Județean Vrancea    

Lista cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 septembrie 2019 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de referent treapta II la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești“, Direcția administrarea patrimoniului public și privat din cadrul Consiliului Județean Vrancea                    

Lista cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 septembrie 2019 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante  de muncitor calificat treapta III la Biroul evidența patrimoniului public și privat, Direcția administrarea patrimoniului public și privat din cadrul Consiliului Județean Vrancea                   

            


ANUNŢ CONCURS – Consiliul Judeţean Vrancea, cu sediul în Focşani, b-dul Dimitrie Cantemir,  nr. 1, organizeaza, în data de  10 octombrie 2019, ora 11:00 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante

ANUNT CONCURS

BIBLIOGRAFIE insp debutant Serv drumuri-Dir tehnica

BIBLIOGRAFIE insp asistent Serv drumuri-Dir tehnica

BIBLIOGRAFIE insp principal Serv drumuri-Dir tehnica

BIBLIOGRAFIE insp sup Serv drumuri-Dir tehnica

BIBLIOGRAFIE insp sup UIP Directia tehnica si investitii

ADEVERINTA VECHIME editabil

FORMULAR INSCRIERE editabil

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

CV model european

OPIS documente inscriere la concurs


ANUNŢ – Consiliul Județean Vrancea, cu sediul în Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1, organizează, în data de 18 septembrie 2019, ora 11 :00 (proba scrisă), concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de: referent debutant (1 post), muncitor calificat treapta III (2 posturi, din care: 1 post – instalator apă-canal; 1 post – fochist), referent treapta II (1 post) – afisat 26.08.2019

Bibliografie – muncitor fochist

Bibliografie – muncitor instalator apa canal

Bibliografie – referent debutant Dir juridica

Bibliografie – referent II Crang

CV model european

Formular inscriere contractuali apr.2018

Model adeverinta vechime


Anunt concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Judeteana ,,DUILIU ZAMFIRESCU” Vrancea – postat 19.08.2019

ANUNT

Adeverinta vechime

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Cerere de inscriere la concurs de management

Declaratie pe propria raspundere pentru motive imputabile in ultimii 3 ani

Declaratie pe propria raspundere politie politica

Declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere

Dispozitia nr. 387 regulament

Dispozitia nr.  388 caiet obiective


Lista cu rezultatele obținute la proba scrisă a examenului de promovare în gradul/treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcțiile contractuale de execuție de referent sportiv debutant (1 post), inspector de specialitate debutant (1 post) si referent debutant (3 posturi) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat al Direcției arhitect șef şi administrarea patrimoniului


Lista cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul/treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcțiile contractuale de execuție de referent sportiv debutant (1 post), inspector de specialitate debutant (1 post) si referent debutant (3 posturi) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat al Direcției arhitect șef şi administrarea patrimoniului


Centralizatorul nominal al rezultatelor concursului organizat în data de 4 martie 2019 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Compartimentul contractarea serviciilor sociale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


ANUNT – Consiliul Județean Vrancea organizează EXAMEN DE PROMOVARE, în data de 25 martie 2019, ora 11:00


Rezultatele probei interviu la concursul organizat în data de de 4 martie 2019 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Compartimentul contractarea serviciilor sociale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


Rezultatele probei scrise la concursul organizat, în data de 4 martie 2019, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Compartimentul contractarea serviciilor sociale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 4 martie 2019, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul profesional superior (1 post) la Compartimentul contractarea serviciilor sociale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


ANUNT – Consiliul Judeţean Vrancea, cu sediul în Focşani, B-dul Dimitrie Cantemir,  nr. 1, în data de 4 martie 2019, ora 11:00 (proba scrisă), organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Compartimentul contractarea serviciilor sociale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice- postat in 01.02.2019

ADEVERINTA VECHIME

Bibliografie

CV model european

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

FORMULAR INSCRIERE editabil

OPIS documente inscriere concurs de recrutare


Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I gradul profesional debutant la Serviciul resurse umane şi informatizare din cadrul Direcţiei economice şi informatizare organizat în data de 15 ianuarie 2019 (proba scrisă) 


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 15 ianuarie 2019 în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional debutant la Serviciul resurse umane şi informatizare din cadrul Direcţiei economice şi informatizare

***************************

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 15 ianuarie 2019 ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea unui post vacant aferent funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I gradul profesional debutant la Serviciul resurse umane şi informatizare din cadrul Direcţiei economice şi informatizare

*****************************************************

Rezultatul la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de  muncitor calificat treapta IV – lucrător finisor pentru construcții la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare din data de 18 decembrie 2018 (proba scrisă), ora 10:00

****************************************************

Lista cu rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de muncitor calificat treapta IV – lucrător finisor pentru construcții la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare din data de 18 decembrie 2018 (proba scrisă), ora 10:00

*****************************************************************

Anunt privind  organizarea,  in data de 15 ianuarie 2019, ora 11:00 (proba scrisă), a concursului/examenului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional debutant (cu atribuții în domeniul informatic) la Serviciul resurse umane și informatizare din cadrul Direcției economice și informatizare

Bibliografie

Adeverinta vechime

CV model european

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

Formular inscriere 2018

********************************************************************************

Centralizatorul nominal al rezultatelor concursului organizat în data de 26 noiembrie 2018 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice 

Centralizatorul nominal al rezultatelor concursului organizat în data de 26 noiembrie 2018 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional superior (1 post) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice 

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Biroul administrarea patrimoniului public şi privat din cadrul Direcţiei arhitect şef şi administrarea patrimoniului, organizat în data de 26 noiembrie 2018(proba scrisă)


Centralizatorul nominal al rezultatelor concursului organizat in data de 26 noiembrie 2018 (proba scrisa) pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Biroul contencios si administratie publica din cadrul Serviciului relatii publice, contencios, monitor oficial si arhiva


Rezultatul soluționării contestației la proba scrisă pentru concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018, ora 11:00, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice 

Rezultatul soluționării contetației la proba scrisă pentru concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018, ora 11:00, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional superior (1 post) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice  


Anunt privind organizarea, în data de 18 decembrie 2018, ora 10:00, examen de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de muncitor calificat treapta IV– lucrător finisor pentru construcții la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare


Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice 


Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional superior (1 post) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice 


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 26 noiembrie 2018 în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Biroul administrarea patrimoniului public şi privat din cadrul Direcţiei arhitect şef şi administrarea patrimoniului


Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Biroul contencios și administrație publică din cadrul Serviciului relații publice, contencios, monitor oficial și arhivă


Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018 ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018 ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Serviciul monitorizarea proiectelor și contractelor instituțiilor subordonate și consiliilor locale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018 ora 11.00- proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Biroul contencios şi administraţie publică din cadrul Serviciului relaţii publice, contencios, monitor oficial şi arhivă


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018 ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Biroul administrarea patrimoniului public şi privat din cadrul Direcţiei arhitect şef şi administrarea patrimoniului


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018 ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional superior (1 post) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


ANUNŢ privind  organizarea, în data de 26 noiembrie 2018, ora 11.00 (proba scrisă), a concursului/examenului pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor funcții publice de execuție temporar vacante – postat 12.11.2018, ora 13.00

Bibliografie la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Biroul contencios și administrație publică din cadrul Serviciului relații publice, contencios, monitor oficial și arhivă

Bibliografie la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de inspector clasa I gradul profesional principal (1post) la Biroul județean de transport persoane din cadrul Direcției tehnice și investiții, Serviciul drumuri și investiții

Bibliografie la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, avize, autorizații, acorduri și certificate și de inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Biroul administrarea patrimoniului public și privat din cadrul Direcției arhitect șef și administrarea patrimoniului

Bibliografie la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante de consilier clasa I superior (1 post) și consilier clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice

Bibliografie la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Serviciul monitorizarea proiectelor și contractelor instituțiilor subordonate și consiliilor locale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice

CV model european

Formular inscriere 2018

OPIS documente inscriere la concurs recrutare 


Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de expert sportiv  la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat


Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției Arhitect șef și administrarea patrimoniului, Biroul administrarea patrimoniului public și privat.


Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat I – electrician (1 post) la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare


Rezultatele probei interviu din data de 7 noiembrie 2018 la concursul pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de expert sportiv gradul I (2 posturi) si gradul II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat


Rezultatele probei interviu din data de 7 noiembrie 2018 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat I – electrician (1 post) la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare


Rezultatele probei interviu din data de 7 noiembrie 2018 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției Arhitect șef și administrarea patrimoniului, Biroul administrarea patrimoniului public și privat.


Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, ora 10:00, pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de expert sportiv gradul I (2 posturi) si gradul II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, ora 10:00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat I – electrician (1 post) la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare


Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, ora 10:00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției Arhitect șef și administrarea patrimoniului, Biroul administrarea patrimoniului public și privat


Lista cu candidatii selectati pentru concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, ora 10:00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat I – electrician (1 post) la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare


Lisa cu candidatii selectati pentru concursul organizat în data de 1 noiembrie 2018, ora 10:00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției Arhitect șef și administrarea patrimoniului, Biroul administrarea patrimoniului public și privat


Lista cu candidatii selectati pentru concursul organizat in data de 1 noiembrie 2018 – proba scrisa, pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de expert sportiv gradul II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de inot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public si privat


Lista cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, ora 10:00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției Arhitect șef și administrarea patrimoniului, Biroul administrarea patrimoniului public și privat

Lista cu rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției contractuale vacante de execuție de muncitor calificat I – electrician (1 post) la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare, din data de 1 noiembrie 2018 (proba scrisă), ora 10:00


Rezultatul la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de muncitor calificat treapta III – mecanic la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare din data de 16 octombrie 2018 (proba scrisă), ora 10:00


ANUNT CONCURS organizat în data de 01 noiembrie 2018, ora 10:00 (proba scrisă),  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale de execuție vacante

Bibliografie – muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement ”Crâng Petrești”

Bibliografie – muncitor calificat I – electrician (1 post) la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare

Bibliografie – expert sportiv I (2 posturi) și expert sportiv II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat

CV model european

Formular de inscriere

Model adeverinta vechime


Lista cu rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de muncitor calificat treapta III – mecanic la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare din data de 16 octombrie 2018 (proba scrisă), ora 10:00


Anunt privind examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare organizat în data de 16 octombrie 2018, ora 10:00


Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de expert sportiv și referent sportiv debutant la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public si privat


ANUNȚ concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, în data de 14 august 2018, ora 10.00 (proba scrisă) – publicat în data de 13.07.2018

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul resurse umane și informatizare din cadrul Direcției economice și informatizare

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional superior la Serviciul achiziții publice și monitorizarea contractelor din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat

Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I la Compartimentul administrarea zonei de agrement Crâng Petreşti  din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat

Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat IV –instalator la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat        

Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat IV – fochist la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat        

Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat IV – electrician la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat       

Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat IV – electromecanic la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat


Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II – electrician la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III – instalator la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat calificat IV – lucrător finisor pentru construcţii la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei Economice şi informatizare din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II – fochist la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de expert sportiv gr.I (2 posturi -1/2 normă) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 14:00

Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de expert sportiv gr.IA (4 posturi -1/2 normă) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 14:00

Rezultatul la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert sportiv gr.II la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 10:00

Rezultatul la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent sportiv gr.IV la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 10:00Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II – electrician la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III – instalator la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II – fochist la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV – lucrător finisor pentru construcţii la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei Economice şi informatizare din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

*
*
*
*
*

*

*

ANUNT CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale de execuție vacante – postat in 17.04.2018


BIBLIOGRAFIE – casier la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat
BIBLIOGRAFIE – inspector de specialitate la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat
BIBLIOGRAFIE -muncitor calificat IV la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare
BIBLIOGRAFIE – muncitor calificat III, muncitor calificat II și muncitor calificat I, la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat
BIBLIOGRAFIE – pt. funcțiile contractuale vacante de execuție cu normă întreagă de referent sportiv IV, expert sportiv IA, expert sportiv II și expert sportiv I, precum și pentru funcțiile contractuale vacante de execuție cu ½ normă de expert sportiv IA și expert sportiv I

MODEL CV EUROPEAN
FORMULAR DE INSCRIERE  
MODEL ADEVERINTA VECHIME

*
*

ANUNȚ CONCURS
Proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea
– Publicat în data de 19.03.2018 –

*
*

ANUNȚ CONCURS – postat în 09.01.2018

Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare – în data de 01 februarie 2018,  proba scrisă

Bibliografie – Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare

Rezultatele  la proba scrisă a  concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I  la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei economice și informatizare

Rezultatele  interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I  la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei economice și informatizare

Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I  la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei economice și informatizare

*
[gtranslate]