CARIERE

Retour

« 2024 »


Data publicării: 03.07.2024

ANUNȚ – Consiliul Județean Vrancea organizează în data de 18 iulie 2024, ora 13:00 EXAMEN DE PROMOVARE

Formular înscriere

OPIS Documente

Bibliografie și tematică


Data publicării: 18.06.2024

ANUNȚ – Consiliul Judeţean Vrancea organizează în data de 22 iulie 2024 (proba scrisă), examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Județean Vrancea

Formular de înscriere

Bibliografie și tematică

Adeverință de vechime

Regulamentul intern pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea


DISPOZIŢIA NR. 321 din 15 mai 2024 privind: aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea pentru anul 2024


Data publicării: 30.04.2024

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I gradul profesional superior la Compartimentul control și managementul calității din cadrul Serviciului control, managementul calității și transport, organizat în data de 29.04.2024 (proba scrisă), ora 13:00.


Data publicării: 29.04.2024

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I gradul profesional superior la Compartimentul control și managementul calității din cadrul Serviciului control, managementul calității și transport, organizat în data de 29.04.2024 (proba scrisă), ora 13:00.


Data publicării: 22.04.2024

Rezultatul verificării eligibilității candidaților potrivit dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I gradul profesional superior la Compartimentul control și managementul calității din cadrul Serviciului control, managementul calității și transport, organizat în data de 29.04.2024 (proba scrisă), ora 13:00.


Data publicării: 19.04.2024

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de referent treapta II la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 15.04.2024 (proba scrisă), ora 13:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de referent treapta II la Compartimentul administrare ”Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 15.04.2024 (proba scrisă), ora 13:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui salariat care ocupă funcția contractuală de inspector de specialitate gradul II la Compartimentul administrare Bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 15.04.2024 (proba scrisă), ora 13:00


Data publicării: 16.04.2024

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de referent treapta II la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 15.04.2024 (proba scrisă), ora 13:00

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de referent treapta II la Compartimentul administrare ”Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 15.04.2024 (proba scrisă), ora 13:00.  

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui salariat care ocupă funcția contractuală de inspector de specialitate gradul II la Compartimentul administrare Bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 15.04.2024 (proba scrisă), ora 13:00

 


Data publicării: 09.04.2024

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de referent treapta II la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial Local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 15 aprilie 2024 ( proba scrisă), ora 13:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de referent treapta II la Compartimentul administrare ”Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat și privat, organizat în data de 15 aprilie 2024 ( proba scrisă), ora 13:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate gradul II la Compartimentul administrare Bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat și privat, organizat în data de 15 aprilie 2024 ( proba scrisă), ora 13:00


Data publicării: 08.04.2024

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă de auditor clasa I grad profesional superior la Compartimentul audit, organizat în data de 01.04.2024 (proba scrisă), ora 11:00.


Data publicării: 04.04.2024

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă de auditor clasa I grad profesional superior la Compartimentul audit, organizat în data de 01.04.2024 (proba scrisă), ora 11:00.


Data publicării: 02.04.2024

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă de auditor clasa I grad professional superior la Compartimentul audit, organizat în data de 01.04.2024 (proba scrisă), ora 11:00.


Data publicării: 01.04.2024

Anunț privind organizarea în data de 15 aprilie 2024, ora 13:00 a unui EXAMEN DE PROMOVARE

Formular INSCRIERE CONTRACTUALI

OPIS documente promovare


Data publicării: 27.03.2024

Rezultatul verificării eligibilității candidaților potrivit dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă de auditor clasa I grad profesional superior la Compartimentul audit, organizat în data de 01.04.2024 (proba scrisă), ora 11:00.


Data publicării: 27.03.2024

Anunț privind organizarea unui concurs/examen de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durata timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,  a următoarei funcţii publice de execuţie vacante: Consilier clasa I gradul profesional superior (ID 575550) la Compartimentul control și managementul calității din cadrul Serviciului control, managementul calității și transport.

ATRIBUȚII

ADEVERINȚĂ-VECHIME

OPIS documente înscriere recrutare 2024

FORMULAR INSCRIERE 2024


Data publicării: 20.03.2024

Rezultatul concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural Vrancea


Data publicării: 18.03.2024

REZULTAT ETAPA I – ANALIZA PROIECTELOR DE MANAGEMENT – Concurs de proiecte de management organizat pentru Centrul Cultural Vrancea


Data publicării: 11.03.2024

REZULTAT SELECȚIE DOSARE – Concurs de proiecte de management organizat pentru Centrul Cultural Vrancea


Data publicării: 06.03.2024

Rezultatul final obținut ca urmare a desfășurării celor două etape privind analiza noului proiect de management depus de domnul Valentin-Romeo MUSCĂ, manager al Muzeului Vrancei.


Data publicării: 01.03.2024

ANUNŢ privind organizarea unui concurs/examen de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durata timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,  a funcţiei publice de execuţie vacante: Auditor clasa I gradul profesional superior (ID 332616) la Compartimentul Audit

formular – Adevetință vechime

CV-model-european

Formular înscriere 2024

OPIS documente înscriere recrutare 2024


Data publicării: 16.02.2024

ANUNȚ privind organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management a domnului Muscă Valentin-Romeo, manager a Muzeului Vrancei

disp.229 Regulament

disp.230 Caiet de obiective


Data publicării: 16.02.2024

1. Anunț – Consiliul Județean Vrancea organizează “Concurs de proiecte de management pentru CENTRUL CULTURAL VRANCEA”

1.1 – MODEL cerere de înscriere la concurs de management

1.2 – MODEL Adeverință-vechime

1.3 – MODEL declarație pe propria răspundere – pentru motive imputabile în ultimii 4 ani

1.4 – MODEL declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere (1)

Disp. 226 – Regulament CC VN

Disp.227 – Caiet obiective CC VN


Data publicării: 13.02.2024

ANUNȚ REZULTAT FINAL al evaluării managementului Bibliotecii Județene „DUILIU ZAMFIRESCU” Vrancea – prima evaluare, pentru perioada 01.11.2022-31.12.2023

RAPORT DE ACTIVITATE al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” – 01 NOIEMBRIE 2022 – 31 DECEMBRIE 2023


Data publicării: 06.02.2024

REZULTAT FINAL al evaluării finale a managementului Muzeului Vrancei, pentru perioada 15.03.2021-31.12.2023


Data publicării: 19.01.2024, ora 14,00

Centralizator nominal al rezultatului obținut la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției de conducere vacantă de director executiv al Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,VRANCEA CURATĂ’’, organizat în data de 11.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00   

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției Achiziții și Monitorizare Contracte, organizat în data de 15.01.2024  (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Direcției arhitect șef, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, organizat în data de 15.01.2024  (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 15.01.2024  (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciului Resurse Umane și Informatică, organizat în data de 15.01.2024  (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00

 


Data publicării: 18.01.2024, ora 14,00

Rezultatul probei interviu, la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției Achiziții Publice și Monitorizare Contracte, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul probei interviu, la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului Public și Privat, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul probei interviu, la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici,  din cadrul Direcției Arhitect Șef, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul probei interviu, la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul probei interviu, la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, a unui funcționar public din cadrul Direcției Tehnice și Investiții, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul probei interviu, la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciului resurse umane și informatică, organizat în data de 15.01.2024  (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu, la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.


Data publicării: 17.01.2024, ora 14,00

Rezultatul probei interviu, la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției de conducere vacantă de director executiv al Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,VRANCEA CURATĂ’’, organizat în data de 11.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 16.01.2024, ora 16,00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de muncitor calificat – instalator treapta II la Compartimentul administrare ”Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00  

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcția contractuală de muncitori calificați – fochist treapta IV din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de muncitor calificat – mecanic treapta IV la Compartimentul administrare ”Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00

 


Data publicării: 16.01.2024, ora 11,00

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului Public și Privat, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Direcției Arhitect Șef, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției Tehnice și Investiții, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciului resurse umane și informatică, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică, organizat în data de 15.01.2024  (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției Achiziții Publice și Monitorizare Contracte, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.


Data publicării: 12.01.2024, ora 14,00

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției de conducere vacantă de director executiv al Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,VRANCEA CURATĂ’’, organizat în data de 11.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 11.01.2024, ora 16,00

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcția contractuală de muncitori calificați – fochist treapta IV din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de muncitor calificat – instalator treapta II la Compartimentul administrare ”Crîng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00  

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de muncitor calificat – mecanic treapta IV la Compartimentul administrare ”Crîng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00   


Data publicării: 10.01.2024, ora 16,00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției Achiziții Publice și Monitorizare Contracte, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului Public și Privat, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Direcției Arhitect Șef, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11,00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției Tehnice și Investiții, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciului Resurse Umane și Informatică, organizat în data de 15.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00.

 


Data publicării: 09.01.2024, ora 14,00

Centralizator nominal al rezultatului obținut la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de referent treapta II, la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial Local și Arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 04 ianuarie 2024 ( proba scrisă), ora 11,00.


Data publicării: 08.01.2024

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției de conducere vacantă de director executiv al Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,VRANCEA CURATĂ’’, organizat în data de 11.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00     


Data publicării: 05.01.2024

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcția contractuală de muncitori calificați – fochist treapta IV din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00  

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de muncitor calificat – instalator treapta II la Compartimentul administrare ”Crîng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcția contractuală de muncitori calificați – mecanic treapta IV la Compartimentul administrare ”Crîng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00  

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de referent treapta II la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial Local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 04 ianuarie 2024 ( proba scrisă), ora 11,00.

 

 


« 2023 »


Data publicării: 27.12.2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcția contractuală de muncitori calificați – fochist treapta IV din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcția contractuală de muncitori calificați – instalator treapta II la Compartimentul administrare ”Crîng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcția contractuală de muncitori calificați – mecanic treapta IV la Compartimentul administrare ”Crîng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.01.2024 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de referent treapta II la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial Local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 04 ianuarie 2024 ( proba scrisă), ora 11,00


Data publicării: 21.12.2023

ERATĂ privind BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici

ERATĂ privind BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară celei deținute (personal contractual)


Data publicării: 18.12.2023, ora 10.00

ANUNȚ -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,VRANCEA CURATĂ’’ organizează concurs la sediul Consiliului Județean Vrancea din Focșani, Bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției de conducere vacantă de:  director executiv al Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,VRANCEA CURATĂ’’ 

Formular înscriere concurs

Bibliografie – concurs director executiv


Data publicării: 15.12.2023, ora 10.00

ANUNŢ – Consiliul Județean Vrancea organizează în data de 04 ianuarie 2024, ora 11:00 EXAMEN DE PROMOVARE-contractuali

Formular de înscriere


Data publicării: 13.12.2023, ora 11.00

ANUNȚ – Consiliul Județean Vrancea organizează în data de 15 ianuarie 2024 (proba scrisă), examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Județean Vrancea

OPIS – documente înscriere concurs de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice

Formular de înscriere la promovare

Bibliografie la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici în cadrul Direcției Arhitect Șef

Bibliografie la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public în cadrul Direcției Tehnice și Investiții

Bibliografie la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar public în cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului Public și Privat

Bibliografie la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici în cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică

Bibliografie la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar public în cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare

Bibliografie la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar public în cadrul Serviciului Resurse Umane și Informatică

Bibliografie la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar public în cadrul Direcției Achiziții Publice și Monitorizare Contracte


Data publicării: 20.09.2023, ora 14.00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate gradul II (studii superioare) la Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 11.09.2023 (proba scrisă), ora 11:00.

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de referent treapta II (studii medii) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 11.09.2023 (proba scrisă), ora 11:00.

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate gradul II (studii superioare) la Biroul informatică din cadrul Serviciului resurse umane și informatică, organizat în data de 11.09.2023 (proba scrisă), ora 11:00.


Data publicării: 15.09.2023, ora 14.00

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate gradul II (studii superioare) la Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 11.09.2023 (proba scrisă), ora 11:00.   

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate gradul II (studii superioare) la Biroul informatică din cadrul Serviciului resurse umane și informatică, organizat în data de 11.09.2023 (proba scrisă), ora 11:00.   


Data publicării: 14.09.2023, ora 10.00

Rezultatul contestației pentru proba scrisă la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de referent treapta II (studii medii) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 11.09.2023 (proba scrisă), ora 11:00.


Data publicării: 13.09.2023, ora 11.00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unei funcții contractuale de execuție temporar vacante de administrator treapta I (nivel studii medii), la Compartimentul administrare “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.09.2023 (proba scrisă), ora 10:00  


Data publicării: 12.09.2023, ora 10.00

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de referent treapta II (studii medii) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 11.09.2023 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate gradul II (studii superioare) la Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 11.09.2023 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate gradul II (studii superioare) la Biroul informatică din cadrul Serviciului resurse umane și informatică, organizat în data de 11.09.2023 (proba scrisă), ora 11:00.


Data publicării: 08.09.2023, ora 11.00

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unei funcții contractuale de execuție temporar vacante de administrator treapta I (nivel studii medii), la Compartimentul administrare “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.09.2023 (proba scrisă), ora 10:00


Data publicării: 05.09.2023, ora 14.00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate gradul II (studii superioare) la Biroul informatică din cadrul Serviciului resurse umane și informatică, organizat în data de 11.09.2023 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de referent treapta II (studii medii) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 11.09.2023 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate gradul II (studii superioare) la Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 11.09.2023 (proba scrisă), ora 11:00.


Data publicării: 05.09.2023, ora 10.00

Rezultatul la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unei funcții contractuale de execuție temporar vacante de administrator treapta I (nivel studii medii), la Compartimentul administrare “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.09.2023 (proba scrisă), ora 10:00    


Data publicării: 04.09.2023

PROCES-VERBAL de consemnare a rezultatelor finale ale procesului de recrutare și selecție  ADMINISTRATOR PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L


Data publicării: 29.08.2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unei funcții contractuale de execuție temporar vacante de administrator treapta I (nivel studii medii), la Compartimentul administrare “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 04.09.2023 (proba scrisă), ora 10:00


Data publicării: 25.08.2023

Centralizator nominal al rezultatelor obținute privind postul de administrator al societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L.


Data publicării: 21.08.2023

ANUNŢ – Consiliul Județean Vrancea organizează în data de 4 septembrie 2023 ( proba scrisă), ora 10:00, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale de execuție temporar vacante de administrator treapta I (studii medii) la Compartimentul administrare ”Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Formular de înscriere

CV model european

Anexa 3 – Adeverință

OPIS documente

Regulamentul de funcționare al Ariei naturale de interes local Crâng Petrești


Data publicării: 21.08.2023

ANUNȚ – Consiliul Județean Vrancea organizează în data de 11 septembrie 2023 ( proba scrisă), ora 11:00, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a trei funcții contractuale de execuție vacante

Formular de înscriere

CV model european

Anexa 3 – Adeverință

OPIS documente

Regulamentul intern pentru aparatul de specialitate al CJ Vrancea


Data publicării: 08.08.2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere și recrutare pentru ocuparea funcției de Administrator la societatea PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L, organizat în data de 24.08.2023 (proba interviu), ora 11:00


Data publicării: 20.07.2023

Unitatea  Administrativ  Teritorială  VRANCEA, prin comisia de recrutare și selecție, anunță începerea procedurii pentru poziția de Administrator al societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L.

Declarație că nu a fost destituit dintr- o funcție publică

Declarație de consimțământ

Declarație neîncadrare în situația de conflict de interese

Declarație participare

Declarație privind statutul de funcție publică

Scrisoare de așteptări


Data publicării: 23.06.2023

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I gradul profesional superior la Compartimentul Unitate Centralizată de Achiziții din cadrul Direcției Achiziții Publice și Monitorizare Contracte, organizat în data de 14.06.2023 (proba scrisă), ora 11:00 


Data publicării: 21.06.2023

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I gradul profesional superior la Compartimentul Unitate Centralizată de Achiziții din cadrul Direcției Achiziții Publice și Monitorizare Contracte, organizat în data de 14.06.2023 (proba scrisă), ora 11:00   


Data publicării: 15.06.2023

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I gradul profesional superior la Compartimentul Unitate Centralizată de Achiziții din cadrul Direcției Achiziții Publice și Monitorizare Contracte, organizat în data de 14.06.2023 (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 09.06.2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I gradul profesional superior la Compartimentul Unitate Centralizată de Achiziții din cadrul Direcției Achiziții Publice și Monitorizare Contracte, organizat în data de 14.06.2023 (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 30.05.2023

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta I (nivel studii medii/generale)– mecanizator/operator mașini și utilaje, la Compartimentul administrare “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 18.05.2023 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta I (nivel studii medii/generale)– electroenergetician, la Compartimentul administrare “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 18.05.2023 (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 29.05.2023

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de referent treapta I (studii medii) la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 17.05.2023 (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 26.05.2023

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul Contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 22.05.2023 (proba scrisă), ora 10:00


Data publicării: 25.05.2023

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta I (nivel studii medii/generale)– electroenergetician, la Compartimentul administrare “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 18.05.2023 (proba scrisă), ora 11:00. 

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta I (nivel studii medii/generale)– mecanizator/operator mașini și utilaje, la Compartimentul administrare “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 18.05.2023 (proba scrisă), ora 11:00.


Data publicării: 25.05.2023

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul Contencios din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică, organizat în data de 22.05.2023 (proba scrisă), ora 10:00


Data publicării: 24.05.2023

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de referent treapta I (studii medii) la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 17.05.2023 (proba scrisă), ora 11:00


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul Contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 22.05.2023 (proba scrisă), ora 10:00


Data publicării: 19.05.2023

Rezultatul la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta I (nivel studii medii/generale)– electroenergetician, la Compartimentul administrare “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 18.05.2023 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta I (nivel studii medii/generale)– mecanizator/operator mașini și utilaje, la Compartimentul administrare “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 18.05.2023 (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 17.05.2023

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de referent treapta I (studii medii) la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 17.05.2023 (proba scrisă), ora 11:00.


Data publicării: 17.05.2023

ERATĂ – Anunțul publicat în data de 16.05.2023 cu privire la continuarea procedurii de ocupare a posturilor pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor se modifică – funcția publică de execuție vacantă de inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică – la care rezultatul selecției dosarelor a fost afișat pe site-ul și la avizierul instituției în data de 15.05.2023, ora 16:00 – se încadrează în categoria posturilor unice vacante conform prevederilor art.IV alin.(1) și alin.(2) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.


Data publicării: 17.05.2023

ANUNȚ de suspendare a unui post vacant de inspector clasa I gradul profesional debutant la Biroul evidența patrimoniului public – Potrivit prevederilor art. IV alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Consiliul Județean Vrancea suspendă ocuparea prin concurs sau examen a funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I gradul profesional debutant la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, deoarece nu se încadrează în excepția prevăzută în actul normativ mai sus menționat.


Data publicării: 16.05.2023

ANUNȚ privind continuarea procedurii de ocupare a unor posturi– Potrivit prevederilor art. IV alin.(7) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Consiliul Județean Vrancea, continuă procedura de ocupare a unor posturi pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a actului normativ mai sus menționat, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului.

ANUNȚ privind continuarea procedurii de ocupare a unor posturi unice – Conform prevederilor art. IV alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Consiliul Județean Vrancea continuă procedura de ocupare a unor posturi unice prin concurs sau examen.


Data publicării: 15.05.2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul Contencios din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică, organizat în data de 22.05.2023 (proba scrisă), ora 10:00


Anunt public – Consiliul Judeţean Vrancea organizează concurs/examen de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durata timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,  a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier achiziții publice clasa I gradul profesional superior (ID 572328) la Compartimentul unitate centralizată de achiziții din cadrul Direcției achiziții publice  și monitorizare contracte.

Anunț public– Consiliul Judeţean Vrancea organizează concurs/examen de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durata timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,  a funcţiei publice de execuţie vacante Auditor clasa I gradul profesional superior (ID 332616) la Compartimentul Audit

Adeverință de vechime-model editabil

CV-model-european

Formular de înscriere

OPIS-documente-înscriere-la-concurs-RECRUTARE

Data publicării: 11.05.2023


Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de referent treapta I (studii de medii) la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 17.05.2023 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta I (nivel studii medii/generale), la Compartimentul administrare “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 18.05.2023 (proba scrisă), ora 11:00.

Data publicării: 09.05.2023


Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul Comunicare din cadrul Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 28.04.2023 (proba scrisă), ora 10:00

Data publicării: 04.05.2023


Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul Comunicare din cadrul Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 28.04.2023 (proba scrisă), ora 10:00

Data publicării 03.05.2023


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul Comunicare din cadrul Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 28.04.2023 (proba scrisă), ora 10:00

Data publicării: 28.04.20223


Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul Comunicare din cadrul Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 28.04.2023 (proba scrisă)

 

Data publicării: 25.04.2023


ANUNȚ – Consiliul Județean Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de referent treapta I (studii de medii) la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică + Bibliografie

Dispoziția nr. 276/24 august 2021 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

CV – Model european

OPIS documente înscriere

Model adeverință vechime

Atribuțiile postului de referent treapta I (studii de medii) 

 

Data publicării: 20.04.2023


ANUNȚ – Consiliul Județean Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta I (nivel studii medii/generale) la Compartimentul administrare “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

CV- Model european 

Opis documente înscriere concurs de recrutare 

Model adeverință vechime 

Atribuțiile postului de muncitor calificat treapta I mecanizator

Atribuțiile postului de muncitor calificat treapta electroenergetician

Data publicării: 20.04.2023


ANUNȚ – Consiliul Judeţean Vrancea organizează concurs/examen de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent  la Serviciul Contencios din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică +Bibliografie

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

CV – Model european 

Opis documente înscriere concurs de recrutare 

Model adeverință vechime 

 

Data publicării: 20.04.2023


 

ANUNȚ –REZULTAT FINAL al evaluării anuale a managementului Muzeului Vrancei – pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022

Raport de activitate al Muzeului Vrancei pe anul 2022

 

Data publicării 30.03.2023


Data publicării: 29.03.2023

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de la Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției architect șef, organizat în data de 23.03.2023 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciul implementare și monitorizare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile al Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 23.03.2023 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroul programe, servicii sociale și guvernanță corporativă al Direcției economice, organizat în data de 23.03.2023 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului contencios al Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 23.03.2023 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului resurse umane și informatică, organizat în data de 23.03.2023 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroului de evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 23.03.2023 (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 28.03.2023

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroului de evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 23.03.2023 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de la Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției architect șef, organizat în data de 23.03.2023 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatele probei interviu la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Direcţiei Dezvoltare şi Promovare, organizat în data de 23.03.2023  (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroul programe, servicii sociale și guvernanță corporativă al Direcției economice, organizat în data de 23.03.2023  (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatele probei interviu la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului contencios al Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 23.03.2023  (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului resurse umane și informatică, organizat în data de 23.03.2023  (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 27.03.2023

ANUNŢ – Consiliul Judeţean Vrancea organizează concurs/examen de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de execuţie vacante de Inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul Comunicare din cadrul Direcției dezvoltare și promovare

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

CV – Model european

Bibliografie și atribuțiile postului

Opis documente înscriere concurs de recrutare

Model adeverință vechime 


Data publicării: 24.03.2023

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroului de evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de la Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției arhitect șef

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului contencios al Direcției juridice și administrație publică

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Direcției dezvoltare și promovare

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroul programe, servicii sociale și guvernanță corporativă al Direcției economice

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului resurse umane și informatică


Data publicării: 23.03.2023

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de muncitor calificat – instalator treapta II la Biroul monitorizare SSM și administrativ din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 20.03.2023 (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 22.03.2023

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioră celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de muncitor calificat – instalator treapta II la Biroul monitorizare SSM și administrativ din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 20.03.2023 (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 20.03.2023

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a unui salariat care ocupă funcția contractuală de muncitor calificat – instalator treapta II la Biroul monitorizare SSM și administrativ din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 20.03.2023 (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 17.03.2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de la Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției architect șef, organizat în data de 23.03.2023 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroului de evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 23.03.2023 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciului resurse umane și informatică, organizat în data de 23.03.2023  (proba scrisă), ora 11:00         

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului contencios al Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 23.03.2023  (proba scrisă), ora 11:00       

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroul programe, servicii sociale și guvernanță corporativă al Direcției economice, organizat în data de 23.03.2023  (proba scrisă), ora 11:00     

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroul relații interne, internaționale și diaspora al Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 23.03.2023  (proba scrisă), ora 11:00     

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciul implementare și monitorizare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile al Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 23.03.2023  (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 14.03.2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de muncitor calificat – instalator la Biroul monitorizare SSM și administrativ din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 20.03.2023 (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 06.03.2023

Anunț – Consiliul Județean Vrancea organizează în data de 20 martie 2023, ora 11:00 examen de promovare pentru funcția contractuală de muncitor calificat/instalator

Formular


Data publicării: 22.02.2023

ANUNȚ  –  Consiliul Județean Vrancea organizează examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut  pentru mai multe funcții publice de execuție

Bibliografie – Serv.-resurse-umane

Bibliografie – DAS

Bibliografie – DJAP

Bibliografie – DE

Bibliografie – DAPP

Bibliografie – DDP, Birou rel. interne, internaț. și diaspora

Bibliografie -Serv-implementare 

OPIS documente promovare fp

Formular inscriere


Data publicării: 05.01.2023

REZULTAT SELECȚIE DOSARE – Concurs de proiecte de management organizat pentru Centrul Cultural Vrancea


« 2022 »


Data publicării: 09.12.2022

Anunț  Concurs de Proiecte de management pentru Centrul Cultural Vrancea

Dispozitia nr. 415/7 decembrie 2022, privind caietul de obiective

Dispozitia 414/7 decembrie 2022, privind aprobarea Regulamentului

Anexa 1 -Organigrama și ROF

Anexa 2 -Statul de Funcții

Anexa 3 -Bugetul aprobat pe ultimii 3 ani

1.1 – MODEL cerere de înscriere la concurs de management

1.2 – MODEL Adeverință-vechime

1.3 – MODEL declarație pe propria răspundere – pentru motive imputabile în ultimii 4 ani

1.4 – MODEL declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere


Data publicării: 06.12.2022

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția juridică și administrație publică, organizat în data de 28.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00   

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de de șef serviciu la Serviciul resurse umane și informatizare, organizat în data de 28.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de Arhitect șef la Direcția Arhitect șef, organizat în data de 28.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00  


Data publicării: 29.11.2022

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția juridică și administrație publică, organizat în data de 28.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul resurse umane și informatizare, organizat în data de 28.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de Arhitect șef la Direcția Arhitect șef, organizat în data de 28.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00   


Data publicării: 28.11.2022

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director Executiv la Direcția juridică și Administrație publică, organizat în data de 28.11.2022 (proba scrisă), ora 11,00    

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul resurse umane și informatizare, organizat în data de 28.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Arhitect Șef la Direcția Arhitect Șef,  organizat în data de 28.11.2022 (proba scrisă), ora 11,00


Data publicării: 25.11.2022

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Compartimentului comunicare, protocol și relația cu mass-media al Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 21.11.2022  (proba scrisă), ora 11:00 

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și disciplină din cadrul Direcției arhitect șef, organizat în data de 21.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroului de evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 21.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00


Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Compartimentului comunicare, protocol și relația cu mass-media al Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 21.11.2022  (proba scrisă), ora 11:00  

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și disciplină din cadrul Direcției arhitect șef, organizat în data de 21.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroului de evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 21.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00

 


Data publicării: 22.11.2022

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroului de evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 21.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și disciplină din cadrul Direcției arhitect șef, organizat în data de 21.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Compartimentului comunicare, protocol și relația cu mass-media al Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 21.11.2022  (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 21.11.2022

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de Arhitect șef la Direcția Arhitect șef, organizat în data de 28.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția juridică și administrație publică, organizat în data de 28.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul resurse umane și informatizare, organizat în data de 28.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00 


Data publicării: 11.11.2022

Rezultatul la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcția contractuală de execuție de referenți treapta II la Compartimentul administrarea bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, din data de 9 noiembrie 2022 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcția contractuală de execuție de muncitori calificați la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, din data de 9 noiembrie 2022 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor salariați care ocupă funcția contractuală de execuție de inspectori de specialitate la Compartimentul administrarea bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, din data de 9 noiembrie 2022 (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 09.11.2022

REZULTAT SELECȚIE DOSARE – Concurs de proiecte de management organizat pentru Centrul Cultural Vrancea

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroului de evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 21.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și disciplină din cadrul Direcției arhitect șef, organizat în data de 21.11.2022 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Compartimentului comunicare, protocol și relația cu mass-media al Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 21.11.2022  (proba scrisă), ora 11:00

 


Data publicării: 02.11.2022

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcția contractuală de referent treapta II la Compartimentul administrare bazin înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 09.11.2021 (proba scrisă), ora 11,00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcția contractuală de muncitori calificați la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 09.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcția contractuală de inspector de specialitate la Compartimentul administrare bazin înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 09.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 26.10.2022

ANUNȚ – privind organizarea unor concursuri de promovare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante

Bibliografie pentru concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției  publice de conducere vacante  de director executiv al Direcției  Juridice și Administrație Publică

Bibliografie pentru concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu al Serviciului Resurse Umane și Informatizare 

Model adeverință vechime 

Model CV european

Formular

Opis-documente înscriere concurs de PROMOVARE  pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante

 

Data publicării: 26.10.2022

ANUNȚ – concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice specifice de conducere vacante de Arhitect șef al Direcției Arhitect Șef.

Bibliografie pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Arhitect Șef al Direcției Arhitect Șef

Dispoziția nr. 276 din 24 august 2021

CV model european 

Model adeverință vechime 

Formular

OPIS documente înscriere la concurs RECRUTARE

 

Data publicării: 26.10.2022

ANUNȚ – privind Examen de promovare – 09 noiembrie 2022, ora 11:00

Bibliografie pentru  concursul organizat în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor salariați de la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului Public și Privat

Bibliografie pentru  concursul  organizat în vederea promovării în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați de la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului Public și Privat (II)

Bibliografie pentru concursul organizat în vederea promovării în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat de la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului Public și Privat


Data publicării: 20.10.2022

Rezultatul final al concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului Bibliotecii Județene” Duiliu Zamfirescu” Vrancea


Data publicării: 20.10.2022

ANUNȚ – privind organizarea concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut  

Bibliografie la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici de la Compartimentul comunicare, protocol și relația cu mass-media din cadrul Direcției dezvoltare și promovare

Bibliografie la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unui funcţionar public de la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Bibliografie la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar public de la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului si disciplina constructii din cadrul Direcției arhitect șef


Data publicării: 17.10.2022

ANUNȚ – privind organizarea Concursului de Proiecte de Mangement pentru Centrul Cultural Vrancea

Dispozitia 346 aprobare regulament

Dispozitia 347 aprobarea caietului de obiective

Anexa 1 Organigrama si ROF

Anexa 2 Stat de Functii

Anexa 3 Buget aprobat pe ultimii 3 ani

1.1 – MODEL cerere de înscriere la concurs de management

1.2 – MODEL Adeverinta-vechime

1.3 – MODEL declarație pe propria răspundere – pentru motive imputabile in ultimii 4 ani

1.4 – MODEL declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere (1)

 


Data publicării: 03.10.2022 

ANUNȚ privind Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al doamnei  Boian Oana-Raluca, manager la Biblioteca Județeană” Duiliu Zamfirescu” Vrancea, care a obținut în urma evaluării finale nota 9,84

Anexa nr 1 Organigrama si ROF

Anexa nr 2 Stat de Functii

Anexa nr 3 Bugetul pe ultimii 3 ani

Dispozitia 339 aprobare regulament

Dispozitia 340 aprobare caiet de obiective


Data publicării: 28.07.2022

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 21.07.2022 (proba scrisă), ora 11:00   

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 21.07.2022 (proba scrisă), ora 11:00  

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul autoritatea județeană de transport din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 21.07.2022 (proba scrisă), ora 11:00   


27.07.2022

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul autoritatea județeană de transport din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 21.07.2022 (proba scrisă), ora 11:00         

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 21.07.2022 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 21.07.2022 (proba scrisă), ora 11:00 


Data publicării: 22.07.2022

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 21.07.2022 (proba scrisă), ora 11:00          

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul autoritatea județeană de transport din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 04.05.2022 (proba scrisă), ora 11:00         

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 21.07.2022 (proba scrisă), ora 11:00  


18.07.2022

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul autoritatea județeană de transport din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 21.07.2022 (proba scrisă), ora 11:00  

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 21.07.2022 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 21.07.2022 (proba scrisă), ora 11:00

 


Data publicării: 20.06.2022

ANUNȚ – concurs/examen de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durata timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,  a unor funcţii publice de execuţie vacante.

Bibliografii si atributii 

CV model european

Formular de înscriere

 


Data publicării: 13.05.2022

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 04.05.02022 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 04.05.2022 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul autoritatea județeană de transport din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 04.05.2022 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 04.05.2022 (proba scrisă), ora 11:00


Data publicării: 11.05.2022

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 04.05.2022 (proba scrisă), ora 11:00         

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 04.05.2022 (proba scrisă), ora 11:00            


Data publicării: 09.05.2022

Rezultat proba scrisa la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice

Rezultat proba scrisa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice

Rezultat proba scrisa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții

Rezultat proba scrisa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul autoritatea județeană de transport din cadrul Direcției tehnice și investiții


Data publicării: 29.04.2022

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul autoritatea județeană de transport din cadrul Direcției tehnice și investiții


Data publicării: 05.04.2022

Rezultat final al evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Vrancea

Raport de activitate pentru perioada 02.06.2021-31.12.2021


Data publicării: 1.04.2022

ANUNŢ privind organizarea unui concurs/examen de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durata timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,  a unor funcţii publice de execuţie vacante.

Bibliografii și atribuții

CV model european

Formular

Opis documente înscriere concurs


Data publicării: 10.03.2022

Rezultat final al evaluării anuale a managementului Muzeului Vrancei

Raport privind managementul Muzeului Vrancei în perioada martie–decembrie 2021


Data publicării: 07.03.2022

Rezultat final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Raport de activitate pentru perioada 01 noiembrie 2020 – 31 ecembrie 2021


Data publicării: 21.02.2022

Rezultat final al reevaluării  finale a managementului la Muzeul Vrancei pentru perioada 2018-2020

Raport de Evaluare Finală pe perioada 2018-2020 – Muzeu Vrancei


« 2021 »


08.12.2021

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartimentul comunicare, protocol și relația cu mass-media din cadrul Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 25.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00 

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 25.11.2021 (proba scrisă), ora 10:00


06.12.2021

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 25.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00            

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartimentul comunicare, protocol și relația cu mass-media din cadrul Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 25.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00


02.12.2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 25.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00 

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartimentul comunicare, protocol și relația cu mass-media din cadrul Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 25.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00


18.11.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartimentul comunicare, protocol și relația cu mass-media din cadrul Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 25.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00   

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 25.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 25.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00


08.11.2021

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul buget și bilanțuri contabile din cadrul Direcției economice, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00.

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției Arhitect șef, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00.

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciului implementare și monitorizare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00.

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00


05.11.2021

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciului achiziții publice, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00 

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroului evidența patrimoniului public și privat al Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului implementare și monitorizare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile al Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului drumuri și investiții al Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00  

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului resurse umane și informatizare, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciul contencios al Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00   

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Compartimentului autoritatea județeană de transport al Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

 


04.11.1021

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu Serviciul buget și bilanțuri contabile din cadrul Direcției economice, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției Arhitect șef, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciului implementare și monitorizare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00


03.11.2021

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției Arhitect șef, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul implementare și monitorizare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul buget și bilanțuri contabile din cadrul Direcției economice, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00


03.11.2021

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Compartimentului autoritatea județeană de transport al Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului resurse umane și informatizare, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciul contencios al Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului drumuri și investiții al Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului implementare și monitorizare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile al Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciului achiziții publice, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroului evidența patrimoniului public și privat al Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00


01.11.2021

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului achiziții publice, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroului evidența patrimoniului public și privat al Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise concursul/examenul de promovare pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului implementare și monitorizare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile al Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului drumuri și investiții al Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise  la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciul contencios al Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului resurse umane și informatizare, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Compartimentului autoritatea județeană de transport al Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00


25.10.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul buget și bilanțuri contabile din cadrul Direcției economice, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției Arhitect șef, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciului implementare și monitorizare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciului drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 03.11.2021 (proba scrisă), ora 11:00     

 

ANUNŢ concurs de recrutare pentru anumite funcții publice de execuție vacante.

Bibliografie

CV model european 4

Formular inscriere 1

OPIS documente inscriere 1


13.10.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Serviciului contencios al Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului resurse umane și informatizare, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Biroului evidența patrimoniului public și privat al Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului achiziții publice, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului implementare și monitorizare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile al Direcției dezvoltare și promovare, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00  

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului drumuri și investiții al Direcției tehnice și inverstiții, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Compartimentului autoritatea județeană de transport al Direcției tehnice și inverstiții, organizat în data de 28.10.2021 (proba scrisă), ora 11:00


04.10.2021

Rezultatul examenului de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior pentru un salariat din cadrul aparatului de specialitate, respectiv din funcția contractuală de referent treapta II, studii medii, în funcția contractuală de inspector de specialitate gradul II – studii superioare la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat – din data de 01 octombrie 2021 (proba scrisă), ora 11:00


27.09.2021

ANUNȚ cu privire la  organizarea unui concurs de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante, pe perioadă nedeterminată.

Bibliografie si atribuții 

CV model european

Formular inscriere

OPIS documente inscriere 


17.09.2021

ANUNŢ de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior pentru un salariat din cadrul aparatului de specialitate,  respectiv din funcția contractuală de referent treapta II, studii medii, în funcția contractuală de inspector de specialitate gradul II – studii superioare

A N U N Ț –În baza prevederilor art. 618 alin.(4) alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Vrancea organizează în data de 28 octombrie 2021 (proba scrisă), examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut  a unor funcționari publici de execuție

BIBLIOGRAFIE la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici din cadrul Direcției dezvoltare și promovare – Serviciul implementare și monitorizare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile

BIBLIOGRAFIE la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar public din cadrul Direcției juridice și administrație publică – Serviciul contencios

BIBLIOGRAFIE la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici din cadrul Direcției  tehnice și investiții – Serviciul drumuri și investiții

BIBLIOGRAFIE la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar public din cadrul Direcției  tehnice și investiții -Compartiment Autoritatea Județeană de Transport

BIBLIOGRAFIE la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici din cadrul Serviciului achiziții publice

BIBLIOGRAFIE la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici din cadrul Serviciului resurse umane și informatizare

BIBLIOGRAFIE la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unui funcţionar public din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat- Biroul evidența patrimoniului public și privat

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 


16.09.2021

ANUNT – RETRAGERE CONCURSURI


16.07.2021

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul financiar-contabil din cadrul Direcției economice, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00 

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale din cadrul Direcției Economice, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00   


15.07.2021

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale din cadrul Direcției Economice, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul financiar-contabil din cadrul Direcției economice, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00


14.07.2021

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00 

 


12.07.2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale din cadrul Direcției Economice, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00             

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul financiar-contabil din cadrul Direcției economice, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00 


06.07.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul financiar-contabil din cadrul Direcției economice, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00  

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale din cadrul Direcției Economice, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00  

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00   


17.06.2021

Rezultatul final la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de referent debutant la Compartimentul administrare ”Parcul Memoriei Naționale” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, din data de 14 iunie 2021 (proba scrisă), ora 10:00


15.06.2021

Rezultatul la examenul de promovare în treapta imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de referent debutant la Compartimentul administrare ”Parcul Memoriei Naționale” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, din data de 14 iunie 2021 (proba scrisă), ora 10.00 


11.06.2021

ANUNȚ privind concurs de recrutare pentru următoarele funcții publice de execuție vacante: 1. Consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice; 2. Consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică; 3. Inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții; 4. Inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul financiar -contabil din cadrul Direcției economice; 5. Consilier clasa I gradul profesional superior la Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale din cadrul Direcției economice.

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS DE RECRUTARE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

CV model european

Adeverință de vechime – model


Rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de referent debutant la Compartimentul administrare ”Parcul Memoriei Naționale” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, din data de 14 iunie 2021 (proba scrisă), ora 10:00

ANUNȚ privind examenul de promovare pentru o persoană încadrată în funcţia contractuală de referent debutant la Compartimentul administrare ”Parcul Memoriei Naționale”, în funcția contractuală de referent treapta II.

REZULTATUL FINAL al Concursului de proiecte de management organizat pentru Centrul Cultural Vrancea

REZULTATUL CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT organizat pentru Centrul Cultural Vrancea

CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT organizat pentru Centrul Cultural Vrancea

Rezultatul examenului de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior pentru un salariat din cadrul aparatului de specialitate, respectiv din funcția contractuală de referent IA, studii medii, în funcția contractuală de inspector de specialitate gradul II – studii superioare la Compartimentul informatică din cadrul Serviciului resurse umane și informatizare – din data de 12 mai 2021

REZULTAT SELECȚIE DOSARE – Concurs de proiecte de management organizat pentru Centrul Cultural Vrancea

ANUNȚ – Consiliul Județean Vrancea organizează examen de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior pentru un salariat din cadrul aparatului de specialitate.

ANUNŢ  – Consiliul Județean Vrancea – reia procedura de organizare Concurs de Proiecte de Management pentru Centrul Cultural Vrancea

Dispozitia nr. 136 din 9 aprilie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural Vrancea. 

Dispozitia nr. 137 din 9 aprilie 2021 privind aprobarea caietului de obiective pentru Centrul Cultual Vrancea, institutie subordonata Consiliului Judtean Vrancea.

1.1 – MODEL cerere de înscriere la concurs de management

1.2 – MODEL Adeverinta-vechime

1.3 – MODEL declarație pe propria răspundere – pentru motive imputabile in ultimii 4 ani

1.4 – MODEL declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere (1)

ANEXA 1 Organigramă si ROF

ANEXA 2 Statul de funcții

ANEXA 3 Bugetul de venituri și cheltuieli


Rezultatul obținut în prima etapă – analiza proiectului de management- la Consursul de proiecte de management organizat pentru Centrul Cultural Vrancea

REZULTAT SELECȚIE DOSARE la Concursul  de proiecte de management organizat pentru Centrul Cultural Vrancea


Rezultat Final concurs de proiecte de management pentru Muzeul Vrancei – AFIŞAT 25.02.2021, ora 16.00


Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 16.02.2021 (proba scrisă)

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent(2 posturi) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 16.02.2021 (proba scrisă)

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior (2 posturi) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 16.02.2021 (proba scrisă)


Tabel nominal cu rezultatul finalizării celei de a doua etape – susținerea proiectului de management în cadrul interviului pentru Muzeul Vrancei – AFIŞAT 24.02.2021, ora 14.00


Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent(2 posturi) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 16.02.2021 (proba scrisă), ora 11:00, 23.02.2021 (proba interviu), ora 15:00

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 16.02.2021 (proba scrisă), ora 11:00, 23.02.2021 (proba interviu), ora 15:00

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior(2 posturi) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 16.02.2021 (proba scrisă), ora 11:00, 23.02.2021 (proba interviu), ora 15:00


Rezultatul contestațiilor probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 16.02.2021 (proba scrisă), ora 11:00   


Tabel nominal cu rezultatul finalizării primei etape de analiză a proiectului de management pentru Muzeul Vrancei – AFIŞAT 22.02.2021, ora 16:00


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 16.02.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 16.02.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 16.02.2021 (proba scrisă), ora 11:00


ANUNŢ – CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA REIA PROCEDURA DE ORGANIZARE CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU CENTRUL CULTURAL VRANCEA – afisat 17.02.2021

1.1 – MODEL cerere de înscriere la concurs de management

1.2 – MODEL Adeverinta-vechime

1.3 – MODEL declarație pe propria răspundere – pentru motive imputabile in ultimii 4 ani

1.4 – MODEL declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere (1)

Anexa 1 Organigrama si regulament

Anexa 2 Stat de functii

Anexa 3 Buget

Dispozita 8 aprob caietul de obiective C C

Dispozitia-nr.7-privind-aprobarea-regulamentului-pentru-organizarea-și-desfășurarea-concursului-de-


Rezultat selectie dosar – Concurs de proiecte de management organizat pentru Muzeul Vrancei


Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 16.02.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 16.02.2021 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 16.02.2021 (proba scrisă), ora 11:00


Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul din data 19 ianuarie 2021 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de referent treapta II la Compartimentul administrarea zonei de agrement Crâng Petrești din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul din data 19 ianuarie 2021 (proba scrisă) pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate II la Compartimentul administrare bazin înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat


Rezultatul la interviul pentru concursul organizat în data de 19 ianuarie 2021, ora 11:00– proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gradul II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 19 ianuarie 2021 (proba scrisă)

Rezultatul la interviul pentru concursul organizat în data de 19 ianuarie 2021, ora 11:00– proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de referent treapta II (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agreement Crâng Petrești din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 19 ianuarie 2021 (proba scrisă)


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate gradul II la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 19.01.2021 (proba scrisă), ora 11:00   

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuţie vacante de referent treapta II la Compartimentul administrarea zonei de agrement Crâng Petrești din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 19.01.2021 (proba scrisă), ora 11:00         


ANUNŢ -Consiliul Judetean Vrancea organizeaza concurs de proiecte de management pentru  Muzeul Vrancei

Dispozitia nr. 16/14 ian. 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Muzeul Vrancei

Dispozitia nr. 17/14 ianuarie 2021 privind aprobarea caietului de obiective elaborat in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru Muzeu Vrancei

Anexa nr. 1 -Organigrama

Anexa nr. 2 – Statul de functii

Anexa nr. 3 – Bugetul

1.1. Model cerere

1.2. Model adeverinta

1.3. Model declaratie (1)

1.4.Model declaratie (2)

 


ANUNT – Consiliul Judeţean Vrancea organizează concurs/examen de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durata timpului de muncă, respectiv durata normală a tinpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,  a unor funcţii publice de execuţie vacante in cadrul Direcției Tehnice și Investiții – afișat în data de 14.01.2021

ADEVERINTA VECHIME editabil

BIBLIOGRAFIE insp sup – Serv drumuri-Dir tehnica

BIBLIOGRAFIE insp asistent Serv drumuri-Dir tehnica

BIBLIOGRAFIE insp debutant Serv drumuri-Dir tehnica

CV model european

Formular de înscriere

OPIS documente inscriere la concurs RECRUTARE


ANUNT – CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU CENTRUL CULTURAL VRANCEA – afisat in 13.01.2021

1.1 – MODEL cerere de înscriere la concurs de management

1.2 – MODEL Adeverinta-vechime

1.3 – MODEL declarație pe propria răspundere – pentru motive imputabile in ultimii 4 ani

1.4 – MODEL declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere (1)

Anexa 1 Organigrama si regulament

Anexa 2 Stat de functii

Anexa 3 Buget

Dispozitia nr.7 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultura

Dispoziția nr. 8 privind aprobarea caietului de obiective pentru Centrul Cultural Vrancea


Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 19 ianuarie 2021 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de referent treapta II la Compartimentul administrarea zonei de agrement Crâng Petrești din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 19 ianuarie 2021 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate II la Compartimentul administrare bazin înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat


♦ 2020


 

ANUNŢ (24.12.2020) – Consiliul Judeţean Vrancea organizează în data de 19 ianuarie 2021, ora 11:00 (proba scrisă) pentru următoarele concursuri/examene pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante: referent treapta II (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat; inspector de specialitate gradul II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat.

BIBLIOGRAFIE inspector de specialitate gradul II 

BIBLIOGRAFIE referent treapta II Crang Petresti

Consimtamant-prelucrare-date

CV-model-european

Formular-inscriere

Model-adeverinta-vechime

OPIS


Rezultat final al evaluării finale a managementului la Muzeul Vrancea


Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția dezvoltare și promovare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția administrarea patrimoniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul financiar -contabil din cadrul Direcției economice, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul drumuri din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial Local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției Arhitect șef, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale din cadrul Direcției economice, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul contestației la proba interviu a concursului de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției Arhitect șef, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00


Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I gradul profesional asistent la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obtinute la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de  consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul achizitii publice, organizat in data de 16.11.2020 (proba scrisa), ora 11.00    

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul resurse umane si informatizare, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Centralizator nominal al rezultatelor obtinute la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul evidenta patrimoniului public si privat din cadrul Directiei administrarea patrimoniului public si privat,organizat in data de 16.11.2020 (proba scruisa), ora 11.00 

Centralizator nominal al rezultatelor obtinute la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Biroul monitorizare SSM si administrativ din cadrul Directiei Economice, organizat in data de 16.11.2020 (proba scrisa), ora 11.00

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Biroul evidenta patrimoniului public si privat din cadrul Directiei administrarea patrimoniului public si privat,  organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00


Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția administrarea patrimoniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția dezvoltare și promovare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției Arhitect șef, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale din cadrul Direcției economice, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul drumuri din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică , organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul financiar-contabil din cadrul Direcției economice, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial Local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00


Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I gradul profesional asistent la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul evidenta patrimoniului public si privat din cadrul Directiei administrarea patrimoniului public si privat, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul resurse umane si informatizare, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Biroul evidenta patrimoniului public si privat din cadrul Directiei administrarea patrimoniului public si privat, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Biroul monitorizare SSM si administrativ din cadrul Directiei economice, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00


Rezultatul contestatiei probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul evidenta patrimoniului public si privat din cadrul Directiei administrarea patrimoniului public si privat, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00


Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția administrarea patrimoniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale din cadrul Direcției economice, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial Local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției Arhitect șef, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul financiar-contabil din cadrul Direcției economice, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția dezvoltare și promovare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul drumuri din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul evidenta patrimoniului public si privat din cadrul Directiei administrarea patrimoniului public si privat, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Biroul monitorizare SSM si administrativ din cadrul Directiei economice, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00    

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Biroul evidenta patrimoniului public si privat din cadrul Directiei administrarea patrimoniului public si privat, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul resurse umane si informatizare, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00   

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I gradul profesional superior la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00    

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I gradul profesional asistent la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00  

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00             


Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gradul II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 30.10.2020 (proba scrisă), ora 12:30

Rezultat soluționare contestație interviu la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gradul II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta IV (3 posturi – fochist) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat,organizat în data de 30.10.2020 (proba scrisă), ora 12:30

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta III (1 post – fochist) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat,organizat în data de 30.10.2020 (proba scrisă), ora 12:30

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de referent debutant (1 post) la Compartimentul administrare „Parcul Memoriei Nationale” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 30.10.2020 (proba scrisă), ora 12:30

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat IV (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement „Crang Petresti” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 30.10.2020 (proba scrisă), ora 12:30

Centralizator nominal al rezultatelor obținute la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de administrator trapta I (1 post) la Compartimentul administrare „Parcul Memoriei Nationale” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 30.10.2020 (proba scrisă), ora 12:30


Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul resurse umane si informatizare, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Biroul evidenta patrimoniului public si privat din cadrul Directiei administrarea patrimoniului public si privat, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul evidenta patrimoniului public si privat din cadrul Directiei administrarea patrimoniului public si privat, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00 

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Biroul monitorizare SSM si administrativ din cadrul Directiei economice, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I gradul profesional superior la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul financiar-contabil din cadrul Direcției economice, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00   

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial Local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00   

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00  

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul drumuri din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale din cadrul Direcției economice, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției Arhitect șef, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00  

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția dezvoltare și promovare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00   

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția administrarea patrimoniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, organizat în data de 17.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I gradul profesional asistent la Serviciul achiziții publice, organizat în data de 16.11.2020 (proba scrisă), ora 11:00 


Rezultatul la interviul pentru concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 12:30– proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de administrator trapta I (1 post) la Compartimentul administrare „Parcul Memoriei Nationale” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 30 octombrie 2020 (proba scrisă)

Rezultatul la interviul pentru concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 12:30– proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de referent debutant (1 post) la Compartimentul administrare „Parcul Memoriei Nationale” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul la interviul pentru concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 12:30– proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat IV (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement „Crang Petresti” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul la interviul pentru concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 12:30– proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gradul II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat, organizat în data de 30 octombrie 2020 (proba scrisă)

Rezultatul la interviul pentru concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 12:30 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat IV (3 posturi – fochist) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultat soluționare contestații proba scrisă la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta IV (3 posturi – fochist) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultat soluționare contestații proba scrisă la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta III (1 post – fochist) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultat soluționare contestații proba scrisă la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gradul II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 12:30 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta IV (3 posturi – fochist) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 12:30 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta III (1 post – fochist) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 12:30 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gradul II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 12:30 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de administrator treapta I la Compartimentul administrare “Parcul Memoriei Naționale ” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 12:30 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta IV la Compartimentul administrarea zonei de agrement ,,Crâng Petrești,, din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 12:30 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de referent debutant la Compartimentul administrare “Parcul Memoriei Naționale ” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 12:30 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de referent treapta II la Compartimentul administrarea zonei de agrement ,,Crâng Petrești,, din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat 


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de administrator treapta I la Compartimentul administrare “Parcul Memoriei Naționale ” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta IV la Compartimentul administrarea zonei de agrement,,Crâng Petrești,, din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de  30 octombrie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de referent debutant la Compartimentul administrare “Parcul Memoriei Naționale ” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de referent treapta II la Compartimentul administrarea zonei de agrement,,Crâng Petrești,, din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta III (1 post – fochist) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta IV (3 posturi – fochist) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 30 octombrie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de de inspector de specialitate gradul II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

 


ANUNT 14.10.2020- Consiliul Judeţean Vrancea organizează concurs/examen de recrutare în data de 16 noiembrie 2020 (proba scrisă), ora 11:00, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durata timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a unor funcţii publice de execuţie vacante

BIBLIOGRAFIEinspector principal, inspector asistent -Directia administrarea patrimoniului public și privat

BIBLIOGRAFIE consilier superior, consilier asistent, consilier juridic  asistent Serviciul achiziții publice

BIBLIOGRAFIE consilier superior -Serviciul resurse umane

BIBLIOGRAFIE -inspector debutant – Biroul monitorizare SSM si administrativ

BIBLIOGRAFIE consilier,insp sup Serv drumuri-Directia tehnica

BIBLIOGRAFIE inspector asistent Serviciul drumuri-Directia tehnica

BIBLIOGRAFIE inspector debutant Serviciul drumuri-Directia tehnica

ADEVERINTA VECHIME editabil

CV model european

Formular

OPIS documente inscriere la concurs RECRUTARE


ANUNT 14.10.2020 – Consiliul Judeţean Vrancea cu sediul în Municipiul Focşani, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 organizează concurs de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante, pe perioadă nedeterminată (proba scrisă – 17 noiembrie 2020, ora 11:00)

BIBLIOGRAFIE director executiv la Direcția dezvoltare și promovare

BIBLIOGRAFIE Directia tehnica – sef birou Biroul drumuri

BIBLIOGRAFIE Directia tehnica – sef serviciu Serviciul drumuri si investitii

BIBL Directia juridica si administratie publica- sef serviciu Serviciul Monitor Oficial Local si Arhiva

BIBLIOGRAFIE Directia juridica si administratie publica –  sef serviciu la Serviciul contencios 

BIBLIOGRAFIE – Director executiv la Direcția administrarea patrimoniului public și privat

BIBLIOGRAFIE SEf birou Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

BIBLIOGRAFIE -Șef birou la Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale din cadrul Direcţiei Economice

Bibliografie Directia economica – Sef Serviciu Financiar Contabil din cadrul Directiei economice

Bibliografie – șef birou la Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției Arhitect șef

ADEVERINTA VECHIME editabil

CV model european

Formular

OPIS documente inscriere la concurs RECRUTARE


Rezultatul la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de muncitor calificat treapta III – instalator la Compartimentul administrarea zonei de agrement „Crâng Petrești”din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului public şi privat din data de 09 octombrie 2020 (proba scrisă), ora 11:00.

Rezultatul la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de referent debutant la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial Local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică, din data de 9 octombrie 2020 (proba scrisă), ora 11:00


Rezultatul probei scrise, organizata în data de 8 octombrie 2020, ora 11:00, la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Consiliului Judetean Vrancea

Rezultat – Compartimentul comunicare, protocol și relația cu mass-media din cadrul Direcției dezvoltare și promovare

Rezultat – Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultat – Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției Arhitect șef

Rezultat – Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale din cadrul Direcției economice

Rezultat – Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică

Rezultat – Biroul drumuri din cadrul Direcției tehnică și investiții

Rezultat – Serviciul achiziții publice


ANUNT – Consiliul Judetean Vrancea organizeaza in data de 30 octombrie 2020, ora 11:00, (proba scrisă),  concursuri/examene pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale de execuție vacante – postat 08.10.2020

BIBLIOGRAFIE administrator treapta I (1 post) Compartiment administrare “Parcul Memoriei Naționale” 

BIBLIOGRAFIE inspector de specialitate II (1 post) Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

BIBLIOGRAFIE muncitor calificat IV (1 post) Compartiment administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești

BIBLIOGRAFIE referent debutant (1 post) Compartiment administrare “Parcul Memoriei Naționale”

BIBLIOGRAFIE referent II (1 post) Compartiment administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești”

Bibliografie muncitor calificat treapta III – fochist (1 post) și muncitor calificat treapta IV (3 posturi – fochist) la Biroul evidența patrimoniului public și privat

CV-model-european

FORMULAR-DE-ÎNSCRIERE

Model-adeverinte

Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal

OPIS-documente-inscriere-la-concurs


PV selectie dosarDirecţia administrarea patrimoniului public şi privat

PV selectie dosar – Direcția juridica și administrație publică

PV selecție dosar – Direcția Juridică

PV selecție dosar  – Arhitect șef

PV selecție dosar  – Direcția Tehnică

PV selecție dosar – Direcția  Dezvoltare

Rezultat final al evaluării  anuale a managementului Centrului Cultural Vrancea

Rezultat final al evaluării  anuale a managementului Muzeului Vrancei


ANUNT privind organizarea, în data de 9 octombrie 2020, ora 11:00, a EXAMENULUI  DE PROMOVARE în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de referent debutant la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial Local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică

BIBLIOGRAFIE referent debutant la Serviciul administrație publică, Monitor Oficial Local și arhivă din cadrul Direcției juridice și administrație publică

ANUNT privind organizarea în data de 9 octombrie 2020, ora 11:00 (proba scrisă) a EXAMENULUI DE PROMOVARE în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de muncitor calificat treapta III– instalator la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești”

BIBLIOGRAFIE muncitor calificat treapta III – instalator la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești”

 


ANUNT EXAMEN PROMOVARE 8 septembrie + BIBLIOGRAFII / FORMAT DOCX (WORD – EDITABIL)

ANUNT PUBLIC -anularea procedurii de desfășurare a  concursurilor din 18 martie 2020

ANUNT PUBLIC -anularea procedurii de desfășurare a  concursurilor din 9 aprilie 2020.

ANUNT PUBLIC – Consiliul Judeţean Vrancea organizează concurs/examen de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante  – afișat în data de 10.03.2020

BIBLIOGRAFIE inspector Directia administrarea patrimoniului public și privat

BIBLIOGRAFIE consilier Serviciul achiziții publice

BIBLIOGRAFIE consilier Serviciul resurse umane

BIBLIOGRAFIE – Monitorizare SSM si administrativ din cadrul Directiei economice

BIBLIOGRAFIE inspector asistent Serviciul drumuri-Directia tehnica

BIBLIOGRAFIE inspector debutant Serviciul drumuri-Directia tehnica

BIBLIOGRAFIE inspector superior Serviciul drumuri-Directia tehnica

BIBLIOGRAFIE Serviciul buget

BIBLIOGRAFIE Serviciul financiar

CV model european

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Model adeverinte

OPIS documente inscriere la concurs RECRUTARE


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 martie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de administrator treapta I la Compartimentul administrare “Parcul Memoriei Naționale ” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 martie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta III (1 post – fochist) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 martie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante muncitor calificat treapta IV (3 posturi – fochist) la Biroul evidența patrimoniului public și privat din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 martie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat treapta I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești ” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat


Anunt privind organizarea, în data de 18 martie 2020, ora 11 :00 (proba scrisă), de concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante: muncitor calificat treapta III (1 post – fochist), muncitor calificat treapta IV (3 posturi – fochist), muncitor necalificat treapta I (1 post), administrator treapta I (1 post) la Compartimentul administrare “Parcul Memoriei Naționale”  – postat in 20.02.2020, ora 9.00

Bibliografie – administrator I Parcul Memorial

Bibliografie – muncitor fochist

Bibliografie – muncitor necalificat

Consimtamant prelucrare date

CV model european

Formular inscriere

Model adeverinta vechime

OPIS


Rezultatul final al concursului din data de 16.01.2020, proba scrisă,  pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul urbanism, amenajarea teritorului și disciplină în construcții


Rezultatul final al concursului din data de 16.01.2020, proba scrisă,  pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul comunicare, strategii și organizare evenimente


Rezultatul final al concursului din data de 16.01.2020, proba scrisă,  pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul resurse umane și informatizare


Rezultatul final al concursului din data de 16.01.2020, proba scrisă,  pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv la Direcția juridică și administrație publică


Rezultatul final al concursului din data de 16.01.2020, proba scrisă,  pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul achiziții publice


Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 16 ianuarie 2020, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul comunicare, strategii și organizare evenimente


Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 16 ianuarie 2020, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul resurse umane și informatizare.


Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 16 ianuarie 2020, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv la Direcția juridică și administrație publică


Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 16 ianuarie 2020, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul urbanism, amenajarea teritorului și disciplină în construcții.


Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 16 ianuarie 2020, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul achiziții publice


Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 16 ianuarie 2020, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul urbanism, amenajarea teritorului și disciplină în construcții.


Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 16 ianuarie 2020, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul resurse umane și informatizare.


Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 16 ianuarie 2020, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul comunicare, strategii și organizare evenimente


Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 16 ianuarie 2020, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul achiziții publice


Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 16 ianuarie 2020, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv la Direcția juridică și administrație publică


Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 16 ianuarie 2020, ora 11.00-proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef Birou avize si autorizatii din cadrul Directiei Arhitect Sef.


Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 16 ianuarie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și disciplină în construcții din cadrul Direcției arhiect șef


Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 16 ianuarie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul resurse umane și informatizare


Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul organizat în data de  16 ianuarie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul comunicare, strategii și organizare evenimente


Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul organizat în data de  16 ianuarie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul achiziții publice


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 16 ianuarie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv la Direcția juridică și administrație publică


Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 16 ianuarie 2020, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef birou la Biroul avize și autorizații din cadrul Direcției arhiect șef


Centralizator nominal cu rezultatele finale la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar public din cadrul Serviciului Resurse umane şi Informatizare, organizat în data de 12 decembrie 2019 (proba scrisă) ora 11:00

Centralizator nominal cu rezultatele finale la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici din cadrul Serviciului Achiziţii Publice, organizat în data de 12 decembrie 2019 (proba scrisă) ora 11:00

Centralizator nominal cu rezultatele finale la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici din cadrul Direcției juridice și administrație publică, organizat în data de 12 decembrie 2019 (proba scrisă) ora 11:00


Rezultatul final al examenului din data de 12.12.2019, proba scrisă,  în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Biroului evidența patrimoniului public și privat al Direcției administrarea patrimoniului public și privat


Rezultatul final al examenului din data de 12.12.2019, proba scrisă,  în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului comunicare, strategii și organizare evenimente


Centralizator nominal la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici din cadrul Direcției Arhitect Șef, organizat în data de 12 decembrie 2019 (proba scrisă) ora 11:00 – Directia Arhitect Sef

Centralizator nominal cu rezultatele finale la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici din cadrul Biroului monitorizare contracte, programme și servicii sociale al  Direcției economice, organizat în data de 12 decembrie 2019 (proba scrisă) ora 11:00

Centralizator nominal cu rezultatele finale la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici din cadrul Direcției Tehnice și Investiții, organizat în data de 12 decembrie 2019 (proba scrisă) ora 11:00

 


Rezultatele  interviului a  candidaţilor înscrişi la concursul pentru promovarea într-un grad profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici din cadrul Consiliului Judetean Vrancea, din data de 12 decembrie 2019 (proba scrisă)  


 ANUNT privind  organizarea de concurs/examen de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcții publice de conducere vacante

ADEVERINTA VECHIME editabil

BIBLOGRAFIE

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

FORMULAR INSCRIERE editabil

Fisa post – sef serviciu comunicare

Fisa post Dir exec DAP

Fisa post Sef birou drumuri

Fisa post Sef Birou-Birou monitorizare Directia economica

Fisa post Sef serviciu Serv drumuri

Fisa post Sef serviciu achizitii

Fisa post Sef serviciu SRUI

Fisa post conducere – sef birou Directia juridica

Fisa post director Directia juridica

FP sef birou DAP

Fisa post sef birou Arhitect sef

Fisa post sef serviciu Arhitect sef

Fisa post sef serviciu Serviciul financiar


Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Direcției juridice și administrație publică, din data de 12.12.2019


Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Direcției arhitect șef, din data de 12.12.2019


Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unui funcţionar public din cadrul Serviciului drumuri și investiții al Direcției tehnice și investiții, din data de 12.12.2019


Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale al Direcției economice, din data de 12.12.2019


Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unui funcţionar public din cadrul Serviciului Resurse umane şi Informatizare, din data de 12.12.2019


Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Serviciului Achiziţii Publice, din data de 12.12.2019


Rezultatul probei scrise la examenul din data de 12.12.2019, proba scrisă,  în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Biroului evidența partimoniului public și privat al Direcției administrarea patrimoniului public și privat


Rezultatul probei scrise la concursul din data de 12.12.2019, proba scrisă,  în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul Serviciului comunicare, strategii și organizare evenimente.


Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul din data 6 decembrie 2019 (proba scrisă) pentru ocuparea unui post vacant de administrator treapta I la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat


Rezultatele la interviu pentru concursul organizat, in data de 06 decembrie 2019, ora 11:00, de ocupare a unui post vacant de administrator treapta I la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Direcției juridice și administrație publică, din data de 12.12.2019


Rezultatele  la proba scrisă a concursului organizat, in data de 06 decembrie 2019, ora 11:00, pentru ocuparea  unui  post vacant de administrator treapta I  la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat


Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unui funcţionar public din cadrul Serviciului drumuri și investiții al Direcției tehnice și investiții, din data de 12.12.2019


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Biroului monitorizare contracte, programe și servicii sociale al Direcției economice, din data de 12.12.2019


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unui funcţionar public din cadrul Serviciului Resurse umane şi Informatizare, din data de 12.12.2019


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Serviciului Achiziţii Publice, din data de 12.12.2019


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Biroului evidența patrimoniului public și privat al Direcției administrarea patrimoniului public și privat, din data de 12.12.2019


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Serviciului comunicare, strategii și organizare evenimente, din data de 12.12.2019


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Direcției architect șef, din data de 12.12.2019


Lista cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 06 decembrie 2019 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de administrator treapta I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat.                    


Rezultatul la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de muncitor calificat treapta III – instalator la Biroul Evidenţa patrimoniului public şi privat din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului public şi privat din data de 28 noiembrie 2019 (proba scrisă), ora 10:00


Lista cu rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de muncitor calificat treapta III – instalator la Biroul Evidenţa patrimoniului public şi privat din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului public şi privat din data de 28 noiembrie 2019 (proba scrisă), ora 10:00


Consiliul Județean Vrancea organizează, în data de 6 decembrie 2019, ora 11 :00 (proba scrisă), concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de administrator treapta I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agreement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat

Bibliografie – administrator I Crang

Consimtamant prelucrare date

CV model european

Formular inscriere

Model adeverinta vechime

Dosar inscriere concurs


ANUNTConsiliul Județean Vrancea organizează EXAMEN DE PROMOVARE personal contractual în data de 28 noiembrie 2019, ora 10:00 – (proba scrisă)


ANUNŢ CONCURS – Consiliul Judeţean Vrancea, cu sediul în Focşani, str. Dimitrie Cantemir,  nr. 1, organizează în data de 12 decembrie 2019, ora 11:00 (proba scrisă) examen/concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici de execuție.

BIBLIOGRAFIE la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul Direcției arhitect șef -Biroul avize și autorizații

BIBLIOGRAFIE la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul Direcției arhitect șef -Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții

BIBLIOGRAFIE la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unui funcţionar public din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat- Biroul evidența patrimoniului public și privat

BIBLIOGRAFIE la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unui funcționar public din cadrul Direcţiei economice- Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale

BIBLIOGRAFIE la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul Direcției  tehnice și investiții- Compartiment Autoritatea Județeană de Transport

BIBLIOGRAFIE la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul Direcției  tehnice și investiții- Serviciul Drumuri si Investiții

BIBLIOGRAFIE la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul Direcției juridice și administrație publică-Biroul administrație publică si arhivă

BIBLIOGRAFIE la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul Direcției juridice și administrație publică-Serviciul Contencios

BIBLIOGRAFIE la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unui  funcţionar public din cadrul Serviciului achiziții publice

BIBLIOGRAFIE la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul Serviciului comunicare, strategii și organizare evenimente

BIBLIOGRAFIE la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unui funcţionar public din cadrul Serviciului resurse umane și informatizare


Rezultat final concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Judeteana Duiliu Zamfirescu Vrancea


Tabel nominal cu rezultatul finalizarii celei de a doua etape – sustinerea proiectului de management in cadrul proiectului 


Tabel nominal cu rezultatul finalizarii primei etape de analiza a proiectului de management pentru Biblioteca Judeteana  “Duiliu Zamfirescu” Vrancea


Rezultate finale ale concursului din data de 10.10.2019, proba scrisă,  în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I grad profesional principal la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții


Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat în data de 10.10.2019 (proba scisă) în vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I grad profesional principal la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții (1 post)


Punctajele şi rezultatele finale la concursul din data 9 octombrie 2019 (proba scrisă) pentru ocuparea  unui  post vacant de administrator treapta I la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat


Rezultatele interviului pentru concursul organizat, in data de 09 octombrie 2019, ora 11:00, de ocupare a  unui  post vacant de administrator treapta I  la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat


Rezultatul  probei scrise a examenului de promovare în clasă a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea organizat în data de 15 octombrie 2019, ora 11:00 (proba scrisă)


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat in data de 10.10.2019 in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de Inspector clasa I grad profesional principal (1 post) la Serviciul drumuri si investitii din cadrul Directiei tehnice si investitii  – 11.10.2019, ora 14.00

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 10.10.2019 în vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I grad profesional superior (1 post) la Unitatea de implementare a proiectului “ Fazarea proiectului – sistem de management integrat al deșeurilor în județul Vrancea“ din cadrul Direcției tehnice și investiții – 11.10.2019, ora 14.00


Tabel nominal cu rezultatul selecţiei dosarului depus pentru concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 10.10.2019, ora 11:00 – proba scrisă,  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 10.10.2019, ora 11:00 – proba scrisă,  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 10.10.2019, ora 11:00 – proba scrisă,  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 10.10.2019, ora 11:00 – proba scrisă,  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) la Unitatea de implementare a proiectului “Fazarea proiectului – sistem de management integrat al deșeurilor în județul Vrancea “ din cadrul Direcției tehnice și investiții


Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 09 octombrie 2019 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de administrator treapta I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției juridice și administrație publică.


ANUNT CONCURS- Consiliul Judetean Vrancea organizeaza examen de promovare in clasa a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate


Rezultatul final al concursului de angajare din data de 18 septembrie 2019 (proba scrisa), pentru postul de executie vacant de muncitor calificat treapta III (1 post) – instalator apa-canal la Biroul evidenta patrimoniului public si privat, Directia administrarea patrimoniului public si privat, din cadrul Consiliului Judetean Vrancea


Rezultatul final al concursului de angajare din data de 18 septembrie 2019 (proba scrisa), pentru referent treapta II la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crang Petresti”, Directia administrarea patrimoniului public si privat din cadrul Consiliului Judetean Vrancea


Rezultatul final al  concursului din data de 18 septembrie 2019 (proba scrisa), pentru postul vacant de referent debutant la Biroul administratie publica si arhiva din cadrul Directiei juridice si administratie publica


Rezultatele interviului  la concursul din data de 18 septembrie 2019 (proba scrisa) pentru ocuparea postului vacant de referent debutant la Biroul administrație publica și arhiva din cadrul Direcției juridice și administrație publica


Rezultatul interviului la concursul de angajare muncitor calificat treapta III (1post) – instalator apa-canal la Biroul evidenta patrimoniului public si privat, Directia administrarea patrimoniului public si privat din cadrul Consiliului Judetean Vrancea


Rezultatul interviului la concursul de angajare muncitor calificat treapta II la Compartimentul administrarea zonei de agrement Crang Petresti, Directia administrarea patrimoniului public si privat din cadrul Consiliului Judetean Vrancea


Rezultatele  la proba scrisă la concursul din 18 septembrie 2019 pentru ocuparea  unui  post vacant de referent debutant la Biroul administrație publică și arhivă, Direcția juridică și administrație publică din cadrul Consiliului Județean Vrancea


Rezultatele  la proba scrisă la concursul din 18 septembrie 2019 pentru ocuparea de execuţie vacante de referent treapta II la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești“, Direcția administrarea patrimoniului public și privat din cadrul Consiliului Județean Vrancea


Rezultatele  la proba scrisă la concursul din 18 septembrie 2019 pentru ocuparea de execuţie vacante de muncitor calificat treapta III (1 post) – instalator apă-canal la Biroul evidența patrimoniului public și privat, Direcția administrarea patrimoniului public și privat din cadrul Consiliului Județean Vrancea


ANUNT CONCURS – CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,,DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA

Adeverinta vechime

Cerere de inscriere la concurs de management

Declaratie pe propria raspundere pentru motive imputabile in ultimii 3 ani

Declaratie pe propria raspundere politie politica

Declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere

Dispozitia nr 388

Dispozitia nr 387

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3


ANUNT CONCURS – Consiliul Judetean Vrancea organizeaza Concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de administrator treapta I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agreement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției administrarea patrimoniului public și privat.

ANUNT CONCURS

BIBLIOGRAFIE/Atributiile postului

CONSIMTAMANT PRELUCRARE DATE

CV MODEL EUROPEAN


Lista cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 septembrie 2019 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de referent debutant la Biroul administrație publică și arhivă, Direcțiea juridică și administrație publică din cadrul Consiliului Județean Vrancea    

Lista cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 septembrie 2019 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de referent treapta II la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești“, Direcția administrarea patrimoniului public și privat din cadrul Consiliului Județean Vrancea                    

Lista cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 septembrie 2019 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante  de muncitor calificat treapta III la Biroul evidența patrimoniului public și privat, Direcția administrarea patrimoniului public și privat din cadrul Consiliului Județean Vrancea                   

            


ANUNŢ CONCURS – Consiliul Judeţean Vrancea, cu sediul în Focşani, b-dul Dimitrie Cantemir,  nr. 1, organizeaza, în data de  10 octombrie 2019, ora 11:00 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante

ANUNT CONCURS

BIBLIOGRAFIE insp debutant Serv drumuri-Dir tehnica

BIBLIOGRAFIE insp asistent Serv drumuri-Dir tehnica

BIBLIOGRAFIE insp principal Serv drumuri-Dir tehnica

BIBLIOGRAFIE insp sup Serv drumuri-Dir tehnica

BIBLIOGRAFIE insp sup UIP Directia tehnica si investitii

ADEVERINTA VECHIME editabil

FORMULAR INSCRIERE editabil

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

CV model european

OPIS documente inscriere la concurs


ANUNŢ – Consiliul Județean Vrancea, cu sediul în Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1, organizează, în data de 18 septembrie 2019, ora 11 :00 (proba scrisă), concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de: referent debutant (1 post), muncitor calificat treapta III (2 posturi, din care: 1 post – instalator apă-canal; 1 post – fochist), referent treapta II (1 post) – afisat 26.08.2019

Bibliografie – muncitor fochist

Bibliografie – muncitor instalator apa canal

Bibliografie – referent debutant Dir juridica

Bibliografie – referent II Crang

CV model european

Formular inscriere contractuali apr.2018

Model adeverinta vechime


Anunt concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Judeteana ,,DUILIU ZAMFIRESCU” Vrancea – postat 19.08.2019

ANUNT

Adeverinta vechime

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Cerere de inscriere la concurs de management

Declaratie pe propria raspundere pentru motive imputabile in ultimii 3 ani

Declaratie pe propria raspundere politie politica

Declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere

Dispozitia nr. 387 regulament

Dispozitia nr.  388 caiet obiective


Lista cu rezultatele obținute la proba scrisă a examenului de promovare în gradul/treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcțiile contractuale de execuție de referent sportiv debutant (1 post), inspector de specialitate debutant (1 post) si referent debutant (3 posturi) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat al Direcției arhitect șef şi administrarea patrimoniului


Lista cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul/treapta profesională imediat superioară celei deținute a unor salariați care ocupă funcțiile contractuale de execuție de referent sportiv debutant (1 post), inspector de specialitate debutant (1 post) si referent debutant (3 posturi) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat al Direcției arhitect șef şi administrarea patrimoniului


Centralizatorul nominal al rezultatelor concursului organizat în data de 4 martie 2019 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Compartimentul contractarea serviciilor sociale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


ANUNT – Consiliul Județean Vrancea organizează EXAMEN DE PROMOVARE, în data de 25 martie 2019, ora 11:00


Rezultatele probei interviu la concursul organizat în data de de 4 martie 2019 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Compartimentul contractarea serviciilor sociale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


Rezultatele probei scrise la concursul organizat, în data de 4 martie 2019, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Compartimentul contractarea serviciilor sociale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 4 martie 2019, ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul profesional superior (1 post) la Compartimentul contractarea serviciilor sociale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


ANUNT – Consiliul Judeţean Vrancea, cu sediul în Focşani, B-dul Dimitrie Cantemir,  nr. 1, în data de 4 martie 2019, ora 11:00 (proba scrisă), organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Compartimentul contractarea serviciilor sociale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice- postat in 01.02.2019

ADEVERINTA VECHIME

Bibliografie

CV model european

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

FORMULAR INSCRIERE editabil

OPIS documente inscriere concurs de recrutare


Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I gradul profesional debutant la Serviciul resurse umane şi informatizare din cadrul Direcţiei economice şi informatizare organizat în data de 15 ianuarie 2019 (proba scrisă) 


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 15 ianuarie 2019 în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional debutant la Serviciul resurse umane şi informatizare din cadrul Direcţiei economice şi informatizare

***************************

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 15 ianuarie 2019 ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea unui post vacant aferent funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I gradul profesional debutant la Serviciul resurse umane şi informatizare din cadrul Direcţiei economice şi informatizare

*****************************************************

Rezultatul la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de  muncitor calificat treapta IV – lucrător finisor pentru construcții la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare din data de 18 decembrie 2018 (proba scrisă), ora 10:00

****************************************************

Lista cu rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de muncitor calificat treapta IV – lucrător finisor pentru construcții la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare din data de 18 decembrie 2018 (proba scrisă), ora 10:00

*****************************************************************

Anunt privind  organizarea,  in data de 15 ianuarie 2019, ora 11:00 (proba scrisă), a concursului/examenului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional debutant (cu atribuții în domeniul informatic) la Serviciul resurse umane și informatizare din cadrul Direcției economice și informatizare

Bibliografie

Adeverinta vechime

CV model european

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

Formular inscriere 2018

********************************************************************************

Centralizatorul nominal al rezultatelor concursului organizat în data de 26 noiembrie 2018 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice 

Centralizatorul nominal al rezultatelor concursului organizat în data de 26 noiembrie 2018 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional superior (1 post) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice 

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Biroul administrarea patrimoniului public şi privat din cadrul Direcţiei arhitect şef şi administrarea patrimoniului, organizat în data de 26 noiembrie 2018(proba scrisă)


Centralizatorul nominal al rezultatelor concursului organizat in data de 26 noiembrie 2018 (proba scrisa) pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Biroul contencios si administratie publica din cadrul Serviciului relatii publice, contencios, monitor oficial si arhiva


Rezultatul soluționării contestației la proba scrisă pentru concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018, ora 11:00, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice 

Rezultatul soluționării contetației la proba scrisă pentru concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018, ora 11:00, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional superior (1 post) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice  


Anunt privind organizarea, în data de 18 decembrie 2018, ora 10:00, examen de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de muncitor calificat treapta IV– lucrător finisor pentru construcții la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare


Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice 


Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional superior (1 post) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice 


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 26 noiembrie 2018 în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Biroul administrarea patrimoniului public şi privat din cadrul Direcţiei arhitect şef şi administrarea patrimoniului


Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018, ora 11:00, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Biroul contencios și administrație publică din cadrul Serviciului relații publice, contencios, monitor oficial și arhivă


Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018 ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018 ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Serviciul monitorizarea proiectelor și contractelor instituțiilor subordonate și consiliilor locale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018 ora 11.00- proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Biroul contencios şi administraţie publică din cadrul Serviciului relaţii publice, contencios, monitor oficial şi arhivă


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018 ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Biroul administrarea patrimoniului public şi privat din cadrul Direcţiei arhitect şef şi administrarea patrimoniului


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 26 noiembrie 2018 ora 11.00 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I gradul profesional superior (1 post) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


ANUNŢ privind  organizarea, în data de 26 noiembrie 2018, ora 11.00 (proba scrisă), a concursului/examenului pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor funcții publice de execuție temporar vacante – postat 12.11.2018, ora 13.00

Bibliografie la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Biroul contencios și administrație publică din cadrul Serviciului relații publice, contencios, monitor oficial și arhivă

Bibliografie la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de inspector clasa I gradul profesional principal (1post) la Biroul județean de transport persoane din cadrul Direcției tehnice și investiții, Serviciul drumuri și investiții

Bibliografie la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, avize, autorizații, acorduri și certificate și de inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Biroul administrarea patrimoniului public și privat din cadrul Direcției arhitect șef și administrarea patrimoniului

Bibliografie la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante de consilier clasa I superior (1 post) și consilier clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice

Bibliografie la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Serviciul monitorizarea proiectelor și contractelor instituțiilor subordonate și consiliilor locale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice

CV model european

Formular inscriere 2018

OPIS documente inscriere la concurs recrutare 


Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de expert sportiv  la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat


Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției Arhitect șef și administrarea patrimoniului, Biroul administrarea patrimoniului public și privat.


Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat I – electrician (1 post) la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare


Rezultatele probei interviu din data de 7 noiembrie 2018 la concursul pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de expert sportiv gradul I (2 posturi) si gradul II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat


Rezultatele probei interviu din data de 7 noiembrie 2018 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat I – electrician (1 post) la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare


Rezultatele probei interviu din data de 7 noiembrie 2018 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției Arhitect șef și administrarea patrimoniului, Biroul administrarea patrimoniului public și privat.


Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, ora 10:00, pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de expert sportiv gradul I (2 posturi) si gradul II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, ora 10:00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat I – electrician (1 post) la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare


Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, ora 10:00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției Arhitect șef și administrarea patrimoniului, Biroul administrarea patrimoniului public și privat


Lista cu candidatii selectati pentru concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, ora 10:00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat I – electrician (1 post) la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare


Lisa cu candidatii selectati pentru concursul organizat în data de 1 noiembrie 2018, ora 10:00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției Arhitect șef și administrarea patrimoniului, Biroul administrarea patrimoniului public și privat


Lista cu candidatii selectati pentru concursul organizat in data de 1 noiembrie 2018 – proba scrisa, pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de expert sportiv gradul II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de inot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public si privat


Lista cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 1 noiembrie 2018, ora 10:00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement “Crâng Petrești” din cadrul Direcției Arhitect șef și administrarea patrimoniului, Biroul administrarea patrimoniului public și privat

Lista cu rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției contractuale vacante de execuție de muncitor calificat I – electrician (1 post) la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare, din data de 1 noiembrie 2018 (proba scrisă), ora 10:00


Rezultatul la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de muncitor calificat treapta III – mecanic la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare din data de 16 octombrie 2018 (proba scrisă), ora 10:00


ANUNT CONCURS organizat în data de 01 noiembrie 2018, ora 10:00 (proba scrisă),  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale de execuție vacante

Bibliografie – muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement ”Crâng Petrești”

Bibliografie – muncitor calificat I – electrician (1 post) la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare

Bibliografie – expert sportiv I (2 posturi) și expert sportiv II (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat

CV model european

Formular de inscriere

Model adeverinta vechime


Lista cu rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deținute a unui salariat care ocupă funcția contractuală de execuție de muncitor calificat treapta III – mecanic la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare din data de 16 octombrie 2018 (proba scrisă), ora 10:00


Anunt privind examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare organizat în data de 16 octombrie 2018, ora 10:00


Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de expert sportiv și referent sportiv debutant la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public si privat


ANUNȚ concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, în data de 14 august 2018, ora 10.00 (proba scrisă) – publicat în data de 13.07.2018

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul resurse umane și informatizare din cadrul Direcției economice și informatizare

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional superior la Serviciul achiziții publice și monitorizarea contractelor din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice


Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat

Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat I la Compartimentul administrarea zonei de agrement Crâng Petreşti  din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat

Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat IV –instalator la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat        

Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat IV – fochist la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat        

Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat IV – electrician la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat       

Lista cu candidaţii selectaţi pentru concursul organizat în data de 10 iulie 2018 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat IV – electromecanic la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat


Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II – electrician la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III – instalator la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat calificat IV – lucrător finisor pentru construcţii la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei Economice şi informatizare din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II – fochist la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de expert sportiv gr.I (2 posturi -1/2 normă) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 14:00

Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de expert sportiv gr.IA (4 posturi -1/2 normă) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 14:00

Rezultatul la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert sportiv gr.II la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 10:00

Rezultatul la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent sportiv gr.IV la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 10:00Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II – electrician la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III – instalator la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II – fochist la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV – lucrător finisor pentru construcţii la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei Economice şi informatizare din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

*
*
*
*
*

*

*

ANUNT CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale de execuție vacante – postat in 17.04.2018


BIBLIOGRAFIE – casier la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat
BIBLIOGRAFIE – inspector de specialitate la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat
BIBLIOGRAFIE -muncitor calificat IV la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare
BIBLIOGRAFIE – muncitor calificat III, muncitor calificat II și muncitor calificat I, la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat
BIBLIOGRAFIE – pt. funcțiile contractuale vacante de execuție cu normă întreagă de referent sportiv IV, expert sportiv IA, expert sportiv II și expert sportiv I, precum și pentru funcțiile contractuale vacante de execuție cu ½ normă de expert sportiv IA și expert sportiv I

MODEL CV EUROPEAN
FORMULAR DE INSCRIERE  
MODEL ADEVERINTA VECHIME

*
*

ANUNȚ CONCURS
Proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea
– Publicat în data de 19.03.2018 –

*
*

ANUNȚ CONCURS – postat în 09.01.2018

Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare – în data de 01 februarie 2018,  proba scrisă

Bibliografie – Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare

Rezultatele  la proba scrisă a  concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I  la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei economice și informatizare

Rezultatele  interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I  la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei economice și informatizare

Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I  la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei economice și informatizare

*
[gtranslate]