Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 115 din 16 mai 2021 privind „Aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor pachete interactive electronice către unitățile de învățământ cu personalitate juridică din județul Vrancea”

Hotărârea nr. 114 din 16 mai 2021 privind „Aprobarea depunerii proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Vrancea și transpunerea în format GIS”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, apel de proiect PNRR/2022/C10”

Hotărârea nr. 113 din 16 mai 2021 privind „Aprobarea Notei de fundamentare a proiectului „Actualizarea în format GIS a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Vrancea”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”

Hotărârea nr. 111 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al UAT Județul Vrancea și al instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, precum și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2021”

Hotărârea nr. 110 din 5 mai 2022 privind “Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiţii „REFACERE POD DIN BETON ARMAT PE DJ 205D PESTE PARAUL ZABALA, LOCALITATEA - SATUL PRAHUDA, COMUNA PALTIN, JUDETUL VRANCEA”

Hotărârea nr. 109 din 5 mai 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni – Gugesti – Popesti – Urechesti – Budesti – Cotesti – Blidari – Bontesti – Dalhauti – Faraoanele – Ramniceanca – Beciu – Odobeşti, cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108711”

Hotărârea nr. 108 din 5 mai 2022 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii obiectivului de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8, Focșani„

Hotărârea nr. 107 din 5 mai 2022 privind ”Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 205J intersecţie D.J. 204E (Panciu)-intersecție D.J. 205H (Moviliţa), km. 0+000-7+270” L=7,27 km”, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 106 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 H dintre localitățile Domneşti Târg - Domneşti Sat - Pufeşti- Ciorani – Călimaneşti – Pădureni - E85(DN2), judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 105 din 5 mai 2022 privind “Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Năruja, comuna Năruja, km.7+800” judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 104 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204G pe sectoarele Răduleşti-Bilieşti, km.2+200 – km.4+500, L=2,30 km., Suraia-Boţârlău, km.13+200-km.17+700 L=4,50 km. şi intravilanul satului Boţârlău km.18+350-km. 19+900, L=1,55 km., Lt=8,35 km.”

Hotărârea nr. 103 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere apărare de mal, sat Prahuda, pe strada Principală nr.93, adiacentă DJ 205D”

Hotărârea nr. 102 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205D (Reprofilare albie + zid de sprijin pe 50m), sat Spulber, punct Pricopie„

Hotărârea nr. 101 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - 1.Refacere DJ 205D, sat Nereju Mic, punct şcoala Brădăceşti; 2.Refacere pagube/afectări produse pe cursurile de apă, sat Nereju Mic, punct Şcoala Brădăceşti”

Hotărârea nr. 100 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205M, sat Podu Nărujei, Punct Şcoala Barbu Ştefănescu Delavrancea; Refacere pod pe DJ 205 M, sat Rebegari, punct C.I.„

Hotărârea nr. 99 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205L, sat Vrâncioaia, Punct „Intrare sat Vrâncioaia”

Hotărârea nr. 98 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204P, comuna Gura Caliţei, sat Cocoşari, punctele: Mitrea şi Baciu Toma, sat Dealu Lung, punctele: Iordăchescu, Doagă Maricel şi Mereuţă Stan, sat Şotârcari, punct Izlaz”

Hotărârea nr. 97 din 5 mai 2022 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetica si lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 96 din 5 mai 2022 privind „Actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Instalare vegetație forestieră pe o suprafață de 27,6 ha, teren oferit în compensare echivalentă și anticipată, în scopul realizării obiectivului Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petrești și îmbunătățirea infrastructurii de acces, și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv”

Hotărârea nr. 95 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului ,,Policlinica Stomatologică” Strada Vămii, nr. 1, Municipiul Focșani, Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 94 din 5 mai 2022 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local Suraia a sectorului de drum județean DJ 204D de la km 13+850 la km 16+800, situat în intravilanul comunei Suraia”

Hotărârea nr. 93 din 5 mai 2022 privind „Completarea portofoliului de proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027”

Hotărârea nr. 92 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Reghiu, Consiliul Local Gura Caliței pentru anul 2022”

Hotărârea nr. 91 din 5 mai 2022 privind „Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 4/15.02.2018, privind aprobarea revizuirii componenței nominale a C.T.A.T.U.”