Hotărâri

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTARAREA nr. 72 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu-Hângulești-Maluri, km 26+000-35+600, L=9,600 km, comuna Vulturu, județul Vrancea”

HOTARAREA nr. 71 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km., din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D – Putna – Ivăncești, km. 0+000 – 4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa, sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L = 5,70 km., comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km 29+700 – km. 32+400, L = 2,70 km., județul Vrancea”

HOTARAREA nr. 70 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km, din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D – Putna – Ivăncești, km. 0+000 – 4+500, L=4,50 km, comuna Garoafa, sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km 8+090 – km 10+990, km 11+000 – km 13+800, L = 5,70 km., comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km 29+700 – km 32+400, L= 2,70 km, județul Vrancea”- LOTUL III, comuna Milcovul, sector int. DN 23 – int. DN 23 A, km. 29+700– km. 32+400 km, L=2,70 km

HOTARAREA nr. 69 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km., din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D – Putna – Ivăncești, km. 0+000 – 4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa, sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L = 5,70 km., comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km. 29+700 – km.32+400, L = 2,70 km., județul Vrancea - Lotul II Sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L= 5,70km., comuna Garoafa, județul Vrancea

HOTARAREA nr. 68 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km, din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D – Putna – Ivăncești, km. 0+000 – 4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa, sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L = 5,70 km, comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km. 29+700– km.32+400, L = 2,70 km, județul Vrancea”- Lotul I Sector int. DN2 D – Putna–Ivăncești, km 0+000– km. 4+500, L=4,50km, comuna Bolotești, județul Vrancea

HOTARAREA nr. 67 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiție „Construire pod din beton armat pe DJ 205 E, km 55+593, peste pârâul Vizauti, sat Vizantea Răzășeasca, comuna Vizantea Livezi, județul Vrancea”

HOTARAREA nr. 66 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare şi modernizare D.J.205 L, sector DN 2D - Negrileşti, km 18+152-km 21+552, L=3,4 km, comuna Negrileşti, judeţul Vrancea

HOTARAREA nr. 65 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului şi a zonei de siguranţă aferente obiectivului de investiţii Continuare de lucrări pentru modernizare D.J. 205D, Valea Sării - Năruja -Paltin - Nereju - Brădăceşti, km.0+000-km.34+000

HOTARAREA nr. 64 din 30 mai 2019 privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului clădire “Corp B-din stația CF Focșani” din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea

Hotararea nr. 63 din 30 mai 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr.140 din 02 noiembrie 2018 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare energetică și lucrări conexe Galeriile de Arta ” Focsani , Judetul Vrancea cod SMIS 118522 și a cheltuielilor legate de proiect

Hotararea nr. 62 din 30 mai 2019 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare energetică și lucrari conexe Galeriile de Arta, Focsani, judetul Vrancea”

Hotararea nr. 61 din 30 mai 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr.139 din 02 noiembrie 2018 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC -VN-sat Petrești, com.Vînători, cod SMIS 118524 și a cheltuielilor legate de proiect

Hotararea nr. 60 din 30 mai 2019 privind Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare energetică și lucrari conexe pentru DGASPC VN”, sat Petrești, com.Vînători, județul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 59 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 58 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205 J, int.DJ 204 E (Panciu)-int.DJ 205 H (Movilita), km 0+000-7+270”

HOTĂRÂREA nr. 57 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119J, km.1+600, municipiul Adjud, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119J, km.1+500, municipiul Adjud, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 55 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Monteoru la Nereju km.31+150, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 31+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 54 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Zăbala la Nereju km.29+541, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 28+500 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 53 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Olari la Paltin km. 19+066, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km. 17+400 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 52 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Chiosa la Paltin km.20+105, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km.19+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 51 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Bălaşa la Nereju km.30+020, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 29+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 50 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuală si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300”, județul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 49 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructura rutiera de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești-Făurei, Precistanu-Balta Ratei -Mircești si DJ 204D-Mandresti – DN 23”

HOTĂRÂREA nr. 48 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare și dotare spațiu pentru activități recreative în comun – loc de joacă și teren de sport multifuncțional situate în Crângul Petrești”