Finanțări Legea 350/2005

Înapoi

– 2024 –


Hotărârea nr. 137/28.05.2024 privind „ Încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă acordate de Consiliul Județean Vrancea în cadrul Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005”


Data publicării: 20.05.2024

ANUNȚ PUBLIC

 Comisiile de evaluare și selecție privind atribuirea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocate de la Bugetul local al Județului Vrancea, pe anul 2024, pentru activităţi nonprofit de interes județean, în domeniile: activități sportive, cultură, educație și tineret, sănătate și protecția mediului, anunță: 

 • Suma totală alocată de la bugetul local al UAT Județul Vrancea conform prevederilor Hotărârii nr. 64 din 28 martie 2024 a Consiliului Județean Vrancea este de 2 000 000 lei.
 • Până la data limită pentru depunerea proiectelor, 26 aprilie 2024, ora 12.00, la registratura Consiliului Județean Vrancea au fost depuse un număr de 29 proiecte.
 • În urma evaluării preliminare a dosarelor de candidatură și după primirea documentațiilor solicitate, ca informații suplimentare, situația proiectelor se prezintă astfel:

 

Activități sportive – 12 proiecte

Proiecte conforme: 8, din care 6 proiecte declarate eligibile și admise la finanțare, 2 respinse de la finantare.

Proiecte neconforme: 2

Proiecte neeligibile: 2

 

Cultură – 4 proiecte

Proiecte conforme: 4, din care 3 proiecte declarate eligibile și admise la finanțare, 1 proiect respins de la finanțare

 

Educație și tineret – 9 proiecte

Proiecte conforme: 8, din care 7 proiecte declarate eligibile și admise la finanțare, 1 proiect respins de la finanțare

Proiecte neconforme: 1

 

Sănătate și protecția mediului – 4 proiecte

Proiecte conforme: 3, din care 2 proiecte declarate eligibile și admise la finanțare, 1 respins de la finantare.

Proiecte neconforme: 1

 

PROIECTE ELIGIBILE ȘI ADMISE LA FINANȚARE:

 1. Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania Filiala Vrancea – VOLUNTAR – 97,8 pct;
 2. Organizația Civică Vrancea Protejează-te pe tine și mediul înconjurător – 97,6 pct;
 3. Asociația PropatriaVoxClassic for teens Festival, ediția V – 97,4 pct;
 4. Asociația Protha PanciuFestivalul de teatru tânăr Ora de teatru – 93,8 pct;
 5. Asociația Educația VIBEȚambalissimo – Concurs și festival de muzică lăutărească – 93,6 pct;
 6. Club Sportiv Pro Sport Focșani – Trofeul handbalului Vrancea, ed. II – 92,2 pct;
 7. Asociația CyberLIS – RoboLIS – 92,2 pct;
 8. Club Sportiv Addras – Cupa Vrancea ediția X Taekwon-do – 90,2 pct;
 9. Asociatia Club Sportiv Escape Promovarea înotului în rândul copiilor – 89,8 pct;
 10. Asociația Club Sportiv Real Focșani – Cupa Micul fotbalist – 89 pct;
 11. Asociația Club Sportiv Covaci – Tabără sportivă – 88,4 pct;
 12. Asociația Profesorilor de Educație fizică și sport din Vrancea Sportul dă zile vieții și viață zilelor – 86,2 pct;
 13. Asociația de securitate – Turneul internațional de judo Memorialul Aurel Cîmpeanu ediția XXI – 2023 – 82,4 pct;
 14. Asociația Județeana de Fotbal VranceaDezvoltarea și promovarea din județul Vrancea Sportul pentru toți – 82,4 pct;
 15. Parohia Romano Catolică AdjudVara Împreună GREF – 81,2 pct.

 

PROIECTE ELIGIBLE DAR RESPINSE DE LA FINANȚARE deoarece a fost depășit plafonul fondurilor alocate pe anul 2024:

 1. ACS Alphamind Cycling Team – XC Trophy Jariștea 2024 –79,8 pct;
 2. Asociația Comunitară Maria Francisca Micii ecologiști – 79,6 pct;
 3. Costin Alexandru TOMA – ArtSYNC – 79,2 pct;
 4. Asociația CS Mondosport – Dezvoltarea și practicarea judo-ului în mediul rural -78,2 pct;
 5. Asociația Vrancea MontanăTrofeul Dor de Vrancea – 77,8 pct;
 6. Asociația VIITOR PENTRU FEMEI Tineri independenți și sănătoși pregătiți pentru viață – Descoperirea tradițiilor vrâncene – 75 pct;
 7. Asociația Voluntariat pentru Viață Aripi spre viitor – 70,8 pct.

 

 • PROIECTE NECONFORME: 
 1. PFA Dan Lupu Caravana Ora de tenis 2024 – exclus de la evaluare din cauza nedepunerii certificatului de atestare fiscală de la ANAF, nerespectându-se prevederile art. 8, alin 4, lit. h) din Regulament;
 2. Asociația UNIRIȘTII Focșani Tabăra națională de robotică BRICKBOT – exclus de la evaluare din cauza nedepunerii Anexei 2 – Bugetul de venituri și cheltuieli și a unuia dintre certificatele de atestare fiscală (Primărie/ANAF), nerespectându-se prevederile art. 8, alin 3, lit. b) și lit. n) din Regulament;
 3. Asociația Județeană de Handbal Vrancea Susținerea și dezvoltarea activității handbalistice de la copii la seniori – exclus de la evaluare din cauza nedepunerii statutului asociației, nerespectându-se prevederile art. 8, alin 3, lit. c) din Regulament;
 4. Asociația Tenis Player MDC Focșani Susținerea Activității competiționale a echipei de handbal de Ligă națională – exclus de la evaluare din cauza nedepunerii unui acord de parteneriat cu CSM Focșani, pentru susținerea căruia s-a solicitat finanțarea, nerespectându-se prevederile art. 8 alin 3, lit. q) din Regulament;
 5. Asociația ”Sf Stelian ocrotitorul copiilor” Orizontul unui început împreună – Tabere de vară motivaționale pentru copii – exclus de la evaluare din cauza nedepunerii actului de identitate al reprezentantului legal al asociației, nerespectându-se prevederile art. 8 alin 3, lit. p) din Regulament.

 

 • PROIECTE NEELIGIBILE:
 1. ACS Mausoleul Mărășești Construim împreună viitorul prin sport – neeligibil: nu sunt respectate condițiile minime de eligibilitate conform art. 8 (1) lit. b) din Regulament;
 2. Asociația Tenis Club Focșani Vrancea Trophy 2024 – neeligibil: nu sunt respectate condițiile minime de eligibilitate conform art. 8 (1) lit. d) din Regulament.

 

* Precizăm faptul că se pot depune contestații, în cel mult două zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor. Contestațiile pot fi depuse la registratura Consiliului Județean Vrancea, cu mențiunea „În atenția secretariatului comisiei de soluționare a contestațiilor, având ca obiect atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Județului Vrancea conform Legii 350/2005”.

 


Data publicării: 02.04.2024

ANUNȚ DE PARTICIPARE – Județul Vrancea face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniile: educație și tineret, cultură, activități sportive, sănătate și protecția mediului.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 26 aprilie 2024, ora 12:00


Data publicării: 28.03.2024

ANUNȚ PUBLIC –  Județul Vrancea anunță lansarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2024, pentru persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial care organizează programe şi proiecte în domeniile educație și tineret, cultură, activități sportive, sănătate și protecția mediului, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor non-profit de interes general din domeniile tineret, socio-educaţional, sportiv și cultural, alocând suma de 2 000 000 lei.

Finanțarea nerambursabilă este limitată pentru fiecare proiect la valoarea maximă de 200 000 lei, urmând să fie finanțate proiectele care au obținut între 100-50 de puncte, în ordinea descrescătoare a punctajului, indiferent de domeniul de activitate pentru care au fost depuse, fără a se depăși valoarea totală a bugetului alocat pentru Programul anual pe anul 2024, în cuantum de 2 000 000 lei.

∗ Cei interesați pot găsi detalii în Regulament

∗∗∗ Solicitările de finanțare vor putea fi depuse de participanți, ulterior apariției anunțului de participare pe care îl vom posta pe site-ul Consiliului Județean.

 

 


RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei de monitorizare a implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Consiliului Județean Vrancea declarate câștigătoare în anul 2023 privind acordarea de finanțări nerambursabile  în conformitate cu prevederile dispozițiilor Legii nr. 350/2005 (actualizată) privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit de interes general.


– 2023 –


Hotărârea nr. 96 din 4 mai 2023 privind „Încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă acordate de Consiliul Județean Vrancea în cadrul Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005”


ANUNŢ PUBLIC

Comisiile de evaluare și selecție privind atribuirea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată de la Bugetul local al Județului Vrancea, pe anul 2023, în baza Legii nr. 350/2005 pentru activităţi nonprofit de interes județean din domeniile: activități sportive, cultură, educație și tineret, sănătate și protecția mediului, anunță:

 

Suma totală alocată de la bugetul local al UAT Județul Vrancea conform prevederilor Hotărârii nr. 21 din 02 februarie 2023 a Consiliului Județean Vrancea este de 2.000.000 lei.

Până la data limită pentru depunerea proiectelor, 24 martie 2023, ora 13.00, la registratura Consiliului Județean Vrancea au fost depuse un număr de 28 proiecte.

În urma evaluării preliminare a dosarelor de candidatură și după primirea documentațiilor solicitate ca informații suplimentare, situația proiectelor se prezintă astfel:

Activități sportive – 12 proiecte

Proiecte conforme: 9, din care 7 proiecte declarate eligibile și admise la finanțare, 2 neeligibile

Proiecte neconforme: 3

 Cultură – 5 proiecte

Proiecte conforme: 4, din care 3 proiecte declarate eligibile și admise la finanțare, 1 proiect respins de la finanțare

Proiecte neconforme: 1

 Educație și tineret – 10 proiecte

Proiecte conforme: 9, din care 5 proiecte declarate eligibile și admise la finanțare, 4 proiecte respinse de la finanțare

Proiecte neconforme: 1

 Sănătate și protecția mediului – 1 proiect

Proiecte neconforme 1

 

ADMISE 

 1. Asociația PropatriaVoxClassic for teens Festival ediția IV –  Eligibil și admis la finanțare – 99,8 puncte
 1. Asociația Protha PanciuFestivalul de teatru tânăr Ora de teatru – Eligibil și admis la finanțare – 97,6 puncte
 1. Parohia Romano-Catolică AdjudVara Impreuna GREF –  Eligibil și admis pentru finanțare – 96,4 puncte
 1. Asociația Tenis Club FocșaniVrancea Trophy 2023 – Eligibil și admis la finanțare – 93,8 puncte
 1. Asociația Viitor pentru femeiȚambalissimo Concurs și festival de muzică lăutărească – Eligibil și admis la finanțare – 93,4 puncte
 1. Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Vrancea – VOLUNTAR –  Eligibil – 92 puncte
 1. Asociația Profesorilor de Educație fizică și sport din Vrancea – Promovarea sportului școlar – Eligibil și admis la finanțare – 91,4 puncte
 1. Club Sportiv Pro Sport Focșani – Vrancea TROPHY Cupa Consiliului Județean –  Eligibil și admis la finanțare – 88,8 puncte
 1. ACS Alphamind Cycling Team– XC Trophy Jariștea 2023 – Eligibil și admis la finanțare – 87,4 puncte 
 1. Asociația Județeană de Fotbal VranceaDezvoltarea și promovarea fotbalului din județul Vrancea Sportul pentru toți –  Eligibil și admis la finanțare – 86 puncte 
 1. Asociația AFEMISTabăra AddictOFF –  Eligibil și admis pentru finanțare – 85 puncte 
 1. Asociația de securitate – Turneul internațional de judo Memorialul Aurel Cîmpeanu ediția XX – 2023 – Eligibil și admis la finanțare – 80,2 puncte
 1. Club Sportiv Addras – Cupa Vrancea ediția IX Kickboxing –  Eligibil și admis la finanțare – 77 puncte
 1. Asociația Construim din Dragoste10 pentru Mărășești – Eligibil și admis pentru finanțare – 75,2 puncte
 1. Asociația Viitor pentru femei – Tineri independenți și sănătoși pregătiți pentru viață – Eligibil și admis pentru finanțare – 74,4 puncte 

 

RESPINSE

 1. Asociația Mărăști 1917 Mareșal Averescu111 ani de zbor la Focșani –  Eligibil, respins de la finanțare din cauza depășirii plafonului fondurilor alocate – 71,8 puncte
 1. Asociația Vrancea MontanăVrancea Montană Run – Eligibil, respins de la finanțare din cauza depășirii plafonului fondurilor alocate – 69,4 puncte
 1. Asociația Lumea lui PinocchioMens sana in corpore sano – Eligibil, respins de la finanțare din cauza depășirii plafonului fondurilor alocate – 68 puncte
 1. P.F. Bindar Alexandru MarianRevoluția digitală a tinerilor din județul Vrancea: Eligibil, respins de la finanțare din cauza depășirii plafonului fondurilor alocate – 62,2 puncte
 1. Asociația Tenis Club FocșaniȘcoala de vară non formală HOLISTIC – Eligibil, respins de la finanțare din cauza depășirii plafonului fondurilor alocate – 53 puncte
 1. PF Țenescu Tiberiu – Vrancea Hand to Hand Open Championship – Neeligibil din cauza neîntrunirii punctajului minim – 46,2 puncte
 1. ACS Mausoleul Mărășești – Construim împreună viitorul prin sport – Neeligibil din cauza neîntrunirii punctajului minim – 44,4 puncte
 1. ACS Estera Țifești – Dezvoltarea fotbalului femininNeconform: Exclus de la evaluare din cauza lipsei declarației privind cofinanțarea
 1. Asociația Tenis Player MDC Focșani – Susținerea jucătoarei de tenis Ciubotaru Maria Daciana – Neconform: Exclus de la evaluare din cauza lipsei CV-ului coordonatorului de proiect
 1. Asociația Județeană de Handbal Vrancea – Susținerea și dezvoltarea activității handbalistice de la copii la seniori – Neconform: Exclus de la evaluare din cauza lipsei certificatului fiscal 
 1. Pavel Gabriel VirgilWorkshop artistic – Neconform – Exclus de la evaluare din cauza lipsei declarației de imparțialitate și a declarației privind asigurarea cofinanțării
 1. Asociația Voluntariat pentru viațăGala voluntarilor – Neconform: Exclus de la evaluare din cauza lipsei cazierului judiciar 
 1. Asociația Change your lifestyle for you – Tinerii prietenii naturii – Neconform – Exclus de la evaluare din cauza lipsei CV-ului coordonatorului de proiect și cazierului judiciar.

 

Contestațiile pot fi depuse în cel mult două zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor, la registratura Consiliului Județean Vrancea sau la adresa de email: contact@cjvrancea.ro, cu mențiunea ”În atenția secretariatului comisiei de soluționare a contestațiilor  având ca obiect atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Județului Vrancea cf. Legii 350/2005”.

 

20.04.2023


ANUNŢ PUBLIC

în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice

alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare 

Consiliul Județean Vrancea aduce la cunoștință publică, cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii de selecție din anul 2023, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, ca perioada de evaluare a dosarelor se prelungește până la data de 21 aprilie 2023, urmând apoi cele 2 zile lucrătoare pentru depunerea contestațiilor.

În acest an, bugetul alocat pentru proiectele din domeniile educație și tineret, cultură, activități sportive și cultură este de 2.000.000 lei, motiv pentru care numărul dosarelor înscrise a fost mult mai mare față de anii precedenți. S-a luat această decizie, ca urmare a faptului că procesul de evaluare este complex și necesită atenția minuțioasă a membrilor comisiei, iar în perioada Sărbătorilor Pascale activitatea instituției este întreruptă.

Președintele comisiilor de evaluare,

Matei Claudiu


Anunț de participare

 Județul Vrancea face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2023, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniile: tineretului, socio-educaţional, sportiv și cultural.

Valoarea finanțării acordate nu va fi plafonată de o limită maximă, proiectele admise (cu punctaj între 100-50 puncte) urmând să fie finanțate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, indiferent de domeniul de activitate pentru care a fost depus (tineret, socio-educaţional, sportiv și cultural), fără a se depăși valoarea totală a bugetului alocat pentru Programul anual pe anul 2023, în cuantum de 2 000 000 lei, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 21 din 02.02.2023.

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect se regăsește în cuprinsul Regulamentului privind acordarea finanțării nerambursabile  din fonduri ale bugetului județului Vrancea pentru persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial, disponibil pe site-ul www.cjvrancea.ro, la secțiunea Informații publice – Finanțări pe Legea 350/2005.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 24 martie 2023, ora 13:00, conform Art. 20, alin. (1) din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Documentaţia de solicitare a finanţării, redactată  în limba română, se va depune în două exemplare (original şi copie) la Registratura Consiliului Judeţean Vrancea, situată pe B-dul Dimitrie Cantemir, nr.1 din Municipiul Focşani sau se poate transmite prin poştă, cu confirmare de primire pe adresa Municipiul Focşani, B-dul. Dimitrie Cantemir, nr.1, cod poştal 620098, jud. Vrancea, cu menţiunea „În atenţia Secretariatului comisiei de evaluare şi selecţionare a finanţărilor nerambursabile conform Legii 350/2005” și domeniul în care se încadrează proiectul: a) educație și tineret; b) cultură; c) activități sportive; d) sănătate și mediu.

 Pentru a fi eligibile, durata de implementare a proiectelor înscrise în competiție nu trebuie să depășească data de 30 noiembrie 2023.

Selecția și evaluarea proiectelor, în vederea obținerii finanțării nerambursabile, se va face de către comisiile de evaluare și contestații, în perioada 27 martie – 14 aprilie 2023, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 și criteriilor de evaluare prevăzute în Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri ale bugetului județului Vrancea pentru activităţi nonprofit de interes județean, disponibil pe site-ul www.cjvrancea.ro, secțiunea Informații publice.

Anexa 1– Formularul cererii de finantare

*Persoanele fizice vor completa cu mențiunea ”nu este cazul” secțiunile din formular care se aplică asociațiilor și organizațiilor.

Anexa 2 – Buget venituri si cheltuieli

Anexa 3 – Fundamentarea categoriilor de cheltuieli

Anexa 4 – Declaratie impartialitate

Anexa 5 – Declaratie pe proprie raspundere

Anexa 6 – Declaratie contributie proprie

Anexa 7 – Contract de finantare

Anexa 8 – Formular raportari

Anexa 9 – Formular cerere plata (rambursare)

Anexa 10 – Adresa inaintare

Anexa 11 – OPIS

Anexa – Regulament

 

Data publicării: 27.02.2023


ANUNȚ PUBLIC  privind lansarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului pe anul 2023

Județul Vrancea anunță lansarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului pe anul 2023, în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor non-profit de interes general din domeniile tineret, socio-educaţional, sportiv și cultural, alocând suma de 2 000 000 lei.

Valoarea finanțării acordate nu va fi plafonată de o limită maximă, proiectele admise (cu punctaj între 100-50 puncte) urmând să fie finanțate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, indiferent de domeniul de activitate pentru care a fost depus (tineret, socio-educaţional, sportiv și cultural), fără a se depăși valoarea totală a bugetului alocat pentru Programul anual pe anul 2023, în cuantum de 2 000 000 lei.

 

∗ Cei interesați pot găsi detalii în Regulament

∗ Solicitările de finanțare vor putea fi depuse de participanți, ulterior apariției anunțului de participare pe care îl vom posta pe site-ul Consiliului Județean.

 

Data publicării: 22.02.2023


 

RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei de monitorizare a implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Consiliului Județean Vrancea declarate câștigătoare în anul 2022 privind acordarea de finanțări nerambursabile  în conformitate cu prevederile dispozițiilor Legii nr. 350/2005 (actualizată) privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit de interes general.

 • Publicat în data de 25.01.2023

 

Hotărârea nr. 20/02.02.2023 privind „Aprobarea Regulamentului privind acordarea finanţării nerambursabile persoanelor fizice sau juridice, fără scop patrimonial”

Hotărârea nr. 21/02.02.2023 privind „Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2023”


– 2022 –


Situația anuală a finanțărilor nerambursabile, acordate persoanelor fizice sau juridice, fără scop patrimonial

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005

Consiliul Județean Vrancea aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii de selecție din anul 2022, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă s-a făcut exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către Comisia de evaluare și selecție, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 4 din Legea 350/2005.

In urma derulării procedurii de selecție, au fost declarate eligibile pentru finanțare proiectele depuse de următoarele asociații:

 1. Asociația PROPATRIAVOX, Contract nr. 13182/24.06.2022 în valoare de 60 000 lei pentru proiectul Classic for Teens ;
 2. Asociația Vrancea Montană, Contract nr. 13180/24.06.2022 în valoare de 40 559 lei pentru proiectul „Vrancea Montană Run” ;
 3. Asociația Viitor pentru femei, Contract nr. 13179/24.06.2022 în valoare de 59 760 lei pentru proiectul Tineri independenți și sănătoși pregătiți pentru viață – Descoperirea tradițiilor vrâncene”  ;
 4. Asociația Lumea lui Pinocchio, Contract nr. 13183/24.06.2022 în valoare de 41 390 lei pentru proiectul Vara cu soare! Călătorie socio-culturală pentru copii și tineri din Panciu”  ;
 5. Asociația Monumente în Vrancea, Contract nr. 13186/24.06.2022 în valoare de 57 500 lei pentru proiectul Mausolee pe bicicletă”;
 6. Asociația Protha Panciu, Contract nr. 13184/24.06.2022 în valoare de 60 000 lei pentru proiectul Festivalul de Teatru Tânăr ”Ora de teatru”;
 7. Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Vrancea, Contract nr. 13178/24.06.2022 în valoare de 60 000 lei pentru proiectul V.O.L.U.N.T.A.R.  ;
 8. Asociația AFEMIS, Contract nr. 13181/24.06.2022 în valoare de 54 999 lei pentru proiectul „Tabăra AddictOFF”;
 9. Asociația Tenis Club Focșani, Contract nr. 13185/24.06.2022 în valoare de 60 000 lei, pentru proiectul Școala de vară Holistic”;
 10. Asociația Clubul Sportiv Alpha Mind O minte inițială, Contract nr. 13176/24.06.2022 în valoare de 59 940 lei pentru proiectul Ciclismul ca sport în zona rurală și urbană”;
 11. Asociația Clubul Sportiv Alpha Mind O minte inițială, Contract nr. 13177/24.06.2022 în valoare de 45 800 lei pentru proiectul Amenajarea unui teren de antrenament și divertisment pentru tineri.

 

 • Publicat în data de 06.07.2022

ANUNȚ PUBLIC

Comisia de evaluare și selecție privind atribuirea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocate de la Bugetul local al Județului Vrancea, pe anul 2022, pentru activități non-profit, de interes județean din domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu, anunță:

Suma totală alocată de la bugetul local al UAT Județul Vrancea este de 600.000 lei,  iar valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru fiecare proiect nu depășește suma de 60 000 lei, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 50 din 17 martie 2022.

Până la data limită pentru depunerea proiectelor, 18 mai 2022, ora 16.00, la registratura Consiliului Județean Vrancea au fost depuse un număr de 15 proiecte.

În urma evaluării dosarelor de candidatură situația este următoarea:

 1. Asociația PROPATRIAVOX, proiectul Clasic for Teens Festival”- a întrunit un punctaj de 82 puncte și a fost declarat eligibil pentru finanțare.
 2. Asociația Vrancea Montană, proiectul „Vrancea Montană Run”- a întrunit un punctaj de 82 puncte și a fost declarat eligibil pentru finanțare.
 3. Asociația Viitor pentru femei, proiectul Tineri independenți și sănătoși pregătiți pentru viață – Descoperirea tradițiilor vrâncene” – a întrunit un punctaj de 77 puncte și a fost declarat eligibil pentru finanțare.
 4. Asociația LUMEA LUI PINOCHIO, proiectul Vara cu soare! Călătorie socio-culturală pentru copii și tineri din Panciu” – a întrunit un punctaj de 76,50 puncte și a fost declarat eligibil pentru finanțare.
 5. Asociația Monumente în Vrancea, proiectul Mausolee pe bicicletă”a întrunit un punctaj de 75,5 puncte și a fost declarat eligibil pentru finanțare.
 6. Asociația Protha Panciu, proiectul Festivalul de Teatru Tânăr ”Ora de teatru” – a întrunit un punctaj de 73 puncte și a fost declarat eligibil pentru finanțare.
 7. Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Vrancea, proiectul V.O.L.U.N.T.A.R. – a întrunit un punctaj de 72,50 puncte și a fost declarat eligibil pentru finanțare.
 8. Asociația AFEMIS, proiectul „Tabăra AddictOFF”– a întrunit un punctaj de 71,5 puncte și a fost declarat eligibil pentru finanțare.
 9. Asociația Tenis Club Focșani, proiectul Școala de vară Holistic” – a întrunit un punctaj de 68 puncte și a fost declarat eligibil pentru finanțare.
 10. Asociația Clubul Sportiv Alpha Mind, proiectul Ciclismul ca sport în zona rurală și urbană” – a întrunit un punctaj de 66 puncte și a fost declarat eligibil pentru finanțare.
 11. Asociația Clubul Sportiv Alpha Mind, proiectul Amenajarea unui teren de antrenament și divertisment pentru tineri– a întrunit un punctaj de 64 puncte și a fost declarat eligibil pentru finanțare.
 12. Asociația Culturală ”FLORIN MUSCALU”, proiectul ”Interviurile lui Muscalu”, neconform din motivul:
 • neîndeplinirea cofinanțării de minim 10% din valoarea totală a proiectului (art. 2 lit. i) și art. 9 alin 7 din Regulament)

A fost declarat neeligibil pentru finanțare.

 1. Asociația Voluntariat pentru Viață, proiectul „Tinerii. Arhitecții Schimbării” declarat neeligibil pentru finanțare din următorul motiv:

în urma solicitării de clarificări nr. 2, valoarea cofinanțării a fost redusă, nemaiîndeplinind pragul de minim 10% din valoarea totală a proiectului (art. 2 lit. i) și art. 9 alin 7 din Regulament)

14. Asociația CS SATORI FOCȘANI KARATE CLUB, proiectulFinanțare nerambursabilă activități sportive pentru tineret” neconform din motivele:

 1. Lipsă documentație în două exemplare (art. 19 și art. 29 lit. a din Regulament)
 2. Lipsă dovadă sediu, statut și certificat de înregistrare fiscală (art. 23 alin (1) lit. d) din Regulament)
 3. Lipsa situații financiare la 2021 (art. 23 alin (1) lit. h) din Regulament)
 4. Lipsă extras cont (art. 23 alin (1) lit. e) din Regulament)
 5. Lipsă act identitate (art. 23 alin (1) lit. k) din Regulament)
 6. Lipsă certificat de identitate sportivă (art. 23 alin (1) lit. j) din Regulament)

A fost declarat neeligibil pentru finanțare.

 1. Asociația pentru protecția copiilor și vârstnicilor „Sf. Stelian”, proiectul „Prevenție sanitară în rândul tinerilor” neconform din motivele:
 1. Documentația nu este prezentată și pe suport electronic (art. 19 și art. 29 lit. a din Regulament)
 2. Lipsă situații financiare pentru anul 2021, inclusiv recipisă (art. 23 alin (1) lit. h) din Regulament)
 3. Lipsă extras cont (art. 23 alin (1) lit. e) din Regulament)

A fost declarat neeligibil pentru finanțare.

Contestațiile se pot depune până la data de 30.05.2022, ora 10.00, la registratura Consiliului Județean Vrancea sau la adresa de email: contact@cjvrancea.ro, cu mențiunea ”În atenția secretariatului comisiei de soluționare a contestațiilor  având ca obiect atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Județului Vrancea cf. Legii 350/2005”.

◊ Postat în data de 27.05.2022


Anunț de participare

Consiliul Județean Vrancea face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2022, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu.

Suma totală alocată de la bugetul local al Consiliului Județean Vrancea este de 600 000 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru fiecare proiect nu va depăși suma de 60 000 lei, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 50 din 17 martie 2022.

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect se regăsește în cuprinsul Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri ale bugetului județului Vrancea pentru activităţi nonprofit de interes județean, disponibil pe site-ul www.cjvrancea.ro, la secțiunea Informații publice – Finanțări pe Legea 350/2005.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 18 mai 2022, ora 16:00, conform Art. 20, alin. (1) din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Documentaţia de solicitare a finanţării, redactată  în limba română, se va depune în două exemplare (original şi copie) precum şi în format electronic (pe suport fizic: CD/Stick USB)  la Registratura Consiliului Judeţean Vrancea, situată pe b-dul Dimitrie Cantemir, nr.1 din Municipiul Focşani sau se poate transmite prin poştă, cu confirmare de primire pe adresa Municipiul Focşani, b-dul. Dimitrie Cantemir, nr.1, cod poştal 620098, jud. Vrancea, cu menţiunea „În atenţia Secretariatului comisiei de evaluare şi selecţionare a finanţărilor nerambursabile conform Legii 350/2005”.

Pentru a fi eligibile, durata de implementare a proiectelor înscrise în competiție nu trebuie să depășească data de 30 noiembrie 2022.

Selecția și evaluarea proiectelor, în vederea obținerii finanțării nerambursabile, se va face de către comisiile de evaluare și contestații, în perioada 19 – 31 mai 2022, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 și criteriilor de evaluare prevăzute în Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri ale bugetului județului Vrancea pentru activităţi nonprofit de interes județean, disponibil pe site-ul www.cjvrancea.ro, secțiunea Informatii publice.

Prezentul anunț a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 74 /15.04.2022.

REGULAMENT

Anexa 7 – Formular cerere de finanțare

Anexa 8 – Bugetul de venituri şi cheltuieli

Anexa 9 – Declarație pe proprie răspundere

Anexa 10 – Declarația de imparțialitate a beneficiarului

Anexa 11 – Curriculum vitae al coordonatorului de proiect

Anexa 12- Adresa inaintare 

Anexa 13- Formular pentru raportări intermediare sau finale

Anexa-15-Fundamentarea tuturor categoriilor de cheltuieli

Formular – Cerere rambursare 

 

◊ Postat în data de 18.04.2022


«ANUNȚ privind Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2022, în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 ».

Consiliul Județean Vrancea anunță aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 50 din 17.03.2022, a Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2022, în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor non-profit de interes general din domeniile cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu, alocând suma de 600 000 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru fiecare proiect nu va depăși 60 000 lei, proiectele admise (cu punctaj între 100-50 puncte) urmând să fie finanțate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, indiferent de domeniul de activitate pentru care a fost depus, sumele alocate fiind, după caz, redistribuite între domenii (cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu), fără a se depăși valoarea totală a bugetului alocat pentru Programul anual pe anul 2022, în cuantum de 600 000 lei.

Hotărârea nr. 50 din 17 martie 2022 privind “Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2022, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005”

◊Postat în data de 29.03.2022


– 2021 –

RAPORT DE ACTIVITATE referitor la acordarea în anul 2021 a finanțărilor nerambursabile în conformitate cu prevederile dispozițiilor Legii nr. 350/2005 (actualizată) privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit de interes general

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005

ANUNȚ privind rezultatul evaluării și selecției privind atribuirea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocate de la Bugetul local al Județului Vrancea, pe anul 2021 – 26 iulie 2021 

ANUNȚ DE PARTICIPARE – privind depunerea proiectelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu– Finanțări pe Legea 350/2005.

REGULAMENT

Anexa 7 – Formular de cerere de finanțare

Anexa 8 – Bugetul de venituri şi cheltuieli

Anexa 9 – Declarație pe proprie răspundere

Anexa 10 – Declarația de imparțialitate a beneficiarului

Anexa 11 – Curriculum vitae al coordonatorului de proiect

Anexa 12- Adresa inaintare 

Anexa 13- Formular pentru raportări intermediare sau finale

Anexa-15-Fundamentarea tuturor categoriilor de cheltuieli

◊Postat pe 02.07.2021


«Anunt privind Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2021, în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 ».

Consiliul Județean Vrancea, strada Dimitrie Cantemir nr. 1, Focșani, județul Vrancea, telefon 0237616800, fax 0237212228, e-mail: contact@cjvrancea.ro

Consiliul Județean Vrancea a aprobat prin Hotărârea nr. 99 din 31.05.2021, Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2021, în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor non-profit de interes general din domeniile cultura, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu, alocând suma de 200 000 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru fiecare proiect nu va depăși 40 000 lei, proiectele admise (cu punctaj între 100-50 puncte) urmând să fie finanțate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, indiferent de domeniul de activitate pentru care a fost depus, sumele alocate fiind, după caz, redistribuite între domenii, fără a se depăși valoarea totală a bugetului alocat pentru Programul anual pe anul 2021, în cuantum de 200 000 lei.

◊Postat pe 22.06.2021


– 2020 –

Raport de activitate referitor la  acordarea în anul 2020 a finanțărilor nerambursabile  în conformitate cu prevederile dispozițiilor Legii nr. 350/2005 (actualizată) privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit de interes general


ANUNŢ DE ATRIBUIRE ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 – atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii de selecție din anul 2020 – postat 16 septembrie 2020

ANUNT PUBLIC – Consiliul Județean Vrancea anunță persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile de tineret care au depus proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în sesiunea 14 mai – 16 iunie 2020 că, în contextul creat de situația de alertă, comisia de evaluare și selecție a proiectelor se va întruni în perioada 14-17 iulie 2020.

Rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor va fi comunicat în scris aplicanților, în termen de cel mult 30 zile de la data încheierii selecției, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 și criteriilor de evaluare prevăzute în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri ale bugetului județului Vrancea pentru activități nonprofit de interes județean, disponibil pe site-ul www.cjvrancea.ro, secțiunea Informații publice.


ANUNT PUBLIC privind depunerea proiectelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă– 

Consiliul Județean Vrancea invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile de tineret, constituite conform Legii nr. 350/2006, să depună proiectele în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu.

◊Postat pe 14.05.2020


ANUNT privind Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2020 

Consiliul Județean Vrancea, strada Dimitrie Cantemir nr. 1, Focșani, judeţul Vrancea, telefon 0237616800, fax 0237212228, e-mail: contact@cjvrancea.ro

Consiliul Județean Vrancea a aprobat prin Hotărârea nr. 48 din 30 martie 2020, Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2020, în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor non-profit de interes general din domeniile cultura, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu, alocând suma de 200 000 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru fiecare proiect nu va depăși 40 000 lei, proiectele admise (cu punctaj între 100-50 puncte) urmând să fie finanțate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, indiferent de domeniul de activitate pentru care a fost depus, sumele alocate fiind, după caz, redistribuite între domenii, fără a se depăși valoarea totală a bugetului alocat pentru Programul anual pe anul 2020, în cuantum de 200 000 lei.

◊ Postat in 14.04.2020

Hotararea nr. 48 din 30 martie 2020 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2020, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005

Hotararea nr. 49 din 30 martie 2020 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri ale bugetului județului Vrancea pentru activități nonprofit de interes județean 

REGULAMENT

Anexa 7 – Formular de cerere de finanțare

Anexa 8 – Bugetul de venituri şi cheltuieli

Anexa 9 – Declarație pe proprie răspundere

Anexa 10 – Declarația de imparțialitate a beneficiarului

Anexa 11 – Curriculum vitae al coordonatorului de proiect

Anexa 12- Adresa inaintare 

Anexa 13- Formular pentru raportări intermediare sau finale

Anexa-15-Fundamentarea tuturor categoriilor de cheltuieli

Formular Cerere plata


– 2019 –


ANUNT DE PARTICIPARE –  Consiliul Județean Vrancea invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile de tineret, constituite conform Legii nr. 350/2006, să depună proiectele în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu – postat in 25.09.2019


Hotararea nr. 115/2019 privind Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2019, pentru activități de educație tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sanatate si mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350 /2005

Hotararea nr. 32 din 24 aprilie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Vrancea care sa faca parte din Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret

HOTARAREA nr. 31 din 24 aprlie 2019 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret, de pe langa Consiliul Judetean Vrancea      REGULAMENT


– 2018 –

ANUNŢ DE ATRIBUIRE ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 – postat 13.09.2018

*****************