Prelucrarea datelor cu caracter personal

Înapoi

PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI LIBERA CIRCULATIE A ACESTORA

Consiliul Judetean Vrancea garanteaza protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate in scopul indeplinirii competentelor si atributiilor specifice legislatiei administratiei publice, in acord cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI.

Prelucrarea de date cu caracter personal efectuata de Consiliul Judetean Vrancea consta in activitati si procese care sunt efectuate prin mijloace automate sau manuale, cum ar fi, (dar fara a fi limitate la acestea): colectarea, inregistrarea in baze de date, sortarea, organizarea, stocarea, modificarea, analiza manuala sau utilizand aplicatii specifice, actualizarea, afisarea publica, utilizarea, transmiterea catre terti, diseminarea, combinarea, blocarea sau stergerea definitiva a datelor respective.

Responsabilul de protectia datelor:

Adresa mail persoana responsabila cu protectia datelor: dpo@cjvrancea.ro

Datele cu caracter personal prelucrate de catre Consiliul Judetean Vrancea sunt:

– Nume si prenume;

– Adresa de domiciliu;

– Adresa imobilelor declarate;

– Cod Numeric Personal (CNP);

– Serie si numar carte de identitate;

– fotografii, imagini;

Nume si prenume sot, sotie, copii (in cazul declaratiilor de avere si interese);

– Alte date si activitati existente in Curriculum Vitae, rapoarte de activitate;

– Cuntumul indemnizatiilor, salariilor si alocatiilor;

– Specificatii privind documente medicale in baza carora au fost alocate indemnizatia;

– Adresa institutiilor care administreaza activele financiare;

– Numar de telefon personal;

– Adresa de email personal;

Cont bancar (copie extras bancar cont IBAN).

Transferul datelor cu caracter personal vizate:

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate si utilizate de catre:

– aparatul de specialitate al Consiliul Judetean Vrancea;

– alte autoritati si institutii competente in solutionarea cererilor depuse;

– organe de control si cercetare competente;

– alti terti.

Perioada stocarii datelor cu caracter personal:

Conform Nomenclatorului de arhivare a documentelor ce contin date cu caracter personal

Drepturile persoanelor

In conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI UE 2016/679 din 27 aprilie 2016,  aveti urmatoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la date:  dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate;
  • Dreptul de interventie asupra datelor: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau restrictionarea prelucrarii datelor care nu este conforma legii, in special a datelor incomplete si inexacte;
  • Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazului in care exista prevederi legale contrare;
  • Dreptul la portabilitatea datelor;
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice;
  • Dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de REGULAMENTUL UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date,    care v-au fost incalcate;

In cazul in care doriti sa va exercitati drepturile mentionate, puteti inainta o cerere scrisa catre dpo@cjvrancea.ro.

Oricare dintre drepturile mentionate anterior pot fi exercitate prin intermediul dreptului de a va adresa justitiei la instantele competente si/sau a dreptului de a inainta o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie (de ex: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, date bancare), sunt prelucrate in conditii limitative si in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor masuri tehnice adecvate pentru protejarea lor.