Bilant contabil

Înapoi

∗  Luând act de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale-  Art. 57: Contul anual de execuție  – (1) Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2)


Bilanțul contabil la 30.09.2023

Bilanțul contabil pe anul 2022     Bilant 31.03.2023 forma editabilă

Bilanțul contabil pe anul 2021

Bilanțul contabil pe anul 2020

Bilantul contabil pe anul 2019

Bilantul contabil pe anul 2018

Bilantul contabil pe anul 2017

Bilantul contabil pe anul 2016

Bilantul contabil pe anul 2015

Bilantul contabil pe anul 2014

Bilantul contabil pe anul 2013

Bilantul contabil pe anul 2012