Grupuri de Acțiune locală

Înapoi
imagine de fundal

Pe teritoriul judeţului Vrancea sunt înfiinţate 8 Grupuri de Acţiune Locală (GAL).

 • G.A.L. SIRETUL VERDE

  Grupul de Acţiune Locală Siretul Verde este un parteneriat public privat, având în componența sa 26 de parteneri publici, privaţi şi ONG-uri.

  Siretul Verde” este situat predominant în partea de est a judeţului Vrancea, de la nord la sud pe cursul Siretului Inferior. Teritoriul GAL cuprinde un număr de 52.629 de locuitori (conform Planului de Dezvoltare Locală G.A.L Siretul Verde, 2009) şi nouă unităţi administrativ teritoriale: oraşul Mărăşeşti (jud Vrancea), comunele: Ruginești, Pufești, Garoafa, Vânători, Biliești, Suraia, Vulturu (jud Vrancea), Movileni (jud Galaţi). Teritoriul parteneriatului are o suprafaţă totală de 607 km2 , reprezentând 1,69% din suprafaţa inclusă în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

  În teritoriu există trei arii protejate incluse în reţeaua Natura 2000:

  • ROSPA Lunca Siretului Inferior;

  • ROSCI Pădurea Merişor – Cotul Zatuanului ;

  • Pădurea Neagră – inclusă în Rezervaţia Naturală Lunca Siretului.
 • G.A.L. PODGORIA PANCIU

  Grupul de Acţiune Locală Podgoria Panciu este un parteneriat public-privat, având în componența sa 23 de parteneri: reprezentanți ai administraţiei publice (2), asociaţii şi ONGuri (8), reprezentanţi ai sectorului economic (12), reprezentanţi ai societăţii civile (1).

  Teritoriul Podgoria Panciu se află în Regiunea Sud-Est, în partea centrală a judeţului Vrancea, având o suprafaţă totală de 500,56 km2 , o populaţie de 36.258 de locuitori (conform Planului de Dezvoltare Locală G.A.L Podgoria Panciu, 2010) şi cuprinde șapte localităţi: un oraş – Panciu şi șase comune – Boloteşti, Fiționești, Moviliţa, Păuneşti, Străoane, Tifeşti.

  În teritoriu există un sit protejat inclus în Natura 2000 şi anume Măgura Odobeștilor.

  Omogenitatea economică şi socială a teritoriului este dată de viticultura ca activitate specifică şi predominantă.

 • G.A.L. PĂDURILE DACICE

  Grupul de Acţiune Locală Pădurile Dacice este un parteneriat public-privat ce reuneşte 31 de parteneri: 9 reprezentanţi ai administraţiei publice, 4 asociaţii şi ONG-uri, 14 reprezentanţi ai sectorului economic, 4 reprezentanţi ai societăţii civile.

  Teritoriul Gal-ului cuprinde partea nord-estică a judeţului Vrancea, limita sudică a judeţului Bacău, limita nordică a jud. Vaslui şi nord-estul jud. Galaţi, întinzându-se pe o suprafață de 267,22 km2 . Numărul de locuitori este de 24.405 de locuitori (conform Planului de Dezvoltare Locală G.A.L Pădurile Dacice, 2010) cu domiciliul în cele șase localităţi componente: comunele Boghești, Corbiţa, Homocea, Tănăsoaia şi Ploscuțeni din jud. Vrancea şi comuna Brăhăşeşti din jud. Galaţi.

  În teritoriu există trei arii protejate incluse în reţeaua Natura 2000:

  • ROSCI Lunca Siretului Inferior;
  • ROSPA Lunca Siretului Inferior;
  • ROSCI Pădurea Buciumeni – Homocea;
 • G.A.L. ŢINUTUL VIEI ŞI VINULUI VRANCEA

  Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Viei Şi Vinului Vrancea este un parteneriat publicprivat, având în componență 31 de parteneri: 8 reprezentanţi ai administraţiei publice, 5 asociaţii şi ONG-uri, 13 reprezentanţi ai sectorului economic, 5 reprezentanţi ai societăţii civile.

  Teritoriul se întinde în partea de est a judeţului Vrancea, din zona subcurburii Carpaţilor Orientali până în zona de câmpie a Siretului, având o suprafaţă de 478,11 km2 și o populaţie de 54.646 de locuitori (conform Planului de Dezvoltare Locală G.A.L Ţinutul Viei Şi Vinului Vrancea, 2010). Localităţile cuprinse în GAL sunt: oraşul Odobeşti şi comunele: Jariştea, Vârteșcoiu, Cîrligele, Goleşti, Coteşti, Urecheşti, Popeşti, Bordești, Dumbrăveni, Tîmboiești, Obrejiţa, Slobozia Bradului din jud. Vrancea şi comuna Podgoria din jud. Buzău

  Partea componentă a teritoriului, localitatea Bordești, este o zonă inclusă în categoria Zonelor Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice.

  Ariile protejate incluse în reţeaua Natura 2000 reprezentative teritoriului sunt: Pădurea Dălhăuți (ROSCI 0071) şi Situl Subcarpații Vrancei (ROSPA 0141).

  Teritoriul are un potenţial agricol specific important, suprafaţa cultivată cu viță-de-vie însumând 42.85% din suprafaţa agricolă cultivată în teritoriu. Vița-de-vie reprezintă unicitatea teritoriului şi identitatea zonei.

 • G.A.L. ŢARA VRANCEI

  Teritoriul GAL Ţara Vrancei este situat în zona sud-est a României, la curbura Carpaţilor Orientali, reprezentând o veritabilă verigă de legătură între cele trei mari provincii istorice – Moldova, Ţara Românească şi Transilvania.

  Spaţiul rural constituie, pentru Zona Ţara Vrancei, un teritoriu pe care se desfăşoară activităţi proprii sectoarelor primare – agricultură şi creşterea animalelor – şi care este şi suport pentru alte activităţi şi servicii. Totodată, zona Ţara Vrancei încorporează importante aspecte legate de patrimoniul natural, peisagistic şi cultural, contribuind, în mare măsură, la creşterea uniformă a culturii rurale tradiţionale.

  Structura parteneriatului public-privat GAL Ţara Vrancei cuprinde 66 de membri, respectiv: 15 parteneri publici (14 administraţii publice locale şi 1 grup şcolar), 23 parteneri privaţi, 28 reprezentanţi ai societăţii civile.

  Teritoriul acoperit de GAL include 16 localităţi, majoritatea acestora făcând parte din vechea provincie istorică Ţara Vrancei (comunele Tulnici, Negrilești, Vizantea Livezile, Câmpuri, Răcoasa, Nistoreşti, Păuleşti, Bârseşti, Vidra, Nereju, Paltin, Vrâncioaia, Spulber, Valea Sării şi Năruja), iar o localitate face parte din judeţul Covasna (oraşul Covasna).

  Numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială este de 56.777 de locuitori (conform Planului de Dezvoltare Locală G.A.L Ţara Vrancei, 2009), dispuşi pe o suprafaţă totală de 1.644,79 km2 .

 • G.A.L. VRANCEA SUD-EST

  Teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală Vrancea Sud-Est aparţine din punct de vedere administrativ de două judeţe: Vrancea şi Galaţi. Este o zona rurală în totalitate, continuă, uniformă din punct de vedere al datelor geografice şi economice, cuprinzând 11 comune din partea de sud-est a judeţului Vrancea (Bălești, Ciorăşti, Gologanu, Gugeşti, Măicăneşti, Milcovul, Năneşti, Răstoaca, Sihlea, Slobozia Ciorăşti, Tătăranu) şi o comună din vestul judeţului Galaţi (Nămoloasa).

  Parteneriatul public-privat GAL Vrancea Sud-Est este format din 43 de membri, astfel: 15 reprezentanţi ai administraţiei publice, 23 parteneri privaţi şi 5 reprezentanţi ai societăţii civile.

  Suprafața totală a teritoriului este de 781 km2 , având o populație de 43.578 de locuitori (conform Planului de Dezvoltare Locală G.A.L Vrancea Sud-Est, 2009).

 • G.A.L VALEA TROTUŞULUI BACĂU

  Grupul de Acţiune Locală are în componență următoarele comune: Bârsănești, Helegiu, Gura Văii, Târgu-Trotuş, Ştefan cel Mare, Buciumi, Caşin, Mănăstirea Caşin, Căiuţi, Coțofănești, Urecheşti (din judeţul Bacău), Soveja (din judeţul Vrancea).

  Teritoriul analizat (GAL Valea Trotuşului) se situează în zona limitei sudice a bazinului Trotuşului. Ca unităţi principale de relief menţionăm Depresiunea Tazlău-Caşin, Culmea Pietricicăi, Munţii Berzunți şi Subcarpaţii Vrancei. Cuprinde o suprafață totală de 966,63 km2 și un număr total de 56.684 de locuitori (conform Planului de Dezvoltare Locală G.A.L Valea Trotuşului Bacău, 2010).

 • G.A.L VALEA RÂMNICULUI

  Grupul de Acţiune Locală Valea Râmnicului reprezintă un parteneriat public-privat format din 29 de membri, dintre care 7 instituţii publice, 15 parteneri privaţi şi 7 parteneri reprezentând societatea civilă.

  Teritoriul Grupului de Acţiune Locală Valea Râmnicului are o populație de 35.304 locuitori (conform Planului de Dezvoltare Locală G.A.L Valea Râmnicului, 2009) și o suprafaţă de 877 km2 şi cuprinde porţiuni din două judeţe: partea centrală şi de sud-vest a judeţului Vrancea şi partea de nord-est a judeţului Buzău. Acesta este reprezentat în totalitate de spaţiul rural, fiind format din 13 comune: din judeţul Vrancea – Andreiaşu de jos, Broşteni, Chiojdeni, Dumitreşti, Gura Caliţei, Jitia, Mera, Poiana Cristei, Reghiu, Vintileasca şi comune din judeţul Buzău – Bisoca, Buda, Valea Salciei.

  În teritoriu există arii protejate şi anume:

  • Rezervaţia naturală Pădurea Lacurile Bisoca;

  • Focul Viu de la Andreiaşu;

  • ROSPA: Măgura Odobeşti, Subcarpaţii Vrancei;

  • ROSCI: Poiana Muntioru, Muntioru Ursoaia, Cenaru, Reghiu Scruntar, Bisoca.

  Comunele Andreiaşu de Jos, Chiojdeni, Jitia, Mera, Poiana Cristei, Reghiu şi Vintileasca din judeţul Vrancea şi cumunele Bisoca şi Valea Salciei din judeţul Buzău fac parte din Lista UAT Zonă Montană Defavoritată.

  Comunele Dumitreşti şi Gura Caliţei din judeţul Vrancea şi comuna Buda din judeţul Buzău fac parte din Lista UAT Zonă Defavorizată de condiţii naturale specifice.

  Teritoriul reprezentat de Grupul de Acţiune Locală Valea Râmnicului este un spaţiu rural în totalitate, ce se confruntă cu problemele specifice ale satului românesc, probleme ce fac diferenţa dintre un spaţiu urban mai dezvoltat şi unul rural, prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurală, potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură, etc.