Descopera Vrancea

Înapoi
imagine de fundal

Economie

Judeţul Vrancea are o industrie diversificată, bazată pe condiţiile specifice şi resursele naturale şi de mediu existente în judeţ. Economia județului Vrancea este caracterizată de varietatea resurselor locale existente care pot fi atrase în activitățile economice și de tradiția în prelucrarea acestora.

Repartiţia întreprinderilor din judeţul Vrancea pe sectoare ale economiei respectă următoarea distribuţie: Servicii – 73%, Industrii și construcții – 21%,   Agricultură, Silvicultură și Pescuit – 6%.

La nivelul judeţului Vrancea, numărul întreprinderilor la sfârşitul anului 2012 a fost de 5.312, densitatea întreprinderilor fiind de 15,6 de unităţi/1.000 de locuitori. Activităţile economice sunt majoritar concentrate în sectorul terţiar – servicii, ocupând 72,52% din sectoarele economice, sectorul secundar – industrii şi construcţii – are o pondere de 21,01%, pe când restul de întreprinderi de 6,84% îşi desfăşoară activitatea în sectorul primar – agricultură, silvicultură şi pescuit.

Sectorul industrial concentra în anul 2012, la nivelul judeţului Vrancea, 1.116 întreprinderi. În cadrul industriei (682 de întreprinderi), dominante sunt confecţiile (industrie cu tradiţie), industria alimentară, dar şi sectorul industriei metalice şi a produselor din metal. La nivelul construcţiilor (422 de întreprinderi) se remarcă clădirile şi alte lucrări speciale de contrucții.

Sectorul serviciilor concentrează 72,52% din întreprinderile judeţului Vrancea, cea mai mare pondere o au firmele din sectorul comerţului cu ridicata şi cu amănuntul (42,56%). Alte sub-sectoare de activitate importante sunt transporturile, cu 7,02% din totalul întreprinderilor, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice cu 6,14% şi hoteluri şi restaurante, având o pondere de 4,39%.

Potrivit datelor statistice, ponderea în economia judeţului o deţin micro-întreprinderile (sub 10 angajați), întreprinderile mici şi mijlocii. Majoritatea întreprinderilor mari, având peste 250 de salariați, activează în industria prelucrătoare – textile, iar restul în sectorul vitivinicol, comerţ, utilităţi publice şi alte servicii.

Suprafaţa agricolă judeţeană reprezintă peste 52% din totalul suprafeţei judeţului, iar suprafaţa arabilă repezintă 58,06% din totalul suprafeţei agricole.

 

Viticultura

Judeţul Vrancea face parte din Regiunea viticolă a Dealurilor Moldovei, iar viticultura reprezintă un important sector economic. Suprafaţa viticolă a Vrancei este împărţită în trei podgorii reprezentative: Panciu, Odobeşti şi Coteşti. În Vrancea viticultura constituie o activitate tradiţională, de mare importanță economică, beneficiind de condiţii naturale favorabile.

Podgoria Panciu, cu o suprafaţă de peste 8.100 h,a a fost şi rămâne o permanentă atracţie pentru cei doritori să cunoască frumuseţile acestor locuri. În trecut, renumele podgoriei îl făceau vinurile obţinute din soiuri tradiţionale, precum Plăvaie, Galbenă, Băbească neagră, Fetească albă şi Fetească neagră. Ulterior, au cucerit teren şi altele: Fetească regală, Riesling Italian, Sauvignon, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, care au permis obţinerea unor vinuri cu denumire de origine controlată şi apariţia vinurilor spumante, care au ridicat faima podgoriei.

Podgoria Odobeşti, cu o suprafaţă de aproximativ 7.000 ha, este cea mai veche podgorie din ţara noastră, fiind considerată podgorie dacică. Profilată pe producerea de vinuri şi în mod deosebit a celor albe, în podgoria Odobeşti se cultivă o mare varietate de soiuri. Dintre cele de origine locală existente încă în cultură sunt Galbena de Odobeşti, iar pe suprafeţe mai restrânse soiurile Plăvaie şi Mustoasă. Dintre soiurile româneşti mai sunt întâlnite Feteasca Albă, Feteasca Regală şi Sârbă, iar din cele străine se cultivă pe suprafeţe relativ mari Aligote, Riesling Italian şi Muscat Ottonel. Grupa soiurilor de struguri negri este reprezentată de Băbească Neagră şi Pinot Noir. Podgoria prezintă condiţii favorabile şi pentru producerea strugurilor de masă, din al căror sortiment nu lipsesc soiurile din grupele Chasselas, Coarnă, Muscat Hamburg şi Cinsaut.

Podgoria Coteşti constituie o continuare a plantaţiilor viticole din podgoria Odobeşti, beneficiind de resurse heliotermice mai ridicate şi cuprinde centrele viticole Coteşti, Tâmboiești, Cîrligele şi Vârteșcoiu.

În toate aceste centre viticole există areale de producere a vinurilor albe şi roşii de consum curent din soiurile Fetească regală, Aligote, Băbească neagră. Vinurile de calitate superioară se obţin din soiurile: Fetească albă, Riesling Italian, Muscat Ottonel, Cabernet Sauvignon, Fetească neagră şi Merlot.

Vrancea, ca judeţ vitivinicol, ocupă la nivel naţional primul loc în funcție de suprafaţa viticolă şi după producţia de struguri şi vin.

EN FR DE IT RO RU