Registru propuneri/sugestii proiecte

Înapoi
Nr. Data înregistrării Denumire Proiect Propunere / Sugestie Inițiator
1 26/06/2020 Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate la nivelul județului Vrancea, a Caietului de sarcini aferent serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ Teritorială Județul Vrancea - Proiectul de hotărâre este în dezacord cu prevederilor Legii nr. 92/2007 și ale Legii nr. 51/2006. Gestiunea delegată se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 și ale Legii nr. 92/2007 (art. 23 alin. 1 din Legea nr. 92/2007). Prevederile acestor acte normative primează în fața autorităților publice competente, prevederile art. 66 din O.U.G. nr. 70/2020 nederogând de la prevederile acestor legi, dând naștere la paralelisme.
- Modelul de contract de delegare prevăzut în proiect (Anexa nr. 3) nu are la baza niciun act normativ în vigoare, fiind o versiune a modelului cadru prevăzut în Anexa nr. 2 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 131/1401/2019, deși nu a existat nicio procedura de atribuire în conformitate cu legislația privind achizițiile publice. Modelul de contract cadru propus nu poate fi utilizat deoarece este nevoie de o procedură competitivă, procedură care nu a avut loc.
- La capitolul 5, la durata contractului, nu există o dată certă. La capitolul 19, în ceea ce privește încetarea contractului, se stipulează că acesta încetează la expirarea duratei sale. Operatorul economic solicită să se clarifice care este durata contractului de delegare, dacă nu sunt trecute datele de începere și de finalizare.
- Conform operatorului de transport, la art. 4 din proiectul de hotărâre, se precizează că vor fi scoase din programul de transport traseele 030 Focșani - Vâlcele - Câmpineanca, 038 Focșani - Milcovul - Gologanu, 072 Focșani - Mândrești - Răstoaca, 065 Focșani - Vânători - Jorăști, 067 Focșani - Mircești - Rădulești, 068 Focșani - Mircesti - Balta Raței, pe care o să opereze Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Metropolitan Trans. Operatorul de transport a solicitat să i se pună la dispoziție Studiul de Trafic și Studiul de Oportunitate din care a reieșit necesitatea scoaterii acestor trasee din programul de transport.
S.C. Nenciu Com S.R.L.
2 26/06/2020 Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate la nivelul județului Vrancea, a Caietului de sarcini aferent serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ Teritorială Județul Vrancea - La capitolul 5, la durata contractului, nu există o dată certă. La capitolul 19, în ceea ce privește încetarea contractului, se stipulează că acesta încetează la expirarea duratei sale. Operatorul economic solicită să se clarifice care este durata contractului de delegare, dacă nu sunt trecute datele de începere și de finalizare.Operatorul economic consideră că trebuie să existe o dată de început și o data de sfârșit a contractului de gestiune. Se precizează faptul că, așa cum aceștia au obligația, în cazul renunțării sau retragerii licenței, să circule o perioada de 60 de zile, așa și Consiliul Județean Vrancea, la încheierea contractului de delegare, trebuie să stabilească o dată la care încetează acest contract.
- La capitolul 11, Tarife și compensații, se mentioneaza ca, Consiliul Județean Vrancea dorește să încheie contracte cu tarifele prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean nr. 12 din anul 2018, lucru total inechitabil, avândul-se în vedere modificările permanente ale cheltuielilor, datorate creșterii salariilor și a inflației.Operatorii de transport consideră că, pentru încheierea contractului de delegare, trebuie să se stabilească tarifele cel puțin la nivelul lunii decembrie 2019.
- Conform operatorului de transport, la art. 4 din proiectul de hotărâre, se precizează că vor fi scoase din programul de transport traseele 030 Focșani - Vâlcele - Câmpineanca, 038 Focșani - Milcovul - Gologanu, 072 Focșani - Mândrești - Răstoaca, 065 Focșani - Vânători - Jorăști, 067 Focșani - Mircești - Rădulești, 068 Focșani - Mircesti - Balta Raței, pe care o să opereze Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Metropolitan Trans. Operatorul de transport a solicitat să i se pună la dispoziție Studiul de Trafic și Studiul de Oportunitate din care a reieșit necesitatea scoaterii acestor trasee din programul de transport.
S.C. Marexval Trans S.R.L.
3 26/06/2020 Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate la nivelul județului Vrancea, a Caietului de sarcini aferent serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ Teritorială Județul Vrancea” - Conform operatorilor de transport proiectul de Hotărâre este în dezacord cu prevederilor Legii nr. 92/2007 și ale Legii nr. 51/2006. Gestiunea delegată se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 și ale Legii nr. 92/2007 (art. 23 alin. 1 din Legea nr. 92/2007). Prevederile acestor acte normative primează în fața autorităților publice competente, prevederile art. 66 din OUG nr. 70/2020 nederogând de la prevederile acestor legi, dând naștere la paralelisme. Prin urmare, consiliile județene trebuie să respecte prevederile Legilor nr. 51/2006 și nr. 92/2007, iar nu ale OUG nr. 70/2020 care creează un paralelism, sub sancțiunea anularii contractelor de delegare.
- Modelul de contract de delegare prevăzut în proiect (Anexa nr. 3) nu are la baza niciun act normativ în vigoare, fiind o versiune a modelului cadru prevăzut în Anexa nr. 2 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 131/1401/2019, deși nu a existat nicio procedura de atribuire în conformitate cu legislația privind achizițiile publice. Modelul de contract cadru propus nu poate fi utilizat deoarece este nevoie de o procedură competitivă, procedură care nu a avut loc.
- Referitor la durata contractului, operatorii economici care au formulat această propunere susțin faptul că, din interpretarea sistematică a dispozițiilor art. 66 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 70/2020, aceasta trebuie să fie garantată transportatorilor cel puțin până la data de 31.12.2021, neputând fi mai mică. Contractul de delegare trebuie încheiat pe o durata determinată, fiind obligatoriu ca acesta să cuprindă "durata contractului" (alin. 29 alin. 11 lit. c din Legea nr. 51/2006).
- Conform operatorului de transport, la art. 4 din proiectul de Hotărâre, se precizează că vor fi scoase din programul de transport traseele 030 Focșani - Vâlcele - Câmpineanca, 038 Focșani - Milcovul - Gologanu, 072 Focșani - Mândrești - Răstoaca, 065 Focșani - Vânători - Jorăști, 067 Focșani - Mircești - Rădulești, 068 Focșani - Mircesti - Balta Raței, pe care o să opereze Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Metropolitan Trans. Operatorul de transport a solicitat să i se pună la dispoziție Studiul de Trafic și Studiul de Oportunitate din care a reieșit necesitatea scoaterii acestor trasee din programul de transport.
S.C. Genilyz Comex S.R.L.
4 26/06/2020 Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate la nivelul județului Vrancea, a Caietului de sarcini aferent serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ Teritorială Județul Vrancea - La capitolul 5, la durata contractului, nu există o dată certă. La capitolul 19, în ceea ce privește încetarea contractului, se stipulează că acesta încetează la expirarea duratei sale. Operatorii economici solicită să se clarifice care este durata contractului de delegare, dacă nu sunt trecute datele de începere și de finalizare.Operatorii economici consideră că trebuie să existe o dată de început și o data de sfârșit a contractului de gestiune. Se precizează faptul că, așa cum aceștia au obligația, în cazul renunțării sau retragerii licenței, să circule o perioada de 60 de zile, așa și Consiliul Județean Vrancea, la încheierea contractului de delegare, trebuie să stabilească o dată la care încetează acest contract.
- Conform operatorilor de transport care au formulat această propunere, la capitolul 11, Tarife și compensații, Consiliul Județean Vrancea dorește să încheie contracte cu tarifele prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean nr. 12 din anul 2018, lucru total inechitabil, avândul-se în vedere modificările permanente ale cheltuielilor, datorate creșterii salariilor și a inflației.Operatorii de transport consideră că, pentru încheierea contractului de delegare, trebuie să stabilească tarifele cel puțin la nivelul lunii decembrie 2019.
S.C. Trans Narcisa S.R.L., S.C. Gel Transcom S.R.L., S.C. Tavia TXB S.R.L., S.C. Negru Trans S.R.L., S.C.Valstef Trans S.R.L., S.C.Lilisim S.R.L., S.C. Megatrans S.R.L.