Politica privind utilizarea cookies

Înapoi

Site-ul cjvrancea.ro („Site-ul”) folosește cookies.

Informațiile prezentate în prezenta politică au drept scop aducerea la cunoștința utilizatorilor a detaliilor privind utilizarea modulelor cookies de către Site.

Ca urmare a utilizării acestor module cookies, deținătorii Site-ului (CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA) vor primi informații care permit îmbunătățirea experiențelor dumneavoastră la momentul navigării prin sporirea eficienței și accesibilității.

 

1.   Ce sunt cookie-urile?

Modulul cookie este un text special, trimis de serverul nostru către calculatorul dumneavoastră și apoi trimis înapoi către noi de fiecare dată când accesați Site-ul.

Aceste module nu conțin programe software, viruși, spyware și nu pot accesa informațiile stocate pe hard-diskul dumneavoastră.

 

2.   La ce sunt folosite cookie-urile?

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

Cookie-uri esențiale. Necesare pentru funcționarea site-ului. Putem folosi module cookie esențiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a conturilor de utilizator sau pentru a oferi funcții specifice site-ului.

Cookie-uri de funcționalitate. Este folosit pentru a vă recunoaște când vă întoarceți la Site. Acest lucru ne permite să vă salutăm după nume și să vă amintim preferințele dvs. (de exemplu Newsletter, Soluţionarea cererii pentru programarea online a audienţelor, Notificare privind publicarea hotărârilor consiliului judeţean, Aprobarea/Refuzare cerere pentru petitii persoane fizice, Aprobarea/Refuzare cerere pentru petitii persoane juridice).

3.   Care este durata de viață a unui cookie?

O parte dintre cookie-urile aflate pe Site sunt administrate de web-serverele acestuia. Durate de viață a unui cookie variază în funcție de scopul pentru care a fost plasat. Spre exemplu:

      –      o singură sesiune (sesiunea curentă) – se șterge la părăsirea Site-ului;

          păstrarea acceptului utilizatorului asupra Politicii de cookies – 3 ani

 

4.    Cookie-uri folosite de Site și scopul acestora

DENUMIRE COOKIE-URI /

UNDE SUNT FOLOSITE

CE FACE

SCOPUL

PERIOADA DE STOCARE

Titular

PHPSESSID

Întreg website-ul

Vă ajută să vă logați în calitate de utilizator (log in / log out).

Funcționalitatea Site-ului (autentificarea și identificarea utilizatorilor)

Se șterge la părăsirea Site-ului

Deținătorul Site-ului

TIMEZONE

Întreg website-ul

Seteaza cookie cu timezone-ul utilizatorului

Informații trafic, în vederea deosebirii utilizatorilor

24 de ore

Deținătorul Site-ului

 

5.    Modalități de oprire/ștergere a cookie-urilor


Puteți să ștergeți fișierele de tip cookie de pe hard-drive în orice moment sau să evitați modulele cookie prin configurarea browserului dumneavoastră în sensul de a le respinge sau de a vă anunța când un cookie este plasat pe hard-drive. Pentru mai multe informații despre efectuarea setărilor referitoare la cookies accesați opțiunea „ajutor” a browserului dumneavoastră.

În cazul în care ați dezactivat utilizarea modulelor cookies, există posibilitatea ca unele servicii ale Site-ului să nu funcționeze sau să nu funcționeze corect.

În prezent, browserele oferă „asistență” referitoare la setările de tip cookies. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați linkurile de mai jos:

 

          Mozilla Firefox

          Microsoft Internet Explorer

          Google Chrome

          Safari

Cum pot opri cookie-urile?

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 și reglementările nationale aplicabile, Consiliul Judetean Vrancea, în calitate de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, vă informează despre scopurile și metodele de prelucrare a datelor dvs. personale.

Date cu caracter personal: orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ; o persoană fizică poate fi identificată, direct sau indirect, cu referire specială la un element de identificare, cum ar fi  nume, prenume,  număr de identificare, date despre locație,  ID online, unul sau mai multe elemente caracteristice ale identității sale fizice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale.

PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL : înseamnă orice operație sau set de operațiuni, efectuate cu sau fără ajutorul proceselor automate și aplicate datelor personale sau seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, conservarea, adaptarea si modificarea, selectarea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, compararea sau interconectarea, limitarea, blocarea, anularea sau distrugerea.

OPERATOR: Consiliul Judetean Vrancea care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

PERSOANE IMPUTERNICITE DE OPERATOR: este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Persoana interesata: persoana fizica la care se refera datele cu caracter personal.

2. TIPURI DE DATE PROCESATE
Datele pot fi colectate și procesate de către operatorul de date pentru scopurile detaliate mai jos.
Datele sunt colectate direct de la partea interesată în momentul înregistrării pe site-ul Web sau în baza de date.
Următoarele date personale intra sub incidenta reglementarilor legale privind protectia datelor cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de e-mail și de reședință, CNP, data și locul nașterii, achiziții, informatiile de cautare de pe site-ul nostru prin intermediul modulelor cookie, adresa IP, tipul de browser și dispozitivul utilizat.
Operatorul de date nu procesează date care nu sunt strict necesare pentru scopurile prezentate mai jos.

3. SCOPUL PROCESARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în următoarele scopuri:

a) să garanteze furnizarea serviciilor solicitate îndeplinind corect și în timp util obligațiile care decurg din relația stabilită cu persoana interesata, prin accesarea site-urilor, inclusiv trimiterea de comunicări, informari, legaturi, convorbiri;
b) în scopuri administrative și financiar- contabile;
c) pentru înregistrarea in lista de servicii oferite de operatorul de date cu caracter personal sau terti, prin intermediul sistemelor automate, cum ar fi e-mail, fax, SMS sau MMS;
d) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de persoana interesata și a celor derivate din accesarea si navigația pe site, pentru a defini profilul comercial al persoanei interesate, prin detectarea obiceiurilor de consum, care vizează eficiența serviciului de asistență, monitorizarea gradului satisfacția clientului pentru a asigura o mai bună satisfacere a nevoilor acestuia, atât pentru a trimite materiale informative și / sau publicitare de interes special, prin intermediul sistemelor automate cum ar fi e-mail, fax, SMS sau MMS

Analiză statistică. Avem interesul legitim de a înțelege cum funcționează site-ul nostru, cum este citit și care ne este publicul. Putem să folosim aceste date pentru a îmbunătăți anumite funcționalități, pentru a modifica secțiunile sau pentru a vă oferi cele mai relevante informații, în cea mai bună formă grafică posibilă.

Site-ul www.cjvrancea.ro foloseste servicii de analiza a traficului.

4. CONFIRMAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Furnizarea de date cu caracter personal în scopurile indicate la literele „a“ și „b“ este o condiție necesară pentru furnizarea serviciului.
Consimțământul pentru alte scopuri de prelucrare indicate în punctele „c” și „d” este  opționala.

5. MODUL DE PROCESARE A DATELOR
Datele  cu caracter personal vor fi procesate cu instrumente în format electronic sau în orice caz automatizat sau pe suport de hârtie, în conformitate cu metodele și instrumentele adecvate pentru a garanta securitatea și confidențialitatea datelor, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 și cu legislația aplicabilă. Vor fi luate toate măsurile tehnice, calculator, siguranța organizațională, logistică și procedurală, astfel încât să fie garantat un nivel adecvat de protecție în condițiile prevăzute de reglementările legale, care să permită accesul numai persoanelor imputernicite de operatorul de date cu caracter  personal.
Numai informațiile relevante vor fi procesate si stocate, fara a exceede  tipulului de serviciu furnizat. Datele vor fi gestionate și protejate în medii si pe suporturi ale căror acces va fi sub control constant.

 6. COMUNICAREA ȘI TRANSMITEREA DATELOR
Următoarele date pot fi comunicate:
a) tuturor subiecților , inclusiv autorităților publice care au acces la date cu caracter personal în temeiul dispozițiilor legale;
b) unor terțe părți ale căror produse sau servicii sunt oferite sau vândute prin operatorul de date cu caracter personal;
e) companiilor, consultanților sau profesioniștilor responsabili de instalarea, întreținerea, actualizarea și gestionarea hardware-ului și a software-ului pe care operatorul de date personale le utilizează pentru a-și furniza serviciile;
f) Entități publice și / sau private, persoane fizice și / sau persoane juridice (birouri juridice, autorități administrative și fiscale, birouri judiciare, Camere de Comerț, camere și oficii de muncă etc.), în cazul în care este necesară comunicarea pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor contractuale asumate, precum și a obligațiile care decurg din lege.

7. RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR în conformitate cu art. 28 din Regulamentul UE n. 2016/679 este operatorul de date.

8. STOCAREA DATELOR cu caracter personal referitoare la DATE PERSONALE  vor fi păstrate pe timpul necesar asigurarii furnizarii serviciilor.
Datele  personale vor fi stocate și procesate în scopul verificării obiceiurilor de consum și de marketing pentru perioada de timp prevăzută de lege și prevederile Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. După această perioadă, datele personale vor fi transformate în formă anonimă, pentru a nu permite, chiar indirect, identificarea părților interesate.

9. DREPTURILE PARTII INTERESATE
Sub rezerva legislației în vigoare, persoana interesata are dreptul :

a) să obțină: – informații cu privire la originea datelor cu caracter personal, scopurile și metodele de prelucrare, temeiul juridic al prelucrării, logica aplicată în cazul prelucrarii efectuate cu ajutorul instrumentelor electronice și în cazul în care există un proces decizional automat și, în acest caz, importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de procesări; – indicarea detaliilor de identificare a controlorului de date și a procesatorilor de date; – indicații despre subiecții sau categoriile de subiecți cărora le-ar putea fi comunicate datele; – indicarea perioadei de păstrare a datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, a criteriilor utilizate pentru a determina această perioadă; – accesul, actualizarea, rectificarea sau integrarea datelor – anularea fără întârziere nejustificată sau limitarea prelucrării; – în cazul procesării bazate pe consimțământul persoanei interesate sau prin utilizarea mijloacelor automate, portabilitatea datelor într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de orice dispozitiv și dreptul de a le transfera la un alt operator de date; faptul că operațiunile menționate în alineatele precedente au fost aduse în atenția, de asemenea, în ceea ce privește conținutul lor, celor cărora datele au fost comunicate sau distribuite, cu excepția cazului în care această cerință se dovedește imposibilă sau implică utilizarea de mijloace vădit disproporționate față de dreptul protejat;
b) sa revoce consimțământul dat ;
c) sa inainteze o plângere către o autoritate de supraveghere;
d) sa faca obiecții privind modul de prelucrăre a datelor personale furnizate în scop informativ, de comercializare, de expediere a materialelor publicitare, de vânzare direct, pentru efectuarea de studii de piață sau de comunicare comercială.

REGULI DE EXERCITARE A DREPTURILOR Drepturile de mai sus pot fi exercitate prin cerere fara formalitati catre operatorul de date cu caracter personal la adresa contact@cjvrancea.ro