Solicitare informatii de interes public

Înapoi
imagine de fundal

Solicitare informatii de interes public in baza Legii Nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Solicitare informatii in baza Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

 

Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice precum și cu accesul la reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
Bobeică Iuliana Cristina

inspector superior

tel. 0372.372426

e-mail: informatiipublice@cjvrancea.ro

 

Funcționarul responsabil de relațiile cu presa
Gîrleanu Mihaela
tel. 0372.372426
e-mail: presa@cjvrancea.ro


  BULETIN INFORMATIV


  LEGISLAȚIE:

  Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

  Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

  Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*) privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

  Memorandumul cu tema: Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes publicAnexa.


  Acte normative ce reglementeaza activitatea consiliului judetean

  Modalitati de contestare ale deciziilor autoritatii publice

  Formulare referitoare la Legea 544/2001

   

  CERERE TIP

  Program de audiente

  Program de funcţionare

  Program de lucru cu publicul