Solicitare informatii de interes public

Înapoi
imagine de fundal

Solicitare informatii de interes public in baza Legii Nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Solicitare informatii in baza Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

 

Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice precum și cu accesul la reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
Bobeică Iuliana – inspector superior tel. 0372.372426

 

Funcționarul responsabil de relațiile cu presa
Gîrleanu Mihaela
tel. 0372.372426
e-mail: presa@cjvrancea.ro

   

  Acte normative ce reglementeaza activitatea consiliului judetean

  Modalitati de contestare ale deciziilor autoritatii publice

  Formulare referitoare la Legea 544/2001

   

  LEGEA nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*) privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

  CERERE TIP

   

  Program de audiente

  Program de funcţionare

  Program de lucru cu publicul