Autorizații de construire – POIM

Înapoi

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul National pentru Reformă și cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Prioritățile de finanțare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel național: Infrastructura și Resursele.

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Autorizațiile de construire afișate aparțin  proiectului UIP – Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Vrancea, finanţat prin Programul Operational Infrastructura Mare.

AC CL4 Cotesti

AC CL4 Fitionesti

AC CL4 Gura Calitei

AC CL4 Homocea

AC CL4 Milcovul

AC CL4 Racoasa

AC CL4 Soveja

AC CL4 Straoane

AC CL4 Timboiesti

AC CL4 Tulnici

AC CL4 Valea Sarii

AC CL4 Vizantea -Livezi

AC CL4 Vrancioaia

AC CL4-54

 Autorizaţia de construire nr. 644 din 03.09.2019