Achizitii publice

Înapoi

INVITATIE DE PARTICIPARE

Consiliul Județean Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura de atribuire a contractului având ca obiect organizarea evenimentului ”Festivalul Internațional al Viei și Vinului Bachus” – ediția a XXVI-a, 4-7 octombrie 2018 în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă. Ofertele vor fi depuse până la data de 10.09.2018, ora 10.00 la sediul Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Județean Vrancea,

Tel 0237213057
Fax: 0237212228
e-mail:contact@cjvrancea.ro

CAIET DE SARCINI BACHUS 2018
Declaratii privind conditiile de munca
Documentatie de atribuire Bachus
Formular oferta financiara
Invitatie Bachus
Matrice de conformitate BACHUS 2018
Model de contract
DUAE

Programul anual al achizitiilor pe anul 2016
Programul anual al achizitiilor pe anul 2017

 

EN FR DE IT RO RU