Acquisitions publiques

Retour

Informații complete privind achizițiile publice derulate de Consiliul Județean Vrancea se regasesc la adresa: https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/pub

 

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2024

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2023

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2022

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2021

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2020

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2019

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2018

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2017

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2016


CENTRALIZATORUL Contractelor de Achiziții Publice cu valoare totală mai mare de 5.000 euro, pe anul 2023


CENTRALIZATORUL Contractelor de Achiziții Publice cu valoare totală mai mare de 5.000 euro, pe anul 2022


CENTRALIZATORUL Contractelor de Achiziții Publice  cu o valoare totală mai mare de 5.000 euro, pe anul 2021


2024


Data publicării: 01.02.2024

Anunț de Informare a publicului

privind solicitarea de emitere a avizului de gospodărire a apelor/aviz de amplasare pentru realizarea lucrărilor  ”Construire Spitalul Județean de Urgență Focșani –  județul Vrancea”

 

Această informare este efectuată de Consiliul Județean Vrancea, Municipiul Focșani, B-dul. Dimitrie Cantemir nr. 1, județul Vrancea, tel. 0237/213057, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament pentru realizarea lucrărilor  ”Construire Spitalul Județean de Urgență Focșani –  județul Vrancea”, amplasate în Municipiul Focșani, intravilan CF70881, 70735, 70861, T80, P422/1, P422/2, P424/1, T88, P435, județul Vrancea.

Această investiție este nouă.

Ca rezultat al procesului de construire și funcționare vor rezulta temporar/permanent următoarele ape uzate tehnologice ce se vor evacua în rețeaua de canalizare publică a municipiului Focșani, după ce au fost pre-epurate printr-o stație de tratare pentru ape uzate.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa la sediul Consiliului Județean Vrancea sau la adresa de e-mail pavel.oana@cjvrancea.ro, după data de 01.02.2024.


Data publicării: 11.01.2024

1. Invitatie de participare – Consiliul Județean Vrancea vă invită să depuneți oferta la procedura de atribuire a contractului având ca obiect organizarea evenimentului ”24 ianuarie 2024 – 165 de ani de la Unirea Principatelor Române”, în data de 24 ianuarie 2024, în conformitate cu documentația de atribuire prezentată în anexă.

2. CAIET DE SARCINI

3. Documentație de atribuire

4. Declarații privind condițiile de muncă

5. Formular DUAE

6. Formular de ofertă financiară +centralizator

7. Matrice de conformitate

8. Model de contract


Data publicării: 05.01.2024

ANUNȚ PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

Consiliul Județean Vrancea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ″Construire Spitalul Județean de Urgență Focșani – județul Vrancea”, cu amplasamentul în Focșani, intravilan CF70881, 70735, 70861, T80, P422,1/1, P422/2, T88, P435, jud. Vrancea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și în ziua de vineri între orele 8:00 – 14:00 și la sediul Consiliului Județean Vrancea din municipiul Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, județul Vrancea, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și în ziua de vineri între orele 08.00 – 14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Vrancea.


2023

 


Anunț achiziție

Data publicării: 04.10.2023

 

1. Invitatie Bachus 2023

2. Caiet de sarcini BACHUS 2023

3. Documentatie de atribuire

4. Declaratii privind conditiile de munca

5. Formular DUAE

6. Formular de oferta financiara +centralizator

7. Matrice de conformitate Bachus 2023

8. Model de contract

 


Data publicării: 6 septembrie 2023

ANUNȚ CONSULTARE PIAȚĂ

ANUNȚ privind demararea procedurii de consultare a pieței în vederea stabilirii valorii estimate a produselor reprezentând microbuz hibrid sau hibrid plug in, microbuz electric și microbuz alimentat cu GNC – gaz natural comprimat ( 8+1 locuri /16+1 locuri) destinate transportului de elevi în mediul rural

Autoritatea contractantă

Nume și adresă

Denumire oficială:               Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea

Adresă:                                  Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1

Localitate:                             Focșani

Cod poștal:                            620090

Țară:                                       România

E-mail:                                    contact@cjvrancea.ro

Telefon:                                  0040.237.213.057

Fax:                                         0040.237.212.228

Obiect consultare

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea efectuează o consultare a pieței în vederea stabilirii valorii estimate a produselor reprezentând microbuz hibrid sau hibrid plug in, microbuz electric și microbuz alimentat cu GNC – gaz natural comprimat (8+1 locuri /16+1 locuri) destinate transportului de elevi în mediul rural.

Descrierera necesității

UAT Județul Vrancea lansează acestă consultare a pieței pentru a putea fundamenta bugetul necesar derulării unui proiect ce va fi depus spre finanțare în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat, lansat de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Aspecte supuse consultării

 • valoarea estimată a produsului reprezentând microbuz hibrid sau hibrid plug in ( 8+1 locuri /16+1 locuri) destinat transportului de elevi în mediul rural.
 • valoarea estimată a produsului reprezentând microbuz electric ( 8+1 locuri /16+1 locuri) destinat transportului de elevi în mediul rural.
 • valoarea estimată a produsului reprezentând microbuz alimentat cu GNC – gaz natural comprimat ( 8+1 locuri /16+1 locuri) destinat transportului de elevi în mediul rural.

 


Anunț achiziție

1. Invitație Adunare Generală Secretari 2023

2. Caiet de sarcini

3. Documentație de atribuire Adunarea Generală Secretari 2023

4. Declarații privind condițiile de muncă

5. Formular DUAE

6. Matrice de conformitate

7. Formular de ofertă financiară +centralizator

8. Model de contract

 

Data publicării: 5 septembrie 2023


Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea organizează achiziție publică de servicii de restaurant în cadrul evenimentului ,,Infoeducație  2023 – Olimpiada Națională de Creativitate și Inovație Digitală, 24- 29 Iulie 2023”, pentru 230 de persoane participante. Meniul va conține produse culinare tradiționale Vrâncene.

Valoarea estimată 23.000 lei fără TVA, respectiv 100,00 lei fără TVA/meniu.

Ofertele vor fi depuse până la data de 21.07.2023, ora 11:00, pe adresa de e-mail: harabor.valentina@cjvrancea.ro/ craciun.gabriel@cjvrancea.ro  și vor fi însoțite de dovada deținerii autorizației ANSVSA.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372.372461 și e-mail harabor.valentina@cjvrancea.ro / craciun.gabriel@cjvrancea.ro

 

Data publicării: 17 iulie 2023


Anunț achiziție

Invitaţie – procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare pentru atribuirea contractului sectorial de servicii având ca obiect Asigurarea serviciului public județean de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Vrancea

CLARIFICARE DIN OFICIU

Anexa 1 – Regulament efectuare transport

ANEXA 1

Anexa 2 – Caiet de sarcini

ANEXA 2

Anexa 3 – Contract cadru delegare

ANEXA 3

Anexa 4 – Criterii de calificare si selectie

Anexa 5 – Criteriul de atribuire și factori de evaluare

FORMULARE TIPIZATE pentru negociere

Instrucțiuni- negociere TRANSPORTURI

Program judetean de transport

Studiu de oportunitate anexa-1-hot-259

Data publicării: 7 iunie 2023


Anunț achiziție

1. Invitație de participare – pentru depunerea de oferte la procedura de atribuire a contractului având ca obiect organizarea evenimentului «1 iunie2023 – Ziua Internațională a copilului»

2. Caiet de sarcini 1 iunie 2023

3. Documentatie de atribuire 1 Iunie 2023

4. Declaratii privind conditiile de munca

5. Formular DUAE

6. Matrice de conformitate

7. Formular de oferta financiara +centralizator

8. Model de contract

Data publicării: 11.05.2023


Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea organizează achiziție publică de servicii, pentru organizare excursii câștigători Tombola lui Moș Crăciun.

Asigurarea serviciilor constă în :

Pachet City Break Disneyland Paris: Asigurare transport avion (cu bagaje de cală asigurate) pentru 2 adulți și 4 copii; asigurare transfer Focșani – aeroport și retur; asigurare transfer aeroport – locație cazare și retur; asigurare pensiune completă Disneyland (cazare/2 nopți și 3 mese pe zi/3 zile)/minim 3*; bilete intrare Disneyland pentru 2 adulți și 4 copii (3 zile în cele 2 parcuri); asigurare medicală călătorie străinătate. Perioada de deplasare să includă datele 8-9 aprilie 2023.

Excursie Dino Parc Râșnov: Asigurare cazare pentru 1 noapte, cu pensiune completă Râșnov (cazare și mese)/minim 3*; Asigurare bilete intrare Dino Parc Râșnov pentru 2 adulți și 1 copil de 3 ani, pentru 2 zile. Perioada de deplasare 15-16 aprilie 2023.

Excursie Muzeul simțurilor din București: Asigurare transport cu mașină 4+1 și bilete intrare la Muzeul Simțurilor pentru 1 zi, pentru 2 adulți și 2 copii; Asigurare voucher mese excursie București (pentru 2 adulți și 2 copii). Deplasare în data de 9 aprilie 2023.

Valoarea estimată:  49.200 lei fără TVA.

Criterii de atribuire: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

Condiții de participare: Ofertantul trebuie să fie înregistrat la Registul Comerțului pentru domeniul de activitate ce face obiectul achiziției.

Oferta, precum și documentele care însoțesc oferta, vor fi elaborate în limba română.

Oferta financiară va fi elaborată în lei, fără TVA, având menționat TVA-ul separat și va avea caracter ferm și obligatoriu pe toată perioada de valabilitatea a acesteia.

Oferta va fi depusă pe e-mail la adresele: harabor.valentina@cjvrancea.ro, craciun.gabriel@cjvrancea.ro până la data 15.03.2023, ora 12.00.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372.372461

 

Data publicării: 09.03.2023


Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea organizează achiziție publică de servicii, pentru organizare excursii câștigători Tombola lui Moș Crăciun.

Asigurarea serviciilor constă în :

Pachet City Break Disneyland Paris: Asigurare transport avion (cu bagaje de cală asigurate) pentru 2 adulți și 4 copii; asigurare transfer Focșani – aeroport și retur; asigurare transfer aeroport – locație cazare și retur; asigurare pensiune completă Disneyland (cazare/2 nopți și 3 mese pe zi/3 zile); bilete intrare Disneyland pentru 2 adulți și 4 copii (3 zile în cele 2 parcuri); asigurare medicală călătorie străinătate. Perioada de deplasare să includă datele 8-9 aprilie 2023.

Excursie Dino Parc Râșnov: Asigurare cazare pentru 1 noapte, cu pensiune completă Râșnov (cazare și mese); Asigurare bilete intrare Dino Parc Râșnov pentru 2 adulți și 1 copil de 3 ani, pentru 2 zile. Perioada de deplasare 15-16 aprilie 2023.

Excursie Muzeul simțurilor din București: Asigurare transport cu mașină 4+1 și bilete intrare la Muzeul Simțurilor pentru 1 zi, pentru 2 adulți și 2 copii; Asigurare voucher mese excursie București (pentru 2 adulți și 2 copii). Deplasare în data de 9 aprilie 2023.

Valoarea estimată:  49.200 lei fără TVA.

Criterii de atribuire: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

Condiții de participare: Ofertantul trebuie să fie înregistrat la Registul Comerțului pentru domeniul de activitate ce face obiectul achiziției.

Oferta, precum și documentele care însoțesc oferta, vor fi elaborate în limba română.

Oferta financiară va fi elaborată în lei, fără TVA, având menționat TVA-ul separat și va avea caracter ferm și obligatoriu pe toată perioada de valabilitatea a acesteia.

Oferta va fi depusă pe e-mail la adresele: harabor.valentina@cjvrancea.ro, craciun.gabriel@cjvrancea.ro până la data 09.03.2023, ora 12.00.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372.372461

 

Data publicării: 03.03.2023


Anunț achiziție   

Obiect: achiziționare dotări mobilier expozițional în cadrul proiectului Consolidare, restaurare și punere în valoare-Muzeul Vrancei-Clădirea Tribunalului Județean”, Cod LMI VN – II – m – A -n 06417, str. Cuza Voda, nr. 8, Mun. Focșani, județul Vrancea  

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea desfășoară în SEAP, prin anunt publicitar nr. ADV1338845, procedura de achizitie directă, având ca obiect achiziționare dotări mobilier expozițional în cadrul proiectului Consolidare, restaurare și punere în valoare-Muzeul Vrancei-Clădirea Tribunalului Județean, str. Cuza Voda, nr. 8, Mun. Focșani, județul Vrancea, necesar desfășurării activităților muzeale specifice domeniului în care își desfășoară activitatea Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancea. 

Valoare estimată achiziție 127.731,01 lei fără TVA. 

Operatorii economici interesați pot transmite oferte de preț pe adresa de e-mail : puiu.irina @cjvrancea.ro până la data de 03.02.2023, ora 13:00

Atașat regăsiți: extras SEAP anunț publicitar nr. ADV1338845 și caiet de sarcini -LISTA CU DOTĂRI ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE cu ANEXE POZE ORIENTATIVE . 

ANUNȚ dotări la 25.01.2023

CAIET DE SARCINI-LISTA CU DOTĂRI ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE și ANEXE POZE ORIENTATIVE

 

Data publicării: 25.01.2023


Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea organizează achiziție publică de Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (prânz) în cadrul evenimentului ,,24 Ianuarie 2023- 164 de ani de la Unirea Principatelor Române”, pentru un numar de 15 de persoane participante.

Meniul va conține antreuri, fel principal, desert, băuturi.

Valoarea estimată 3000 lei fără TVA, respectiv 200 lei fara TVA/persoană.

Ofertele de preț vor fi transmise la adresa de mail harabor.valentina@cjvrancea.ro / craciun.gabriel@cjvrancea.ro și vor fi însoțite de dovada deținerii autorizației ANSVSA, până la data de 20.01.2023, ora 10:00.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372372461.

 

Data publicării: 17.01.2023


Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea organizează achiziție publică de servicii hoteliere complete (pensiune completă) și servicii de catering.

 • Asigurarea serviciilor hoteliere complete pentru 3 persoane în perioada 23.01.2023-25.01.2023, constând în:

– Hotel în regim de minim 3 stele, pe raza Municipiului Focșani.

– Dotări camere (tv, baie proprie, internet wi-fi)

– Parcare proprie

Valoarea estimată 3300 lei fără TVA, respectiv 550 lei fără TVA/persoană.

 

 • Servicii de catering în data de 24.01.2023 pentru un număr de maxim 30 de persoane.

Meniul va conține platouri gustări reci, băuturi calde (tip ceai), băuturi răcoritoare, apă, cafea.

Valoarea estimată 3000 lei fără TVA, respectiv 100 lei fără TVA/persoană.

 

Ofertele de preț vor fi transmise la adresa de mail craciun.gabriel@cjvrancea.ro / harabor.valentina@cjvrancea.ro și vor fi însoțite de dovada deținerii autorizației de funcționare, până la data de 19.01.2023, ora 12:00.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372372461.

 

Data publicării: 16.01.2023


Anunț achiziție   

Obiect: achiziționare dotări mobilier expozițional în cadrul proiectului ”Consolidare, restaurare și punere în valoare-Muzeul Vrancei-Clădirea Tribunalului județean”, Cod LMI VN – II – m – A -n 06417, str. Cuza Voda, nr. 8, Mun. Focșani, județul Vrancea  

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea desfășoară în SEAP, prin anunț publicitar nr. ADV1338845, procedura de achiziție directă având ca obiect achiziționare dotări mobilier expozițional în cadrul proiectului Consolidare, restaurare și punere în valoare-Muzeul Vrancei-Clădirea Tribunalului județean, str. Cuza Voda, nr. 8, Mun. Focșani, județul Vrancea necesar desfășurării activităților muzeale specifice domeniului în care își desfășoară activitatea Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancea. 

Valoare estimată achiziție 127.731,01 lei fără TVA. 

Operatorii economici interesați pot transmite oferte de preț pe adresa de e-mail: puiu.irina @cjvrancea.ro până la data de 17.01.2023, ora 12:00

Atașat regăsiți  Anunțul publicitar nr. ADV1338845 și caietul de sarcini cu Lista cu dotări și specificații tehnice. 

⇒Caiet de sarcini – LISTA CU DOTARI SI SPECIFICATII TEHNICE cu anexe

⇒Achizitie dotari MUZEUL VRANCEI nr anunt ADV1338845 din 09.01.2023

 

Data publicării: 10.01.2023

 


2022


Anunț de atribuire

 

 1. Denumirea și adresa achizitorului: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea, cu sediul în municipiul Focșani, Bd-ul Dimitrie Cantemir, nr. 1, tel. + 40237.616800, fax + 40237.212228
 2. Categoria, descrierea serviciilor ce urmează a fi prestate: servicii de catering în cadrul evenimentului ”Magia Crăciunului”, pentru 95 de persoane participante.
 3. Modalitatea de atribuire: Achiziție directă.
 4. Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut.
 5. Număr de oferte primite: 2
 6. Ofertantul câștigător: Mialis Import Export S.R.L.
 7. Anunțul a fost publicat pe site-ul oficial al instituției (www.cjvrancea.ro), secțiunea Achiziții Publice, în data de 15.12.2022.

Data publicării: 21.12.2022


Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea organizează achiziție publică de servicii de catering în cadrul evenimentului ”Magia Crăciunului”, pentru 95 de persoane participante.

Meniul va contine: aperitiv, fel principal, desert, băuturi răcoritoare.

Valoarea estimată 20900 lei fără TVA, respectiv 220 lei fara TVA/persoană. Ofertele de preț vor fi transmise la adresa de mail craciun.gabriel@cjvrancea.ro / harabor.valentina@cjvrancea.ro si vor fi insotite de dovada deținerii autorizației ANSVSA, până la data de 20.12.2022, ora 11:00.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372372461.

Data publicării: 15.12.2022


Anunț achiziție

1. Invitatie Targul de Craciun

2. Caiet de sarcini Targ de Craciun

3. Documentatie de atribuire Targ de Craciun

4. Declaratii privind conditiile de munca

5. Formular DUAE

6. Matrice de conformitate LOT 1

7. Matrice de conformitate LOT 2

8. Formular de oferta financiara +centralizator LOT 1

9. Formular de oferta financiara +centralizator LOT 2

10. Model de contract

Data publicării: 18.11.2022


Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea organizează achiziție publică de servicii hoteliere complete, pentru 22 de persoane, în data de 18.11.2022/19.11.2022, ce urmează să se desfășoare într-o localitate din zona montană a județului Vrancea.
Asigurarea serviciilor hoteliere constând în:
-Hotel/pensiune în regim de minim 3 stele/margarete
-Dotări camere (tv, baie proprie, internet wi-fi)
-Parcare proprie
-Sală de conferință ( 1 videoproiector/ecran de proiecție, acces la internet pentru toți participanții, o capacitate de minim 30 de persoane)
-Prestatorul va răspunde de respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și de prevenirea și stingerea incendiilor la locul de derulare a sesiunilor de formare.
Asigurarea serviciilor hoteliere pentru data de 18.11.2022 începând cu ora 9.00 și în data de 19.11.2022 până la ora 18.00, asigurarea facilităților necesare desfășurării programului.
Valoarea estimată 16.190 lei fără TVA, respectiv 735,91 lei fără TVA/persoană.
Ofertele de preț vor fi transmise la adresa de mail craciun.gabriel@cjvrancea.ro / harabor.valentina@cjvrancea.ro și vor fi însoțite de dovada deținerii autorizației de funcționare, până la data de 09.11.2022, ora 11:00.
Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372372461.

Data publicării: 02.11.2022


 

Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea organizează achiziție publică de servicii de catering, pentru 20 de persoane participante.

Meniul va conține produse culinare tradiționale vrâncene (produse de carmangerie, produse lactate tradiționale tip caș afumat, miere, struguri etc ). Valoarea estimată 2000 lei fără TVA, respectiv 100 lei fără TVA/persoană.

Ofertele de preț vor fi transmise la adresa de e-mail: craciun.gabriel@cjvrancea.ro/harabor.valentina@cjvrancea.ro și vor fi însoțite de dovada deținerii autorizației ANSVSA, până la data de 12.10.2022, ora 11:00.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372.372461

Data publicării 10.10.2022


Anunț achiziție

1. Invitatie de participare la “Festivalul Internațional al Viei și Vinului Vrancea – Bachus” – în perioada 21-23 octombrie 2022

2. Caiet de sarcini BACHUS 2022

3. Documentatie de atribuire

4. Declaratii privind conditiile de munca

5. Formular DUAE

6. Formular de oferta financiara +centralizator

7. Matrice de conformitate Bachus 2022

8. Model de contract

Răspuns la solicitarea de clarificări  – publicat în data de 11.10.2022

Data publicării 07.10.2022


Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea organizează achiziție publică de servicii de catering în vederea organizării unui eveniment de inaugurare a Galeriilor de Artă din Focșani, pentru un număr de 30 de persoane participante.

Meniul va conține produse de tip mini pateuri, produse de patiserie, băuturi, asigurare de mese tip cocktail, asigurare personal – 1 pers, asigurare veselă.

Valoarea estimată este de 2.400 lei fără TVA, respectiv 80 lei fără TVA/persoană. Ofertele de preț vor fi însoțite de dovada deținerii autorizației ANSVSA și vor fi transmise la următoarele adrese de e-mail: craciun.gabriel@cjvrancea.ro/ harabor.valentina@cjvrancea.ro, până la data de 05.10.2022, ora 12:00:

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372.372461.

Data publicării 30.09.2022


Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea organizează achiziție publică de servicii de restaurant în cadrul evenimentului ,, Infoeducație  2022 – Olimpiada Națională de Creativitate și Inovație Digitală, 25- 31 Iulie 2022” , pentru 200 de persoane participante. Meniul va conține produse culinare tradiționale Vrâncene.

Valoarea estimată 19.000 lei fara TVA, respectiv 95,00 lei fara TVA/meniu

Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail: harabor.valentina@cjvrancea.ro / craciun.gabriel@cjvrancea.ro  si vor fi insoțite de dovada deținerii autorizației ANSVSA, până la data de până la data de 26.07.2022, ora 12:00.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372372461 și email harabor.valentina@cjvrancea.ro / craciun.gabriel@cjvrancea.ro

Data publicării 19.07.2022


⇒ Răspuns la solicitare de clarificări referitor la procedura de atribuire a contractului avand ca obiect: ,,Organizarea evenimentului ”Vrancea Trophy” etapa I, în perioada 8 – 24 iulie 2022

1. Invitatie de participare pentru depunerea ofertei la procedura de atribuire a contractului avand ca obiect organizarea evenimentului ”Vrancea Trophy” etapa I, în perioada 8 – 24 iulie 2022

2. Caiet de sarcini

3. Documentatie de atribuire

4. Declaratii privind conditiile de munca

5. Formular DUAE

6. Formular oferta financiara

7. Matrice de conformitate Vrancea Trophy 2022

8. Model de contract

Data publicării 30.06.2022


⇒ Răspuns la solicitare de clarificări referitor la procedura de atribuire a contractului avand ca obiect: ,,Organizarea evenimentului ”BOOVIE®”, în perioada 15 – 17 iulie 2022”

1. Invitație de participare pentru depunerea ofertei la procedura de atribuire a contractului având ca obiect organizarea evenimentului Boovie 2022

2. Caiet de sarcini – Boovie 2022

3. Documentatie de atribuire

4. Declaratii privind conditiile de muncă

5. Formular DUAE

6. Formular oferta financiara +centralizator

7. Matrice de conformitate Boovie 2022

8. Model de contract

Data publicării 29.06.2022


Răspuns la solicitare de clarificări referitor la procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: ,,Achizitia de carburanti pe baza de bonuri valorice până la intrarea in vigoare a contractului de furnizare care va fi încheiat ca urmare a finalizarii procedurii inițiată prin anunțul de participare nr. CN1042266 din data de 05.05.2022”.

Data publicării 06.06.2022


Anunț achiziție

Invitație de participare a operatorilor economici la procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: ,,Achizitia de carburanti pe baza de bonuri valorice până la intrarea in vigoare a contractului de furnizare care va fi încheiat ca urmare a finalizarii procedurii inițiată prin anunțul de participare nr. CN1042266 din data de 05.05.2022”.

Caiet de sarcini

DUAE-negociere carburanti

Formulare- Negociere carburanti

Instructiuni catre ofertanti

Model contract achizitie carburanti

Data publicării 03.06.2022


Anunț achiziție

Invitatie participare operatori economici la procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: ,,Achizitia de carburanti pe baza de bonuri valorice până la intrarea in vigoare a contractului de furnizare care va fi încheiat ca urmare a finalizarii procedurii inițiată prin anunțul de participare nr. CN1042266 din data de 05.05.2022”.

Caiet de sarcini

DUAE-negociere carburanti

Formulare- Negociere carburanti

Instructiuni catre ofertanti

Model contract achizitie carburanti

Dată publicare: 26.05.2022


Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea organizează achiziție publică de servicii de catering în cadrul evenimentului ,,Conferința Natională Anuală a Societății de Geografie din România” 2-5 iunie 2022, pentru 140 de persoane participante.

Meniul va conține produse culinare tradiționale (produse de carmangerie, produse lactate tradiționale etc ). Valoarea estimată 17.500 lei fără TVA, respectiv 125 lei fără TVA/persoană. Ofertele de preț vor fi transmise la adresa de mail craciun.gabriel@cjvrancea.ro / harabor.valentina@cjvrancea.ro si vor fi insotite de dovada deținerii autorizației ANSVSA, până la data de 30.05.2022, ora 12:00.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372372461.

Dată publicare: 25.05.2022

Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea organizează achiziție publică de servicii de catering in cadrul proiectului ,,Sistem de management al calitatii si performantei implementat la nivelul Consiliului Judetean Vrancea”, pentru un numar de 30 de persoane participante. Meniul va contine produse de tip (ceai/cafea/apa/sucuri, produse de patiserie, etc.).Valoarea estimată 1050 lei fără TVA, respectiv 35 lei fara TVA/persoană.

Ofertele de preț vor fi transmise la adresa de mail harabor.valentina@cjvrancea.ro si vor fi insotite de dovada deținerii autorizației ANSVSA, până la data de 25.05.2022, ora 12:00.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372372461.


Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea, organizează achiziție publică de servicii hoteliere în cadrul evenimentului ,,Eu, tu, noi, liberi!” pentru 19  persoane participante. Serviciul va conține cazarea și masa incluse, în perioada 08.05.2022-14.05.2022, pentru un număr de 10 camere și 15.05.2022-21.05.2022, pentru un număr de 9 camere. Valoarea estimată 31.666,67 lei fără TVA, respectiv 238,10 lei fara TVA/camera/zi.

Ofertele de preț vor fi transmise la adresa de e-mail craciun.gabriel@cjvrancea.ro/harabor.valentina@cjvrancea.ro, până la data de 06.05.2022, ora 12:00.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372.372461.


Anunț achiziție

Prin prezenta vă invităm să depuneți ofertă în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect Elaborare servicii de proiectare la faza: Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – PAC, Proiect de organizare a execuției lucrărilor – POE, Proiect tehnic de execuție – PTE, inclusiv verificare tehnică de calitate, Asistența tehnică din partea proiectantului și Execuție de lucrări la obiectivul de investiții: Lucrări de refacere a elementelor și dispozitivelor de preluare a apelor pluviale pe DJ 204E, punctul Agro Class SRL, satul Haret, orașul Mărășești, orașul Panciu, județul Vrancea.

Ofertele se pot depune la Registratura Consiliului Județean Vrancea, cel târziu până la data de 10.05.2022, ora 11.00.

Anunț achiziție

Prin prezenta vă invităm să depuneți ofertă în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect Elaborare servicii de proiectare la faza: Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – PAC, Proiect de organizare a execuției lucrărilor – POE, Proiect tehnic de execuție – PTE, inclusiv verificare tehnică de calitate, Asistența tehnică din partea proiectantului și Execuție de lucrări la obiectivul de investiții: ”Lucrări de refacere a elementelor și dispozitivelor de preluare a apelor pluviale pe DJ 204E, punctul Agro Class SRL, satul Haret, orașul Mărășești, orașul Panciu, județul Vrancea”.

Ofertele se pot depune la Registratura Consiliului Județean Vrancea, cel târziu până la data de 28.04.2022, ora 11.00.
Data publicare: 18.04.2022

 

14.04.2022

Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea organizează achiziție publică de servicii de catering în cadrul evenimentului ,,Olimpiada Națională de Pregătire Sportivă Teoretică  27 aprilie – 1 mai 2022″, pentru 250 de persoane participante. Meniul va conține produse culinare tradiționale. Valoarea totală estimată este de 15.750 lei fără TVA, respectiv 63 lei fără TVA/persoană.

Ofertele de preț vor fi transmise la adresa de e-mail: craciun.gabriel@cjvrancea.ro și vor fi însoțite de dovada deținerii autorizației ANSVSA, până la data de 20.04.2022, ora 12:00.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372.372461.


2021

 

22.09.2021

Anunț achiziție

Consiliul Județean Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura de atribuire a contractului având ca obiect organizarea evenimentului ”Festivalul Internațional al Viei și Vinului Vrancea – Bachus 2021”, ce se va desfășura în perioada 22-24 octombrie 2021 în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă.
Ofertele vor fi depuse până la data de 30.09.2021, ora 12.00 la sediul Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Județean Vrancea, Tel 0237213057, Fax: 0237212228, e-mail:gradeanu.adina@cjvrancea.ro

1. Invitatie Festival 2021

2. Caiet de sarcini BACHUS 2021

3. Documentatie de atribuire

4. Declaratii privind conditiile de munca

5. Formular DUAE

6. Formular de oferta financiara +centralizator

7. Matrice de conformitate Bachus 2021

8. Model de contract-pdf


09.09.2021

Anunț achiziție

Consiliul Județean Vrancea invită operatorii de transport să depună ofertă la procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a unității administrativ teritorială a județului Vrancea pentru traseele 078 (Panciu-Țifești- Clipicești) și 082 (Panciu-Movilița- Fitionești), în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă.
Candidaturile vor fi depuse până la data de 16.09.2021, ora 11:00 la registratura Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Județean Vrancea, Tel 0237616800, e-mail: contact@cjvrancea.ro.

23.07.2021

Anunț achiziție

Consiliul Județean Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a unității administrativ teritorială a județului Vrancea pentru traseele 078 (Panciu-Țifești- Clipicești) și 082 (Panciu-Movilița- Fitionești), în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă.

Candidaturile vor fi depuse până la data de 29.07.2021, ora 11:00 la sediul Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Județean Vrancea, Tel 0237616800, e-mail: contact@cjvrancea.ro.

Instrucțiuni pentru ofertanți

Documentatie pentru traseele 078 082

Formulare


Anunț achiziție  

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea organizează achiziție publică de servicii de catering pentru asigurarea unei mese festive de Crăciun în data de 25 decembrie copiilor ce se află în centrele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea (DGASPC), pentru 137 persoane din 19 centre. 

Locația de livrare – centrele DGASPC din judetul Vrancea  

Valoarea estimată 22.605 lei fără TVA, respectiv 165 lei fara TVA/persoană  

Cerințe minime – Serviciile de catering trebuie să conțină, dar să nu se limiteze, următoarele elemente: aperitiv, fel principal, desert, băuturi răcoritoare, precum și alte elemente decorative pentru o masă de Crăciun(șervețele, coroniță brad, etc), ofertanții vor fi deținători ai autorizației sanitar veterinare, pe care o vor atasa în copie ofertei. 

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372372461 și email harabor.valentina@cjvrancea.ro. 

Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail: harabor.valentina@cjvrancea.ro până la data de 18.12.2020, ora 10:00.

 


 

Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea organizează achiziție publică de servicii de restaurant asigurare masa calda pentru 10 persoane, in data de 01.08.2020, in cadrul concursului Infoeducatie 2020.

Valoarea estimată 1000,00 lei fara TVA, respectiv 100,00 lei fara TVA/meniu

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372372461 și email harabor.valentina@cjvrancea.ro.

Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: harabor.valentina@cjvrancea.ro până la data de 30.07.2020, ora 14:00.


Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea organizează achiziție publică de servicii de catering pentru asigurarea hranei zilnice necesare personalului din cadrul centrelor DGASPC Vrancea, aflat în izolare preventivă la locul de muncă, conform masurilor dispuse prin Ordonanta Militara nr.8/2020, in vederea prevenirii și combaterii infectării  cu  coronavirusul “COVID–19“, pentru 274 de persoane și 14 zile.

Locația de livrare – centrele DGASPC

Valoarea estimată 229.320 lei cu TVA, respectiv 60 lei cu TVA/persoană/zi

Cerințe minime pentru serviciile de masă – vor fi asigurate 3 mese principale/zi și 2 litri apă/persoană, ofertanții vor fi deținători ai autorizației sanitar veterinare, pe care o vor atasa în copie ofertei. Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372372461 și email harabor.valentina@cjvrancea.ro.

Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail: harabor.valentina@cjvrancea.ro până la data de 14.04.2020, ora 15:00.


INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Consiliul Județean Vrancea vă invită să depuneți ofertă la procedura de atribuire a contractului având ca obiect organizarea evenimentului „Magia Crăciunului” în conformitate cu documentația de atribuire prezentată în anexă.
Ofertele vor fi depuse până la data de 28.11.2019, ora 10.00, la sediul Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focșani, județul Vrancea.

Relații suplimentare se pot obține de la Consiliul Județean Vrancea, Tel 0237213057, Fax: 0237212228, e-mail:contact@cjvrancea.ro

Caiet de sarcini Magie

Declaratii privind conditiile de munca

Documentatie de atribuire Magie

Formular DUAE

Formular oferta financiara

Invitatie Magia Craciunului

Matrice MAGIE

Model de contract


Anunt achizitie

Concurs de solutii pentru – Servicii de proiectare pentru elaborare Documentatii tehnico-economice la fazele de: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții ,,Construire Spital județean de urgență Focșani”

⇒Documentatia de atribuire:
 
⇒Clarificari:
DUAE

 


Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea organizeaza evenimentul Sesiunea Științifică Națională ’’Apărarea și consolidarea României Întregite’’, iar pentru buna desfășurare a acestuia urmează a fi achiziționate servicii de cazare și catering în perioada 3-4 octombrie 2019.

Asigurare cazare- 1 noapte- 13camere duble

Asigurare cazare- 1 noapte- 4 camere single

Asigurare catering 2 zile pentru 50 persoane

Valoarea estimată a serviciilor ce urmează a fi achiziționate este de 11.330 lei fără TVA.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372372461 și email achizitii@cjvrancea.ro.

Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail: achizitii@cjvrancea.ro până la data de 18 septembrie 2019, ora 10:00.


Anunț achiziție

Consiliul Județean Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura de atribuire a contractului având ca obiect organizarea evenimentului ”Festivalul Internațional al Viei și Vinului Bachus”, ce se va desfășura în perioada 3 – 6 octombrie 2019 în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă.

Ofertele vor fi depuse până la data de 16.09.2019, ora 10.00 la sediul Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Județean Vrancea, Tel 0237213057, Fax: 0237212228, e-mail:contact@cjvrancea.ro

1. Invitatie Bachus 2019

2.Caiet de sarcini BACHUS 2019

3.Documentatie de atribuire

4.Declaratii privind conditiile de munca

5. Formular DUAE

6.Formular de oferta financiara +centralizator

7.Matrice de conformitate Bachus 2019

8. Model de contract


Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea implementează proiectul „Consolidarea legăturilor cu Republica Moldova și comunitățile românești din Ucraina”, finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar pentru buna desfăşurare a acestuia urmează a fi achiziţionate servicii de masă pentru 243 persone în tabăra Gălăciuc, județul Vrancea, pentru 7 zile.

Locația de desfășurare – tabăra Gălăciuc, județul Vrancea

Valoarea estimată 68.040 lei fără TVA, respectiv 40 lei/persoană/zi

Cerințe minime pentru serviciile de masă – vor fi asigurate 3 mese principale / zi, ofertanții vor fi deținători ai autorizației sanitar veterinare, pe care o vor atasa în copie ofertei.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372372461 și email achizitii@cjvrancea.ro.

Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail: achizitii@cjvrancea.ro până la data de 11 iulie 2019, ora 10:00.


Anunț achiziție

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea implementează proiectul „Consolidarea legăturilor cu Republica Moldova și comunitățile românești din Ucraina”,finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar pentru buna desfăşurare a acestuia urmează a fi achiziţionate servicii de organizare a unor tabere pentru un număr de 60 de persoane în perioadele 1-8 iulie, respectiv 9-16 iulie 2019.

Locația de desfășurare – Costinești

Cerințe minime pentru serviciile de cazare și de masă – minim 3 stele, capacitate de cazare de minim 50 de persoane.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0372372461 și email achizitii@cjvrancea.ro.

Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail: achizitii@cjvrancea.ro până la data de 27 iunie 2019, ora 10:00.


 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 Consiliul Județean Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura de atribuire a contractului de servicii având ca obiect organizarea evenimentelor dedicate Anului Cărții, ce se va desfășura în perioada 21-23 mai 2019 și în data de 6 iunie 2019 în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă.

 Ofertele vor fi depuse până la data de 14.05.2019 , ora 12.00 la sediul Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Județean Vrancea, Tel 0237213057, Fax: 0237212228, e-mail:contact@cjvrancea.ro

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Documentatie de atribuire

Model de contract

Declaratii privind conditiile de munca

Formular oferta financiara

Matrice de conformitate

DUAE


INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Consiliul Județean Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura de atribuire a contractului având ca obiect organizarea evenimentului ”9 mai – Ziua Europei”, ce se va desfășura în data de 9 mai 2019 în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă.

Ofertele vor fi depuse până la data de 23.04.2019 , ora 12.00 la sediul Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Județean Vrancea, Tel 0237213057, Fax: 0237212228, e-mail:contact@cjvrancea.ro

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Declaratii privind conditiile de munca

Documentatie de atribuire a contractului avand ca obiect organizarea evenimentului ,,9 Mai – Ziua Europei,,

DUAE

Formular oferta financiara

Matrice de conformitate

Model contract


INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Consiliul Județean Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura  de atribuire a contractului având ca obiect organizarea evenimentului Vrancea County Water Polo Tournament, 23-27 aprilie 2019 în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă.

Ofertele vor fi depuse până la data de 15.04.2019 , ora 10.00 la sediul Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Județean Vrancea, Tel 0372372444, Fax: 0372372447, e-mail: achizitii@cjvrancea.ro

INVITATIE DE PARTICIPARE

PROGRAMUL Turneului International Juniori Focsani

Caiet de sarcini

Declaratii privind conditiile de munca

Documentatie de atribuire

Formular oferta financiara

Matrice de conformitate

Model de contract

DUAE POLO


INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Consiliul Județean Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura de atribuire a contractului având ca obiect organizarea evenimentului ”Întâlnirea grupului de lucru – la nivel de experți din cadrul EUPAN”, 7-10 aprilie 2019 în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă. Ofertele vor fi depuse până la data de 21.03.2019 , ora 10.00 la sediul Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Județean Vrancea, Tel 0372372444, Fax: 0372372447, e-mail:achizitii@cjvrancea.ro.

Invitatie EUPAN

Caiet de sarcini EUPAN

Declaratii privind conditiile de munca

Documentatie de atribuire 

espd-request

espd-request

Formular oferta financiara

Matrice de conformitate EUPAN

Model de contract


INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Consiliul Județean Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura  de atribuire a contractului având ca obiect organizarea evenimentului ”24 ianuarie 2019 – 160 de ani de la Unirea Principatelor Române” în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă.

Ofertele vor fi depuse până la data de 9 ianuarie 2019 , ora 10.00 la sediul Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Județean Vrancea, Tel 0372372446, Fax: 0372372447, e-mail: achizitii@cjvrancea.ro

Acord de asociere

Angajament sustinere capacitate tehnica

Caiet de sarcini

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 60

Declaratii privind conditiile de munca

Documentatie de atribuire 24 ianuarie

DUAE

Formular de oferta financiara

Invitatie 24 ianuarie 2019

Matricea de conformitate 24 ianuarie 2019

Model de contract

DESCARCA TOATE DOCUMENTELE


INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

Consiliul Județean Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura de atribuire a contractului având ca obiect organizarea evenimentului „Magia Crăciunului” în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă.

Ofertele vor fi depuse până la data de 10.12.2018, ora 10.00, la sediul Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Județean Vrancea, Tel 0237213057, Fax: 0237212228, e-mail:contact@cjvrancea.ro

Declaratii privind conditiile de munca

Documentatie de atribuire

DUAE

Formular oferta financiara

Invitatie Magia Craciunului

Matrice de conformitate

Model de contract

Acord de asociere

Angajament sustinere capacitate tehnica

Caiet de sarcini


INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Consiliul Județean Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura de atribuire a contractului având ca obiect organizarea evenimentului ”Celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918” în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă.
Ofertele vor fi depuse până la data de 22 noiembrie 2018 , ora 10.00 la sediul Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Județean Vrancea, Tel 0237213057, Fax: 0237212228, e-mail:contact@cjvrancea.ro

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Consiliul Județean Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura de atribuire a contractului având ca obiect organizarea evenimentului ”Centenarul Marii Uniri în orașul Micii Uniri – 1 decembrie 2018” – Momente artistice și evocatoare dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918 în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă.
Ofertele vor fi depuse până la data de 21.11.2018, ora 12.00, la sediul Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Județean Vrancea, Tel 0237213057, Fax: 0237212228, e-mail:contact@cjvrancea.ro

Caiet de sarcini – 1 decembrie 2018
Model de contract
Matricea de conformitate 1 decembrie 2018
Invitatie 1 decembrie 2018
Formular oferta financiara
DUAE

Documentatie de atribuire 1 decembrie 2018
Declaratii privind conditiile de munca


Anunț achiziție directă

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea implementează proiectul „Transparenţă şi integritate în administraţia publică din judeţul Vrancea”, iar pentru buna desfăşurare a acestuia urmează a fi achiziţionate servicii hoteliere, constând în cazare cu masă pensiune completă, inclusiv asigurarea facilităților necesare desfășurării cursurilor de formare profesională.
Detalii suplimentare se regăsesc în caietul de sarcini aferent prestării acestor servicii pe care îl regăsiți atașat prezentului anunț.

Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail: anghel.ancuta@cjvrancea.ro până la data de 16 noiembrie 2018, ora 10:00.

Anunt achizitie directa

Caiet de sarcini servicii hoteliere


Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea implementează proiectul „Transparenţă şi integritate în administraţia publică locală din judeţul Vrancea”, iar pentru buna desfăşurare a acestuia urmează a fi achiziţionate servicii de formare profesională în vederea instruirii personalului din administraţia publică locală şi de la nivelul Consiliului Judeţean Vrancea.

Detalii suplimentare se regăsesc în caietul de sarcini aferent prestării acestor servicii pe care îl regăsiți atașat prezentului anunț.

Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail: anghel.ancuta@cjvrancea.ro până la data de  25 septembrie 2018, ora 10:00.

 

Caiet de sarcini FORMARE PROFESIONALA

Anunt achizitie FORMARE PROFESIONALA


INVITATIE DE PARTICIPARE

Consiliul Județean Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura de atribuire a contractului având ca obiect organizarea evenimentului ”Festivalul Internațional al Viei și Vinului Bachus” – ediția a XXVI-a, 4-7 octombrie 2018 în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă. Ofertele vor fi depuse până la data de 10.09.2018, ora 10.00 la sediul Consiliului Județean Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Județean Vrancea,

Tel 0237213057
Fax: 0237212228
e-mail:contact@cjvrancea.ro

 

CAIET DE SARCINI BACHUS 2018
Declaratii privind conditiile de munca
Documentatie de atribuire Bachus
Formular oferta financiara
Invitatie Bachus
Matrice de conformitate BACHUS 2018
Model de contract
DUAE

[gtranslate]