Hotărâri

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 34 din 24 aprilie 2019 privind desemnarea Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a exploatării copiilor prin muncă

Hotararea nr. 33 din 24 aprilie 2019 privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vrancea

Hotararea nr. 32 din 24 aprilie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Vrancea care sa faca parte din Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret

Hotararea nr. 31 din 24 aprlie 2019 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret, de pe langa Consiliul Judetean Vrancea

Hotararea nr. 30 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului de functionare, întreținere și exploatare a imobilului Bazin de înot didactic-Baza sportiva, situat în municipiul Focșani, str. Aleea Stadionului nr. 2

Hotararea nr. 28 din 24 aprilie 2019 privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 27 din 24 aprilie 2019 privind: aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

Hotararea nr. 26 din 24 aprilie 2019 privind Actualizarea Statutului Judetului Vrancea

Hotararea nr 25 din 22 martie 2019 privind Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA şi a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 şi estimativ pe anii 2020 - 2022 alocate judeţului Vrancea prin Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 24 din 28 februarie 2019 privind stabilirea pretului mediu pentru tona de masa verde obtinuta de pe suprafetele cu pajiste din Judetul Vrancea, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 23 din 28 februarie 2019 privind aprobarea acordului de principiu pentru cumpărarea dreptului de proprietate a mostenitorilor scriitorului si omului politic Duiliu Zamfirescu asupra imobilului casa de locuit si teren in suprafata de 3.999 mp situat în sat Ramniceanca, comuna Vartescoiu, judetul Vrancea

HOTARÂREA nr. 22 din 28 februarie 2019 privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al judetului Vrancea, in vederea demolarii

HOTĂRÂREA nr. 21 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, administrate și finanțate de Consiliul Județean Vrancea, pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 20 din 28 februarie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Tataranu, UAT Suraia, UAT Gologanu, UAT Cimpineanca, UAT Biliesti, UAT Paunesti, UAT Pufesti, UAT Ruginesti, UAT Dumbraveni, UAT Jaristea, UAT Gura Calitei, UAT Rastoaca, UAT Obrejita, UAT Straoane, UAT Negrilesti, UAT Golesti, UAT Slobozia Ciorasti, UAT Cirligele, UAT Ciorăști și UAT Chiojdeni, pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 19 din 28 februarie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Damian, cod LMI VN-II-m-B-06433, din municipiul Focsani, B-dul Gării, nr.8, aflat în proprietatea doamnei Dimian Aura si a domnului Dimian Dan-Cristian

HOTĂRÂREA nr. 18 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentației tehnico - economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400”

HOTĂRÂREA nr. 17 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400”

HOTĂRÂREA nr. 16 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste râul Putna, in localitatea Coza, comuna Tulnici, km 19+200”

HOTĂRÂREA nr. 15 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste râul Putna, in localitatea Coza, comuna Tulnici, km 19+200”

HOTĂRÂREA nr. 14 din 28 februarie 2019 privind aprobarea participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, in calitate de partener, in Proiectul „Venus – Impreuna pentru o viata in siguranta”, in cadrul POCU 2014 – 2020, Axa prioritara 4, Obiectiv specific 4.4, Prioritatea de investitii 9.ii

HOTĂRÂREA nr. 13 din 28 februarie 2019 privind asigurarea contribuţiei proprii, a costurilor de sustenabilitate, împuternicirea doamnei Daniela Nicolaș să semneze cererea şi convenţia de finanţare aferente Programului de Interes Naţional (PIN) 2018: Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate, prin înființarea în Comuna Măicănești, Județul Vrancea, a patru Locuințe Protejate și a unui Centru de Zi

HOTĂRÂREA nr. 12 din 28 februarie 2019 privind asigurarea contribuţiei proprii, a costurilor de sustenabilitate, împuternicirea doamnei Daniela Nicolaș să semneze cererea şi convenţia de finanţare aferente Programului de Interes Naţional (PIN) 2018: Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate, prin înființarea în Comuna Câmpineanca, Județul Vrancea, a trei Locuințe Protejate și a unui Centru de Zi

HOTĂRÂREA nr. 11 din 28 februarie 2019 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2019– 2020

HOTĂRÂREA nr. 10 din 28 februarie 2019 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2019–2020