Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 40 din 29 martie 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 125/24.11.2015, cu privire la aprobarea acordului de parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna" Focşani in vederea promovării şi implementării activităţilor PLUS în cadrul proiectului „CRESC în Vrancea! – Copiii remigraţi in Vrancea- educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!” şi prelungirea duratei de implementare a proiectului până la 30 octombrie 2016

HOTĂRÂREA nr. 39 din 29 martie 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 124/24.11.2015, cu privire la aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „CRESC în Vrancea!-Copiii remigraţi în Vrancea- educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!”

HOTĂRÂREA nr. 38 din 29 martie 2016 privind aprobarea transmiterii spatiului în suprafaţa de 15 mp, situat la parterul sediului Consiliului Judeţean Vrancea din Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, mun. Focsani, jud. Vrancea, din domeniul public al Judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea, în folosinţă gratuita a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Vrancea Curata’’, cu destinatia de sediu, in vederea desfasurarii activitatii

HOTĂRÂREA nr. 37 din 29 martie 2016 privind modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014–2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013

HOTĂRÂREA NR. 36 din 29 martie 2016 privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Vrancea - Consiliul Local Fitioneşti şi Asociaţia Strop de Speranţă

HOTĂRÂREA nr. 35 din 29 martie 2016 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 34 din 29 martie 2016 privind validarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 33 din 29 martie 2016 privind încheierea unui act adiţional la acordul de parteneriat actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 47 din 5 mai 2015 în vederea promovării şi implementării proiectului „ASPIR – Acces la Servicii Publice pentru Integrarea Romilor din judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA NR. 32 din 29 martie 2016 privind preluarea imobilului „Statuia Victoriei”, monument istoric cod VN-III-m-A-06586 din domeniul public al UAT Mărăşeşti şi administrarea Consiliului local al oraşului Mărăşeşti în domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, în vederea reabilitării

HOTĂRÂREA nr. 31 din 29 martie 2016 privind transmiterea fără plată a unui autoturism de la Consiliul Judeţean Vrancea, către unitatea administrativ teritorială comuna Spulber, judeţul Vrancea

HOTÃRÃREA nr. 30 din 29 martie 2016 privind transmiterea plata a unui autoturism de la Consiliul Judetean Vrancea catre unitatea administrativ teritoriala comuna Poiana Cristei, judetul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 29 din 10 februarie 2016 privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2016

HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 februarie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza: Expertiza tehnică, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Proiect tehnic, Detalii de execuţie, Caiete de sarcini, Documentaţie tehnică pentru autorizaţia de construire, Documentaţie pentru avize şi acorduri şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului şi a zonei de siguranţă aferente obiectivului de investiţii “Continuare de lucrări pentru Modernizare D.J. 205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Nereju – Brădăceşti, km 0+000 – km 34 + 000’’

HOTĂRÂREA nr. 27 din 10 februarie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza: Expertiza tehnică, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Proiect tehnic, Detalii de execuţie, Caiete de sarcini, Documentaţie tehnică pentru autorizaţia de construire, Documentaţie pentru avize şi acorduri şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de refacere a sistemului rutier aferente obiectivului de investiţii “Continuare de lucrări pentru Modernizare D.J. 205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Nereju – Brădăceşti, km. 0+000 – km. 34 + 000”

HOTĂRÂREA nr. 26 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 205D peste pârâul Peţic, km. 8+350, sat Năruja, comuna Năruja, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 25 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie "Continuare de lucrări modernizare DJ 205D Valea-Sării-Năruja-Paltin- Spulber-Nereju-Brădăceşti, km 0+0.000- km 34+0.000‘’

HOTĂRÂREA nr. 24 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 241F peste râul Zeletin, la km. 12+060, sat Plăcinţeni, comuna Boghesti, judeţul Vrancea ”

HOTĂRÂREA nr. 23 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Refacere şi consolidare corp drum DJ 205 R, km 28+130, comuna Poiana Cristei, judeţul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 22 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 203H peste râul Râmnicu –Sărat, km.27+700, comuna Dumitreşti”

HOTĂRÂREA nr. 21 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Lucrări de consolidare şi reabilitare a podului din beton armat peste râul Râmna, apărare de mal şi lucrări la albie, pe DJ 204 P, km.15+567, comuna Gura Caliţei”

HOTĂRÂREA nr. 20 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie "Continuare de lucrări modernizare DJ 205D Valea-Sării-Năruja-Paltin-Spulber-Nereju-Brădăceşti, km 0+0.000- km 34+0.000"

HOTĂRÂREA nr. 19 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 205D peste pârâul Petic, km 8+350, sat Năruja, comuna Năruja, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 18 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 241 F peste râul Zeletin, km 12+060, sat Plăcinţeni, comuna Boghesti, judeţul Vrancea ”

HOTĂRÂREA nr. 17 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 203H peste râul Râmnicu –Sărat, km.27+700, comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 16 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Refacere şi consolidare corp drum DJ 205 R, km 28+130, comuna Poiana Cristei, judeţul Vrancea’’