Hotărârile autorității deliberative

Indietro

Cerca nelle decisioni

Hotărârea nr. 220/28.09.2023 privind „Emiterea și atribuirea licențelor de traseu provizorii, stabilirea tarifelor de călătorie provizorii și atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport declarat câștigător în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de intenție din data de 15.06.2023, pentru grupa de trasee aferente lotului nr.2 din Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2023-2029”

Hotărârea nr. 219/28.09.2023 privind „Aprobarea Devizului general integrat și a indicatorilor tehnico-economici, după încheierea contractelor de achiziţii publice, pentru obiectivele de investiție (un Centru de Zi şi patru Locuinţe Protejate) din comuna Măicăneşti, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, finanţate prin Programul de Interes Naţional (PIN 2008)”

Hotărârea nr. 218/28.09.2023 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 217/28.09.2023 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,CONSOLIDARE ŞI REABILITARE POD ZID/BETON ARMAT PE DJ 205D, PESTE PÂRÂUL CHIOSA LA PALTIN KM.20+105, CONFORM H.G. NR. 540/2000, RESPECTIV KM.19+200 CONFORM RIDICARE TOPOGRAFICĂ ACTUALIZATĂ, COMUNA PALTIN, JUDEŢUL VRANCEA”

Hotărârea nr. 216/28.09.2023 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare şi extindere reţea de iluminat exterior şi prize în incinta Secţiei de Etnografie, aflat în domeniul public al Judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 215/28.09.2023 privind „ Însușirea documentațiilor cadastrale aferente DJ 205 H”

Hotărârea nr. 214/28.09.2023 privind „ Aprobarea listei produselor care vor fi distribuite și a măsurilor educative, care însoţesc distribuţia produselor, implementate în cadrul Programului pentru şcoli al României, în judeţul Vrancea, pe parcursul a 4 ani școlari (cu excepția UAT Cotești)”

Hotărârea nr. 213/28.09.2023 privind „Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Vrancea a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, în județul Vrancea, cu excepția UAT Cotești, în perioada 2023-2029”

Hotărârea nr. 212/28.09.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICĂ ȘI LUCRĂRI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 ȘI C7, STR. CUZA VODĂ NR. 56”, cod proiect 118520”

Hotărârea nr. 211 din 28 septembrie 2023 privind „Stabilirea perioadei în care se va efectua activitatea de inventariere anuală a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 210 din 28 septembrie 2023 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire dispozitive de preluare, colectare și deversare a apelor pluviale si accese în proprietăți pe DJ 203H, intersecție DN2N - Biceștii de Jos – limita județ Buzău, comuna Dumitrești, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 209 din 28 septembrie 2023 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general ca urmare a finalizării lucrărilor realizate în cadrul proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci”

Hotărârea nr. 208 din 28 septembrie 2023 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări pentru executarea dispozitivelor pentru preluarea, colectarea și deversarea apelor pluviale și accese în proprietăți pe DJ 205 L pe sectorul cuprins între intersecție DN2D - Podul din beton armat peste pârâul Putna, sat Coza, comuna Tulnici”

Hotărârea nr. 207 din 28 septembrie 2023 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectivul nr.2 intitulat ,,Reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare”

Hotărârea nr. 206 din 28 septembrie 2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”

Hotărârea nr. 205 din 28 septembrie 2023 privind „Actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Parcul Memoriei Naționale “Stejarii României - 100 de ani de istorie și demnitate”

Hotărârea nr. 204 din 28 septembrie 2023 privind „Actualizarea Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027”

Hotărârea nr. 203 din 28 septembrie 2023 privind „Aprobarea încheierii unui act adițional la Protocolul de colaborare între Județul Vrancea și Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea înregistrat cu nr. 18404/22.08.2023 și 2160/24.08.2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 173 din 17 august 2023”

Hotărârea nr. 202 din 28 septembrie 2023 privind ,,Darea în administrare Bibliotecii Județene ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 201 din 28 septembrie 2023 privind „Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 200 din 28 septembrie 2023 privind ,,Modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea”

Hotărârea nr.199 din 12 septembrie 2023 privind „Actualizarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertize tehnice poduri, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24”.

Hotărârea nr. 198 din 17 august 2023 privind „Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 197 din 17 august 2023 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cabinetul președintelui și cabinetele vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 196 din 17 august 2023 privind “Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICA SI LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 SI C7, STR. CUZA VODA NR. 56” cod SMIS: 118520”

[gtranslate]