Hotărârile autorității deliberative

Indietro

Cerca nelle decisioni

Hotărârea nr. 119/14.05.2024 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2024”

Hotărârea nr. 118/14.05.2024 privind „Repartizarea sumei de 75 mii lei către Comuna Cotești pentru implementarea Programului pentru Școli al României, în anul școlar 2023-2024”

Hotărârea nr. 117 /14.05.2024 privind „Includerea în Programul de activități pentru anul 2024 al Centrului Cultural Vrancea a Festivalului de Teatru, Film și Muzică ”Ion Dichiseanu”, ediția a III-a, 24-26 mai 2024”

Hotărârea nr. 116/09.05.2024 privind “Transmiterea în folosință gratuită a sistemelor fotovoltaice realizate în cadrul proiectului Investiții în capacități de producere energie pentru consumul propriu la nivelul județului Vrancea”

Hotărârea nr. 115/09.05.2024 privind „Actualizarea Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027”

Hotărârea nr. 114/09.05.2024 privind „Aprobarea Metodologiei pentru identificarea şi selecţia partenerilor relevanţi pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul judeţului Vrancea şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului şi patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 113/09.05.2024 privind „Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 112/09.05.2024 privind “Actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Parcul Memoriei Naționale “Stejarii României - 100 de ani de istorie și demnitate” RoMândria”

Hotărârea nr. 111/09.05.2024 privind “Trecerea a două autospecializate marca ARO din domeniul public al județului Vrancea în domeniul privat al județului Vrancea, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și, după caz, casării”

Hotărârea nr. 110/09.05.2024 privind „Retragerea dreptului de administrare Consiliului Local Vidra asupra a două autospecializate marca ARO, aflate în domeniul public al judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 109/09.05.2024 privind „Actualizarea elementelor de identificare a unor poziții din cadrul anexei inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 108/09.05.2024 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 107/09.05.2024 privind „Transformarea a două posturi contractuale de execuție din Statul de funcții al Muzeului Vrancei”

Hotărârea nr. 106/09.05.2024 privind „Transformarea unor posturi contractuale din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 105/09.05.2024 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Gugești, Consiliul Local Câmpuri, Consiliul Local Boghești, Consiliul Local Câmpineanca, Consiliul Local Tătăranu, Consiliul Local Spulber, Consiliul Local Slobozia Bradului, Consiliul Local Jariștea, Consiliul Local Jitia, pentru anul 2024”

Hotărârea nr. 104/09.05.2024 privind „Aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, administrate și finanțate de Consiliul Județean Vrancea, pe anul 2024”

Hotărârea nr. 103/09.05.2024 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 89/16.04.2021 privind înființarea societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L.”

Hotărârea nr. 102/09.05.2024 privind „Schimbarea denumirii obiectivului de investiții „Campus profesional integrat, liceal și universitar, județul Vrancea” în „Campus profesional integrat, liceal și universitar Profesor Cătălin TOMA, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 101/09.05.2024 privind „Exceptarea Serviciului Public Județean „Salvamont” Vrancea de la aplicarea prevederilor art. XXIX alin.(1) din Legea nr.296/2023”

Hotărârea nr. 100/09.05.2024 privind „Exceptarea Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea de la aplicarea prevederilor art. XXIX alin.(1) din Legea nr.296/2023”

Hotărârea nr. 99/09.05.2024 privind „Constatarea încetării de drept a calității de consilier județean a domnului Vasilache Florin Jan”

Hotărârea nr. 98/24.04.2024 privind „ Constituirea dreptului de superficie, uz și servitute de trecere cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 582 m2 în favoarea Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Focșani, aferent obiectivului de investiții ,,Construire Parc Industrial Vrancea”

Hotărârea nr. 97/24.04.2024 privind „Aprobarea încheierii protocolului între Administraţia Naţională “Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Vrancea prin Consiliul Judeţean Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiții ,,Construire Parc Industrial Vrancea”

Hotărârea nr. 96/28.03.2024 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2024”

Hotărârea nr. 95/28.03.2024 privind „Acordarea de stimulente financiare echipei AI Citizens de la Colegiul Național Al. I. Cuza Focșani”

[gtranslate]