Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

Hotărârea nr. 239 din 7 noiembrie 2022 privind „Modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidența a persoanelor din județul Vrancea”

Hotărârea nr. 238 din 7 noiembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Continuare de lucrări pentru modernizare DJ205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Spulber – Nereju – Brădăcești, km 0+000 – km 34+000, L = 34 km”

Hotărârea nr. 237 din 7 noiembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare D.J. 205J intersecţie D.J. 204E (Panciu)- intersecție D.J. 205H (Moviliţa), km. 0+000-7+270” L=7,27 km”, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 236 din 7 noiembrie 2022 privind „„Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti – Vârteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108712”

Hotărârea nr. 235 din 20 octombrie 2022 privind „Aprobarea depunerii proiectului „Investiții în capacități de producere energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul județului Vrancea” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020, Axa prioritară 11 - Măsuri de îmbunătățiri a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectiv specific 11.2 - Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale."

Hotărârea nr. 234 din 20 octombrie 2022 privind „ Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 233 din 20 octombrie 2022 privind „ Repartizarea pe Unități Administrativ Teritoriale din județul Vrancea a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, previzionate pe anii 2023 – 2026”

Hotărârea nr. 232 din 20 octombrie 2022 privind „ Modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 213 din 20 septembrie 2022”

Hotărârea nr. 231 din 20 octombrie 2022 privind „ Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după elaborarea documentației tehnico-economice la faza de Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”

Hotărârea nr. 230 din 20 octombrie 2022 privind „ Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea"

Hotărârea nr. 229 din 20 octombrie 2022 privind „ Majorarea valorii dotărilor ce se vor achiziționa în cadrul proiectului "Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci - cod LMI VN-II-m-B-06430"

Hotărârea nr. 228 din 20 octombrie 2022 privind „ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări de consolidare necesare pentru refacerea condițiilor de circulație pe DJ 205 L intre km 0+000 - km 5+700 in comuna Vrâncioaia, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 227 din 20 octombrie 2022 privind „ Retragerea titlului de „ Cetăţean de onoare al județului Vrancea”, acordat domnului Bacinschi Decebal – Gabriel”

Hotărârea nr. 226 din 20 octombrie 2022 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 204B, peste râul Râmnicu Sărat, comuna Tătăranu, km.19+250, L=121m.”

Hotărârea nr. 225 din 20 octombrie 2022 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire pistă pentru biciclete pe DJ 204D, Focșani – Biliești – Suraia”

Hotărârea nr. 224 din 20 octombrie 2022 privind „ Transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de 20,60 mp, aflată în domeniul public al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 223 din 20 octombrie 2022 privind „ Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea a imobilului C33 situat în municipiul Focșani, strada Cuza - Vodă numărul 50-52, în vederea desființării”

Hotărârea nr. 222 din 20 octombrie 2022 privind „ Retragerea dreptului de administrare al Spitalului Județean de Urgență “Sf. Pantelimon” Focșani asupra imobilului C33 situat în municipiul Focșani, strada Cuza - Vodă numărul 50-52”

Hotărârea nr. 221 din 20 octombrie 2022 privind „Stabilirea perioadei în care se va efectua activitatea de inventariere anuală a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 220 din 20 octombrie 2022 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Tâmboești, revizuit, pentru anul 2022”

Hotărârea nr. 219 din 4 octombrie 2022 privind "Aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, pe anul 2022"

Hotărârea nr. 218 din 4 octombrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții “ Modernizare DJ 205 E Vidra- Vizantea Livezi - Câmpuri”

Hotărârea nr. 217 din 4 octombrie 2022 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit Devizului General și a valorii obiectivului de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8 Focșani”

Hotărârea nr. 216 din 4 octombrie 2022 privind „Aprobarea depunerii proiectului „Consolidare și restaurare Sala de lectură a Bibliotecii Județene Vrancea situata în județul Vrancea municipiul Focșani, strada Maior Gheorghe Sava nr. 4B”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, apel PNRR/2022/C5/2/B.1/1”

Hotărârea nr. 215 din 20 septembrie 2022 privind "Aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Municipiului Focșani, a unor terenuri în suprafața de 15000 mp"

[gtranslate]