Décisions

Retour

Rechercher dans les décisions

Année

HOTĂRÂREA nr. 59 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 58 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205 J, int.DJ 204 E (Panciu)-int.DJ 205 H (Movilita), km 0+000-7+270”

HOTĂRÂREA nr. 57 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119J, km.1+600, municipiul Adjud, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119J, km.1+500, municipiul Adjud, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 55 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Monteoru la Nereju km.31+150, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 31+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 54 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Zăbala la Nereju km.29+541, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 28+500 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 53 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Olari la Paltin km. 19+066, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km. 17+400 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 52 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Chiosa la Paltin km.20+105, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km.19+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 51 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Bălaşa la Nereju km.30+020, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 29+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 50 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuală si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300”, județul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 49 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructura rutiera de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești-Făurei, Precistanu-Balta Ratei -Mircești si DJ 204D-Mandresti – DN 23”

HOTĂRÂREA nr. 48 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare și dotare spațiu pentru activități recreative în comun – loc de joacă și teren de sport multifuncțional situate în Crângul Petrești”

HOTĂRÂREA nr. 47 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Continuare de lucrări- Construire Baza Sportiva”, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna, Focșani

HOTĂRÂREA nr. 46 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice si actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Demolare Corp Anexa C 2 si Construire Corp Anexa, Comuna Soveja, sat Dragosloveni, județul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 45 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizare și dotare Secție Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului de Urgență Sf. Pantelimon Focșani, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 44 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea documentației tehnico-economice, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare și dotare Secție Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului de Urgență Sf.Pantelimon Focșani, str.Cuza-Vodă nr. 50-52, județul Vrancea”

HOTARAREA nr. 43 din 24 aprilie 2019 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Clubul Sportiv UNIREA Focșani, în domeniul public al Județului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 42 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea concesionării prin licitatie a unei suprafețe de teren de 1500 mp, proprietate publică a Județului Vrancea, situată în incinta Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon”Focșani

HOTĂRÂREA nr. 41 din 24 aprilie 2019 privind solicitarea transmiterii construcțiilor-garaje situate în municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 8 din domeniul public al statului și administrarea Ministerul Justiției – Tribunalul Vrancea în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 40 din 24 aprilie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406, din municipiul Focşani, Str. Cernei, nr. 12, aflat în proprietatea domnului Dumitru Robert-Eugen

HOTĂRÂREA nr. 39 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Tifesti, UAT Bordesti, UAT Dumitresti, UAT Jitia, UAT Vrincioaia, UAT Nanesti, UAT Paulesti, UAT Movilita, UAT Gugesti, UAT Campuri si UAT Ploscuteni pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 38 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ”Împrejmuire cu gard din sârmă ghimpată a puieţilor forestieri ce se vor planta pe suprafaţa de 27,6 ha, teren amplasat în extravilanul oraşului Mărăşeşti, T.67, P.398P”

HOTĂRÂREA nr. 37 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare şi indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii: ”Împrejmuire cu gard din sârmă ghimpată pe lungimea de 4.575m, pe stâlpi de lemn ecarisaţi, a puieţilor forestieri plantaţi în Parcul Memoriei Naţionale – Stejarii României -100 de ani de istorie şi demnitate – RO Mândria”

HOTĂRÂREA nr. 36 din 24 aprilie 2019 privind acceptarea sponsorizării oferită de S.C. WOOD FIELD S.R.L. Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Vrancea constând în servicii de pregătire a terenului pentru suprafaţa de 35,33 hectare, cu o valoare de 35.330 lei, în vederea realizării Parcului Memoriei Naţionale ”Stejarii României - 100 de ani de istorie şi demnitate” - RO MÂNDRIA

HOTĂRÂREA nr. 35 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea în vederea asigurării serviciilor oferite în cadrul Centrului de terapii recuperatorii pentru copii cu tulburări de dezvoltare, precum și darea în administrarea DGASPC Vrancea a spațiului situat la etajul trei al imobilului Internat Nord din cadrul complexului Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56 pe perioada sustenabilității Contractului de finanțare nr. 811/14.04.2015

[gtranslate]