Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

HOTARÂREA nr. 273 din 19 decembrie 2017 privind solicitarea de identificare si transmitere a unei suprafete de teren de 5 ha din domeniul public al municipiului Focsani in domeniul public al judetului Vrancea, in vederea construirii Spitalului Judetean

HOTĂRÂREA nr. 272 din 19 decembrie 2017 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 alocate judeţului Vrancea prin Adresa Administraţiei Judeţene şi Finanţelor Publice nr.37002/2017

HOTĂRÂREA nr. 271 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.11.2017

HOTĂRÂREA nr. 270 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al judeţului Vrancea, pe anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 269 din 19 decembrie 2017 privind privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza de Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire teren sport multifuncţional” aparţinând Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicăneşti, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexelor 3, 4 şi 5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 173/17.08.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 205 E, km 55+593, peste pârâul Vizăuţi, sat Vizantea Razăşească, comuna Vizantea Livezi, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 267 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.199/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 205 P în lungime totală Lt = 12,9 km din care comuna Boloteşti, sector int.DN 2 D-Putna-Ivănceşti, km 0+000- km 4+500, L=4,50 km, comuna Garoafa, sector Faurei-Garoafa-Precistanu, km 8+090- km 10+990- km 11+000-km 13+800, L=5,70 km, comuna Milcovu, sector int. DN 23-int. DN 23 A, km 29+700 –km 32+400, L=2,70 km, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 266 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.198/20.09.2017 actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu-Hingulesti-Maluri, km 26+000- 35+600, L=9,6 km, comuna Vulturu, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 265 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.197/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 202 F, în lungime totală de Lt =7,0 km sector km 0+000- km 7+000, comuna Ciorăşti, sat Mihălceni, comuna Băleşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 264 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.192/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare şi modernizare DJ 205 S, Focşani- Cimpineanca- Virtescoiu –Rimniceanca-intersectie DJ 205 B, km 0+000-km 13+200, L=13,20, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.191/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (Studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 204 F în lungime totală de Lt= 4,90 km din care sector Slobozia Ciorăşti-Armeni, km 0+000- km 2+000, L=2,0 km, comuna Slobozia Ciorăşti şi sector Oreavu-Gugeşti, km 9+100-km 12+000, L=2,90 km, comuna Gugeşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 262 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.188/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 241 A limită judeţ Galaţi-Feldioara-limita judeţ Bacău, km 5+000-19+450, L=14,45 km comuna Tanasoaia, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 261 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.190/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Elaborare Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Construire pod peste pârâul Alba pe DJ 205 K , km 0+350, respectiv km 0+588, conform ridicare topografică actualizată, sat Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 260 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.189/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Elaborare studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Construire pod peste pârâul Domoşiţa pe DJ 119 C, km 12+631, sat Angheleşti, comuna Rugineşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 259 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.196/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 205 L, sector Vrincioaia-Spineşti, km 5+800-km 9+400, L=3,6 km, comuna Vrincioaia, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 258 din 19 decembrie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale vacante din cadrul Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 257 din 19 decembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 256 din 19 decembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 255 din 19 decembrie 2017 privind actualizarea Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în judeţul Vrancea pentru perioada 2017-2020

HOTĂRÂREA nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 253 din 19 decembrie 2017 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 252 din 19 noiembrie 2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Dimian, cod LMI VN-II-m-B-06433, număr cadastral 9466N, tarla 38, parcela 2394 din orașul Focşani, B-dul Gării, nr. 8, aflat în proprietatea domnului Dimian Dan-Cristian și a doamnei Dimian Aura

HOTĂRÂREA nr. 251 din 19 decembrie 2017 privind actualizarea valorii totale a proiectului „Consolidare şi restaurare Secţie de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430” și a celorlalte cheltuieli legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 250 din 19 decembrie 2017 privind validarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 249 din 28 noiembrie 2017 privind aprobarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea unităţii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2017

[gtranslate]