Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

Hotărârea nr. 306 din 22 decembrie 2021 privind „Aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere pod din beton armat pe DJ 205D peste pârâul Zăbala, localitatea-satul Prahuda, comuna Paltin, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 305 din 16 decembrie 2021 privind: „Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 304 din 16 decembrie 2021 privind: „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204D, sector Vulturu-Hângulești-Maluri, km.26+000-km.35+600, L = 9,6 km., comuna Vulturu, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 303 din 16 decembrie 2021 privind: „Aprobarea valorii actualizate a proiectului Consolidare, restaurare şi punere în valoare - Muzeul Vrancei – clădirea Tribunalului Judeţean cod LMI VN -II-m – A-06417 şi a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 302 din 16 decembrie 2021 privind: „Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Voda nr. 8, Focșani”

Hotărârea nr. 301 din 16 decembrie 2021 privind: „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare, reabilitare, recompartimentare pentru înfiinţare locuinţă protejată „Venus – Împreună pentru o viaţă în siguranţă !”, str. Cuza Vodă, nr.15, oraş Mărăşeşti, judeţul Vrancea, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 300 din 16 decembrie 2021 privind: “Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 299 din 16 decembrie 2021 privind: „Aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru proiectul „Amplasare şi punere în funcţiune a 6 staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 298 din 16 decembrie 2021 privind: „Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior din zona limitrofă a drumurilor județene: DJ 241A -Lotul I, format din 109 arbori cu un volum brut de 395,25 mc și DJ 241-Lotul II, format din 179 arbori cu un volum brut de 583,11 mc”

Hotărârea nr. 297 din 16 decembrie 2021 privind: „Inscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 820 arbori cu un volum brut de 3069,22 m.c. situați în zona limitrofă a drumului județean DJ 204D, Focșani-Biliești-Suraia-Vadu Roșca, aflat în domeniul public al județului Vrancea, în vederea valorificării”

Hotărârea nr. 296 din 16 decembrie 2021 privind: „Trecerea pe cheltuieli publice a sumei generata de realizarea partiala a obiectivului ,,Reconstructia ecologica forestiera pe terenuri degradate în perimetrele de ameliorare Panciu, Ciorasti si Maicanesti, judetul Vrancea”

Hotărârea nr. 295 din 16 decembrie 2021 privind: „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Obrejița și finanțate din bugetul local al U.A.T. Obrejița, pentru anul 2022”

Hotărârea nr. 294 din 16 decembrie 2021 privind: „Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2021”

Hotărârea nr. 293 din 16 decembrie 2021 privind: „Vânzarea la licitație publică deschisă cu strigare a autoturismului marca Toyota, tip Land Cruiser an fabricație 2012, aparținând domeniului privat al U.A.T Județul Vrancea și aflat în dotarea parcului auto al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 291 din 16 decembrie 2021 privind: „Aprobarea depunerii proiectului „Sistem de management al calității și performanței implementat la nivelul Consiliului Județean Vrancea” spre finanțare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020”

Hotărârea nr. 290 din 16 decembrie 2021 privind: „Aprobarea incheierii protocolului intre Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret si Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiţie „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 G, peste râul Putna, comuna Vulturu, sat Boțârlău, km. 16+550”

Hotărârea nr. 289 din 16 decembrie 2021 privind: ,,Aprobarea modificarii organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea,,

Hotărârea nr. 288 din 16 decembrie 2021 privind: „Transformarea unui post din statul de functii al Serviciului Public Judetean Salvamont Vrancea”

Hotărârea nr. 287 din 16 decembrie 2021 privind: ,,Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vrancea”

Hotărârea nr. 286 din 16 decembrie 2021 privind: “Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești”

Hotărârea nr. 285 din 16 decembrie 2021 privind Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni”

Hotărârea nr. 284 din 16 decembrie 2021 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cabinetul președintelui și cabinetele vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 283 din 16 decembrie 2021 privind „Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea asupra Corpului 1 – construcție administrativă și social – culturală aferent imobilului sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 282 din 16 decembrie 2021 privind „Aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de consolidare necesare pentru refacerea condițiilor de circulație pe DJ 205 L intre km 4+200 - km 5+700 in comuna Vrâncioaia, județul Vrancea”

[gtranslate]