Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

HOTĂRÂREA nr. 208 din 19 decembrie 2019 privind avizarea propunerilor pentru normele de venit pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati de productie, comert, prestari de servicii pentru anul fiscal 2020

HOTĂRÂREA nr. 207 din 19 decembrie 2019 privind stabilirea venitului anual din cedarea folosintei bunurilor in situatia in care arenda se exprima in natura, prin modificarea pretului produselor agricole/kg, pe anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 206 din 16 decembrie 2019 privind: aprobarea rectificarii bugetului propriu al Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 205 din 10 decembrie 2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata şi a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 şi estimativ pentru anii 2021 - 2023 alocate judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 204 din 10 decembrie 2019 privind: neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, punct „Staţia de filtrare a apei – la sud de sat”, cod LMI VN-I-s-B-06381, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Alionte Livişor

HOTARAREA nr. 203 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”

HOTARAREA nr. 202 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, mun. Focșani, jud. Vrancea”

HOTARAREA nr. 201 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, municipiul Focșani, jud. Vrancea“

HOTĂRÂREA nr. 200 din 10 decembrie 2019 privind: modificarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Județean ,,Salvamont” Vrancea

Hotărârea nr. 199 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea depunerii proiectului „Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea” spre finanțare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

HOTĂRÂREA nr. 198 din 10 decembrie 2019 privind: transformarea unui post contractual din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 197 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Poiana Cristei pentru anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 196 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Centrul Cultural Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 195 din 10 decembrie 2019 privind: actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 194 din 10 decembrie 2019 privind: transmiterea solicitării de preluare a managementului asistenţei medicale a Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani, de către Consiliul Judeţean Vrancea de la Ministerul Sănătăţii

HOTĂRÂREA nr. 193 din 10 decembrie 2019 privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Vrancea nr. 29 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea Nomenclatorului dosarelor de arhiva

HOTĂRÂREA nr. 192 din 10 decembrie 2019 privind: Actualizarea valorii proiectului ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea - ID 122349 prin majorarea contribuției proprii a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 191 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 190 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea executiei bugetare la data de 20.11.2019

HOTĂRÂREA nr. 189 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Amenajare şi dotare loc de joacă” aparţinând Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicăneşti, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 188 din 10 decembrie 2019 privind: modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 107/09.07.2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea și actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea, cod proiect 122349, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 – grup vulnerabil – persoane cu dizabilități”

HOTĂRÂREA nr. 187 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de “Instalare vegetație forestieră pe o suprafață de 27,6 ha, teren oferit în compensare echivalentă și anticipată, în scopul realizării obiectivului Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petrești și îmbunătățirea infrastructurii de acces, și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv” ca urmare a finalizării procedurilor de achiziții publice

HOTĂRÂREA nr. 186 din 10 decembrie 2019 privind: actualizarea Devizului general la faza Proiect tehnic de executie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Dumbrăveni, Gugeşti, Popeşti, Urecheşti, Budeşti, Coteşti, Blidari, Bonţeşti, Dălhăuţi, Faraoanele, Râmniceanca, Beciu, Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108711

HOTĂRÂREA nr. 185 din 10 decembrie 2019 privind actualizarea Programului județean de transport prin modificarea traseului 065 (Focșani - Vânători - Jorăști)

HOTĂRÂREA nr. 184 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea executiei bugetare incheiata la data de 30.09.2019

[gtranslate]