Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

Hotărârea nr. 283/20.12.2023 privind „Actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 282/20.12.2023 privind „Însușirea documentației cadastrale în vederea actualizării elementelor de identificare aferente imobilului „Tribunalul Vrancea” identificat în CF nr. 62065 Focșani”

Hotărârea nr. 281/20.12.2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare Palat Administrativ – Corp A”

Hotărârea nr. 280/20.12.2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Parc Industrial Vrancea”

Hotărârea nr. 279/20.12.2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare și Dotare Stadion Tineretului - str. Cuza Voda nr. 61”

Hotărârea nr. 278/20.12.2023 privind „Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul „Lucrări de punere în siguranță (sprijiniri) planșeu peste subsol, conform prevederilor expertizei tehnice pentru Imobilul Palat Administrativ Corp A, situat în B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1, număr cadastral 52487”

Hotărârea nr. 276/14.12.2023 privind „Aprobarea proiectului „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24” şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea acestuia”

Hotărârea nr. 275/14.12.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Investiții in capacitați de producere energie pentru consumul propriu la nivelul Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 274/14.12.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICĂ ȘI LUCRĂRI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 ȘI C7, STR. CUZA VODĂ NR. 56”, cod proiect 118520”

Hotărârea nr. 273/14.12.2023 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general în cadrul proiectului „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu - Casa Tatovici”

Hotărârea nr. 272/14.12.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători"

Hotărârea nr. 271/12.12.2023 privind “Repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din Județul Vrancea a fondului la dispoziția Consiliului Județean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2023”

Hotărârea nr. 270/08.12.2023 privind „Repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din Județul Vrancea a sumelor din cota din impozitul pe venit estimat, precum şi a sumelor defalcate din T.V.A. estimate a se repartiza Județului Vrancea pe anii 2024-2027”

Hotărârea nr. 269/08.12.2023 privind „Aprobarea continuării implementării proiectului „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”, cod SMIS 137354, din fonduri proprii”

Hotărârea nr. 268/08.12.2023 privind „Aprobarea continuării implementării proiectului „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători”, din fonduri proprii”

Hotărârea nr. 267/08.12.2023 privind „Aprobarea continuării implementării proiectului „Reabilitare energetică și lucrări conexe la corpurile C5, C6 și C7, str. Cuza Vodă nr. 56”, cod SMIS 118520”, din fonduri proprii”

Hotărârea nr. 266/08.12.2023 privind „Aprobarea etapizării în perioada de programare 2021-2027, a proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile: Focșani- Golești- Vârteșcoiu- Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”

Hotărârea nr. 265/08.12.2023 privind „Aprobarea continuării implementării proiectului „REABILITARE ENERGETICĂ ȘI LUCRĂRI CONEXE LA CORP C10, CENTRU ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ELENA DOAMNA, str. CUZA VODĂ, nr. 56, din fonduri proprii”

Hotărârea nr. 264/28.11.2023 privind 16. “Actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare energetica si lucrări conexe centru DGASPC -VN – sat Petrești, comuna Vinatori”

Hotărârea nr. 263/28.11.2023 privind „Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 262/28.11.2023 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cabinetul președintelui și cabinetele vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 261/28.11.2023 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 260/28.11.2023 privind „Stabilirea organigramei, statului de funcții, numărul de personal și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea”

Hotărârea nr. 259/28.11.2023 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 258/28.11.2023 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu”, Vrancea”

[gtranslate]