Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

HOTĂRÂREA nr. 16 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Urechești, Vintileasca, Pufești, Bordești, Vrâncioaia, Garoafa, Panciu, Păunești, Popești, Ruginești, Bolotești, Vânători, Jariștea, Dumbrăveni, Nănești, Câmpuri, Vizantea-Livezi, Jitia, Sihlea, Campineanca, Slobozia Ciorăști, Chiojdeni, Corbița pentru anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 15 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Conversie funcţională, reamenajare şi consolidare spaţii pentru bibliotecă de cartier situate în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, cartierul Sud, str. Aleea 1 Iunie, în incinta PT 20” aparţinând Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 14 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare şi dotare loc de joacă” aparţinând Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicăneşti, judeţul Vrancea

HOTARAREA nr. 13 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare si Restaurare Casa Memoriala „Al. Vlahuta”, comuna Dumbraveni, sat Dragosloveni, judetul Vrancea, cod monument – VN-II-M-B-06618”

HOTARAREA nr. 12 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare și restaurare secția de reumatologie – C1 și C2 – Casa Apostoleanu COD VN-II-m-B-06426, str. Cuza Vodă, nr. 50-52 municipiul Focșani, judetul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 11 din 29 ianuarie 2020 privind retragerea dreptului de administrare Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani asupra imobilului "Secţia Reumatologie Lot 1", aflat în domeniul public al Județului Vrancea și modificarea denumirii în "Casa Apostoleanu"

HOTĂRÂREA nr. 10 din 29 ianuarie 2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406, T 53, P 3381, din municipiul Focsani, Strada Cernei, nr. 12, judeţul Vrancea aflat în proprietatea domnului Dumitru Robert-Eugen

HOTĂRÂREA nr. 9 din 29 ianuarie 2020 privind stabilirea pretului mediu pentru tona de masa verde obtinuta de pe suprafetele cu pajiste permanenta din Judetul Vrancea, pe anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 8 din 29 ianuarie 2020 privind desemnarea a 2 consilieri județeni pentru a face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 7 din 29 ianuarie 2020 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale ale judeţului Vrancea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

HOTĂRÂREA nr. 6 din 29 ianuarie 2020 privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Vrancea

HOTARÂREA nr. 5 din 29 ianuarie 2020 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Opriș Mihai-Sorin

HOTĂRÂREA nr. 4 din 29 ianuarie 2020 privind completarea componentei comisiei de validare a Consiliului Judetean Vrancea pentru mandatul 2016-2020

HOTARÂREA nr. 3 din 29 ianuarie 2020 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean, a domnului Stroe Norocel-Pompiliu

HOTARÂREA nr. 2 din 29 ianuarie 2020 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean a domnului Cretu Adrian-Vasile

HOTARÂREA nr. 1 din 29 ianuarie 2020 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean, a domnului Burdusa Ovidiu

HOTĂRÂREA nr. 217 din 19 decembrie 2019 privind punerea la dispoziţia concesionarului a terenurilor necesare realizării obiectivului “Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Vulturu, judeţul Vrancea ”

HOTĂRÂREA nr. 216 din 19 decembrie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectul nr. 2 intitulat ,,Reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare”

HOTĂRÂREA nr. 214 din 19 decembrie 2019 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focşani, secția Pneumoftiziologie”

HOTARAREA nr. 213 din 19 decembrie 2019 privind includerea în domeniul public al Județului Vrancea a 4 imobile cu destinația de locuințe protejate situate în comuna Măicănești, județul Vrancea și darea acestora în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 212 din 19 decembrie 2019 privind actualizarea documentației tehnico-economice (la faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focşani - Secția Psihiatrie și boli infecțioase, secția Dermatologie, ORL, Oftalmologie” - Str. Comisia Centrală, nr. 15B, Focșani, jud. Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 211 din 19 decembrie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Gheonea Neculai

HOTĂRÂREA nr. 210 din 19 decembrie 2019 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 209 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea taxelor speciale pentru activitătile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2020

[gtranslate]