Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

HOTĂRÂREA nr. 183 din 10 decembrie 2019 privind: Actualizarea valorii proiectului ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în orașul Odobești, județul Vrancea - ID 122385 prin majorarea contribuției proprii a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 decembrie 2019 privind actualizarea valorii proiectului ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în orașul Panciu, județul Vrancea - ID 122449 prin majorarea contribuției proprii a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 181 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Siret şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea prin Consiliul Judeţean Vrancea pentru implementarea proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile limita judeţ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejiţa – Tâmboeşti - Bordeşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T“, cod SMIS 108709

HOTĂRÂREA nr. 180 din 10 decembrie 2019 privind transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 179 din 10 decembrie 2019 privind includerea în domeniul public al Județului Vrancea a trei imobile cu destinația de locuințe protejate situate în comuna Cîmpineanca, județul Vrancea și darea acestora în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 178 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Gologanu pentru anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 177 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana Cristei pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 176 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea regulilor si dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat din Județul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 175 din 10 decembrie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva Mihalceni, pentru anul şcolar 2019-2020

Hotararea nr. 174 din 28 noiembrie 2019 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul de venit estimat in anul 2019, reprezentand fond la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 173 din 8 noiembrie 2019 privind: aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 36 000 lei, cu Asociația pentru Dezvoltarea Comunităților din România, în vederea implementării proiectului „Start pentru pregătirea profesională”

HOTĂRÂREA nr. 172 din 8 noiembrie 2019 privind aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 35 505 lei, cu Asociația Club Sportiv Inizio Focșani, în vederea implementării proiectului „Cupa Inizio 2019”

HOTĂRÂREA nr. 171 din 8 noiembrie 2019 privind aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 36.000 lei, cu Asociația Culturală a Elevilor Artiști Milcovia, în vederea implementării proiectului „Descoperă talentul. Aplaudă efortul. Captează emoția”

HOTĂRÂREA nr. 170 din 8 noiembrie 2019 privind: aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 36 000 lei, cu Asociația Protha Panciu, în vederea implementării proiectului „Festivalul de Teatru Tânăr Ora de Teatru”

HOTĂRÂREA nr. 169 din 8 noiembrie 2019 privind aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 35 772 lei, cu Asociația UNIRISTII, în vederea implementării proiectului „Caravana Roboților Brickbot”

HOTĂRÂREA nr.168 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea concesionarii fara licitatie a unor spatii in care functioneaza cabinete medicale stomatologice si laboratoare de tehnica dentara, situate în incinta Policlinicii Stomatologice din municipiul Focsani, str.Vămii nr.3, spaţii care aparţin domeniului privat al Judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 167 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Odobești – Directia Protectia Persoanelor cu Dizabilitati si Alte Persoane Vulnerabile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 166 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngriire și Asistență Măicănești – Directia Protectia Persoanelor cu Dizabilitati si Alte Persoane Vulnerabile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr.165 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Social cu Destinație Multifuncțională ”Sf. Teodor” Focșani - Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități și alte Persoane Vulnerabile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 164 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea revizuirii Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale tuturor serviciilor sociale aferente Serviciului Management de Caz pentru Protecție de Tip Rezidențial - Direcția Protecția Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 163 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea revizuirii Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale tuturor serviciilor sociale aferente Serviciului Management de Caz pentru Protecție de Tip Familial - Direcția Protecția Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 162 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale tuturor serviciilor sociale aferente Serviciului de Intervenție în Regim de Urgență - Direcția Protecția Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 161 din 28 octombrie 2019 privind asigurarea contribuţiei proprii, a cheltuielilor neeligibile, a costurilor de sustenabilitate, desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea şi convenţia de finanţare aferente Programului de Interes Naţional (PIN) 2019: “Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”, prin înfiinţarea în Comuna Coteşti, Judeţul Vrancea, a 4 Locuinţe Protejate şi şi un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati „

HOTĂRÂREA nr. 160 din 28 octombrie 2019 privind: actualizarea Devizului general la faza Proiect tehnic de executie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile Gologanu-Slobozia Ciorasti-Cotesti, cu conectivitate directa la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 108701

HOTĂRÂREA nr. 159 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Expertiză tehnică, Studiu geotehnic, Audit energetic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, extindere şi adaptare Centru de Zi Câmpineanca, județul Vrancea”

[gtranslate]