Décisions

Retour

Rechercher dans les décisions

HOTĂRÂREA nr. 158 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Expertiză tehnică, Studiu geotehnic, Audit energetic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, extindere şi adaptare Centru de Zi Măicăneşti”

HOTĂRÂREA nr.157 din 28 octombrie 2019 privind actualizarea Devizului general la faza: Proiect tehnic de executie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Construire incapere C.T., cos de fum, instalatii termice si refacere finisaje la C.R.R.N. Maicanesti”

HOTĂRÂREA nr.156 din 28 octombrie 2019 privind transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 155 din 28 octombrie 2019 privind transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea

HOTĂRÂREA nr.154 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr.153 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Focșani pentru anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 152 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea componentei Consiliului de Administratie al Muzeului Vrancei

HOTĂRÂREA nr.151 din 28 octombrie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol inscris in Lista Monumentelor Istorice (LMI) editia 2015, cu denumirea: Situl arheologic de la Padureni, comuna Jaristea, Punct “ Pitigoi “, cod LMI VN-I-s-B-06390, datare Latène III, cultura geto- dacica

HOTĂRÂREA nr. 150 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnice la faza Nota conceptuală şi Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare bază de terapie prin sport, situată în comuna Vînători, Crâng Petreşti, judeţul Vrancea”

HOTARÂREA nr .149 din 28 octombrie 2019 privind validarea mandatului de consilier judeţean a domnului Nechifor Florin, supleant pe lista de candidati a Partidului National Liberal – Filiala Vrancea pentru Consiliul Judetean Vrancea, la alegerile din 05.06.2016

HOTARÂREA nr. 148 din 28 octombrie 2019 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean a domnului Irimia Cristinel

HOTĂRÂREA nr. 147 din 30 septembrie 2019 privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 145 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea concesionării unui teren în suprafață de 1500 mp, apartinand domeniului public al Județului Vrancea, situat în incinta Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon”Focșani

HOTĂRÂREA nr. 144 din 30 septembrie 2019 privind participarea Judeţului Vrancea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 - 2019”, în vederea achiziționării unui autovehicul nou

HOTĂRÂREA nr. 143 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea Protocolului ,,Plan de cooperare pentru prevenirea si combaterea delincventei juvenile in randul elevilor in anul de invatamant 2019 – 2020’’, pentru unitatea de invatamant Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Mihalceni

HOTĂRÂREA nr. 141 din 30 septembrie 2019 privind transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 140 din 30 septembrie 2019 privind actualizarea Programului județean de transport prin modificarea traseului 083 (Panciu - Tișița - Mărășești)

HOTĂRÂREA nr. 139 din 30 septembrie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste râul Putna, în localitatea Coza, comuna Tulnici, km 19+200”

HOTĂRÂREA nr. 138 din 30 septembrie2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Tulburea la Paltin km.18+835, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.17+210 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 137 din 30 septembrie 2019 privind reactualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire pod din beton armat pe DJ 205D, peste torentul Adânc, km. 22+557, comuna Spulber, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 136 din 30 septembrie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, scurgere la Paltin km.17+544, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.16+600 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 135 din 30 septembrie 2019 privind reactualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, km.1+405, peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării”

HOTĂRÂREA nr. 134 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300, judeţul Vrancea”

[gtranslate]