Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

Hotărârea nr. 36/15.02.2024 privind “ Înființarea Centrului de Zi Dumbrăveni în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia”

Hotărârea nr. 35/15.02.2024 privind “ Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Locuinței Maxim Protejate Păunești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 34/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 2 Panciu în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 33/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 1 Panciu în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 32/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 3 Odobești în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 31/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 2 Odobești în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 30/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 1 Odobești în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 29/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 3 Dumbrăveni în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 28/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 2 Dumbrăveni în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 27/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 1 Dumbrăveni în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 26/15.02.2024 privind“ Înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Măicănești în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia”

Hotărârea nr. 25/15.02.2024 privind “ Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 24/15.02.2024 privind “ Constatarea încetării de drept a calității de consilier județean a domnului Ghețu Cătălin”

Hotărârea nr. 23/29.01.2024 privind “Aprobarea modificării Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, comuna Movilița inclusiv a stației de sortare, a stației de compostare și a stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra și Gugești”

Hotărârea nr. 22/29.01.2024 privind “Trecerea imobilului Spital de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni - Secția Dumitrești, identificat în CF 50188 Dumitrești din domeniul public al comunei Dumbrăveni, în domeniul public al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 21/29.01.2024 privind “Trecerea imobilului Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, identificat în CF 53361 Dumbrăveni și CF 53362 Dumbrăveni din domeniul public al comunei Dumbrăveni în domeniul public al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 20/29.01.2024 privind „Aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2023 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019 – 2023”

Hotărârea nr. 19/29.01.2024 privind “Aprobarea valorii unitare lei/kilometru aferentă sumei forfetare lunare și aprobarea sumei forfetare pe zi, acordată elevilor din județul Vrancea care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciului de transport public”

Hotărârea nr. 18/29.01.2024 privind “Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători"

Hotărârea nr. 17/29.01.2024 privind “Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati”, sat Petrești, comuna Vânători, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 16/29.01.2024 privind “Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”

Hotărârea nr. 15/29.01.2024 privind “Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare energetică și lucrări conexe la corpul C10 al Centrului școlar pentru educație incluzivă Elena Doamna din strada Cuza Vodă numărul 56, municipiul Focșani, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 14/29.01.2024 privind “Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICA și LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 și C7, STR. CUZA VODA NR. 56” cod SMIS: 118520, Str. Cuza Vodă, nr. 56 – Focșani, Jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 13/29.01.2024 privind “Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești - Făurei, Precistanu - Balta Raţei - Mircești şi DJ 204D - Mândrești - DN 23”

Hotărârea nr. 12/29.01.2024 privind “Transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a corpurilor C1, C2 și C4 aferente imobilului Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități”

[gtranslate]