Hotărârile autorității deliberative

Indietro

Cerca nelle decisioni

HOTĂRÂREA nr. 217 din 19 decembrie 2019 privind punerea la dispoziţia concesionarului a terenurilor necesare realizării obiectivului “Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Vulturu, judeţul Vrancea ”

HOTĂRÂREA nr. 216 din 19 decembrie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectul nr. 2 intitulat ,,Reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare”

HOTĂRÂREA nr. 214 din 19 decembrie 2019 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focşani, secția Pneumoftiziologie”

HOTARAREA nr. 213 din 19 decembrie 2019 privind includerea în domeniul public al Județului Vrancea a 4 imobile cu destinația de locuințe protejate situate în comuna Măicănești, județul Vrancea și darea acestora în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 212 din 19 decembrie 2019 privind actualizarea documentației tehnico-economice (la faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focşani - Secția Psihiatrie și boli infecțioase, secția Dermatologie, ORL, Oftalmologie” - Str. Comisia Centrală, nr. 15B, Focșani, jud. Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 211 din 19 decembrie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Gheonea Neculai

HOTĂRÂREA nr. 210 din 19 decembrie 2019 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 209 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea taxelor speciale pentru activitătile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 208 din 19 decembrie 2019 privind avizarea propunerilor pentru normele de venit pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati de productie, comert, prestari de servicii pentru anul fiscal 2020

HOTĂRÂREA nr. 207 din 19 decembrie 2019 privind stabilirea venitului anual din cedarea folosintei bunurilor in situatia in care arenda se exprima in natura, prin modificarea pretului produselor agricole/kg, pe anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 206 din 16 decembrie 2019 privind: aprobarea rectificarii bugetului propriu al Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 205 din 10 decembrie 2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata şi a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 şi estimativ pentru anii 2021 - 2023 alocate judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 204 din 10 decembrie 2019 privind: neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, punct „Staţia de filtrare a apei – la sud de sat”, cod LMI VN-I-s-B-06381, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Alionte Livişor

HOTARAREA nr. 203 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”

HOTARAREA nr. 202 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, mun. Focșani, jud. Vrancea”

HOTARAREA nr. 201 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, municipiul Focșani, jud. Vrancea“

HOTĂRÂREA nr. 200 din 10 decembrie 2019 privind: modificarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Județean ,,Salvamont” Vrancea

Hotărârea nr. 199 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea depunerii proiectului „Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea” spre finanțare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

HOTĂRÂREA nr. 198 din 10 decembrie 2019 privind: transformarea unui post contractual din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 197 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Poiana Cristei pentru anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 196 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Centrul Cultural Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 195 din 10 decembrie 2019 privind: actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 194 din 10 decembrie 2019 privind: transmiterea solicitării de preluare a managementului asistenţei medicale a Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani, de către Consiliul Judeţean Vrancea de la Ministerul Sănătăţii

HOTĂRÂREA nr. 193 din 10 decembrie 2019 privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Vrancea nr. 29 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea Nomenclatorului dosarelor de arhiva

[gtranslate]