Buletin informativ

Indietro

I. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice:

Statut

Legislatie

Regulament de organizare si functionare a Consiliului Judetean Vrancea

II. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice:

Organigrama aparatului de specialitate 

Program de functionare

Program de audiente

III. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

Președinte: Cătălin Dumitru Toma

Vicepreședinți: Cel Mare Ionel si Marian Oprişan

Secretar General al Judetului: Dan Raluca Tatiana

Responsabil 544/2001: Bobeică Iuliana Cristina

IV. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:

Consiliul Judetean Vrancea – Contact

V. Sursele financiare, buget, transparenta veniturilor salariale, executia bugetara, situatie plati restante

VI. Programele si strategiile proprii:

Strategia de dezvoltare a judetului 

Strategia Judeteana de Dezvoltare a Serviciilor Sociale

Strategia Judeteana Antidrog Vrancea

Strategia de dezvoltare a regiunii Sud-Est

Master Plan Regional pentru Sector de apa si apa uzata

VII. Lista cuprinzind documentele de interes public

VIII. Lista cuprinzind categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

IX. Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

[gtranslate]