Solicitare informatii de interes public

Înapoi
imagine de fundal

Solicitare informatii de interes public in baza Legii Nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

Functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice
Bobeica Iuliana – inspector superior tel. 0372.372429

 

Functionarul responsabil de relatiile cu presa
Dușinschi Andreea Diana
tel. 0372.372429 ,
e-mail: presa@cjvrancea.ro

 

Acte normative ce reglementeaza activitatea consiliului judetean

Modalitati de contestare ale deciziilor autoritatii publice

Formulare referitoare la Legea 544/2001

 

Program de audienţe

Program de funcţionare

Program de lucru cu publicul