Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 177 din 21 decembrie 2018 privind îndreptarea erorii materiale survenite în Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 162/18.12.2018 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 176 din 21 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 207/02.10.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi măsuri conexe pentru DGASPC VN”, sat Petreşti, com.Vînători, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 175 din 18 decembrie 2018 privind acceptarea ofertei de donatie din partea SC Bancpost SA avand ca obiect preluarea dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile

HOTĂRÂREA nr. 174 din 18 decembrie 2018 privind validarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 173 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al U.A.T.- Judetul Vrancea, pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 172 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.11.2018

HOTĂRÂREA nr. 171 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Adjud, UAT Popesti, UAT Urechesti, UAT Timboiesti si UAT Bolotesti pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 170 din 18 decembrie 2018 privind clasificarea drumurilor judeţene pe niveluri de intervenţie, după nivelurile de viabilitate, în timpul iernii 2018-2019

HOTĂRÂREA nr. 169 din 18 decembrie 2018 privind transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale a două spații în suprafață de 1 mp fiecare, situate în municipiul Focșani, Str. Cuza Voda nr. 56, aflate în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Elena Doamna”

HOTĂRÂREA nr.168 din 18 decembrie 2018 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 167 din 18 decembrie 2018 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 166 din 18 decembrie 2018 privind preluarea spatiului cu suprafata utila de 163,17 mp din incinta Punctului Termic nr. 20 - situat in Cartierul Sud - Aleea 1 Iunie, din domeniul public al Municipiului Focsani în domeniul public al judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, in vederea infiintarii Bibliotecii de cartier CAMPUS

HOTARÂREA nr. 165 din 18 decembrie 2018 privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al judetului Vrancea, in vederea demolarii

HOTĂRÂREA nr. 164 din 18 decembrie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenurilor agricole situate pe Situl arheologic de la Palanca, pct. ,,Titila-Câţa”, cod LMI VN-I-s-B-06388, din extravilanul comunei Urechesti, judeţul Vrancea, aflate în proprietatea doamnei Vîlcu Marilena si a domnului Ciutea Liviu

HOTĂRÂREA nr. 163 din 18 decembrie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenurilor agricole situate pe Situl arheologic de la Palanca, pct. ,,Titila-Câţa”, cod LMI VN-I-s-B-06388, din extravilanul comunei Urechesti, judeţul Vrancea, aflate în proprietatea domnului Popa Gheorghe

HOTĂRÂREA nr. 162 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 161 din 18 decembrie 2018 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protecţia Copilului Vrancea

HOTARAREA nr. 160 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea constituirii Comisiei de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul S.C. CUP SA Focşani, în vederea obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora

HOTARAREA NR. 159 din 11 decembrie 2018 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018

HOTARAREA NR. 158 din 11 decembrie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judetului Vrancea pentru finantarea Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 157 din 22 noiembrie 2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 156 din 22 noiembrie 2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata şi a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 şi estimativ pentru anii 2020 - 2022 alocate judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 154 din 22 noiembrie 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și a Listei acțiunilor de interes județean a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 153 din 22 noiembrie 2018 privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Focsani pe anul 2019