Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr.77 din 30 mai 2018 privind solicitarea de transfer a unor bunuri din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al judetului Vrancea

HOTARAREA nr. 76 din 30 mai 2018 privind preluarea din administrarea Consiliului Local al comunei Vînători in administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, a sectoarelor de drum judetean D.J. 204E, de la km. 7+200 – km 8+200 si D.J. 204G, de la km. 0+000 – km. 2+200

HOTĂRÂREA nr. 75 din 30 mai 2018 privind aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar al judetului Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum si aprobarea situatiilor financiare, pe anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 74 din 3 mai 2018 privind aprobarea Proiectului „Reabilitare energetica şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Sf. Pantelimon” Focsani, secţia de Pneumoftiziologie”- Str. Cuza Vodă, nr. 50-52, Focsani, jud. Vrancea, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI POR/97/3/1 (creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari) şi a cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS 118521

HOTARAREA nr. 73 din 3 mai 2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare energetica şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Sf. Pantelimon” Focsani, secţia de Pneumoftiziologie”- Str. Cuza Vodă, nr. 50-52, Focsani, jud. Vrancea aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr.209 din 02 octombrie 2017, ca urmare a modificărilor din evaluarea tehnică şi financiară

HOTĂRÂREA nr. 72 din 3 mai 2018 privind aprobarea Proiectului „Reabilitare energetica si lucrari conexe la corpurile C5, C6 si C7, Str. Cuza Voda nr.56” Focsani, jud. Vrancea, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI POR/97/3/1 (creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari) şi a cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS 118520

HOTARAREA nr. 71 din 3 mai 2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare energetică şi lucrări conexe corpurile C5, C6 si C7” - Str. Cuza Vodă nr. 56, Focsani, jud. Vrancea, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr.208 din 02 octombrie 2017, ca urmare a modificărilor din evaluarea tehnică şi financiară

HOTĂRÂREA nr. 70 din 3 mai 2018 privind aprobarea preluarii in domeniul public al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea a terenului in suprafata de 40 ha situat in extravilanul orasului Marasesti, in vederea completarii suprafetelor necesare realizarii proiectului Parcul Memoriei Nationale Stejarii României – 100 de ani de istorie si demnitate” RO MANDRIA

HOTĂRÂREA nr. 69 din 3 mai 2018 privind aprobarea Planului de şcolarizare si a taxei de scolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 la Şcoala Populara de Arta din cadrul Centrului Cultural Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 68 din 3 mai 2018 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judetean Vrancea si Inspectoratul Şcolar Judetean Vrancea privind accesul gratuit al elevilor din Judeţul Vrancea la activităţile desfăşurate la Bazinul de înot didactic

HOTĂRÂREA nr. 67 din 3 mai 2018 privind acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 215 mc material lemnos-lemn de foc Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 66 din 3 mai 2018 privind aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judetului Vrancea pentru finantarea Unitatii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 65 din 3 mai 2018 privind transmiterea solicitarii de trecere din domeniul public al Municipiului Focsani si administrarea Consiliului Local Focsani in domeniul public al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea a imobilului - bloc de locuinte de serviciu, compus din 56 apartamente, situat in Focsani, str. Cpt. Cretu Florin

HOTĂRÂREA nr. 64 din 3 mai 2018 privind aprobarea Regulamentului de functionare, intretinere si exploatare a imobilului: “Bazin de inot didactic – Baza sportiva” situat in municipiul Focsani, str. Aleea Stadionului, nr.2, si a tarifelor ce se vor aplica in desfasurarea activitatii

HOTĂRÂREA nr. 62 din 3 mai 2018 privind transmiterea solicitarii de preluare a investitiilor realizate in conformitate cu Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr.100 din 18 decembrie 2009 privind asocierea judetului Vrancea cu Orasul Panciu, Comuna Ciorasti si Comuna Măicănești, pentru implementarea Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate

HOTĂRÂREA nr. 63 din 3 mai 2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 61 din 3 mai 2018 privind solicitarea transmiterii constructiilor-garaje situate in municipiul Focsani, Str. Cuza-Voda, nr.8 din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Justitiei-Tribunalul Vrancea in domeniul public al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrance

HOTĂRÂREA nr. 60 din 3 mai 2018 privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul in suprafata de 64,26 mp si a dreptului de servitute pentru terenul in suprafata de 130,83 mp situat in municipiul Focsani, str. Cuza-Voda nr. 8, apartinand domeniului public al Judetului Vrancea, in favoarea Ministerului Justitiei-Tribunalul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 59 din 3 mai 2018 privind transmiterea solicitarii de trecere din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea a unei suprafete de 17 ha teren, in vederea intregirii suprafetei necesare construirii spitalului judetean

HOTĂRÂREA nr. 58 din 3 mai 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Colonel Albu, cod LMI VN-II-m-B-06407, din municipiul Focşani, Str. Cernei, nr. 22 aflat în proprietatea doamnei Zăgan Georgiana

HOTĂRÂREA nr. 57 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu finanţare din fonduri externe nerambursabile “INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN ORASUL ODOBESTI, JUDEȚUL VRANCEA”, cod proiect 122385 din cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilități

HOTĂRÂREA nr. 56 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, respectiv Studiu de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiție construirea a 3 locuinte protejate si a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitie reabilitare, modernizare/extindere cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi in orasul Odobesti din cadrul proiectului „INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN ORASUL ODOBESTI, JUDEȚUL VRANCEA, cod proiect 122385 -Programul Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați

HOTĂRÂREA nr. 55 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente Proiectului INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN ORASUL ODOBESTI, JUDEȚUL VRANCEA, cod proiect 122385- care urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați și împuternicirea unui reprezentant care să semneze toate actele necesare aferente proiectului

HOTĂRÂREA nr. 54 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu finanţare din fonduri externe nerambursabile INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN ORASUL PANCIU, JUDEȚUL VRANCEA, cod proiect 122449 din cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați

HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, respectiv Studiu de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiție construirea a 2 locuințe protejate si a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investie reabilitare, modernizare/extindere clădire existenta pentru înființarea unui centru de zi in orasul Panciu din cadrul proiectului INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN ORASUL PANCIU, JUDEȚUL VRANCEA, cod proiect 122449 -Programul Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați