Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 102 din 14 august 2018 privind aprobarea incheierii contractului de finantare nerambursabila, in valoare de 28.000 lei, cu Asociatia TCN SUPPORT, in vederea implementarii proiectului „VREAU SI POT, între dorintă si realitate”

HOTĂRÂREA nr. 101 din 14 august 2018 privind transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale a unui spațiu în suprafață de 14,60 mp, situat în municipiul Focsani, Str. Dimitrie Cantemir, nr.1, aflat în domeniul public al judetului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 100 din 14 august 2018 privind constituirea dreptului de administrare pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea asupra imobilului ,,Punct de ambulanta Maicanesti”, aflat in domeniul public al judetului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 99 din 14 august 2018 privind revocarea dreptului de administrare al Serviciului de Ambulanta Judetean Vrancea pentru imobilul ,,Punct de ambulanta Maicanesti”, aflat in domeniul public al judetului Vrancea

HOTARAREA nr. 98 din 14 august 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406, din oraşul Focşani, Str. Cernei, nr. 12, aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin Dumitru

HOTĂRÂREA nr. 97 din 14 august 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Curețeanu, cod LMI VN-II-m-B-06535, din județul Vrancea, orașul Odobești, str. Smîrdan, nr. 87, aflat în proprietatea domnului Gonțescu Bogdan și doamnelor Popescu Mariana Adelina Gabriela si Stoica Michaela Elena

HOTĂRÂREA nr. 96 din 14 august 2018 privind aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale din cadrul DGASPC Vrancea, administrate şi finanţate de Consiliul Judeţean Vrancea, pentru anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 95 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Facultatea de Urbanism din cadrul Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” Bucuresti, în vederea desfasurarii unui program tip Scoala de Vara avand ca tema Amenajare peisagistica - Parcul Memoriei Naţionale „Stejarii României – 100 de ani de istorie şi demnitate” RO MÂNDRIA

HOTĂRÂREA nr. 94 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor actualizat pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 93 din 26 iunie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Apostu, cod LMI VN-II-m-B-06532, din oraşul Odobesti, Str. Libertatii, nr. 51 aflat în proprietatea domnului Apostu Alexandru si a doamnelor Apostu Maria, Apostu Aurora-Emilia si Jaba Elena

HOTĂRÂREA nr. 92 din 26 iunie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casă, cod LMI VN-II-m-B-06408, din oraşul Focşani, Str. Cernei, nr. 27 aflat în proprietatea domnilor Apostu Gabriel si Apostu Sorin

HOTĂRÂREA nr. 91 din 26 iunie 2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 90 din 26 iunie 2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 89 din 26 iunie 2018 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 88 din 26 iunie 2018 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Centrului Cultural Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 87 din 26 iunie 2018 privind validarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 86 din 26 iunie 2018 privind aprobarea execuţiei bugetare a U.A.T. judeţul Vrancea şi a instituţiilor publice finanţate din veniturile bugetului local, precum şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea finanţate parţial din venituri proprii, încheiată la data de 31.03.2018

HOTĂRÂREA nr. 85 din 26 iunie 2018 privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr.84 din 30 mai 2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 83 din 30 mai 2018 privind stabilirea coeficienților salariilor de bază pentru funcţiile contractuale de execuţie de Administrator I şi Magaziner, din cadrul Serviciului Public Salvamont Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 82 din 30 mai 2018 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Vrancei

HOTĂRÂREA nr. 81 din 30 mai 2018 privind transformarea unui post din statul de funcţii al Centrului Cultural Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 80 din 30 mai 2018 privind aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 79 din 30 mai 2018 privind încheierea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ – Teritorială judetul Vrancea si Asociatia pentru Conservarea Diversitătii Biologice (ACDB) pentru realizarea unor studii de monitorizare a impactului investiţiei asupra biodiversitătii Crângului Petresti, judetul Vrancea

HOTĂRÂREA nr.78 din 30 mai 2018 privind completarea si actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 253/2017 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judetului Vrancea