Hotărâri

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 49 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructura rutiera de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești-Făurei, Precistanu-Balta Ratei -Mircești si DJ 204D-Mandresti – DN 23”

HOTĂRÂREA nr. 48 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare și dotare spațiu pentru activități recreative în comun – loc de joacă și teren de sport multifuncțional situate în Crângul Petrești”

HOTĂRÂREA nr. 47 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Continuare de lucrări- Construire Baza Sportiva”, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna, Focșani

HOTĂRÂREA nr. 46 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice si actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Demolare Corp Anexa C 2 si Construire Corp Anexa, Comuna Soveja, sat Dragosloveni, județul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 45 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizare și dotare Secție Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului de Urgență Sf. Pantelimon Focșani, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 44 din 24 aprilie 2019 privind actualizarea documentației tehnico-economice, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare și dotare Secție Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului de Urgență Sf.Pantelimon Focșani, str.Cuza-Vodă nr. 50-52, județul Vrancea”

HOTARAREA nr. 43 din 24 aprilie 2019 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Clubul Sportiv UNIREA Focșani, în domeniul public al Județului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 42 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea concesionării prin licitatie a unei suprafețe de teren de 1500 mp, proprietate publică a Județului Vrancea, situată în incinta Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon”Focșani

HOTĂRÂREA nr. 41 din 24 aprilie 2019 privind solicitarea transmiterii construcțiilor-garaje situate în municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 8 din domeniul public al statului și administrarea Ministerul Justiției – Tribunalul Vrancea în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 40 din 24 aprilie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406, din municipiul Focşani, Str. Cernei, nr. 12, aflat în proprietatea domnului Dumitru Robert-Eugen

HOTĂRÂREA nr. 39 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Tifesti, UAT Bordesti, UAT Dumitresti, UAT Jitia, UAT Vrincioaia, UAT Nanesti, UAT Paulesti, UAT Movilita, UAT Gugesti, UAT Campuri si UAT Ploscuteni pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 38 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ”Împrejmuire cu gard din sârmă ghimpată a puieţilor forestieri ce se vor planta pe suprafaţa de 27,6 ha, teren amplasat în extravilanul oraşului Mărăşeşti, T.67, P.398P”

HOTĂRÂREA nr. 37 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare şi indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii: ”Împrejmuire cu gard din sârmă ghimpată pe lungimea de 4.575m, pe stâlpi de lemn ecarisaţi, a puieţilor forestieri plantaţi în Parcul Memoriei Naţionale – Stejarii României -100 de ani de istorie şi demnitate – RO Mândria”

HOTĂRÂREA nr. 36 din 24 aprilie 2019 privind acceptarea sponsorizării oferită de S.C. WOOD FIELD S.R.L. Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Vrancea constând în servicii de pregătire a terenului pentru suprafaţa de 35,33 hectare, cu o valoare de 35.330 lei, în vederea realizării Parcului Memoriei Naţionale ”Stejarii României - 100 de ani de istorie şi demnitate” - RO MÂNDRIA

HOTĂRÂREA nr. 35 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea în vederea asigurării serviciilor oferite în cadrul Centrului de terapii recuperatorii pentru copii cu tulburări de dezvoltare, precum și darea în administrarea DGASPC Vrancea a spațiului situat la etajul trei al imobilului Internat Nord din cadrul complexului Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56 pe perioada sustenabilității Contractului de finanțare nr. 811/14.04.2015

HOTĂRÂREA nr. 34 din 24 aprilie 2019 privind desemnarea Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a exploatării copiilor prin muncă

Hotararea nr. 33 din 24 aprilie 2019 privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vrancea

Hotararea nr. 32 din 24 aprilie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Vrancea care sa faca parte din Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret

Hotararea nr. 31 din 24 aprlie 2019 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret, de pe langa Consiliul Judetean Vrancea

Hotararea nr. 30 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului de functionare, întreținere și exploatare a imobilului Bazin de înot didactic-Baza sportiva, situat în municipiul Focșani, str. Aleea Stadionului nr. 2

Hotararea nr. 28 din 24 aprilie 2019 privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 27 din 24 aprilie 2019 privind: aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

Hotararea nr. 26 din 24 aprilie 2019 privind Actualizarea Statutului Judetului Vrancea

Hotararea nr 25 din 22 martie 2019 privind Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA şi a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 şi estimativ pe anii 2020 - 2022 alocate judeţului Vrancea prin Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019