Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 45 din 15 martie 2021 privind „Aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice, de către instituțiile din subordinea Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 44 din 15 martie 2021 privind „Aprobarea Regulamentului de funcționare a Ariei naturale de interes local Crâng Petrești”

Hotărârea nr. 43 din 15 martie 2021 privind „Stabilirea pretului mediu pentru tona de masa verde obtinuta de pe suprafetele cu pajiste permanenta din Judetul Vrancea, pe anul 2021”

Hotărârea nr. 42 din 15 martie 2021 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Gugești, Consiliul Local Jariștea, Consiliul Local Jitia, Consiliul Local Răstoaca, Primăria Oraș Panciu, Consiliul Local Cârligele, Consiliul Local Spulber și finanțate din bugetul local al U.A.T.Gugești, U.A.T.Jariștea, U.A.T.Jitia, U.A.T.Răstoaca, Primăria Oraș Panciu, U.A.T. Cârligele, U.A.T.Spulber pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 41 din 15 martie 2021 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Țifești, Consiliul Local Homocea, Consiliul Local Vrâncioaia, Consiliul Local Câmpuri, Consiliul Local Dumbrăveni și finanțate din bugetul local al U.A.T. Țifești, U.A.T. Homocea, U.A.T. Vrâncioaia, U.A.T.Câmpuri și U.A.T.Dumbrăveni pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 40 din 15 martie 2021 privind „Modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2020-2024”

Hotărârea nr. 39 din 15 martie 2021 privind „Desemnarea unui membru în comisia de numărare și validare a votului pentru mandatul 2020-2024”

Hotărârea nr. 38 din 15 martie 2021 privind „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 37 din 15 martie 2021 privind „Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea”

Hotărârea nr. 36 din 15 martie 2021 privind „Desemnarea unor consilieri județeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vrancea”

Hotărârea nr. 35 din 23 februarie 2021 privind “Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Sclavone”- cod LMI VN-II-m-B- 06406 situat in str. Cernei, nr.12, Municipiul Focșani, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 34 din 23 februarie 2021 privind „ Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 33 din 23 februarie 2021 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice actualizată (la faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 32 din 23 februarie 2021 privind „ Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 68 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani, jud. Vrancea“ în vederea finanțării”

Hotărârea nr. 31 din 23 februarie 2021 privind „ Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 30 din 23 februarie 2021 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice actualizată (la faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 29 din 23 februarie 2021 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 46 din 30 martie 2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea” în vederea finanțării”

Hotărârea nr. 28 din 11 februarie 2021 privind „Stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea, cabinetele demnitarilor, precum si din institutiile subordonate acestuia, pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 27 din 11 februarie 2021 privind “Actualizarea elementelor de identificare ale imobilului Secția Pneumoftiziologie, aflat în domeniul public al Județului Vrancea“

Hotărârea nr. 26 din 11 februarie 2021 privind „Transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 25 din 11 februarie 2021 privind “Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Zaharia”- cod LMI VN-II-m-B- 06403 situat in str. Simion Bărnuțiu, nr.13, Municipiul Focșani, județul Vrancea“

Hotărârea nr. 24 din 11 februarie 2021 privind „Includerea în domeniul public al Județului Vrancea a semnalelor de intrare în județ”

Hotărârea nr. 23 din 11 februarie 2021 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Golești, Consiliul Local Dumitrești, Consiliul Local Negrilești, Consiliul Local Chiojdeni, Consiliul Local Campineanca și Consiliul Local Vizantea-Livezi finanțate din bugetul local al U.A.T. Golești, U.A.T. Dumitrești, U.A.T.Negrilești, U.A.T.Chiojdeni, U.A.T.Campineanca și U.A.T.Vizantea-Livezi pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 22 din 11 februarie 2021 privind “Valorificarea prin vânzare la licitație a 148 mc masă lemnoasă pe picior aferentă unui număr de 163 arbori din specia nuc, aflați în zona de siguranță a DJ 202E”

Hotărârea nr. 21 din 11 februarie 2021 privind „Transformarea unor posturi din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”