Hotărâri

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 111 din 14 august 2018 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂRE nr. 110 din 14 august 2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 64 din 3 mai 2018 privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întretinere și exploatare a imobilului Bazin de înot didactic-Baza sportiva, situat în municipiul Focșani, str Aleea Stadionului nr. 2 și a tarifelor ce se vor aplica în desfăsurarea activității

HOTĂRÂRE nr. 109 din 14 august 2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr.115 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Ariei naturale de interes local Crang Petresti

HOTĂRÂREA nr. 108 din 14 august 2018 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Vrancei

HOTĂRÂREA nr. 107 din 14 august 2018 privind actualizarea Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare si extindere sediu Centrul Cultural Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 106 din 14 august 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi dotare Secţie Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului de Urgenţă Sf.Pantelimon Focşani, str.Cuza-Vodă nr.50-52, judeţul Vrancea în vederea depunerii spre finanţare

HOTĂRÂREA nr. 105 din 14 august 2018 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi dotare Secţie Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Pantelimon Focşani, str.Cuza-Vodă nr.50-52, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 104 din 14 august 2018 privind aprobarea incheierii contractului de finantare nerambursabila, in valoare de 10.000 lei, cu ASOCIATIA ORGANIZAȚIA CIVICĂ VRANCEA, in vederea implementarii proiectului ”Artă și voluntariat în culorile copilăriei”

HOTĂRÂREA nr. 103 din 14 august 2018 privind aprobarea incheierii contractului de finantare nerambursabila, in valoare de 42.000 lei, cu ASOCIAȚIA RENAȘTEREA TINERILOR ARTIȘTI – A.R.T.A., in vederea implementarii proiectului ”Curs de dobândire a competențelor în grafica DTP”

HOTĂRÂREA nr. 102 din 14 august 2018 privind aprobarea incheierii contractului de finantare nerambursabila, in valoare de 28.000 lei, cu Asociatia TCN SUPPORT, in vederea implementarii proiectului „VREAU SI POT, între dorintă si realitate”

HOTĂRÂREA nr. 101 din 14 august 2018 privind transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale a unui spațiu în suprafață de 14,60 mp, situat în municipiul Focsani, Str. Dimitrie Cantemir, nr.1, aflat în domeniul public al judetului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 100 din 14 august 2018 privind constituirea dreptului de administrare pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea asupra imobilului ,,Punct de ambulanta Maicanesti”, aflat in domeniul public al judetului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 99 din 14 august 2018 privind revocarea dreptului de administrare al Serviciului de Ambulanta Judetean Vrancea pentru imobilul ,,Punct de ambulanta Maicanesti”, aflat in domeniul public al judetului Vrancea

HOTARAREA nr. 98 din 14 august 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406, din oraşul Focşani, Str. Cernei, nr. 12, aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin Dumitru

HOTĂRÂREA nr. 97 din 14 august 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Curețeanu, cod LMI VN-II-m-B-06535, din județul Vrancea, orașul Odobești, str. Smîrdan, nr. 87, aflat în proprietatea domnului Gonțescu Bogdan și doamnelor Popescu Mariana Adelina Gabriela si Stoica Michaela Elena

HOTĂRÂREA nr. 96 din 14 august 2018 privind aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale din cadrul DGASPC Vrancea, administrate şi finanţate de Consiliul Judeţean Vrancea, pentru anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 95 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Facultatea de Urbanism din cadrul Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” Bucuresti, în vederea desfasurarii unui program tip Scoala de Vara avand ca tema Amenajare peisagistica - Parcul Memoriei Naţionale „Stejarii României – 100 de ani de istorie şi demnitate” RO MÂNDRIA

HOTĂRÂREA nr. 94 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor actualizat pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 93 din 26 iunie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Apostu, cod LMI VN-II-m-B-06532, din oraşul Odobesti, Str. Libertatii, nr. 51 aflat în proprietatea domnului Apostu Alexandru si a doamnelor Apostu Maria, Apostu Aurora-Emilia si Jaba Elena

HOTĂRÂREA nr. 92 din 26 iunie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casă, cod LMI VN-II-m-B-06408, din oraşul Focşani, Str. Cernei, nr. 27 aflat în proprietatea domnilor Apostu Gabriel si Apostu Sorin

HOTĂRÂREA nr. 91 din 26 iunie 2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 90 din 26 iunie 2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 89 din 26 iunie 2018 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 88 din 26 iunie 2018 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Centrului Cultural Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 87 din 26 iunie 2018 privind validarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural Vrancea