Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 151 din 16 iunie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile Gologanu-Slobozia Ciorăști-Cotești, cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T", cod SMIS 108701

Hotărârea nr. 150 din 16 iunie 2022 privind ,,Aprobarea Regulamentului pentru controlul circulaţiei vehiculelor rutiere cu depăşiri de greutate/dimensiuni, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe drumurile judeţene din judeţul Vrancea si tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean "

Hotărârea nr. 149 din 16 iunie 2022 privind „Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea”

Hotărârea nr. 148 din 16 iunie 2022 privind „Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 147 din 16 iunie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă”, cod SMIS 118522”

Hotărârea nr. 146 din 16 iunie 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204L pe diferite sectoare între km.00+300-5+130 în satele Podurile şi Cătăuţi, comuna Chiojdeni, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 145 din 16 iunie 2022 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dotare imobil Secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani cu lift exterior de targă”

Hotărârea nr. 144 din 16 iunie 2022 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICA SI LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 SI C7, STR. CUZA VODA NR. 56”, cod proiect 118520, Str. Cuza Vodă, nr. 56 – Focsani, Jud. Vrancea” și a valorii actualizate a proiectului”

Hotărârea nr. 143 din 16 iunie 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste pârâul Dragomira, comuna Soveja” judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 142 din 16 iunie 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205H, peste pârâul Valea Boului, comuna Păuneşti” judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 141 din 16 iunie 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205M, comuna Nistoreşti, în mai multe puncte”

Hotărârea nr. 140 din 16 iunie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi L.P.4 - localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 50020, Judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 139 din 16 iunie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi L.P.3 - localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55284; 55286, Judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 138 din 16 iunie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi L.P.2 - localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55276, Judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 137 din 16 iunie 2022 privind “Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi L.P.1 - localitatea Măicăneşti, sat Belciugele, nr. cadastral 51233, Judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 136 din 16 iunie 2022 privind “Actualizarea Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare/Amenajare spatiu Birou relatii externe si dezvoltare regionala, Municipiul Focsani, Judetul Vrancea”

Hotărârea nr. 135 din 16 iunie 2022 privind „Atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 134 din 16 iunie 2022 privind „Actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vrancea”

Hotărârea nr. 133 din 16 iunie 2022 privind “Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al U.A.T. Judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 132 din 16 iunie 2022 privind „Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase aferentă unui număr de 38 arbori cu un volum brut de 35,51 m3”

Hotărârea nr. 131 din 16 iunie 2022 privind „Inscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 38 arbori cu un volum brut de 35,51 m3 în vederea valorificării”

Hotărârea nr. 130 din 16 iunie 2022 privind „Prelungirea termenului de valabilitate a Planului de amenajare a teritoriului judetean Vrancea (P.A.T.J.)”

Hotărârea nr. 129 din 16 iunie 2022 privind „Solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv UNIREA Focsani, în domeniul public al Judetului Vrancea”

Hotărârea nr. 128 din 16 iunie 2022 privind „Incheierea contractelor de finantare nerambursabila acordate de Consiliul Judetean Vrancea in cadrul Programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al judetului Vrancea, pe anul 2022, in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005”

Hotărârea nr. 127 din 16 iunie 2022 privind “Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea, în scopul realizării obiectivului de investiţie „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205C, peste parâul Mera, comuna Cârligele, km 5+865, județul Vrancea”