Hotărâri

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotararea nr. 119 din 8 august 2019 privind Actualizarea Devizului general la faza: Proiect tehnic de executie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile: Focșani- Golești- Vârteșcoiu- Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 108712

Hotararea nr. 118 din 8 august 2019 privind Aprobarea incheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Siret şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea prin Consiliul Judeţean Vrancea pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile Gologanu-Slobozia Ciorasti-Cotesti, cu conectivitate directa la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 108701

Hotararea nr. 117 din 8 august 2019 privind Aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României pentru perioada 2019-2023, precum şi a măsurilor educative care însoţesc distribuţia produselor in anul şcolar 2019-2020, în judeţul Vrancea

Hotararea nr. 116 din 8 august 2019 privind Desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Judetean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare si selectie, precum si în Comisia de solutionare a contestatiilor, în vederea atribuirii Contractelor de finantare nerambursabila alocate de la bugetul judetului Vrancea pentru activitati nonprofit, de interes judetean

Hotararea nr. 115 din 8 august 2019 privind Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2019, pentru activități de educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sanatate si mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005

Hotararea nr. 114 din 8 august 2019 privind Desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Judeţean Vrancea care sa faca parte din Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judetene ”Duiliu Zamfirescu

Hotararea nr. 113 din 8 august 2019 privind Modificarea Hotararii Consiliului Judetean Vrancea nr.110 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Judetene “Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Hotararea nr. 112 din 8 august 2019 privind Modificarea organigramei si statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Prortecția Copilului Vrancea

Hotararea nr. 111 din 8 august 2019 privind Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 110 din 9 iulie 2019 privind: aprobarea documentației la faza Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani – judeţul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 109 din 9 iulie 2019 privind: rectificarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 108 din 9 iuie 2019 privind: stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru funcțiile publice de conducere și funcțiile contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consililui Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 107 din 9 iulie 2019 privind: actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea” si actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea”, cod proiect 122349, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați”

HOTĂRÂREA nr. 106 din 9 iulie 2019 privind: actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in orasul Panciu, județul Vrancea” si actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in orasul Panciu, județul Vrancea”, cod proiect 122449, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați”

HOTĂRÂREA nr. 105 din 9 iulie 2019 privind: actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in orasul Odobesti, județul Vrancea” si actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in orasul Odobesti, județul Vrancea”, cod proiect 122385, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați”

HOTĂRÂREA nr.104 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici dupa incheierea contractelor de achizitii publice pentru obiectivul de investiție “Portile Vrancei –semnale de intrare in judetul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 103 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare D.J. 241A, limita județ Galati – Feldioara-limita județ Bacău, km.5+000-km.19+450, Lt=14,45 km, comuna Tănăsoaia, comuna Corbița, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 102 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205L sector Vrincioaia-Spinesti, km 5+800- km 9+400, L=3,60km, Județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 101 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Construire pod peste pârâul Domoșița pe DJ 119C, km 12+631, sat Anghelești, comuna Ruginești, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 100 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare si modernizare DJ 205 S, Focsani- Cimpineanca- Virtescoiu- Rimniceanca-int. DJ 205 B, km 0+ 000-km 13+200, L=13,2 km, judetul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 99 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitate si modernizare DJ 205 J, km 9+180 (int.DJ 205 H)-km, 16+100, sat Fitionesti, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 98 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 204 F, in lungime totala de L=4,9 km, sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km 0+000-km 2+000, L=2 km, comuna Slobozia Ciorasti, sector Oreavu-Gugesti, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugesti, judetul Vrancea’’ lotul II, sector Oreavu-Gugesti, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugesti, judetul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 97 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 204 F, in lungime totala de L=4,9 km, sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km 0+000-km 2+000, L=2 km, comuna Slobozia Ciorasti, sector Oreavu-Gugesti, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugesti, judetul Vrancea" lotul I, sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km 0+000-km 2+000

HOTĂRÂREA nr. 96 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire pod din beton armat peste pârâul Alba pe DJ 205K, km.0+350 conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km.0+588, conform ridicare topografică actualizată, sat Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 95 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiții „Lucrări de consolidare si restaurare la Prefectura județul Putna din Focșani, strada Republicii, nr. 71 – rest de executat”