Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 267/08.12.2023 privind „Aprobarea continuării implementării proiectului „Reabilitare energetică și lucrări conexe la corpurile C5, C6 și C7, str. Cuza Vodă nr. 56”, cod SMIS 118520”, din fonduri proprii”

Hotărârea nr. 266/08.12.2023 privind „Aprobarea etapizării în perioada de programare 2021-2027, a proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile: Focșani- Golești- Vârteșcoiu- Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”

Hotărârea nr. 265/08.12.2023 privind „Aprobarea continuării implementării proiectului „REABILITARE ENERGETICĂ ȘI LUCRĂRI CONEXE LA CORP C10, CENTRU ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ELENA DOAMNA, str. CUZA VODĂ, nr. 56, din fonduri proprii”

Hotărârea nr. 264/28.11.2023 privind 16. “Actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare energetica si lucrări conexe centru DGASPC -VN – sat Petrești, comuna Vinatori”

Hotărârea nr. 263/28.11.2023 privind „Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 262/28.11.2023 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cabinetul președintelui și cabinetele vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 261/28.11.2023 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 260/28.11.2023 privind „Stabilirea organigramei, statului de funcții, numărul de personal și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea”

Hotărârea nr. 259/28.11.2023 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 258/28.11.2023 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu”, Vrancea”

Hotărârea nr. 257/28.11.2023 privind „Modificarea organigramei societății Parc Industrial Vrancea S.R.L.”

Hotărârea nr. 256/28.11.2023 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 255/28.11.2023 privind „Neexercitarea dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Huianu, cod LMI VN – II – m- B- 06410, situat în Municipiul Focșani, str. Comisia Centrala nr. 11”

Hotărârea nr. 254/28.11.2023 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea, în administrarea Consiliului Local Măicănești a sectorului de drum județean DJ 204B de la km 1+570 la km 2+700, pe o perioada de 24 luni”

Hotărârea nr. 253/28.11.2023 privind „Emiterea și atribuirea licențelor de traseu provizorii, stabilirea tarifelor de călătorie provizorii și atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport declarat câștigător în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de intenție din data de 15.06.2023, pentru grupa de trasee aferente lotului nr.17 din Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2023-2029”

Hotărârea nr. 252/28.11.2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA IMOBILULUI ,,Casa Duiliu Zamfirescu” Com. Vîrteșcoiu, Județul Vrancea Cod LMI VN-II-B-21191”

Hotărârea nr. 251/28.11.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4”

Hotărârea nr. 250/28.11.2023 privind „Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole necesare evaluării în lei a veniturilor din arenda exprimată în natură şi a prețului mediu/tonă masă verde pentru anul 2024”

Hotărârea nr. 249/17.11.2023 privind "Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean, dintre localitățile limită județ Buzău - Voietin - Sihlea - Obrejița - Tâmboești - Bordești, cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T"

Hotărârea nr. 247/31.10.2023 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 246/31.10.2023 privind „Preluarea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea a terenului în suprafață de 721 mp situat în Municipiul Focșani, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 245/31.10.2023 privind „Transmiterea imobilului “Bază de producție Gologanu” din domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Comunei Gologanu”

Hotărârea nr. 244/31.10.2023 privind „Declararea construcțiilor C11-C19 ce fac parte din imobilul fost Centru de Integrare Terapie Operațională Îngrijire și Asistență Odobești, ca bunuri de uz și de interes public județean și aprobarea includerii acestora în domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 243/31.10.2023 privind „Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2024 înaintate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea”