Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 168 din 11 august 2022 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 205M, peste pârâul Năruja, comuna Nistoreşti, km.3+994, L=68m.”

Hotărârea nr. 167 din 11 august 2022 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 204D, peste râul Putna, comuna Suraia, km.7+155, L=125,40 m.”

Hotărârea nr. 166 din 11 august 2022 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 205E, peste râul Șușița, comuna Câmpuri, km. 64+950, L=144m”

Hotărârea nr. 165 din 11 august 2022 privind „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii Consolidarea, modernizarea si dotarea imobilului ,,Casa Duiliu Zamfirescu” Com. Vîrteșcoiu, Judetul Vrancea, Cod LMI VN-II-B-21191”

Hotărârea nr. 164 din 11 august 2022 privind „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare și Dotare Stadion Tineretului - str. Cuza Voda nr. 61”

Hotărârea nr. 163 din 7 iulie 2022 privind „Transmiterea solicitării de trecere a suprafeței de 263,80 mp teren, identificat în CF 65250 Focșani, din domeniul public al municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea, în vederea realizării unei casete arheologice pentru punerea în valoare a beciurilor identificate sub monumentul istoric Tribunalul Vrancea”

Hotărârea nr. 162 din 7 iulie 2022 privind ,,Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 161 din 7 iulie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire pod peste paraul Domosita pe DJ 119 C km. 12+631, sat Anghelesti, comuna Ruginesti, judetul Vrancea”

Hotărârea nr. 160 din 7 iulie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 241A limită judeţ Galaţi-Feldioara-Limită judeţ Bacău, km.5+000-19+450, L=14,45 km comuna Tănăsoaia, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 159 din 7 iulie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119J, km.1+500, municipiul Adjud, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 158 din 7 iulie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 205 E Vidra-Vizantea Livezi-Campuri”

Hotărârea nr. 157 din 7 iulie 2022 privind ,,Actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit Devizului General si a valorii obiectivului de investitii ,,CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE- MUZEUL VRANCEI”- CLADIREA ,,TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417” str. Cuza Voda nr. 8, Focsani ”

Hotărârea nr. 156 din 7 iulie 2022 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetica si lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 155 din 7 iulie 2022 privind ,,Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al județului Vrancea actualizat pe anul 2021”

Hotărârea nr. 154 din 16 iunie 2022 privind ,,Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Amenajări exterioare și sistematizare verticală la secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ,,Sf. Pantelimon"

Hotărârea nr. 153 din 16 iunie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilități", sat Petrești, comuna Vînători, județul Vrancea

Hotărârea nr. 152 din 16 iunie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC-VN-sat Petrești, comuna Vînători"

Hotărârea nr. 151 din 16 iunie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile Gologanu-Slobozia Ciorăști-Cotești, cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T", cod SMIS 108701

Hotărârea nr. 150 din 16 iunie 2022 privind ,,Aprobarea Regulamentului pentru controlul circulaţiei vehiculelor rutiere cu depăşiri de greutate/dimensiuni, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe drumurile judeţene din judeţul Vrancea si tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean "

Hotărârea nr. 149 din 16 iunie 2022 privind „Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea”

Hotărârea nr. 148 din 16 iunie 2022 privind „Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 147 din 16 iunie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă”, cod SMIS 118522”

Hotărârea nr. 146 din 16 iunie 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204L pe diferite sectoare între km.00+300-5+130 în satele Podurile şi Cătăuţi, comuna Chiojdeni, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 145 din 16 iunie 2022 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dotare imobil Secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani cu lift exterior de targă”

Hotărârea nr. 144 din 16 iunie 2022 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICA SI LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 SI C7, STR. CUZA VODA NR. 56”, cod proiect 118520, Str. Cuza Vodă, nr. 56 – Focsani, Jud. Vrancea” și a valorii actualizate a proiectului”