Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 49 din 2 martie 2023 privind „Aprobarea depunerii proiectului „Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea" și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 48 din 2 martie 2023 privind „Aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului „Campus profesional integrat, liceal și universitar”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 47 din 2 martie 2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea”

Hotărârea nr. 46 din 16 februarie 2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători"

Hotărârea nr. 45 din 16 februarie 2023 privind „Aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Campus profesional integrat, liceal și universitar”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 44 din 16 februarie 2023 privind „Emiterea și atribuirea licențelor de traseu provizorii, stabilirea tarifelor de călătorie provizorii și atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport declarați câștigători în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de intenție din data de 17.01.2023, pentru traseele din Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2028”

Hotărârea nr. 43 din 16 februarie 2023 privind „Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cabinetele demnitarilor și în cadrul instituțiilor subordonate acestuia, în anul 2023”

Hotărârea nr. 42 din 2 februarie 2023 privind „Transmiterea imobilului Punct de ambulanță Odobești, din domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Orașului Odobești”

Hotărârea nr. 41 din 2 februarie 2023 privind „Declararea terenului în suprafață totală de 1644 mp și a corpului C1 în suprafață de 51,84 mp, situate în comuna Răcoasa, sat Mărăști, ca bunuri de uz și de interes public județean”

Hotărârea nr. 40 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinței Minim Protejate (LmP) 4 Măicănești în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 39 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinței Minim Protejate 3 (LmP) Măicănești în structura Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 38 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinței Minim Protejate 2 (LmP) Măicănești în structura Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 37 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinței Minim Protejate 1 (LmP) Măicănești în structura Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 36 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Centrului de zi (CZ) Măicăneşti în structura Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 35 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinței Protejate „VENUS” Mărăşeşti în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 34 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinţei Minim Protejate (LmP) 3 Câmpineanca în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 33 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinţei Minim Protejate (LmP) 2 Câmpineanca în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 32 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinţei Minim Protejate (LmP) 1 Câmpineanca în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 31 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Centrului de zi (CZ) Câmpineanca în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 30 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Odobești – Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități și alte Persoane Vulnerabile”

Hotărârea nr. 29 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngriire și Asistență Măicănești – Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități si altor Persoane Vulnerabile”

Hotărârea nr. 27 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 26 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 25 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”