Hotărâri

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 23 din 28 februarie 2019 privind aprobarea acordului de principiu pentru cumpărarea dreptului de proprietate a mostenitorilor scriitorului si omului politic Duiliu Zamfirescu asupra imobilului casa de locuit si teren in suprafata de 3.999 mp situat în sat Ramniceanca, comuna Vartescoiu, judetul Vrancea

HOTARÂREA nr. 22 din 28 februarie 2019 privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al judetului Vrancea, in vederea demolarii

HOTĂRÂREA nr. 21 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, administrate și finanțate de Consiliul Județean Vrancea, pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 20 din 28 februarie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Tataranu, UAT Suraia, UAT Gologanu, UAT Cimpineanca, UAT Biliesti, UAT Paunesti, UAT Pufesti, UAT Ruginesti, UAT Dumbraveni, UAT Jaristea, UAT Gura Calitei, UAT Rastoaca, UAT Obrejita, UAT Straoane, UAT Negrilesti, UAT Golesti, UAT Slobozia Ciorasti, UAT Cirligele, UAT Ciorăști și UAT Chiojdeni, pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 19 din 28 februarie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Damian, cod LMI VN-II-m-B-06433, din municipiul Focsani, B-dul Gării, nr.8, aflat în proprietatea doamnei Dimian Aura si a domnului Dimian Dan-Cristian

HOTĂRÂREA nr. 18 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentației tehnico - economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400”

HOTĂRÂREA nr. 17 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400”

HOTĂRÂREA nr. 16 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste râul Putna, in localitatea Coza, comuna Tulnici, km 19+200”

HOTĂRÂREA nr. 15 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste râul Putna, in localitatea Coza, comuna Tulnici, km 19+200”

HOTĂRÂREA nr. 14 din 28 februarie 2019 privind aprobarea participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, in calitate de partener, in Proiectul „Venus – Impreuna pentru o viata in siguranta”, in cadrul POCU 2014 – 2020, Axa prioritara 4, Obiectiv specific 4.4, Prioritatea de investitii 9.ii

HOTĂRÂREA nr. 13 din 28 februarie 2019 privind asigurarea contribuţiei proprii, a costurilor de sustenabilitate, împuternicirea doamnei Daniela Nicolaș să semneze cererea şi convenţia de finanţare aferente Programului de Interes Naţional (PIN) 2018: Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate, prin înființarea în Comuna Măicănești, Județul Vrancea, a patru Locuințe Protejate și a unui Centru de Zi

HOTĂRÂREA nr. 12 din 28 februarie 2019 privind asigurarea contribuţiei proprii, a costurilor de sustenabilitate, împuternicirea doamnei Daniela Nicolaș să semneze cererea şi convenţia de finanţare aferente Programului de Interes Naţional (PIN) 2018: Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate, prin înființarea în Comuna Câmpineanca, Județul Vrancea, a trei Locuințe Protejate și a unui Centru de Zi

HOTĂRÂREA nr. 11 din 28 februarie 2019 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2019– 2020

HOTĂRÂREA nr. 10 din 28 februarie 2019 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2019–2020

HOTĂRÂREA nr. 9 din 28 februarie 2019 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 8 din 28 februarie 2019 privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 7 din 28 februarie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurari de Sanatate Vrancea

HOTARAREA nr. 6 din 28 februarie 2019 privind aprobarea modificarii componentei Comisiei de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul S.C. CUP SA Focşani, în vederea obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora

HOTĂRÂREA nr. 5 din 28 februarie 2019 privind desemnarea unei persoane în calitate de membru, în componenţa Comisiei Judeţene Vrancea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

HOTĂRÂREA nr. 4 din 28 februarie 2019 privind desemnarea unui consilier judetean pentru a face parte din Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică Vrancea si validarea, in integralitate, a componentei acestui organism

HOTARAREA nr. 3 din 28 februarie 2019 privind validarea mandatului de consilier judeţean, al domnului Drăghici Marian-Adrian, supleant pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat – Filiala Vrancea pentru Consiliul Judeţean Vrancea, la alegerile din 05.06.2016

HOTARAREA nr. 2 din 28 februarie 2019 privind completarea componentei comisiei de validare a Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2016-2020

HOTARAREA nr. 1 din 28 februarie 2019 privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Guguianu Constantin

HOTĂRÂREA nr. 177 din 21 decembrie 2018 privind îndreptarea erorii materiale survenite în Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 162/18.12.2018 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 176 din 21 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 207/02.10.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi măsuri conexe pentru DGASPC VN”, sat Petreşti, com.Vînători, judeţul Vrancea