Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 193 din 20 septembrie 2022 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea”

Hotărârea nr. 192 din 20 septembrie 2022 privind „Modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 191 din 20 septembrie 2022 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual revizuit de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Bolotești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Bolotești, pentru anul 2022”

Hotărârea nr. 190 din 20 septembrie 2022 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Focșani și finanțate din bugetul local al U.A.T. Focșani, pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 189 din 20 septembrie 2022 privind „Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea”

Hotărârea nr. 188 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea in Consiliul de Administratie al Centrului Județean de Excelență Vrancea”

Hotărârea nr. 187 din 20 septembrie 2022 privind „Încheierea acordului de parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Vrancea”

Hotărârea nr. 186 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni”

Hotărârea nr. 185 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni”

Hotărârea nr. 184 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Maicanesti ”

Hotărârea nr. 183 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicănești”

Hotărârea nr. 182 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Incluziva “Elena Doamna”

Hotărârea nr. 181 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Incluziva “Elena Doamna”

Hotărârea nr. 180 din 20 septembrie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Vrancea”

Hotărârea nr. 179 din 20 septembrie 2022 privind „Modificarea componenței Colegiului Director al Direcției de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 178 din 20 septembrie 2022 privind „Constatarea încetării de drept a calității de consilier județean a domnului Răducanu Aurelian Cătălin”

Hotărârea nr. 177 din 6 septembrie 2022 privind „Solicitarea transmiterii unui teren în suprafață de 10.000 mp, identificat în CF nr. 67776 Focșani, din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 176 din 11 august 2022 privind „ Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 175 din 11 august 2022 privind „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile: Focșani-Golești-Vârteșcoiu-Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 108712”

Hotărârea nr. 174 din 11 august 2022 privind „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă”, cod SMIS 118522”

Hotărârea nr. 173 din 11 august 2022 privind „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu-Hânguleşti-Maluri, km.26+000-km.35+600, L = 9,6 km., comuna Vulturu, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 172 din 11 august 2022 privind „Retragerea dreptului de administrare atribuit D.G.A.S.P.C. Vrancea prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 69/2020, asupra imobilului C9 situat în municipiul Focșani, strada Cuza - Vodă numărul 52”

Hotărârea nr. 171 din 11 august 2022 privind „Transformarea unor posturi din statul de funcții al Muzeului Vrancei”

Hotărârea nr. 170 din 11 august 2022 privind „Incheierea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ – Teritorială Judetul Vrancea și Asociația pentru Conservarea Diversitatii Biologice (ACDB)”

Hotărârea nr. 169 din 11 august 2022 privind „ Aprobarea actualizării Anexelor nr.1a)-1b), nr.2 si 3a) si 3b) la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.213/30.09.2021 si anexei Hotararii Consiliului Judetean Vrancea nr. 266/16.12.2021”