Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 183 din 17 august 2023 privind „Înscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferenta unui număr total de 147 arbori cu un volum brut total de 400,38 m.c.„

Hotărârea nr. 182 din 17 august 2023 privind „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții Consolidare și reabilitare Palat Administrativ – Corp A”

Hotărârea nr. 181 din 17 august 2023 privind „Modificarea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru angajații Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea”

Hotărârea nr. 180 din 17 august 2023 privind „Declararea de uz și de interes public județean a imobilului Centrul de informare aferent „Mausoleului Eroilor Mărășești” și însușirea documentației cadastrale în vederea actualizării elementelor de identificare”

Hotărârea nr. 179 din 17 august 2023 privind „Declararea ca bun de uz și de interes public județean a imobilului Centrul social cu destinație multifuncțională „Sfântul Teodor”

Hotărârea nr. 178 din 17 august 2023 privind „Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 147 din 3 iulie 2023 privind modificarea statului de funcții al Muzeului Vrancei”

Hotărârea nr. 177 din 17 august 2023 privind “Aprobarea Nomenclatorului dosarelor de arhivă al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 176 din 17 august 2023 privind „Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste pârâul Dragomira, comuna Soveja”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 175 din 17 august 2023 privind “Încheierea unui Acord de parteneriat între Județul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea și Federația Română de Ciclism”

Hotărârea nr. 174 din 17 august 2023 privind „Încheierea unui Protocol de colaborare între U.A.T. Județul Vrancea - Consiliul Județean Vrancea și Asociația Românilor din Italia„

Hotărârea nr. 173 din 17 august 2023 privind „Încheierea unui Protocol de colaborare între Județul Vrancea și Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 172 din 17 august 2023 privind „Completarea portofoliului de proiecte prioritare din cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027 cu proiectul ”Înființare centru cultural multifuncțional, comuna Năruja, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 171 din 17 august 2023 privind „Constatarea încetării de drept a calității de consilier județean a domnului Blîndu Nicușor”

Hotărârea nr. 170 din 3 august 2023 privind “Declararea de interes public județean și de utilitate publică a obiectivului de investiții “Spitalul Judeţean de urgenţă Focşani – judeţul Vrancea”

Hotărârea nr.169 din 3 august 2023 privind „Completarea portofoliului de proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021-2027”

Hotărârea nr. 168 din 26 iulie 2023 privind „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi și a devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 204D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II” județul Vrancea, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, în forma aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 108/07.06.2023”

Hotărârea nr. 167 din 11 iulie 2023 privind „Aprobarea Memoriului justificativ al impactului asupra dezvoltării economice la nivelul judeţului Vrancea al proiectului “Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești – Făurei, Precistanu – Balta Raței Mircești și DJ 204D – Mândrești – DN 23”

Hotărârea nr. 166 din 11 iulie 2023 privind “Aprobarea Memoriului justificativ al impactului asupra dezvoltării economice la nivelul judeţului Vrancea al proiectului “Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205L dintre localitățile Negrileşti – Soveja – DN2L”

Hotărârea nr. 165/3.07.2023 privind „Participarea Bibliotecii Județene “Duiliu Zamfirescu” Vrancea la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto național 2020-2024”, în vederea achiziționării unui autovehicul nou”

Hotărârea nr. 164/3.07.2023 privind „Emiterea și atribuirea licențelor de traseu provizorii, stabilirea tarifelor de călătorie provizorii și atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport declarați câștigători în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de intenție din data de 15.06.2023, pentru traseele din Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2023-2029”

Hotărârea nr. 163/3.07.2023 privind "Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, administrate de Consiliul Județean Vrancea pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 162/3.07.2023 privind „Solicitarea transmiterii din administrarea Primăriei Municipiului Focșani în administrarea Consiliului Județean Vrancea a suprafeței de teren de 194 mp, situată în municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, Focșani”

Hotărârea nr. 161/3.07.2023 privind "Aprobarea unor taxe pentru frecventarea cursurilor la Şcoala Populară de Artă din cadrul Centrului Cultural Vrancea pentru anul şcolar 2023-2024”

Hotărârea nr. 160/3.07.2023 privind “Modificarea prețurilor medii ale produselor agricole necesare evaluării în lei a veniturilor din arenda exprimată în natură, pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 159/3.07.2023 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat peste râul Putna, în localitatea Vulturu, km. 24+400”