Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 90 din 27 aprilie 2023 privind „Actualizarea valorii de inventar a imobilului Sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 89 din 27 aprilie 2023 privind „Solicitarea transmiterii terenului în suprafață de 1797 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 50830 Spulber, T150, P10019, din domeniul public al comunei Spulber în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 88 din 27 aprilie 2023 privind „Transmiterea solicitării de trecere a imobilului Palat Administrativ corp B cu terenul aferent, din domeniul public al statului în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 87 din 27 aprilie 2023 privind „Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor”

Hotărârea nr. 86 din 27 aprilie 2023 privind “Declararea de interes public județean și de utilitate publică a obiectivului de investiții Construire Parc Industrial Vrancea”

Hotărârea nr. 85 din 27 aprilie 2023 privind „Declararea de interes public județean și de utilitate publică a obiectivului de investiție „Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea”

Hotărârea nr. 84 din 4 aprilie 2023 privind „Actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilități" -Sat Petrești, Comuna Vînători, Județul Vrancea

Hotărârea nr. 83 din 4 aprilie 2023 privind „Actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC-VN-Sat Petrești, Comuna Vînători"

Hotărârea nr. 82 din 4 aprilie 2023 privind „Aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului -teren situat pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judetean „Staţie de transfer a deșeurilor-Vidra” din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Vrancea"

Hotărârea nr. 81 din 4 aprilie 2023 privind “Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 80 din 4 aprilie 2023 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Centrul Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 79 din 4 aprilie 2023 privind „Stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, Cabinetul Președintelui și Cabinetele Vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 78 din 4 aprilie 2023 privind „Transformarea unor posturi din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vrancea”

Hotărârea nr. 77 din 4 aprilie 2023 privind „Recunoașterea dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea SC SIND România SRL”

Hotărârea nr. 76 din 4 aprilie 2023 privind „Stabilirea prețului mediu pentru tona de masă verde obținută de pe suprafețele cu pajiște permanentă din Județul Vrancea, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 75 din 4 aprilie 2023 privind “Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Jitia și Consiliul Local Vrâncioaia pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 74 din 4 aprilie 2023 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Mera, Consiliul Local Păunești, Consiliul Local Dumitrești, Consiliul Local Biliești, Consiliul Local Paltin, Consiliul Local Valea Sării, Consiliul Local Sihlea pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 73 din 4 aprilie 2023 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare D.J. 204D, sector Vulturu-Hângulești-Maluri, km. 26+000 - km. 35+600, L=9,6 km., comuna Vulturu, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 72 din 4 aprilie 2023 privind "Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICĂ ȘI LUCRĂRI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 ȘI C7, STR. CUZA VODĂ NR. 56”, cod proiect 118520, Str. Cuza Vodă, nr. 56 – Focșani, Jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 71 din 4 aprilie 2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, municipiul Focșani, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 70 din 16 martie 2023 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local al Comunei Bolotești a sectorului de drum județean DJ 205P de la km 4+500 la km 4+850, L=350 metri împreună cu terenul aferent”

Hotărârea nr. 69 din 16 martie 2023 privind “Diminuarea domeniului public al Județului Vrancea cu suprafața de teren de 32.373 mp aflată pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,, Autostrada Focșani-Bacău”

Hotărârea nr. 68 din 16 martie 2023 privind „Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a corpurilor C1, C2, C3, C4 identificate în Cartea Funciară nr. 55009 Cotești, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, în vederea demolării”

Hotărârea nr. 67 din 16 martie 2023 privind „Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea a corpului C6 aferent imobilului Mausoleul Mărășești situat în orașul Mărășești și identificat în CF nr. 55947, în vederea demolării”

Hotărârea nr. 66 din 16 martie 2023 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local Păunești a sectorului de drum județean DJ 205H de la km 11+478 la km 12+519”