Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 103 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare D.J. 241A, limita județ Galati – Feldioara-limita județ Bacău, km.5+000-km.19+450, Lt=14,45 km, comuna Tănăsoaia, comuna Corbița, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 102 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205L sector Vrincioaia-Spinesti, km 5+800- km 9+400, L=3,60km, Județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 101 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Construire pod peste pârâul Domoșița pe DJ 119C, km 12+631, sat Anghelești, comuna Ruginești, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 100 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare si modernizare DJ 205 S, Focsani- Cimpineanca- Virtescoiu- Rimniceanca-int. DJ 205 B, km 0+ 000-km 13+200, L=13,2 km, judetul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 99 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitate si modernizare DJ 205 J, km 9+180 (int.DJ 205 H)-km, 16+100, sat Fitionesti, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 98 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 204 F, in lungime totala de L=4,9 km, sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km 0+000-km 2+000, L=2 km, comuna Slobozia Ciorasti, sector Oreavu-Gugesti, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugesti, judetul Vrancea’’ lotul II, sector Oreavu-Gugesti, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugesti, judetul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 97 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 204 F, in lungime totala de L=4,9 km, sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km 0+000-km 2+000, L=2 km, comuna Slobozia Ciorasti, sector Oreavu-Gugesti, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugesti, judetul Vrancea" lotul I, sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km 0+000-km 2+000

HOTĂRÂREA nr. 96 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire pod din beton armat peste pârâul Alba pe DJ 205K, km.0+350 conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km.0+588, conform ridicare topografică actualizată, sat Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 95 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiții „Lucrări de consolidare si restaurare la Prefectura județul Putna din Focșani, strada Republicii, nr. 71 – rest de executat”

HOTĂRÂREA nr. 94 din 9 iulie 2019 privind aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de consolidare si restaurare la Prefectura Putna din Focșani, strada Republicii, nr.71-rest de executat”-Lucrări adiționale de adaptare a documentației tehnice la situația din teren

HOTĂRÂREA nr. 93 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 204E dintre localitatile Mircestii Noi – Ciuslea – Strajescu - Doaga – DN 24”

HOTĂRÂREA nr. 92 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentației la faza : Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție “Modernizarea infrastructurii de drum județean dintre localitățile - Gugești - Dragosloveni - Gura Caliței – Dealul Lung – Tinoasa – Poenița – Dumitrești, cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”

HOTĂRÂREA nr. 91 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentației la faza : Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare infrastructura rutiera de drum județean 205 E dintre localitățile limita județ Galati-Ciuslea-Rachitosu-E85 (DN2), județul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 90 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza : Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii de drum județean DJ 205H dintre localitățile Domnești Târg- Domnești Sat-Pufești –Ciorani- Calimanesti-Padureni-E85 (DN2), județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 89 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentatiei tehnice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Consolidare si Restaurare Casa Memoriala „Al. Vlahuta”, comuna Dumbraveni, sat Dragosloveni, judetul Vrancea, cod monument – VN-II-M-B-06618”

HOTĂRÂREA nr. 88 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții “Consolidare și restaurare secția de reumatologie – C1 și C2 – Casa Apostoleanu COD VN-II-m-B-06426, str. Cuza Vodă, nr. 50-52”

HOTĂRÂREA nr. 87 din 9 iulie 2019 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, municipiul Focșani, jud. Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 86 din 9 iulie 2019 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare energetică şi lucrări conexe Corp C10, Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ’’Elena Doamna” Str. Cuza Vodă, nr. 56, municipiul Focsani, jud. Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 85 din 9 iulie 2019 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare energetică şi lucrări conexe, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, B-dul Garii, nr. 13, Municipiul Focsani, jud. Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 84 din 9 iulie 2019 privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 83 din 9 iulie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Tulnici, UAT Slobozia Bradului si UAT Vrincioaia pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 82 din 9 iulie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Școala Comercială, cod LMI VN-II-m-B-06412, din municipiul Focşani, str. Cotești, nr. 17 aflat în proprietatea S.C. DIVERSIS S.A.

HOTĂRÂREA nr. 81 din 9 iulie 2019 privind: constituirea dreptului de administrare pentru Biblioteca Judeteana ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea asupra spatiului cu suprafata utila de 163,17 mp din incinta Punctului Termic nr. 20, situat in municipiul Focsani, Cartierul Sud - Aleea 1 Iunie aflat in domeniul public al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea

HOTARAREA nr. 79 din 30 mai 2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al UAT Judetul Vrancea si al institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum si aprobarea situatiilor financiare anuale ale acestora, pe anul 2018