Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 157/3.07.2023 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare si modernizare DJ 205L, sector DN 2D-Negrilești, km.18+152-km. 21+552, L=3,40km., comuna Negrilești, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 156/3.07.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICĂ ȘI LUCRĂRI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 ȘI C7, STR. CUZA VODĂ NR. 56”, Focșani, Jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 155/3.07.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilități”, sat Petrești, comuna Vânători, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 154/3.07.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători"

Hotărârea nr. 153/3.07.2023 privind "Actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Parcul Memoriei Naționale “Stejarii României - 100 de ani de istorie și demnitate” – Lucrări adiționale de adaptare a documentației tehnice la situația din teren”

Hotărârea nr. 152/3.07.2023 privind “Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe la corpul C10 al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă «Elena Doamna»”

Hotărârea nr. 151/3.07.2023 privind "Aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 9992/05.05.2023, cu Asociația Club Sportiv PRO SPORT Focșani, în vederea modificării titlului proiectului Vrancea Trophy - Cupa Consiliului Județean Vrancea Festivalul Handbalului Feminin în Trofeul Handbalului Vrâncean - Cupa Consiliului Județean Vrancea 2023”

Hotărârea nr. 150/3.07.2023 privind “Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior aferentă unui număr de 187 arbori cu un volum brut de 380.43 m.c”

Hotărârea nr. 149/3.07.2023 privind „Înscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 187 arbori cu un volum brut de 380.43 m.c. „

Hotărârea nr. 148/3.07.2023 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual actualizat de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Biliești pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 147/3.07.2023 privind „Modificarea statului de funcții al Muzeului Vrancei”

Hotărârea nr. 146/3.07.2023 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea”

Hotărârea nr. 145/3.07.2023 privind „ Aprobarea transmiterii fără plată a bunurilor achiziționate prin proiectul „CRESC în Vrancea! – Copiii remigrați în Vrancea - educați, sprijiniți, consiliați!”, din patrimoniul privat al județului Vrancea în patrimoniul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vrancea, al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” și al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud”

Hotărârea nr. 144/3.07.2023 privind “Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru pentru obiectivul de investiții “Amenajare incintă imobil Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Elena Doamna"

Hotărârea nr. 143/3.07.2023 privind „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Investiții în capacități de producere energie pentru consumul propriu la nivelul județului Vrancea”

Hotărârea nr. 142/3.07.2023 privind “Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205H, peste pârâul Valea Boului, comuna Păunești”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 141/3.07.2023 privind „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluziva “Elena Doamna”

Hotărârea nr. 140 din 22 iunie 2023 privind ”Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 10/04.01.2017 și Hotărârii Consiliului Judetean Vrancea nr. 100/26.06.2017 privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile: Dumbrăveni-Gugești-Popești-Urechești-Budești-Cotești-Blidari-Bonțești-Dălhăuți-Faraoanele-Râmniceanca-Beciu-Odobești, cu conectivitate directă la rețeaua TEN – T”

Hotărârea nr. 139 din 20 iunie 2023 privind „Aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea Proiectului „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi”

Hotărârea nr. 138 din 20 iunie 2023 privind „Aprobarea depunerii proiectului „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi” și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 137 din 20 iunie 2023 privind „Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 136/07.06.2023 privind “Aprobarea emiterii Deciziei de expropriere a imobilului-teren situat pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Staţie de transfer a deșeurilor-Vidra” din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Vrancea"

Hotărârea nr. 135/07.06.2023 privind „ Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 35 din 10 februarie 2022 privind aprobarea formularelor tipizate care vor fi utilizate pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 134/07.06.2023 privind „ Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 260 din 23 noiembrie 2021 privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea, în forma modificată prin HCJ Vrancea nr. 13/25.01.2022”

Hotărârea nr. 133/07.06.2023 privind „Modificarea anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 259 din 23 noiembrie 2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea și a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028”