Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 271 din 24 noiembrie 2022 privind „ Solicitarea transmiterii imobilului pod beton armat amplasat peste Pârâul Caregna, tarla 0, parcela 499 și a sectoarelor de drum adiacente din domeniul public al comunei Pufești în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 270 din 24 noiembrie 2022 privind „Aprobarea acordului de co-finanțare pentru depunerea și implementarea proiectului “Festivalul de teatru tânăr Ora de teatru”

Hotărârea nr. 269 din 24 noiembrie 2022 privind “ Aprobarea depunerii proiectului “Creșterea gradului de digitalizare a infrastructurii de apă și canalizare în vederea optimizării operării sistemelor de apă canal din aria de operare”, precum și asigurarea din bugetul local a cofinanțării de 2% aferentă acestuia”

Hotărârea nr. 268 din 24 noiembrie 2022 privind „ Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 266 din 24 noiembrie 2022 privind „Stabilirea venitului anual din cedarea folosinței bunurilor in situația in care arenda se exprima in natura, prin modificarea prețului produselor agricole/kg, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 265 din 24 noiembrie 2022 privind „Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2023 stabilite de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea ”

Hotărârea nr. 264 din 24 noiembrie 2022 privind „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni – Gugesti – Popesti – Urechesti – Budesti – Cotesti – Blidari – Bontesti – Dalhauti – Faraoanele – Ramniceanca – Beciu – Odobeşti, cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108711 „

Hotărârea nr. 263 din 24 noiembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICA SI LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 SI C7, STR. CUZA VODA NR. 56” cod SMIS: 118520”

Hotărârea nr. 262 din 24 noiembrie 2022 privind „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Zăbala la Nereju, km. 29+541, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 28+500, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 261 din 24 noiembrie 2022 privind „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Chiosa la Paltin km.20+105, conform H.G nr. 540/2000, respectiv km.19+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 260 din 24 noiembrie 2022 privind „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205D, peste pârâul Monteoru la Nereju km.31+150, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.31+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 259 din 24 noiembrie 2022 privind „ Aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 204 D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II”

Hotărârea nr. 258 din 24 noiembrie 2022 privind „ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 H dintre localitățile Domneşti Târg - Domnești Sat - Pufeşti- Ciorani – Călimaneşti – Pădureni - E85(DN2), judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 257 din 24 noiembrie 2022 privind „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Bălașa la Nereju, km. 30+020, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 29+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 256 din 24 noiembrie 2022 privind „ Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 255 din 24 noiembrie 2022 privind „ Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare și Dotarea Secției Ambulatoriu Pediatrie din Cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani ”

Hotărârea nr. 254 din 24 noiembrie 2022 privind „ Actualizarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general, precum și aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430, municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea ”

Hotărârea nr. 253 din 24 noiembrie 2022 privind „ Actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general în cadrul proiectului „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu - Casa Tatovici, cod LMI VN-II-m-B-06420”, situat în municipiul Focșani, strada Cuza Vodă numărul 35, județul Vrancea ”

Hotărârea nr. 252 din 24 noiembrie 2022 privind “Aprobarea “Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii și profesorii din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vrancea care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și competițiile școlare de la nivel județean, național și internațional, precum și pentru sportivii și antrenorii din județul Vrancea care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive oficiale, la nivel național și internațional”

Hotărârea nr. 251 din 24 noiembrie 2022 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local al comunei Măicănești a sectorului de drum județean DJ 204 B de la km. 2+700 la km. 3+500 ”

Hotărârea nr. 250 din 24 noiembrie 2022 privind „Trecerea din domeniul public al județului Vrancea în domeniul public al comunei Vulturu, a imobilului teren, în suprafața de 70.554 ha situat in comuna Vulturu, județul Vrancea „

Hotărârea nr. 249 din 24 noiembrie 2022 privind „Trecerea din domeniul privat al Județului Vrancea în domeniul public al Județului Vrancea a imobilului Policlinica Stomatologică ”

Hotărârea nr. 248 din 24 noiembrie 2022 privind „ Retragerea dreptului de administrare conferit Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, asupra imobilului Corp 1 - Secţie Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie, situat în municipiul Focșani, strada Comisia Centrală numărul 15B, aflat in domeniul public al Judetului Vrancea „

Hotărârea nr. 247 din 24 noiembrie 2022 privind „Retransmiterea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” Focșani a imobilului Secția Pneumoftiziologie – Corp C1, identificat în CF 62545 Focşani”