Hotărâri

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 9 din 28 februarie 2019 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 8 din 28 februarie 2019 privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 7 din 28 februarie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurari de Sanatate Vrancea

HOTARAREA nr. 6 din 28 februarie 2019 privind aprobarea modificarii componentei Comisiei de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul S.C. CUP SA Focşani, în vederea obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora

HOTĂRÂREA nr. 5 din 28 februarie 2019 privind desemnarea unei persoane în calitate de membru, în componenţa Comisiei Judeţene Vrancea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

HOTĂRÂREA nr. 4 din 28 februarie 2019 privind desemnarea unui consilier judetean pentru a face parte din Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică Vrancea si validarea, in integralitate, a componentei acestui organism

HOTARAREA nr. 3 din 28 februarie 2019 privind validarea mandatului de consilier judeţean, al domnului Drăghici Marian-Adrian, supleant pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat – Filiala Vrancea pentru Consiliul Judeţean Vrancea, la alegerile din 05.06.2016

HOTARAREA nr. 2 din 28 februarie 2019 privind completarea componentei comisiei de validare a Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2016-2020

HOTARAREA nr. 1 din 28 februarie 2019 privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Guguianu Constantin

HOTĂRÂREA nr. 177 din 21 decembrie 2018 privind îndreptarea erorii materiale survenite în Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 162/18.12.2018 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 176 din 21 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 207/02.10.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi măsuri conexe pentru DGASPC VN”, sat Petreşti, com.Vînători, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 175 din 18 decembrie 2018 privind acceptarea ofertei de donatie din partea SC Bancpost SA avand ca obiect preluarea dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile

HOTĂRÂREA nr. 174 din 18 decembrie 2018 privind validarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 173 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al U.A.T.- Judetul Vrancea, pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 172 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.11.2018

HOTĂRÂREA nr. 171 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Adjud, UAT Popesti, UAT Urechesti, UAT Timboiesti si UAT Bolotesti pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 170 din 18 decembrie 2018 privind clasificarea drumurilor judeţene pe niveluri de intervenţie, după nivelurile de viabilitate, în timpul iernii 2018-2019

HOTĂRÂREA nr. 169 din 18 decembrie 2018 privind transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale a două spații în suprafață de 1 mp fiecare, situate în municipiul Focșani, Str. Cuza Voda nr. 56, aflate în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Elena Doamna”

HOTĂRÂREA nr.168 din 18 decembrie 2018 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 167 din 18 decembrie 2018 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 166 din 18 decembrie 2018 privind preluarea spatiului cu suprafata utila de 163,17 mp din incinta Punctului Termic nr. 20 - situat in Cartierul Sud - Aleea 1 Iunie, din domeniul public al Municipiului Focsani în domeniul public al judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, in vederea infiintarii Bibliotecii de cartier CAMPUS

HOTARÂREA nr. 165 din 18 decembrie 2018 privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al judetului Vrancea, in vederea demolarii

HOTĂRÂREA nr. 164 din 18 decembrie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenurilor agricole situate pe Situl arheologic de la Palanca, pct. ,,Titila-Câţa”, cod LMI VN-I-s-B-06388, din extravilanul comunei Urechesti, judeţul Vrancea, aflate în proprietatea doamnei Vîlcu Marilena si a domnului Ciutea Liviu

HOTĂRÂREA nr. 163 din 18 decembrie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenurilor agricole situate pe Situl arheologic de la Palanca, pct. ,,Titila-Câţa”, cod LMI VN-I-s-B-06388, din extravilanul comunei Urechesti, judeţul Vrancea, aflate în proprietatea domnului Popa Gheorghe

HOTĂRÂREA nr. 162 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2019