Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 111/09.05.2024 privind “Trecerea a două autospecializate marca ARO din domeniul public al județului Vrancea în domeniul privat al județului Vrancea, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și, după caz, casării”

Hotărârea nr. 110/09.05.2024 privind „Retragerea dreptului de administrare Consiliului Local Vidra asupra a două autospecializate marca ARO, aflate în domeniul public al judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 109/09.05.2024 privind „Actualizarea elementelor de identificare a unor poziții din cadrul anexei inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 108/09.05.2024 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 107/09.05.2024 privind „Transformarea a două posturi contractuale de execuție din Statul de funcții al Muzeului Vrancei”

Hotărârea nr. 106/09.05.2024 privind „Transformarea unor posturi contractuale din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 105/09.05.2024 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Gugești, Consiliul Local Câmpuri, Consiliul Local Boghești, Consiliul Local Câmpineanca, Consiliul Local Tătăranu, Consiliul Local Spulber, Consiliul Local Slobozia Bradului, Consiliul Local Jariștea, Consiliul Local Jitia, pentru anul 2024”

Hotărârea nr. 104/09.05.2024 privind „Aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, administrate și finanțate de Consiliul Județean Vrancea, pe anul 2024”

Hotărârea nr. 103/09.05.2024 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 89/16.04.2021 privind înființarea societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L.”

Hotărârea nr. 102/09.05.2024 privind „Schimbarea denumirii obiectivului de investiții „Campus profesional integrat, liceal și universitar, județul Vrancea” în „Campus profesional integrat, liceal și universitar Profesor Cătălin TOMA, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 101/09.05.2024 privind „Exceptarea Serviciului Public Județean „Salvamont” Vrancea de la aplicarea prevederilor art. XXIX alin.(1) din Legea nr.296/2023”

Hotărârea nr. 100/09.05.2024 privind „Exceptarea Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea de la aplicarea prevederilor art. XXIX alin.(1) din Legea nr.296/2023”

Hotărârea nr. 99/09.05.2024 privind „Constatarea încetării de drept a calității de consilier județean a domnului Vasilache Florin Jan”

Hotărârea nr. 98/24.04.2024 privind „ Constituirea dreptului de superficie, uz și servitute de trecere cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 582 m2 în favoarea Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Focșani, aferent obiectivului de investiții ,,Construire Parc Industrial Vrancea”

Hotărârea nr. 97/24.04.2024 privind „Aprobarea încheierii protocolului între Administraţia Naţională “Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Vrancea prin Consiliul Judeţean Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiții ,,Construire Parc Industrial Vrancea”

Hotărârea nr. 96/28.03.2024 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2024”

Hotărârea nr. 95/28.03.2024 privind „Acordarea de stimulente financiare echipei AI Citizens de la Colegiul Național Al. I. Cuza Focșani”

Hotărârea nr. 94/28.03.2024 privind “Modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 21/29 ianuarie 2024 privind trecerea imobilului Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, identificat în CF 53361 Dumbrăveni și CF 53362 Dumbrăveni din domeniul public al comunei Dumbrăveni în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 93/28.03.2024 privind „Transmiterea în administrarea Spitalului de Urgenta Sfântul Pantelimon Focșani a imobilului -Secția dermato, ORL, oftalmologie, psihiatrie (Corp C1, Corp C2)”

Hotărârea nr. 92/28.03.2024 privind „Actualizarea elementelor de identificare a imobilului aflat in domeniul public al județului Vrancea, situat in str. Comisia Centrala numărul 15 B”

Hotărârea nr. 91/28.03.2024 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Mera, Consiliul Local Milcovul, Consiliul Local Dumbrăveni, Consiliul Local Urechești, Consiliul Local Vidra, Consiliul Local Vârteșcoiu, Consiliul Local Bordești, Consiliul Local Negrilești, Consiliul Local Vintileasca, Consiliul Local Vrâncioaia, Consiliul Local Chiojdeni, Consiliul Local Dumitrești, Consiliul Local Năruja, Consiliul Local Nănești, Consiliul Local Răstoaca, Consiliul Local Golești, Consiliul Local Reghiu, Consiliul Local Țifești, Consiliul Local Pufești, Consiliul Local Tănăsoaia, Consiliul Local Gura Caliței, Consiliul Local Slobozia Ciorăști, Consiliul Local Ploscuțeni, Consiliul Local Străoane, Consiliul Local Bolotești, Consiliul Local Sihlea, Consiliul Local Ruginești, Consiliul Local Nereju, Consiliul Local Biliești, Consiliul Local Broșteni, pentru anul 2024”

Hotărârea nr. 90/28.03.2024 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,LUCRĂRI NOI DE CONSOLIDARE A AMPRIZEI DRUMULUI ȘI A ZONEI DE SIGURANȚĂ AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONTINUARE LUCRĂRI PENTRU MODERNIZARE DJ205D VALEA SĂRII – NĂRUJA – PALTIN – SPULBER – NEREJU – BRĂDĂCEȘTI, KM 0+000 – KM 34+000, L = 34KM”

Hotărârea nr. 89/28.03.2024 privind „ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 204D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II” județul Vrancea, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Hotărârea nr. 88/28.03.2024 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare și reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Olari la Paltin km. 19+066, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km. 17+400 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 87/28.03.2024 privind „Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 241A, limită județul Galați – Feldioara – limita județul Bacău, km 5+000 – 19+450, L=14,45 km, comuna Tănăsoaia, comuna Corbița, județul Vrancea”