Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTARÂREA nr. 101 din 30 iunie 2020 privind aprobarea prelungirii efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 116 din 8 august 2019, privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Județean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare si selecție, precum și în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul județului Vrancea pentru activități nonprofit, de interes județean in anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 100 din 30 iunie 2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între U.A.T. - Județul Vrancea și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea în vederea depunerii proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” în vederea finanțării acestuia din fondurile alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

HOTĂRÂREA nr. 99 din 28 mai 2020 privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea, prin validarea, ca membru, a doamnei Serafimciuc Claudia-Lavinia- subprefect al judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 98 din 28 mai 2020 privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judetean Vrancea nr. 87 din 31 mai 2017 privind predarea catre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A, a amplasamentului si asigurarea condițiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare si dotare Stadion Tineretului- Str. Cuza Voda nr. 61” din municipiul Focsani

HOTĂRÂREA nr. 97 din 28 mai 2020 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al UAT Judetul Vrancea si al instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum si aprobarea situaţiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 96 din 28 mai 2020 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea"

HOTARÂREA nr. 95 din 28 mai 2020 privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Vrancea cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

HOTĂRÂREA nr. 94 din 28 mai 2020 privind aprobarea înscrierii sub aspect valoric si cantitativ in evidentele contabile ale bugetului Unitatii Administrativ-Teritoriala Județul Vrancea a masei lemnoase aferente unui numar de 210 arbori din zona drumului judetean DJ 202 E, in vederea valorificarii

HOTĂRÂREA nr. 93 din 28 mai 2020 privind darea în administrare Serviciului Public Judetean „SALVAMONT” Vrancea a imobilului ”Serviciul Public de Protecţie a Plantelor”, care apartine domeniului public al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea, situat în municipiul Focşani, str. Milcov nr. 40, cu destinația de sediu al Serviciului Public Judetean „SALVAMONT” Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 92 din 28 mai 2020 privind completarea denumirii Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 18/15 februarie 2018 privind preluarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „O noua șansă” Mărășești, județul Vrancea, din subordinea Consiliului Local Mărășești în structura Direcției Generale de Asistență Socială Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 91 din 28 mai 2020 privind preluarea in administrarea Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de 1000 mp apartinand domeniului public al orasului Odobesti, pentru functionalitatea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea’’, pe durata existentei obiectivului

HOTĂRÂREA nr. 90 din 28 mai 2020 privind aprobarea transmiterii din administrarea U.A.T județul Vrancea in administrarea U.A.T comuna Biliesti a sectorului de drum judetean 204 G, de la km 6+050 pana la km 6+100, pe o perioada de 4 luni, pentru realizarea lucrarilor aferente “Amenajare sens giratoriu cu scopul reglementarii circulatiei pe DC 145 (str. Principala) in zonele cu intersectia DJ 204 G (str. Livezii, str. Mare)”

HOTĂRÂREA nr. 89 din 28 mai 2020 privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 4/15.02.2018 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a componentei acesteia

HOTĂRÂREA nr. 88 din 28 mai 2020 privind valorificarea prin vânzare a 772 mc masă lemnoasă pe picior aflată in zona de siguranță a DJ 205C

HOTĂRÂREA nr. 87 din 28 mai 2020 privind exprimarea acordului de principiu in vederea achizitionarii imobilului monument istoric ,,Casa Damian” - cod VN-II-M-B-06433, situat in Municipul Focsani, B-dul. Garii nr.8, judetul Vrancea

Hotararea nr. 86 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2020

Hotararea nr. 85 din 30 aprilie 2020 privind Completarea componentei comisiei de validare a Consiliului Judetean Vrancea pentru mandatul 2016-2020

Hotararea nr. 84 din 30 aprilie 2020 privind Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Homocea și U.A.T. Străoane pentru anul 2020

Hotararea nr. 83 din 30 aprilie 2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice - Refacere DJ 205L avariat de alunecari de teren in satul Paulesti, iar in punctul Preda Ion drumul judetean este distrus”

Hotararea nr. 82 din 30 aprilie 2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice - Refacere DJ 205 D comuna Spulber in mai multe puncte”

Hotararea nr. 81 din 30 aprilie 2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice- Refacere DJ 205 M comuna Nistorești in mai multe puncte”

Hotararea nr. 80 din 30 aprilie 2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic-dacă este cazul), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204P pe diferite sectoare in Gura Calitei, judetul Vrancea”

Hotararea nr. 79 din 30 aprilie 2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic-dacă este cazul), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204P pe diferite sectoare in Comuna Dumitresti, judetul Vrancea”

Hotararea nr. 78 din 30 aprilie 2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic-dacă este cazul), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pentru: Lotul 1: Refacere DJ 204L avariat in satul Catauti pe o lungime de 1,7 km si in satul Podurile pe o lungime de 2,5 km, județul Vrancea”

Hotararea nr. 77 din 30 aprilie 2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice - Refacere DJ 241 F satul Tabucesti, Comuna Boghesti”