Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 188 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 241 A limită judeţ Galaţi - Feldioara -limita judeţ Bacău, km 5+000-19+450, L= 14,45 km comuna Tănăsoaia, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 187 din 20 septembrie 2017 privind transformarea unui post de economist - specialist IA la Compartimentul financiar - contabil, resurse umane-salarizare şi administrativ din statul de funcţii al Centrului Cultural Vrancea în post de inspector de specialitate IA

HOTĂRÂREA nr. 186 din 20 septembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Vrancei

HOTĂRÂREA nr. 185 din 20 septembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 184 din 20 septembie 2017 privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 183 din 20 septembrie 2017 privind încheierea protocolului de colaborare intre Consiliul JudeţeanVrancea si Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru realizarea, în comun, de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii

HOTĂRÂREA nr. 182 din 20 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” Focşani, pentru anul şcolar 2017-2018

HOTĂRÂREA nr. 181 din 20 septembrie 2017 privind desemnarea unui membru titular si a unui membru supleant din cadrul Consiliului Judetean Vrancea in Consortiul Regional de Inovare

HOTĂRÂREA nr. 180 din 20 septembrie 2017 privind modificarea componenţei Comisiei paritare pentru întocmirea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public judeţean prin curse regulate şi validarea componenţei acesteia

HOTĂRÂREA nr. 179 din 17 august 2017 privind reactualizarea Devizului general, reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, km 21+333 peste pârâul Ţipău, localitatea Paltin, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 178 din 17 august 2017 privind reactualizarea Devizului general, reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 C, km 5+600, peste pârâul Dalgov, comuna Coteşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 177 din 17 august 2017 privind reactualizarea Devizului general, reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare DJ 115, Gura Văii-Feteşti - intersecţie DN 2L, km 36+223- km 39+900, comuna Campuri, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 176 din 17 august 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, km 1+405, peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 175 din 17 august 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 205 J, sector km 16+100-17+100, L=1 km, comuna Fitioneşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 174 din 17 august 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 B, km 22+600, peste pârâul Pietroasa, sat Faraoanele, comuna Varteşcoiu, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 173 din 17 august 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 205 E, km 55+593, peste pârâul Vizăuţi, sat Vizantea Razăşească, comuna Vizantea Livezi, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 172 din 17 august 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare DJ 204 E, Focşani (DN 2-E85)- Petreşti, pod peste pârâul Şoimu la Mirceşti, km 0+000 -6+200, L = 6,20 km”

HOTĂRÂREA nr. 171 din 17 august 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 115, km 37+156, peste pârâul Lărguţa, sat Gura Vaii, comuna Campuri, judeţul Vrancea”

HOTARAREA NR. 170 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni- Gugesti- Popeşti- Urechesti- Budesti- Cotesti- Blidari- Bontesti- Dalhauti -Faraoanele- Rimniceanca-Beciu-Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”

HOTĂRÂREA nr. 170 din 17 august 2017 privind aprobarea garantării unei finanţari rambursabile interne în valoare de 6.939.000lei, în vederea refinanţării împrumutului contractat de S.C. C.U.P. S.A. Focşani

HOTĂRÂREA nr. 169 din 17 august 2017 privind privind rectificarea bugetului propriu al judetului Vrancea pentru finantarea Unitatii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 168 din 17 august 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Serviciului Public Judeţean ”Salvamont” Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 167 din 17 august 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA NR. 166 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din Serviciul Public Judetean Salvamont Vrancea începând cu data de 1 iulie 2017

HOTĂRÂREA NR. 165 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din Centrul Cultural Vrancea începând cu data de 1 iulie 2017