Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 7 din 15 februarie 2018 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2018–2019

HOTĂRÂREA nr. 6 din 15 februarie 2018 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2018– 2019

HOTĂRÂREA nr. 5 din 15 februarie 2018 privind stabilirea componenţei Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTARAREA nr. 4 din 15 februarie 2018 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de functionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a componentei nominale a acesteia

HOTARÂREA nr. 3 din 29 ianuarie 2018 privind transmiterea solicitarii de trecere a suprafetei de 62000 mp teren situat in extravilanul Municipiului Focsani, Tarla 80, parcela 424/1A din domeniul public al municipiului Focsani in domeniul public al judetului Vrancea, in vederea construirii Spitalului Judetean

HOTARAREA nr. 2 din 29 ianuarie 2018 privind repartizarea pe unitATI administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA si a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 si a estimarilor pentru anii 2019-2021 alocate judetului Vrancea prin Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 1 din 8 ianuarie 2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al sectiunii functionare, a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2017

HOTARÂREA nr. 273 din 19 decembrie 2017 privind solicitarea de identificare si transmitere a unei suprafete de teren de 5 ha din domeniul public al municipiului Focsani in domeniul public al judetului Vrancea, in vederea construirii Spitalului Judetean

HOTĂRÂREA nr. 272 din 19 decembrie 2017 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 alocate judeţului Vrancea prin Adresa Administraţiei Judeţene şi Finanţelor Publice nr.37002/2017

HOTĂRÂREA nr. 271 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.11.2017

HOTĂRÂREA nr. 270 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al judeţului Vrancea, pe anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 269 din 19 decembrie 2017 privind privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza de Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire teren sport multifuncţional” aparţinând Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicăneşti, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexelor 3, 4 şi 5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 173/17.08.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 205 E, km 55+593, peste pârâul Vizăuţi, sat Vizantea Razăşească, comuna Vizantea Livezi, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 267 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.199/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 205 P în lungime totală Lt = 12,9 km din care comuna Boloteşti, sector int.DN 2 D-Putna-Ivănceşti, km 0+000- km 4+500, L=4,50 km, comuna Garoafa, sector Faurei-Garoafa-Precistanu, km 8+090- km 10+990- km 11+000-km 13+800, L=5,70 km, comuna Milcovu, sector int. DN 23-int. DN 23 A, km 29+700 –km 32+400, L=2,70 km, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 266 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.198/20.09.2017 actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu-Hingulesti-Maluri, km 26+000- 35+600, L=9,6 km, comuna Vulturu, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 265 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.197/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 202 F, în lungime totală de Lt =7,0 km sector km 0+000- km 7+000, comuna Ciorăşti, sat Mihălceni, comuna Băleşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 264 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.192/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare şi modernizare DJ 205 S, Focşani- Cimpineanca- Virtescoiu –Rimniceanca-intersectie DJ 205 B, km 0+000-km 13+200, L=13,20, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.191/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (Studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 204 F în lungime totală de Lt= 4,90 km din care sector Slobozia Ciorăşti-Armeni, km 0+000- km 2+000, L=2,0 km, comuna Slobozia Ciorăşti şi sector Oreavu-Gugeşti, km 9+100-km 12+000, L=2,90 km, comuna Gugeşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 262 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.188/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 241 A limită judeţ Galaţi-Feldioara-limita judeţ Bacău, km 5+000-19+450, L=14,45 km comuna Tanasoaia, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 261 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.190/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Elaborare Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Construire pod peste pârâul Alba pe DJ 205 K , km 0+350, respectiv km 0+588, conform ridicare topografică actualizată, sat Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 260 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.189/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Elaborare studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Construire pod peste pârâul Domoşiţa pe DJ 119 C, km 12+631, sat Angheleşti, comuna Rugineşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 259 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.196/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 205 L, sector Vrincioaia-Spineşti, km 5+800-km 9+400, L=3,6 km, comuna Vrincioaia, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 258 din 19 decembrie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale vacante din cadrul Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 257 din 19 decembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 256 din 19 decembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea