Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 213 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea inventarierii în domeniul public al judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a terenului în suprafaţă de 75 ha păşune, situat în extravilanul oraşului Mărăşeşti în T 67/P398 şi T 79/P422, 424, în vederea realizării proiectului „Parcul Memoriei Naţionale – RO MÂNDRIA”

HOTĂRÂREA nr. 212 din 2 octombrie 2017 privind rectificarea domeniului public al Județului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 211 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea bugetului proiectului „Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 210 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focşani - Secția Psihiatrie și boli infecțioase, secția Dermatologie, ORL, Oftalmologie” - Str. Comisia Centrală, nr. 15B, Focșani, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finantare

HOTĂRÂREA nr. 209 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focsani, secția de Pneumoftiziologie”- Str. Cuza Vodă, nr. 50-52, Focșani, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finanțare

HOTĂRÂREA nr. 208 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Reabilitare energetică şi lucrări conexe corpurile C5, C6 și C7” - Str. Cuza Vodă nr. 56, Focșani, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finanțare

HOTĂRÂREA nr. 207 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Reabilitare energetică şi lucrări conexe centru DGASPC VN”, sat Petrești, com. Vînători, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finantare

HOTĂRÂREA nr. 206 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de arta” - municipiul Focsani, Str. B-dul Unirii, nr. 57A, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finantare

HOTĂRÂREA nr. 205 din 20 septembrie 2017 privind modificarea Anexelor 3, 4 şi 5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr.174/17.08.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico - economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 B, km 22+600, peste pârâul Pietroasa, sat Faraoanele, comuna Varteşcoiu, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 204 din 20 septembrie 2017 privind modificarea Anexelor 3, 4 şi 5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 173/17.08.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico - economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 205 E, km 55+593, peste pârâul Vizăuţi, sat Vizantea Răzăşească, comuna Vizantea Livezi, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 203 din 20 septembrie 2017 privind solicitarea de transmitere din domeniul public al Orasului Marasesti in domeniul public al judetului Vrancea a terenului in suprafata de 75 ha pasune situat in extravilanul Orasului Marasesti, in T67/P398 si T79/P422, 424, in vederea realizarii proiectului „Parcul Memoriei Nationale”

HOTĂRÂREA nr. 202 din 20 septembrie 2017 privind aprobarea depunerii proiectului „Transparentă si integritate în administratia publică locală din judetul Vrancea” spre finantare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

HOTĂRÂREA nr. 201 din 20 septembrie 2017 privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului clădire ,,Corp B- staţia CF Focşani” cu terenul aferent din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judetean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 200 din 20 septembrie 2017 privind aprobarea strategiei de evolutie tarifara 2016 – 2022 a serviciului de alimentare cu apă si canalizare a S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani

HOTĂRÂREA nr. 199 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 205 P în lungime totală Lt = 12,9 km din care comuna Boloteşti, sector int.DN 2 D - Putna - Ivănceşti, km 0+000- km 4+500, L=4,50 km, comuna Garoafa, sector Faurei –Garoafa - Precistanu, km 8+090- km 10+990- km 11+000-km 13+800, L=5,70 km, comuna Milcovu, sector int. DN 23-int. DN 23 A, km 29+700 –km 32+400, L=2,70 km, judeţul Vrancea ”

HOTĂRÂREA nr. 198 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu –Hîngulesti - Maluri, km 26+000- 35+600, L=9,6 km, comuna Vulturu, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 197 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 202 F, în lungime totală de Lt =7,0 km sector km 0+000- km 7+000, comuna Ciorăşti, sat Mihălceni, comuna Băleşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 196 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 205 L, sector Vrîncioaia - Spineşti, km 5+800-km 9+400, L=3,6 km, comuna Vrîncioaia, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 195 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu hidrologic, studiu topografic, studiu geotehnic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 205 J - intersecţie DJ 204 E (Panciu) - intersecţie DJ 205 H (Moviliţa), km 0+000-km 7+270, L=7,27 km, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 194 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea şi reconstrucţia obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităţilor Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectul nr.2 intitulat “Reparare pod pe DJ 205 D, km 3+475, Valea –Sării, lucrări de consolidare şi reabilitare”

HOTĂRÂREA nr. 193 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Elaborare Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Construire pod din beton armat pe DJ 205 D peste torentul Adânc, km 22+557, comuna Spulber, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 192 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare şi modernizare DJ 205 S, Focşani - Cîmpineanca - Vîrteşcoiu - Rîmniceanca - intersecţie DJ 205 B, km 0+000-km 13+200, L=13,20, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 191 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza Expertiză tehnică, Studii de teren (Studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 204 F în lungime totală de Lt= 4,90 km din care sector Slobozia Ciorăşti - Armeni, km 0+000- km 2+000, L=2,0 km, comuna Slobozia Ciorăşti şi sector Oreavu - Gugeşti, km 9+100-km 12+000, L=2,90 km, comuna Gugeşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 190 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza Expertiză tehnică, Elaborare Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Construire pod peste pârâul Alba pe DJ 205 K , km 0+350, respectiv km 0+588, conform ridicare topografică actualizată, sat Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 189 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Elaborare studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Construire pod peste pârâul Domoşiţa pe DJ 119 C, km 12+631, sat Angheleşti, comuna Rugineşti, judeţul Vrancea”