Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 131 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Consolidare si reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119J, km 1+600, municipiul Adjud, Judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA NR. 130 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Consolidare si reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119J, km 1+500, municipiul Adjud, Judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA NR. 129 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Refacere DJ 205 L –Negrilesti ”

HOTĂRÂREA NR. 128 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Refacere DJ 204 L avariat in satul Catauti pe o lungime 1,7 km si in satul Podurile pe o lungime de 2,5 km ”

HOTĂRÂREA NR. 127 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Refacere DJ 205 J – Fitioneşti ”

HOTĂRÂREA NR. 126 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Refacere DJ 205 M –Nistoresti ”

HOTĂRÂREA NR. 125 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Refacere DJ 205 R în mai multe puncte- Poiana Cristei”

HOTĂRÂREA NR.124 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială a zonelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase - alunecări de teren din perioada 2011-2016 aferente obiectivului de investiţii “Modernizare DJ 205 E, sector Vidra- Vizantea- Campuri -DN 2L, km 43+944-61+950, L = 18.006 km”

HOTĂRÂREA NR. 123 din 19 iulie 2017 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gologanu- Slobozia Ciorăşti- Coteşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN–T”

HOTĂRÂREA NR. 122 din 19 iulie 2017 privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gologanu- Slobozia Ciorăşti- Coteşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN–T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

HOTĂRÂREA NR. 121 din 19 iulie 2017 privind aprobarea solicitării de transmitere din domeniul public al UAT Păuleşti în domeniul public al Judeţului Vrancea si administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a imobilului - teren in suprafata de 6306 mp, tarla 199, parcelele 20953,20968-69-70-71, numar cadastral 50006

HOTĂRÂREA NR. 120 din 19 iulie 2017 privind aprobarea solicitării de transmitere din domeniul public al UAT Nistoreşti în domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a imobilului - teren in suprafata de 1.727 mp, tarla 2,parcelele 63,64 - 65,66, numar cadastral 50095

HOTĂRÂREA NR.118 din 19 iulie 2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Tomescu (Schmoll), cod LMI VN-II-m-B-06470, numar cadastral 4358N, tarla 104, parcela 5519 din oraşul Focşani, Str. Stefan cel Mare, nr. 18 aflat în proprietatea domnului Bobîrcă Ionel

HOTĂRÂREA NR.119 din 19 iulie 2017 privind darea în administrare Serviciului Public Judetean „Salvamont” Vrancea a Bazei Salvamont Paulesti, a Bazei Salvamont Nistoresti si a Sediului Salvamont Soveja aflate în domeniul public al Judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, precum si a dotarilor aferente acestora, ce se afla in patrimoniul privat al judetului Vrancea

HOTĂRÂREA NR. 116 din 19 iulie 2017 privind modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014 – 2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013

HOTĂRÂREA NR.145 din 19 iulie 2017 privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 115 din 19 iulie 2017 privind aprobarea regulamentului de funcţionare a Ariei naturale de interes local Crâng Petreşti

HOTĂRÂREA NR. 111 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA NR. 114 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva „Elena Doamna” Focsani

HOTĂRÂREA NR. 112 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Vrancei

HOTĂRÂREA NR. 113 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa a Persoanelor (SPCJEP) Vrancea

HOTARAREA NR. 110 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

HOTĂRÂREA NR. 109 din 19 iulie 2017 privind validarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea

HOTĂRÂREA NR. 108 din 19 iulie 2017 privind desemnarea consilierilor judeţeni care vor face parte din Consiliulul Consultativ pentru Probleme de Tineret, care functioneaza pe langa Consiliul Judetean Vrancea