Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 107 din 19 iulie 2017 privind desemnarea consilierilor judeţeni care vor face parte din Comisia de evaluare si selectie si a consilierilor judeteni care vor face parte din Comisia de solutionare a contestatiilor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila alocate de la bugetul judetului Vrancea pentru activitati nonprofit de interes judetean

HOTARAREA nr. 13 din 14 februarie 2017 privind desemnarea a trei consilieri judeţeni pentru a face parte din Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 106 din 7 iulie 2017 privind modificarea art.2 şi art.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr.99/26.06.2017 privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Focşani-Goleşti-Vârteşcoiu- Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

HOTĂRÂREA nr. 105 din 7 iulie 2017 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea monumentului istoric Statuia Victoriei cod VN-III-m-A06586” – oras Marasesti, zona Tisita, jud. Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 104 din 7 iulie 2017 privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea monumentului istoric Statuia Victoriei cod VN-III-m-A06586” – oras Marasesti, zona Tisita, jud. Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 103 din 7 iulie 2017 privind modificarea articolului 3 din Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr.92/22.06.2017 privind actualizarea valorii totale si a cofinantarii de 2% din valoarea eligibila a proiectului „Consolidare, restaurare şi punere în valoare - Muzeul Vrancei – a imobilului fostului Tribunal Judeţean”, cod LMI VN-II-m-A-06417

HOTĂRÂREA nr. 102 din 7 iulie 2017 privind modificarea articolului 3 din Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 179/24.11.2016 privind aprobarea proiectului „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii şi acvariu - Casa Tatovici’’ si a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA NR. 101 din 26 iunie 2017 privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită judeţ Buzău- Voetin- Sihlea- Obrejiţa- Tâmboieşti- Bordeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

HOTĂRÂREA NR. 100 din 26 iunie 2017 privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni - Gugesti - Popeşti - Urechesti - Budesti - Cotesti - Blidari - Bontesti - Dalhauti - Faraoanele - Rimniceanca - Beciu - Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

HOTĂRÂREA NR. 99 din 26 iunie 2017 privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani- Goleşti- Vârteşcoiu- Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

HOTĂRÂREA NR.98 din 26 iunie 2017 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită judeţ Buzău-Voetin-Sihlea-Obrejiţa- Tâmboieşti- Bordeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”

HOTĂRÂREA NR.97 din 26 iunie 2017 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni- Gugesti- Popeşti- Urechesti- Budesti- Cotesti- Blidari- Bontesti- Dalhauti -Faraoanele- Rimniceanca-Beciu-Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”

HOTĂRÂREA NR. 96 din 26 iunie 2017 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani- Goleşti- Vârteşcoiu- Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”

HOTĂRÂREA nr. 95 din 22 iunie 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judetean nr. 179/24.11.2016 privind aprobarea proiectului „Consolidare si restaurare Sectia de stiinte ale naturii şi acvariu - Casa Tatovici” şi a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 94 din 22 iunie 2017 privind modificarea valorii indicatorilor tehnico-economici din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 178/24.11.2016 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Interventie şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Consolidare si restaurare Sectia de stiinte ale naturii si acvariu - Casa Tatovici” str. Cuza Voda nr. 35, Focsani

HOTĂRÂREA nr. 93 din 22 iunie 2017 privind actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici - valoare totală a investitiei si C+M - ai proiectului „Consolidare, restaurare şi punere în valoare - Muzeul Vrancei – a imobilului fostului Tribunal Judeţean”, cod LMI VN-II-m-A-06417, Str.Cuza Voda nr.8, Focsani

HOTĂRÂREA nr. 92 din 22 iunie 2017 privind actualizarea valorii totale si a cofinantării de 2% din valoarea eligibilă a proiectului „Consolidare, restaurare şi punere în valoare - Muzeul Vrancei – a imobilului fostului Tribunal Judeţean”, cod LMI VN-II-m-A- 06417, propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

HOTĂRÂREA nr. 91 din 31 mai 2017 privind transmiterea solicitarii de predare din administrarea Consiliului Local al comunei Vinatori in administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a portiunii din DC 143 de la km 0 + 000 la km 1+ 880, în vederea reabilitării

HOTĂRÂREA nr. 90 din 31 mai 2017 privind preluarea din administrarea Consiliului Local al municipiului Adjud în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a două poduri din beton armat situate pe DJ 119J la km 1+500 şi km 1+600, în scopul reabilitării şi consolidării

HOTĂRÂREA nr. 89 din 31 mai 2017 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 176/24.11.2016 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Consolidare, restaurare şi punere în valoare - Muzeul Vrancei – a imobilului fostului Tribunal Judeţean” Str.Cuza Voda nr.8, Focsani

HOTĂRÂREA nr. 88 din 31 mai 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 177/24.11.2016 privind aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare şi punere în valoare - Muzeul Vrancei – a imobilului fostului Tribunal Judeţean” şi a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 87 din 31 mai 2017 privind predarea catre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare si dotare Stadion Tineretului- Str. Cuza Voda nr. 61” din municipiul Focsani

HOTĂRÂREA nr. 86 din 31 mai 2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executarii obiectivului de investiţii „Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Complex Sportiv- Str. Aleea Stadionului nr. 2” din municipiul Focşani

HOTĂRÂREA nr. 85 din 31 mai 2017 privind retragerea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Focsani cu privire la imobilele „Stadionul Milcov si Stadionul Tineretului” în vederea consolidarii, reabilitarii, extinderii, modernizarii si dotarii

HOTĂRÂREA nr. 84 din 31 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri ale bugetului judeţului Vrancea pentru activităţi nonprofit de interes judeţean