Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 83 din 31 mai 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret, pe langă Consiliul Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 82 din 31 mai 2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 78 din 28 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 81 din 31 mai 2017 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor actualizat pe anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 80 din 31 mai 2017 privind aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al comunei Vînători a sectorului de drum judeţean DJ 205 P, de la km 22+969 până la km 24+369 din administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, în vederea reabilitării, pe o perioada de 24 de luni

HOTĂRÂREA nr. 79 din 31 mai 2017 privind preluarea din administrarea Consiliului Local al comunei Gologanu a sectorului de drum judeţean DJ 204 G, km 27+135 – km 28+580, L=1,445 km, în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 78 din 31 mai 2017 privind retragererea dreptului de folosinţă gratuită pentru terenul în suprafata de 34 mp predat catre MDRAPFE prin Compania Naţională de Investiţii pentru obiectivul de investiţii ,,Bazin de înot polo” şi constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra acestui teren în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Focşani în vederea realizării racordului obiectivului de investiţii la reţeaua electrică

HOTĂRÂREA nr. 77 din 31 mai 2017 privind trecerea din domeniul privat al judeţului Vrancea în domeniul public al judeţului Vrancea a unui teren în suprafaţă de 1539 mp şi a unor construcţii în suprafaţă de 238 mp situate în comuna Năruja şi transmiterea acestora în domeniul public al comunei Năruja, în vederea înfiinţării unei subunităţi ISU

HOTĂRÂREA nr. 76 din 31 mai 2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casă, cod LMI VN-II-m-B-06409, din oraşul Focşani, str. Cernei, nr. 35 aflat în proprietatea domnului Cios Tiberiu şi a doamnei Cios Adina

HOTĂRÂREA nr. 75 din 31 mai 2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Ştefănescu, cod LMI VN-II-m-B-06431, din oraşul Focşani, Bd. Gării, nr. 5 aflat în proprietatea domnului Cernătescu Constantin-Liviu

HOTĂRÂREA nr. 74 din 31 mai 2017 privind darea în folosinţă gratuită (comodat) către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (în calitate de partener în proiect) a mobilierului şi echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului „CRESC în Vrancea! Copiii remigrati în Vrancea – educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!", destinate dotării centrelor zonale de asistentă psiho-educaţională

HOTĂRÂREA nr. 72 din 31 mai 2017 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” Focşani, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 71 din 31 mai 2017 privind transformarea unui post de consilier juridic debutant la Compartimentul financiar - contabil, resurse umane - salarizare si administrativ din statul de functii al Centrului Cultural Vrancea în post de consilier juridic gradul II

HOTĂRÂREA nr. 70 din 31 mai 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 69 in 31 mai 2017 privind aprobarea Planului de acţiune pentru perioada 2017-2020 în vederea implementării Strategiei Judeţene Antidrog 2014-2020

HOTĂRÂREA nr. 68 din 31 mai 2017 privind validarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 67 din 31 mai 2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Vrancea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea şi Direcţia de Sănătate Publică Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 66 din 31 mai 2017 privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 65 din 31 mai 2017 privind aprobarea Planului de şcolarizare şi a Taxei de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 la Şcoala Populară de Artă din cadrul Centrului Cultural Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 64 din 31 mai 2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de orientare şcolara si profesionala (COSP)

HOTARAREA NR. 63 din 23 martie 2017 privind aprobarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2017

HOTARAREA NR. 62 din 23 martie 2017 privind aprobarea proiectului „Consolidare şi restaurare Secţie de istorie si arheologie a muzeului Vrancei – Casa Alaci” şi a cheltuielilor legate de proiect

HOTARAREA NR. 61 din 23 martie 2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Interventie şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Consolidare şi restaurare Secţie de istorie si arheologie a muzeului Vrancei - Casa Alaci" Bld. Gării nr.1, Focşani

HOTARAREA NR. 60 din 23 martie 2017 privind valorificarea prin vânzare a 438 mc masă lemnoasă pe picior existentă pe amplasamentul imobilului situat în comuna Soveja, aflat în domeniul public al judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea

HOTARAREA NR. 59 din 23 martie 2017 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 135/2014 privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Vrancea