Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 65 din 3 mai 2018 privind transmiterea solicitarii de trecere din domeniul public al Municipiului Focsani si administrarea Consiliului Local Focsani in domeniul public al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea a imobilului - bloc de locuinte de serviciu, compus din 56 apartamente, situat in Focsani, str. Cpt. Cretu Florin

HOTĂRÂREA nr. 64 din 3 mai 2018 privind aprobarea Regulamentului de functionare, intretinere si exploatare a imobilului: “Bazin de inot didactic – Baza sportiva” situat in municipiul Focsani, str. Aleea Stadionului, nr.2, si a tarifelor ce se vor aplica in desfasurarea activitatii

HOTĂRÂREA nr. 62 din 3 mai 2018 privind transmiterea solicitarii de preluare a investitiilor realizate in conformitate cu Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr.100 din 18 decembrie 2009 privind asocierea judetului Vrancea cu Orasul Panciu, Comuna Ciorasti si Comuna Măicănești, pentru implementarea Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate

HOTĂRÂREA nr. 63 din 3 mai 2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 61 din 3 mai 2018 privind solicitarea transmiterii constructiilor-garaje situate in municipiul Focsani, Str. Cuza-Voda, nr.8 din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Justitiei-Tribunalul Vrancea in domeniul public al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrance

HOTĂRÂREA nr. 60 din 3 mai 2018 privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul in suprafata de 64,26 mp si a dreptului de servitute pentru terenul in suprafata de 130,83 mp situat in municipiul Focsani, str. Cuza-Voda nr. 8, apartinand domeniului public al Judetului Vrancea, in favoarea Ministerului Justitiei-Tribunalul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 59 din 3 mai 2018 privind transmiterea solicitarii de trecere din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea a unei suprafete de 17 ha teren, in vederea intregirii suprafetei necesare construirii spitalului judetean

HOTĂRÂREA nr. 58 din 3 mai 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Colonel Albu, cod LMI VN-II-m-B-06407, din municipiul Focşani, Str. Cernei, nr. 22 aflat în proprietatea doamnei Zăgan Georgiana

HOTĂRÂREA nr. 57 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu finanţare din fonduri externe nerambursabile “INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN ORASUL ODOBESTI, JUDEȚUL VRANCEA”, cod proiect 122385 din cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilități

HOTĂRÂREA nr. 56 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, respectiv Studiu de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiție construirea a 3 locuinte protejate si a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitie reabilitare, modernizare/extindere cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi in orasul Odobesti din cadrul proiectului „INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN ORASUL ODOBESTI, JUDEȚUL VRANCEA, cod proiect 122385 -Programul Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați

HOTĂRÂREA nr. 55 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente Proiectului INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN ORASUL ODOBESTI, JUDEȚUL VRANCEA, cod proiect 122385- care urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați și împuternicirea unui reprezentant care să semneze toate actele necesare aferente proiectului

HOTĂRÂREA nr. 54 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu finanţare din fonduri externe nerambursabile INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN ORASUL PANCIU, JUDEȚUL VRANCEA, cod proiect 122449 din cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați

HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, respectiv Studiu de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiție construirea a 2 locuințe protejate si a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investie reabilitare, modernizare/extindere clădire existenta pentru înființarea unui centru de zi in orasul Panciu din cadrul proiectului INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN ORASUL PANCIU, JUDEȚUL VRANCEA, cod proiect 122449 -Programul Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați

HOTĂRÂREA nr. 52 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente Proiectului INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN ORASUL PANCIU, JUDEȚUL VRANCEA, cod proiect 122449 - care urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați și împuternicirea unui reprezentant care să semneze toate actele necesare aferente proiectului

HOTĂRÂREA nr. 51 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu finanţare din fonduri externe nerambursabile „INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN COMUNA DUMBRAVENI, JUDEȚUL VRANCEA”, cod proiect 122349 din cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați

HOTĂRÂREA nr. 50 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice, respectiv Studiu de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investitie construirea a 2 locuinte protejate si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de intervenţie (D.AL.I.) pentru obiectivul de investie reabilitare, modernizare/extindere cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi in comuna Dumbraveni din cadrul proiectului „INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN COMUNA DUMBRAVENI, JUDEȚUL VRANCEA”, cod proiect 122349 din cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați

HOTĂRÂREA nr. 49 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente Proiectului INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN COMUNA DUMBRAVENI, JUDEȚUL VRANCEA, cod proiect 122349 - care urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați și împuternicirea unui reprezentant care să semneze toate actele necesare aferente proiectului

HOTĂRÂREA nr. 48 din 3 aprilie 2018 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unității de Primire Urgențe, Focșani” şi a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 47 din 3 aprilie 2018 privind aprobarea studiului de oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unității de Primire Urgențe, Focșani”

HOTĂRÂREA nr. 46 din 3 aprilie 2018 privind acceptarea sponsorizării de către S.C. AGROSERV GRIG S.R.L. a Unitatii Administrativ Teritoriale judetul Vrancea cu servicii de pregătire a terenului pentru suprafața de 25 ha, în valoare de 7735 lei, pentru realizarea Parcului Memoriei Nationale “Stejarii Romaniei - 100 de ani de istorie si demnitate” RO MANDRIA

HOTĂRÂREA nr. 45 din 3 aprilie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile de execuție contractuale din cadrul Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 44 din 3 aprilie 2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTARÂREA nr. 43 din 3 aprilie 2018 privind transmiterea solicitării de trecere a unei suprafete de 40 ha teren din domeniul public al orasului Marasesti in domeniul public al judetului Vrancea, in vederea intregirii suprafetelor necesare realizarii Parcului Memoriei Nationale „Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate” RO MANDRIA

HOTĂRÂREA nr. 42 din 3 aprilie 2018 privind trecerea obiectivului de investitii ,,Bazin de inot didactic - Baza sportiva”, situat in municipiul Focsani, str. Aleea Stadionului, nr.2 din domeniul privat in domeniul public al judetului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 41 din 3 aprilie 2018 privind: schimbarea denumirii obiectivului de investitii situat in Aleea Stadionului nr.2, Municipiul Focsani, judetul Vrancea din „Bazin de inot polo – Baza Sportiva”, in „Bazin de inot didactic – Baza Sportiva”