Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂRE nr. 140 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea proiectului „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă” B-dul Unirii nr.57 A, Municipiul Focşani, judeţul Vrancea, cod SMIS 118522 şi a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂRE nr. 139 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea proiectului „Reabilitare energetică şi lucrări conexe centru DGASPC –VN - sat Petreşti, com. Vînători”, cod SMIS 118524 şi a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 138 din 2 noiembrie 2018 privind: stabilirea coeficienţilor salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea şi de la Cabinetul preşedintelui

HOTĂRÂREA nr. 137 din 2 noiembrie 2018 privind: stabilirea coeficienţilor salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Vrancea şi stabilirea nivelului indemnizaţiei de hrană

HOTĂRÂREA nr. 136 din 2 noiembrie 2018 privind: actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judetean Salvamont Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 135 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean ”Salvamont” Vrancea.

HOTĂRÂREA nr. 134 din 2 noiembrie 2018 privind: transformarea unui post din statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 noiembrie 2018 privind: transformarea unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Vrancei

HOTĂRÂREA nr. 132 din 2 noiembrie 2018 privind: transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 131 din 2 noiembrie 2018 privind: avizarea propunerilor pentru normele de venit pe anul 2019, stabilite de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 130 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea Acordului de Parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in vederea implementarii proiectului VIOLET – „Conservarea clădirilor de patrimoniu prin măsuri de reducere a consumului de energie”

HOTĂRÂREA nr. 129 din 2 noiembrie 2018 privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva Mihălceni, pentru anul şcolar 2018-2019

Modificarea Hotararii Consiliului Judetean Vrancea nr. 114/2018 referitor la transmiterea către Guvernul României a solicitării de trecere a unei părți din imobilul 2371, in suprafata de 12,5ha, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vrancea și declararea acesteia din bun de interes public national în bun de interes public județean

HOTĂRÂREA nr. 127 din 25 septembrie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 126 din 25 septembrie 2018 privind privind solicitarea transmiterii constructiilor-garaje situate in municipiul Focsani, Str. Cuza-Voda, nr. 8 din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Justitiei-Tribunalul Vrancea in domeniul public al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 125 din 25 septembrie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06415, numere cadastrale 8707/1N si 8707/1N-C5, tarla -, parcela 9216, 9220 din orașul Focşani, Str. Cuza-Voda, nr. 4 aflat în proprietatea domnului Placinta Sorin Nicolae

HOTĂRÂREA nr. 124 din 25 septembrie 2018 privind participarea UAT Judeţul Vrancea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 - 2019”, în vederea achiziționării unui autovehicul nou

HOTĂRÂREA nr. 123 din 25 septembrie 2018 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 122 din 25 septembrie 2018 privind transformarea unui post din statul de funcții al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 121 din 25 septembrie 2018 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 120 din 25 septembrie 2018 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 119 din 25 septembrie 2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 118 din 25 septembrie 2018 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 21 din 15 februarie 2018

HOTĂRÂREA nr. 117 din 25 septembrie 2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna”, pentru anul şcolar 2018-2019

HOTARAREA nr.116 din 25 septembrie 2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Judetean de Resurse și Asistență Educaţională Vrancea, pentru anul şcolar 2018-2019