Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTARAREA NR. 29 din 14 februarie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice, la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Reabilitare si modernizare D.J.205 S, Focsani-Cimpineanca-Virtescoiu-Rimniceanca-intersectie D.J. 205 B, km.0+000-km.13+200, L=13,20 km., judetul Vrancea”

HOTARAREA NR. 28 din 14 februarie 2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe Situl arheologic de la Mărtinesti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T113, P607 din extravilanul comunei Tătăranu, judetul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Badiu Ionel

HOTARAREA NR. 27 din 14 februarie 2017 privind aprobarea garantării creditului de 24795 mii lei cu venituri proprii si ipoteca mobiliara asupra conturilor si subconturilor curente deschise la C.E.C. Bank S.A.

HOTARAREA NR. 26 din 14 februarie 2017 privind aprobarea rezultatului execuţiei bugetare de catre U.A.T.- Judeţul Vrancea, pe anul 2016

HOTARAREA NR. 25 din 14 februarie 2017 privind modificarea organigramei si statului de funcţii pentru Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea

HOTARAREA NR. 24 din 14 februarie 2017 privind modificarea organigramei si statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTARAREA NR. 23 din 14 februarie 2017 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2017

HOTARAREA NR 22 din 14 februarie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Vrancei

HOTARAREA NR. 21 din 14 februarie 2017 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2017–2018

HOTARAREA NR. 20 din 14 februarie 2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judetene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

HOTARAREA NR. 19 din 14 februarie 2017 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de director executiv la Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidentă a Persoanelor Vrancea de către domnul Ciobotaru Cătălin, inspector, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul regim evidentă din cadrul Biroului de evidentă a persoanelor, pe o perioadă de 6 luni

HOTARAREA NR. 18 din 14 februarie 2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” Focşani, pentru anul şcolar 2016-2017

HOTARAREA NR. 17 din 14 februarie 2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Vrancea, care să facă parte din Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judetean Vrancea

HOTARAREA NR. 16 din 14 februarie 2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Vrancea în Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea

HOTARAREA NR. 15 din 14 februarie 2017 privind desemnarea unui membru supleant în Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgentă „Sf. Pantelimon” Focsani

HOTARAREA nr. 14 din 14 februarie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

HOTARAREA nr 12 din 14 februarie 2017 alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 11 din 4 ianuarie 2017 privind delegarea atribuţiilor de organizare, control, îndrumare şi coordonare a activităţii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea, domnului Ciobotaru Cătălin, inspector clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul regim evidență din cadrul Biroului de evidență a persoanelor

HOTĂRÂREA nr. 10 din 4 ianuarie 2017 privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni–Gugesti–Popeşti–Urechesti–Budesti-Cotesti-Blidari–Bontesti-Dalhauti-Faraoanele-Rimniceanca–Beciu-Odobeşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN – T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

HOTĂRÂREA nr. 9 din 4 ianuarie 2017 privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gologanu-Slobozia Ciorăşti-Coteşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN–T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

HOTĂRÂREA nr. 8 din 4 ianuarie 2017 privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gugeşti- Dragosloveni- Gura Caliţei– Dealu Lung –Tinoasa- Poeniţa- Dumitreşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN–T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

HOTĂRÂREA nr. 7 din 4 ianuarie 2017 privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani- Goleşti- Vârteşcoiu- Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

HOTĂRÂREA nr. 6 din 4 ianuarie 2017 privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită judeţ Buzău –Voetin – Sihlea –Obrejiţa – Tâmboieşti - Bordeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

HOTĂRÂREA nr. 5 din 4 ianuarie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni - Gugesti - Popeşti - Urechesti - Budesti - Cotesti - Blidari-Bontesti - Dalhauti - Faraoanele - Rimniceanca - Beciu - Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”

HOTĂRÂREA nr. 4 din 4 ianuarie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gologanu- Slobozia Ciorăşti- Coteşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN–T”